Žena odjevena suncem[1]

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

23.07.2022

Prošla je skoro godina dana otkako je Presveta Marija ušla u šutnju; ušla je, kako je Ona rekla, u ono što je njezino: prebivati u Trojstvu.[2] U ovoj godini šutnje možemo reći da je ipak u svakome od nas (mislim i u vama) djelovala Presveta Marija, djelovao je Duh Sveti i sva Božja sredstva.

Mi smo ove godine odlučili napisati knjigu koju ste ovih dana[3] vidjeli na stranici, odlučili smo to učiniti kako bismo Mariji zahvalili i njoj je posvetili; zahvaljujemo za pratnju koju nam je dala, za njezinu živu prisutnost također i u ovom vremenu, zahvaljujemo za ono što ona jest: Presveta Marija, ‘Majka’. Knjiga je plod hoda na koji nam je Presveta Marija dala izvršiti, plod je njezinih molitava, njezina prikazanja, njezine prisutnosti.

Knjiga je – tko god je pročita shvatit će – stvarnost ispisana u svakome od nas, ona stvarnost koju nam je teško sagledati u cjelini, u njezinoj punini, ali je shvaćamo svaki put kad slušamo Marijine riječi, svaki put kada ulazimo u liturgiju, kada molimo, kada dolazimo u kontakt s Njom.

U nama je sve rascjepkano. Napredujemo prema punini. Imamo mnogo poticaja, ali mislim da možemo reći da je to jedan  linearni hod, ovaj hod neprestanog uzdizanja, neprestanog podizanja, neprestanog ispisivanja povijesti, to je nešto što vidimo samo kada to nađemo, na primjer, u jednoj knjizi. Prepoznajemo se u ovoj knjizi, to smo mi. Ne kažem da smo bez granica, bez grijeha, no vidimo cijeli naš život, muku. To je hod jednog naroda, jednog naroda koji je Marija pripremila svojom prisutnošću u Međugorju. Već prošle godine, na njezinu obljetnicu, ponovila je ono što je došla učiniti u Međugorju: pripremiti jedan narod, jedan narod koji bi bio u stanju suočiti se s događajima.[4] Događaje imamo pred našim očima. Događaj, s velikim slovom, je slavni povratak Gospodina Isusa; već smo u njegovom drugom međuvremenom dolasku i pripremamo slavni povratak. Presveta Marija htjela je pripremiti čovječanstvo za to.

U knjizi ćete pronaći sve faze ovog hoda, hoda kojeg je Ona  napravila s nama i mnoga sredstva; izvanredna sredstva, uzvišena sredstva, sveti, vjerna braća. Možemo reći da je to bio hod Crkve, one Crkve za koju je konačno 2018. godine – bilo rečeno[5] – postoji također i na Zemlji. U knjizi su sve te faze jasno istaknute.

U knjizi ćete pronaći i neke dijaloge koje dosad niste vidjeli na web stranici između Oca Tomislava, Stefanie i Presvete Marije; dijalozi u kojima oni postavljaju pitanja, a Ona odgovara. Naći ćete poruke Svetog Ivana, Svetog Petra, i svi oni donose njihovo iskustvo odnosa s Presvetom Marijom, kakav je njihov život s Presvetom Marijom, također i sada, ne samo dok su živjeli na Zemlji, također i sada.

Što to također znači za nas? Kao što je za Svetog Petra, za Svetog Ivana, koji su s Njom živjeli – Sveti Ivan osobito do njezina uznesenja – postojao je jedan hod u odnosu s Marijom, u zajedništvu s Marijom, isti tako je i za nas. Ako pažljivo pogledate kroz ove godine, naš nas je hod s Njom na neki način doveo do toga da je upoznamo kao Suotkupiteljicu, kao Majku čovječanstva; da je upoznamo kao Majku i Kraljicu Novoga Stvaranja; doveo nas je do toga da je bolje upoznamo kao Majku. Stvarno nas je doveo do jednog odnosa s Njom u kojem smo je uvijek najbolje vidjeli u njezinom pravom svjetlu i to nije nešto što možeš ostaviti po strani. Presveta Marija nije neki dodatak kako se želi reći.

Razumjeli smo da je Presveta Marija Majka i da bez Majke nema niti Crkve. Ja kažem: Presveta Marija je Crkva. Ako nema onoga tko rađa djecu, nema niti djece, ali Presveta Marija je Crkva i naš odnos s Njom treba sazrijevati upravo u toj dimenziji, u toj sigurnosti, u toj jasnoći. Nije to stvar mnoštva  molitava, posveta, pobožnosti (sve su to dobre stvari), radi se upravo o tome da se u vjeri, u sigurnosti spoznada je Marija Crkva, da nas Marija rađa, da je Marija Majka, da Marija je sve. Ona je ta koja me vodi k Isusu, da bez Marije ne idem niti k  Isusu. U toj istini ja živim moj odnos s Njom (“ja” mislim na sve nas).

Pokušali smo u knjizi ukazati na njezino majčinstvo, sve bolje izraziti njezinu poniznost, njezinu beskrajnu ljubav, koja uistinu nije veća, no nije niti manja od one Isusa Krista. Mislim da u ovoj spoznaji Marije vide se mnogi tračci koje je ona dala u Međugorju kroz ovih četrdeset i jednu godinu. Razumije se zašto je ostala s nama četrdeset i jednu godinu. Započinje se shvaćati njezina misao u ovoj beskrajnoj dobroti samim tim što je ostala unatoč činjenici da su je kršćani odbacili. Ona je ostala  iako nije bila prihvaćena, ostala je iako je bila izmanipulirana, dovedena na vlastitu ljudsku razinu, a ne  ono što, naprotiv, Marija jest. Sada Marija kaže (ona je to već obećala): “Kad završe moja ukazanja, ostat ću u mojoj kući, Lica Marijina,[6] među svojim narodom”. Dakle Marija u Trojstvu, Marija među svojim  narodom.

Ako pokušamo na trenutak razmisliti, što to znači? Znači da među nama, narodom koji se definira Crkvom Isusa Krista, budući da je tu Marija, automatski je tu i čitavo Trojstvo. To je Jeruzalem koji se spušta s neba, to je Otkrivenje.[7] Ako postoji Presveta Marija, postoji Crkva, postoji Trojstvo, Bog među nama. To je naše Svetište u Međugorju. To su proroštva koja se ostvaruju, to su sva Božja obećanja koja se ostvaruju. Ovo je napredovanje prema Novom Stvaranju i ispisivanje povijesti. To je Božje djelovanje u kojem možemo samo sudjelovati.

Ponavljam: možemo sudjelovati i vjerovati u to, sudjelovati i ljubiti one koji vrše ovo djelovanje, Mariju i Boga; sudjelovati u donošenju naših odabira počevši od ovih vremena, od ovih trenutaka, od ovoga što poznajemo. Ako vjerujemo, ne možemo reći da ih ne poznajemo. Ovdje se uvijek nalazimo pred ovim odabirom: izborom: “Stavljam pred tebe život i smrt, dobro i zlo”.[8]

Rekao sam da je Marija Crkva, da Marija rađa. Ne možemo reći da je sada prestala rađati zato što više ne govori. Sada je među nama jer također i mi počinjemo rađati. Ona nas je rodila, učinila  nas je sličnim svome Sinu; što sada trebamo činiti? Ponašati se kao Sin, ponašati se kao djeca Presvete Marije. To je jedna velika odgovornost.

Sve smo primili u pripremi koju nam je dala. Sve smo primili da se suočimo s događajima. Mi nismo ni više ni manje od Svetog Petra, Svetog Ivana, Svetog Mateja, Svetog Bartolomeja: mi smo apostoli, i s Marijom trebamo ovo nositi naprijed, kao što su apostoli činili s Marijom, oko Marije. To je Crkva.

Slijediti Sina znači djelovati poput Njega, srce je: “Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas”,[9] dati život za vlastite prijatelje, dati život za vlastite neprijatelje. Srce su još uvijek našistupovi, srce je ono što smo čuli ovisno o tome koliko nas godina pratite (netko dvadeset, netko deset, netko pet), uvijek je isto: prikazanje, cjelovitost, zajedništvo, odreći se samoga sebe, ostaviti starog čovjeka. I tako će biti sve do kraja vremena. Ali samim tim da  je ovo srce, gledajte to je dokaz, garancija da se nalazimo na pravom putu, bez obzira na sve ono što mogu govoriti o nama. Kada je srce biti oko Presvete Marije, prepustiti da nas Ona rađa, postati poput Sina, Isusa Krista, dati život, dati ga za druge, dati ga za dobre i zle, umrijeti sebi, budite sigurni da ovdje ne postoji nikakav heretik ako ovako živi: prikazan, cjelovit, u zajedništvu. Postoje originalnosti, ali ne i hereze.

U knjizi smo također naznačili kako smo vođeni preko događaja. Pomislite na ono o pandemiji koronavirusa, rečeno nam je što da radimo.[10] Prikazanje  koje smo izvršili  dok smo primali cjepivo bilo je upravo s ove točke gledišta: prikazani, prikazani sa Sinom za dobrobit čovječanstva, prikazani jer mi vjerujemo da je Bog moćniji od svega zla koje Lucifer može napraviti; prikazani jer smo od Isusa naučili kako je pobijedio đavla, kako je pobijedio svijet: pobijedio ga je na Križu, pobijedio ga je dopustivši se pribiti na Križ. Nije ga pobijedio ljudskom snagom, nije ga pobijedio boreći se riječima, on ga je pobijedio prikazavši svoj život u tišini i dao se pribiti. Isto smo mi učinili i s cjepivom.

Sada se nalazimo u ovom ratu; ima ih mnogo, no postoji ovaj u Europi, među kršćanima. I ovdje nam je također rečeno što nam je činiti: sakupiti sve žrtve, prinijeti ih na oltaru, prikazati se za sve, ići na sve oltare da okupimo one koji  su dobre volje, uzdići bol, sve mučenike. Imamo obilježen  put.

Dakle, Marija među nama nije u tišini. Marija među nama radi više nego prije zajedno s Isusom u njegovom drugom dolasku, tako da sada njegova Crkva pulsira, titra i djeluje. Naš stav, želim reći, naći ćete na prvim stranicama knjige, to je stav koji je imao Sveti Petar, kakav je imao Job i kakav i vama savjetujem da uvijek imate.

Čitam: “Naš Bog traži od nas Jobovu raspoloživost da Mu se otvorimo kako bismo bili preobraženi, te da poput Joba možemo reći: „Po čuvenju tek poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe. Sve riječi svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu.”[11] Trebali bismo poput Petra biti od Boga prosvijetljeni kako bi u nama izvirala božanska misao, te poput njega reći: “Ti si Mesija, Krist; Sin Boga Živoga”[12]; Otvoriti se Kristu da nas njegova ljubav preobrazi u LJUBAV: I dalje Petar: “Gospodine, ti znaš sve, ti znaš da te ljubim”[13]. Sa Svetim Petrom, raspoloživi biti vođeni kamo Gospodin hoće, kako hoće i kad hoće, prije svega u unutarnjem hodu koji nas vodi do jednog egzistencijalnog stava. Tada ćemo čuti riječ Božju: “Slijedi me”[14]. Gospodin će nas voditi u svojoj slavi koju dijeli s Ocem, u Duhu Svetom.

S ovim riječima vas ostavljam i blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Otk 12, 1

[2] Usp. poruke Presvete Marije od 14. kolovoza 2021. „Sve sam vam rekla“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju 2012-2021 godina“ na stranici 565

[3] Radi se o knjizi „Ispisati Povijest – Svezak III – Žena obučena suncem – Presveta Marija u Crkvi Isusa Krista svega Svemira“, izdanje Luci dell’Esodo

[4] Usp. poruka Presvete Marije od 24. lipnja 2021. „Četrdeset godina sa mnom u pustinji ove Zemlje“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju 2012-2021 godina“ na stranici 550, te na http://www.premanovomstvaranju.org

[5]Usp. Poruka Duha Svetoga od 19. svibnja 2018 „Pečat Presvetog Trojstva“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju 2012-2021 godina na stranici 313

[6] Odnosi se na Kuću- Svetište u Međugorju

[7] Usp. Otk 21, 2.10

[8] Usp. Pnz 30, 15-16

[9] Usp. Iv 15, 12-17

[10] Usp. Poruka Svetog Josipa od 19. ožujka 2020. „Čuvati da bismo živjeli“; poruka Presvete Marijeod 24. ožujka 2020. „Živa Isusova prisutnost“; poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 2. travnja 2020. „Poziv čovječanstvu na Zemlji“; Isusova poruka od 12. travnja 2020. „Povjeravam vam sve dobro učinjeno na Zemlji“; poruka Duha Svetog od 30. svibnja 2020. „Spoznaja je ljubav“; poruke Presvete Marije od 24.lipnja 2020. „Obnoviti čovječanstvo na Zemlji“ i od 1. kolovoza 2020. „Hodajte prema oproštenju“; poruka Boga Oca od 7. kolovoza 2020. „ Neka ova svetkovina bude početak liturgijske godine“; Isusova poruka od 21. studenog 2020. „Budite spremni za bitku“; poruka Boga Oca od 16. siječnja 2021. „Vrijeme koje dolazi“; poruka Presvete Marije od 21. veljače 2021. „Isus je ovdje, među vama“; poruka Presvete Marije od 12. svibnja 2021. „Dopustite da moje Srce trijumfira u vama“. Sve poruke su objavljene u knjizi „Prema novom stvaranju 2012-2021 godina“. Te na http://www.premanovomstvaranju.org

[11] Usp. Job 42, 5-6

[12] Usp. Mt 16, 16

[13] Usp. Iv 21, 17

[14] Usp. Iv  21,19