Razmišljanje „Uskrsni ponedjeljak“

18.04.2022.

Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, na ovaj Uskrs želim osobito naglasiti da je ovaj Uskrs točka dolaska i polazišna točka; za mnoge kršćane je točka dolaska, polazišna točka za nekolicinu kršćana jer kao da se sa svetkovinom Isusova Uskrsnuća hod popusti, izgubi. Tijekom Korizme svi se pripremamo pokorom, dobrim djelima, unutarnjim pročišćenjem, i to je u redu, no s Uskrsom dolazimo do točke Gospodinova uskrsnuća kada Bog čini sve u nama. Kao što je Bog izvršio uskrsnuće u Isusu Kristu u sili Duha Svetoga, tako i sila Kristova Uskrsnuća djeluje u nama u ovom hodu.

Dakle, iznimno je važno da svi oni koji slijede ovaj hod uđu u svijest da se nalazimo na polazišnoj točki: kontemplirati Božje djelovanje, također i u tami, pa i u provokacijama pakla, u svim nesrećama koje možemo vidjeti, osjećati, koje se događaju na Zemlji.

Isusovo uskrsnuće i njegovo Uzašašće na nebo njegovo su djelo izvršeno u njegovoj osobi u našu korist, no pokvarenost u nama nije završila. Već nam ovo današnje Evanđelje govori da poglavari izraelskog naroda niječu Isusovo uskrsnuće, dapače, lažni svjedoci su plaćeni da govore laži.[1] Uskrsnuće Isusa Krista donosi spasenje i sud, osudu. Duše otvorene Uskrsnuću Kristovu i njegovom djelovanju u duhu slijede put spasenja, slijede put koji vodi do ostvarenja svih obećanja danih po Isusu, Božjih obećanja. Osobe, koje se zatvaraju u sebe i niječu ovu silu Duha Svetoga, osuđuju same sebe ili se zaustavljaju na razini površne duhovnosti i ne shvaćaju u potpunosti Kristovo Uskrsnuće.

Sveti Petar nam je u jednoj od svojih prošlogodišnjih poruka rekao da je djelovanje Kristovih apostola nakon Kristova uskrsnuća bilo svjedočenje da je On, Isus Krist, koji je ispunio Starozavjetna proročanstva i kaže Sveti Petar: „Vaš je zadatak navijestiti dolazak Isusa Krista”.[2] Kada kažemo da je naš zadatak navijestiti dolazak Isusa Krista, ne možemo misliti da možemo izreći samo riječi: poziv je svjedočiti životnog Isusa među nama, osobito u ovom mesijanskom vremenu međuvremene prisutnosti Isusa Krista u kojem snažno djeluje milost ali bez nasilja. Milost Isusa koji živi među nama daje nam da uskrsnemo, komunicira sa svima onima koji su otvoreni u duhu.

I kao što se dogodilo apostolima, vrijedi također i za nas. Nisu se apostoli, kad su čuli vijest o Isusovom uskrsnuću, promijenili te odmah krenuli to svjedočiti. Zaputili su se s Isusom kroz četrdeset dana kako bi bili poučeni, kako bi primili silu Duha Svetoga. I ovo svjedočanstvo koje donosi Sveti Luka u Djelima Apostolskim dao je Petar, o apostolima nakon Pedesetnice; nakon unutarnjeg hoda kojeg je Uskrsli Isus vršio među njima. Iako mi snažno idemo prema kozmičkoj Pedesetnici, hod je isti: mi prolazimo kroz vremena, događaje, na Zemlji, u Svemiru, liturgijske događaje, i Bog nas vodi kroz te događaje. Naše sudjelovanje je iznimno važno.

Ovi događaji nas uvijek stavljaju pred odabir: otvorenost za spasenje ili zatvorenost, negiranje, da bismo  se izgubili, no kamo nas to vodi? To nas vodi prema novom stvaranju, ali novom stvaranju

koje se ubrzava u nama jer Isus priprema svoju proslavu, svoje slavno očitovanje preko nas. I koliko mi primamo ovu silu koja nas preobražava, toliko ta sila, kao i kod apostola, djeluje preko granica ljudske logike, ljudske pravde; i u tom slučaju kažemo u dimenziji čudesa, no dimenzija čudesa je nešto prirodno kada smo zajedno s uskrslim Kristom i trebamo postati svjesni tog hoda. Pozvani smo na jedan hod u tišini jer je Isus u tišini među nama; u tišini je za svijet, no komunicira za one koji hodaju.

Pogledajte što se dogodilo u Uskrsnuću, u hodu prema  Pedesetnici. Ženama nije bilo dovoljno vidjeti Isusa, nije bilo dovoljno zagrliti njegove noge, nije bilo dovoljno da apostoli jedu s Isusom, razgovaraju s Isusom. Trebala se otvoriti još jedna dimenzija u kojoj čisti Duh djeluje i vodi vjernike iznad granica osjetilnog, osjetila tijela. Tada iščezava svaka mogućnost racionaliziranja, lažni misticizam. Također i prava mistika treba zašutjeti kako bi prepustila mjesto, treba ostaviti sve znakove kako bi Duh mogao u potpunosti djelovati u nama.

Dakle, nije to više ‘vidjeti’ nešto i ‘uhvatiti’ se za nešto što se vidi, za neke riječi koje čitamo u Evanđelju, nego znači biti u komunikaciji s uskrslim Kristom koji nadilazi svaku logiku, svaku riječ, svako naše objašnjenje Svetog Pisma. I mi se nalazimo u ovom vremenu, inače ne dolazimo do toga da gledamo  Boga licem u lice, da komuniciramo s Bogom u duhu i istini.[3]

Iznimno je važno na ovaj način prihvatiti tišinu o kojoj smo govorili prošle godine.[4] To je jedna snažna tišina, pulsirajuća, u kojoj se kreativnost uskrslog Krista u potpunosti izražava u svakome od nas prema našoj originalnosti, prema našem poslanju. Vidite jedno iznimno suptilno, duboko polje koje je Božje djelo, no što smo više otvoreni Božjem djelu, toliko sve lakše teče u nama. Isto tako niti  ljudska logika nas ne uznemirava, niti događaji koje Bog dopušta – Bog ih dopušta jer ih je čovjek stvorio, odabrao – neće nas uznemiriti. Možemo ih preletjeti i očitovati da je uskrsli Krist u nama životan, no ne riječima nego našim životom.

Dakle, evo, sve što trebamo učiniti u ovom vremenu je nastaviti biti otvoreni, ali otvoreni za njegovu inicijativu, a ne za naše inicijative. Tada se očituje ova kreativnost Duha Svetoga, trojstvena kreativnost u nama koja vodi do ostvarenja.

Također želim još nešto reći. Mi smo primili milosti i pozvani smo proći ovim putem u korist čitavog čovječanstva, onih koji ove milosti nisu prihvatili, također i duša koje su bile neodlučne. Bog želi okupiti sve, no trebaju postojati osobe poput apostola koje prihvaćaju ovu snažnu milost i to očituju u duhu. I to će očitovati uskrslog Krista preko povlaštenih sredstava, anđela, vjerne braće, i onih koji žive u drugim dimenzijama, svetih, a sva ova braća i sestre djelovat će svjedočenjem uskrslog Krista u njihovom životu onima koji budu otvoreni.

Dakle, krenimo u ovom smjeru u ovom trenutku kako bismo prihvatili ove milosti u korist svih kako bismo bili  preplavljeni milostima u svim kušnjama koje živimo i koje živi čovječanstvo Zemlje.

Ja vas blagoslivljam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Mt 28, 8-15

[2] Usp. Poruka Svetog Petra od 30. travnja 2020. „Naviještajte slavni Kristov povratak“, objavljena u knjizi  „Prema Novom Stvaranju 2012-2021 godina”, na stranici 440 te na našoj web stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Iv 4,23

[4] Usp. Poruka Boga Oca od 7. kolovoza 2021., „Prepuštam vas rukama moga Sina“, objavljena u knjizi „Prema Novom Stvaranju 2012-2021 godina“, na stranici 561  te razmišljanje Oca Tomislava od 7. kolovoza 2021. „Pripremljeni za Događaje“, obje objavljene na našoj web stranici