Razmišljanje „Kršćanin: čovjek pobjednik“

05.03.2022.

Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, započinjemo zajedno Korizmu. S ovim bdijenjem ulazimo u prvu Korizmenu nedjelju. Želimo s vama podijeliti hod koji je Gospodin obilježio pred nama da budemo pobjednici u svim nevoljama, u svim kušnjama.

Novost ove Korizme je da je Gospodin prisutan među nama, silan u Duhu Svetom. Što to znači? Nijedan vas Božji predstavnik ne može spasiti ako ste zatvoreni u sebe, u vaša opravdavanja, u vaše laži. Isus Krist pun Duha Svetog sve dotiče i sve izvodi van, da se očituju onakvima kakvi jesu. Stavlja ih pred izbor: ili život ili smrt; život koji On nudi, smrt koja dolazi kao posljedica istočnog grijeha. Onda je na svakome od nas da napravi konačan odabir jer vremena stišću i Gospodin napreduje na putu prema svojoj proslavi, gdje se sve mora očitovati. Dakle, pozvani smo na jednu čistu vjeru, čistu nadu, jednu čistu ljubav.

Na prvu korizmenu nedjelju, u Evanđelju, Isus stoji licem u lice s đavlom.[1] Objasnili smo vam da smo takvi bili u trenutku našeg začeća.[2] Sada se iznova nudi ovaj trenutak da nas dovede do naše definicije za cijelu vječnost, svatko treba izabrati, nema drugog puta. Onda Korizma, koju mi započinjemo slaviti, ne može biti neko površno slavlje sa religioznim navikama, dok naše srce nije otvoreno Gospodinu.

U Evanđelju po Luki prikazana nam je Isusova kušnja.[3] U tom trenutku Isus je, kako kaže Sveti Luka, bio ispunjen Duhom Svetim. Svatko od nas može biti pun Duha Svetoga prema svojoj originalnosti, i cijela Crkva, počevši od prve Pedesetnice, pozvana je biti ispunjena Duhom Svetim. To je jamstvo da se suoči s ovim kozmičkim ratom, duhovnim silama koje se sukobljavaju: anđeli s jedne strane, demoni s druge strane, a čovječanstvo treba izabrati na kojoj će biti strani.

Evanđelje nam govori gdje smo kušani. Mi smo kušani, prva napast, da preživljavamo, životarimo, i želimo kruh koji hrani samo naše tijelo, a Bog nudi Kruh života vječnoga i Riječ koja hrani čovjeka vječnim životom. U drugoj kušnji Isus je bio iskušavan u zabavi, u egzibicijama, u zadovoljstvu, a Bog predlaže sreću, puninu. Čovjek je danas kušan zatvoriti se u zabavu, u užitak, gotovo na trenutke u jednom niskom infantilizmu a Gospodin nas vodi prema punini klanjajući se Bogu. U trećoj kušnji Sotona iskušava čovjeka u jednoj lažnoj religiji, lažnoj religioznosti, lažnoj vjeri, u magičnim rješenjima. Gospodin je jasan da nas ne želi spasiti, ne može nas spasiti, ako mi ne želimo biti preobraženi jer u Kraljevstvu Božjem, u novom stvaranju, želi nas preobražene. Iz ovog pokvarljivog, pokvarenog tijela želi nas odvesti u neiskvareni život, na definitivan način.

Znate li vi što to znači? Gotovo svi smo za neku osobu rekli: “Muškarac je, Žena je”, s velikim slovom, to znači jedan neiskvaren, krepostan muškarac, žena, i svatko bi htio imati neiskvarenog prijatelja, zaručnika, neiskvarenu zaručnicu, neiskvarenu djecu, neiskvarene partnere. Umjesto toga, čovjek se pred Bogom želi opravdati, zatvara se u onu ljušturu koja je predodređena za pokvarenost, zatvara se u materijalnu dimenziju i tamo jednako umiru bogati i siromašni.

Dakle, svi su ovi koraci, koraci unutar svakoga od nas. Tko je Muškarac, a tko Žena s velikim slovom? To je ona koja je svukla pokvarenost, i Korizma je upravo ovaj prolazak svlačenja pokvarenosti, otvarajući se neiskvarenoj dimenziji, u koju se Sotona ne može ubaciti. Tada ćemo osjetiti silu Krista prisutnog u nama koji nas vodi korak po korak prema uskrsnuću, na kraju prema uzašašću na nebo jer smo predodređeni ući u novo stvaranje.

Bog ne daje prazna obećanja. Prvo čitanje iz Ponovljenog  Zakona znači oživljeni Zakon, kada je jedan dio Izraela već otišao u ropstvo, kaže: „Kada budeš slobodan i uđeš u svoju zemlju prinesi prvine plodova i prikaži ih Gospodinu“,[4] ali to znači da te Bog poziva i da možeš iskusiti plodove njegove prisutnosti u tebi, i za Uskrs tvoj Aleluja neće biti prazan nego će donijeti plodove jedne Korizme, plodove života.

Mi se nalazimo u vremenu kušnji. Dijelom smo nadišli kušnju, epidemije, sada je tu rat koji prijeti uništenjem Zemlje. Kako ćemo se suočiti s tim? Mi kršćani imamo svu silu u sebi ako smo sjedinjeni u Kristovom Duhu s Bogom da pobijedimo u ovoj bitci bez oružja. Mi imamo oružje Duha Svetoga. Kao što se đavao poklonio pred Isusom u kušnji, tako se treba pokloniti i pred nama. Sav duh zla, svijeta i Sotone mora se podložiti. Kršćanin je čovjek koji pobjeđuje zlo, grijeh, smrt. To je snažno Kristovo djelovanje u Duhu Svetom.

Onda, braćo i sestre, ono što smo vam objašnjavali posljednjih godina trebaju staviti u praksu oni koji žele biti kršćani pobjednici, i ne očekujemo od drugih, ne upiremo prstom u druge da trebaju biti neiskvareni. Pozvani smo da svatko od nas bude neiskvaren što znači svučen od pokvarenosti, uzdignut u jedan novi život, pobjednici nad zlom.

Ako se Crkva pokrene u ovom smjeru, što je Gospodin pokazao od početka, ona će dobiti bitke s đavlom. Mi smo vam predložili ono što nam je Gospodin pokazao: Crkvu svega Svemira koja želi ostati neiskvarena pred Gospodinom, besprijekorna, hodajući prema svom konačnom mjestu u novom stvaranju. To možete doživjeti neovisno da li vjerujete u određene proročke riječi, Božja Riječ vam je blizu. Ako vjerujete u uskrsnuće Isusa Krista i držite se njegove riječi, euharistijskog kruha, doživjet ćete se dijelom Crkve svega Svemira, one koja će ući neiskvarena. Sve što je pokvareno, također i kršćani bit će stavljeni po strani. Dakle, nemojte se zadovoljiti prakticiranjem ove Korizme na pokvaren, dvostruki način.

Ako želite jedan prijedlog, dat ću vam ga: uzmite knjižicu koju smo vam dali, knjigu Majke čovječanstva „Život nije život bez Boga[5]; to možete svi razumjeti ako ste dobre volje. Ne želimo vas uvjeravati, prisiljavati. Izbor je na svakome od vas. Cijela Crkva Svemira moli za vas, no nitko vas ne može zamijeniti, nijedan svetac, nijedan anđeo. Na svakom od vas je da živite preobrazbu vašeg života i milosti će vam biti dane. Ako poslušate ove riječi, tada će se Zemlja početi mijenjati jer je predodređena za potpunu promjenu.

Pratimo vas našom molitvom, našim prikazanjem i blagoslivljamo vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Lk 4, 1-13

[2] Za produbljenje ovog argumenta upućujemo vas na knjigu „Preko Velike Barijere“, poglavlje 13 „ Mikrokozam –  Čovjekovo začeće“, na stranici 221 te u poruci Duha Svetog od 29 veljače 2012 „Svjetlost života“, objavljeno u knjizi „Prema novom stvaranju-2012-2021 godine“ na stranici 20 te na http://www.premanovomstvaranju.org

[3]Vidi nota 1

[4] Pnz 26, 4-10

[5] Poruke Majke čovječanstva  Stefaniji Caterini, 2017-2018 godine, Izdanje Luci dell’Esodo; www. lucidellesodo.org