Pobjeda vjere

Gospina poruka od 7. listopada, 2011., Blažena Djevica Marija od krunice, Kraljica pobjeda

Pobjeda vjere

„Draga djeco, želim vas blagosloviti i reći vam koliko vas ljubim. Zahvalna sam vam što ste blizu moga Srca, prihvaćate me, no, iznad svega, jer želite prihvatiti moga Sina Isusa i živjeti za njega.

Danas me slave kao Kraljicu Krunice i također kao Kraljicu pobjede. Želim vam reći da u vašem životu uvijek postoji samo jedna pobjeda: pobjeda vjere u Krista, moga Sina. Postoji jedna bitka koju trebate pobijediti, i to je najveća bitka u životu svakog čovjeka: bitka protiv starog čovjeka u vama. Stari čovjek se hrani svim što je staro: hrani se starim mislima, starim idejama, starim sistemima, hrani se svime što mu nudi duh svijeta.

U ovoj bitci ne možete pobijediti sami; samo je jedan koji može pobijediti je u vama: moj Sin Isus. Kada prisilite starog čovjeka koji je u vama, sa svim njegovim starim idejama da se prostre pred Isusom -, jer se svako koljeno treba prignuti pred mojim Sinom[1] – tada ga Isus dotiče i preobražava ga u novog čovjeka. Novi čovjek se više ne hrani duhom svijeta, nego Duhom Božjim i živi za Boga. Pozivam vas u ovu bitku, ali također otvaram pred vama jedan horizont pobjede, jer tko se prikaže mome Sinu, preko mene, nikada ne može izgubiti ovu bitku. Može se mučiti, može trpjeti, no nikada neće biti poražen. Ja sam Kraljica Pobjeda jer sam uvijek uz moju djecu kada se bore protiv duha svijeta, koji guši Božji život u dušama.

Znam da želite ići ovim putem i znam da će narod koji Gospodin podiže u čitavom svemiru biti jedan novi narod jer će biti sastavljen od novih ljudi.

Želim da zajedno sa mnom date ovo obećanje Bogu: da ćete imati na umu samo jednu pobjedu, pobjedu vjere; da u svom životu nećete tražiti ništa drugo osim Božje ljubavi jer, djeco moja, sve ostalo ništa ne vrijedi.

Bez ove vjere koja u vama odagnava svaki strah, svaku sumnju i svaku pogrešnu reakciju, nećete otići daleko i nećete pobijediti u vašim bitkama. No ja sam sigurna da vi to želite i uvijek ćete imati blagoslov i podršku s moje strane.[2]

Još nešto ću vam reći na vašu radost: ja sam Kraljica Anđela, no nisam kraljica koja gospodari nad nekim ili gazi nekoga. Anđeli, sveti i oni koji vjeruju u Boga prepoznaju me kao Kraljicu jer u meni vide samo Kraljeve želje. Ja nemam drugih želja osim onih Božjih. I anđeli prepoznaju te želje u meni i služe mi s ljubavlju. Na isti način i s istom ljubavlju pomažu svima onima koji u sebi imaju Božje želje. Zato zazivajte anđele. Kada biste vidjeli koliko je anđeoskih četa oko vas, plakali biste od radosti jer vas nebo okružuje svojom ljubavlju. Anđeli, sveti i vaša braća vjerna Bogu su pored vas i ako ih oči vašeg tijela ne vide, vaš ih duh treba prihvatiti i treba ih osjetiti.

Onda, djeco moja, hrabro! Put moga Sina nije neka šetnja, nego je najljepši put kojim se može ići. Kada se penjete na neku planinu, mučite se, nailazite na kamenje i na mnoge prepreke; no kada dođete na vrh vidite sve što niste mogli vidjeti sa ravne zemlje.

Blagoslivljam vas svom svojom ljubavlju i uz vas sam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga!“

[1] Usp. Fil 2, 10

[2] Usp. Post 3, 15