Idite stopama svetaca, u zajedništvu s njima

Poruka svetog Petra apostola od 29. lipnja, 2021., Svetkovina Svetog Petra i Pavla apostola

(iz knjige “Prema novom stvaranju 2012-2021 godina”)

“U ovom vremenu, čitava Crkva Isusa Krista u Svemiru prolazi kroz jednu fazu velike dinamičnosti, jer MEĐUVREMENI ISUSOV DOLAZAK na Zemlju sve nas stavlja u zahtjevan i dinamičan hod. Također i mi sveci, koji se već nalazimo u Božjem svjetlu, sudjelujemo u duhu u Isusovom djelovanju na Zemlji pomažući narodu, kao što sam vam upravo rekao, no isto tako pratimo Isusa da se otvore ljudska srca. Naime, mi možemo pomoći da se srca ljudi otvore Bogu, da procvjetaju poput jednog cvijeta.

Poradi toga vas molim da budete jako sjedinjeni sa svecima. Prije svega sa svecem dana, jer na dan kada se slavi, svetac prima od Boga određenu moć zagovora za sve vas. Zapravo, svaki dan se na Nebu slavi tisuće svetaca. Vi se spominjete jednog ili više njih, no u njihovom spomenu živi i spomen na sve druge koje nitko ne poznaje osim Boga; mnogi su sveci na Zemlji kao i u drugim dijelovima Svemira ostali anonimni. Međutim svi u tom danu primaju veliku moć zagovora i posebno su vam bliski.” …

Klikni ovdje za kompletni tekst