Razmišljanje „Posveta Presvetom Trojstvu“

16.01.2022.

Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, zadnji put kad smo dijelili, govorili, pozvali smo sve vas da postanete svjesni međuvremene prisutnosti Isusa među nama.[1] Danas, s posvetom Presvetom Trojstvu, milost nas tjera naprijed da shvatimo što znači posveta Presvetom Trojstvu. Znajte da je Presveto Trojstvo jedna strašna tajna, i Svemogući Bog se sa svom ljubavlju komunicira čovjeku, i čovjek je stavljen pred izbor: živjeti ili umrijeti, jer Presveto Trojstvo, na neki način je naglašeno u teologiji, predstavljeno je kao Izvor života, kao vrhunac, vrh, a ujedno i kao izvor i vrhunac božanske Liturgije. Dakle, na početku našeg razmišljanja potrebna nam je svijest da nikakva liturgija u ime Isusa Krista kao formula ne funkcionira, nijedno sakramentalno slavljenje ne djeluje, ili djeluje u ograničenoj mjeri, ako nismo otvoreni za djelovanje Presvetog Trojstva.

Kao što znate, osobito od 2013. godine, Svemir je zahvaćen trojstvenim djelovanjem, a osobito Zemlja od prošle godine. Onda ova strašna tajna stavlja nam pred oči život ili smrt.

Što je Presveto Trojstvo? Ono je jedna tajna, ali tajna koja se otkrila i rečeno nam je da je čista ljubav. Tri Božanske Osobe žive jedna za drugu, i ni jedna ne polazi sama od sebe, nego svi polaze od zajedništva u ovom darivanju, i ovdje je punina u Trojedinom Bogu. Bog je savršena ljubav u sebi, dovoljan je sam sebi, no budući da je jedna ljubav koja se daruje onda se daruje u svemu što je stvorio, i komunicira život svemu stvorenom prema redu stvorenja.

Dakle, nećemo se zadržati da razumijemo puni domet onoga što je Presveto Trojstvo u sebi, jer Bog je beskrajan, mi smo stvorenja. Želimo razumjeti ono što se odnosi na nas, Trojedini Bog prema svakome od nas. U biti, Bog se komunicira svakom stvorenju i komunicira ljubav i život. Dvije su linije, silazna i uzlazna, koje nam pomažu bolje razumjeti kako Bog djeluje u nama i kako ga mi možemo prihvatiti. Silazna linija je da Otac sve komunicira Sinu, Sin potpuno podložen Ocu vrši ono što Otac želi, i Sin u Očevo ime daruje Duha Svetoga. To je jedan proces u čovjeku, kako bi čovjek mogao prihvatiti Božju ljubav i kako bi mogao živjeti Božju ljubav i komunicirati Božju ljubav prema drugima.

U poruci „Milosrđe je istina“ od 10. travnja prošle godine,[2] Isus kaže: „Djeco moja, ja sam prisutan među vama. Moj MEĐUVREMENI DOLAZAK na Zemlju Očev je dar u ovom vremenu čovječanstvu svega Svemira, a ne samo vama.” Bog Otac Ga je poslao iznova među nas kako bi otvorio put prema definiranju čovječanstva. Ja sam ovdje u sili Duha Svetoga da vas oslobodim i ojačam, da vam pokažem Očevo lice, tako da ga i vi možete pokazati drugima.“

Dakle shvatili smo da sve silazi od Oca po Sinu u Duhu Svetome, ali se također i vraća, od Duha Svetoga po Sinu, k Ocu. U ovoj dinamici kažemo da ključna točka je  prisutnost osobe Isusa Krista, Sina Božjega, koji savršeno objavljuje Oca.[3] Uzeo je našu narav, ušao je u našu narav, podijelio je sve, uzeo je na sebe naše granice, naš grijeh, komunicirao nam je otkupljenje u sakramentu Euharistije. Tko ga prihvati i kako ga prihvati u toj mjeri mu može  komunicirati Duha Svetoga. Tko ne prihvati Isusa Krista u potpunosti, ne može u potpunosti primiti Duha Svetoga, niti može upoznati Oca.

Stoga Isus Krist, Sin Božji, Bog, očitovan na vidljiv, opipljiv način među nama, Onaj je koga moramo prihvatiti u Duhu Svetom. Ako ga ne prihvatimo u Duhu Svetom, možemo biti fanatični kršćani, imati rascjepkanu kršćansku misao. Tako se događalo kroz povijest, bilo je ratova svih vrsta među kršćanima. Danas, ako želite gledati kakvo je stanje u kršćanskim brakovima, kakvi su kršćani koji se pričešćuju svaki dan, nema potrebe analizirati. To je istina pred kojom se moramo pokloniti i tražiti milosrđe.

U istoj poruci Isus nam je pomogao razumjeti kako shvatiti ovu tajnu. To je savršeno, jednostavno pravilo, ali je strašno, poslušajmo. Isus kaže: „Znajte da je milosrđe istina, jer JA SAM ISTINA. U istini sve postaje jasno i ona proniče vaše dubine”;[4] primjećujete: „proniče naše dubine.“ Ako ne dopustimo milosrđu da pronikne naše dubine, u našim dubinama nalazi se raspadajući leš, i tamo se gnijezde sve patologije. Nikakva psihoterapija, nikakav lijek vam ih ne uklanja.

Nastavljam: „Daje da izrone vaše granice i grijesi i pokazuje vam pravi život, jer JA SAM ŽIVOT. Ako prihvatite moju istinu i odaberete moj život, sjedinjujući se u potpunosti s mojom Žrtvom po Suotkupiteljici, započinje u vama djelovati moje milosrđe, koje vam oprašta i pokazuje vam jedan novi put kojim treba ići, jer JA SAM PUT.“ Više od ovoga ne može se objasniti, biti otvoreni istini, prihvatiti istinu koja nas prosvjetljuje, koja nam otvara put. Tko se otvori, može prihvatiti život, a onome tko prihvati istinu i život, Isus otvara put koji treba proći po Suotkupiteljici: Ja sam Put.

U ovoj poruci, u ovom kratkom citiranom dijelu prisutan je sav hod. To je jedan misteriozan hod s kojim se možemo suočiti samo otvarajući se Duhu Svetom, prihvaćajući Isusa koji spašava. No želim staviti naglasak na ono što je Isus rekao, da proniče dubine. Dubinu koju proniče Isus, proniče je sa svom ljubavlju, ali čovjek zatvoren u sebe poradi istočnog grijeha, poradi zloće, ako Ga odbije, Bog ne može ništa napraviti jer je ljubav i poštuje našu slobodu.

Ako se kršćani otvore u ovoj dimenziji, onda ulaze u kozmičku Pedesetnicu. S prvom Pedesetnicom silazak Duha Svetoga na Zemlju nije završio, bio je to jedan veliki početak. Završit će s Kristovim slavnim dolaskom, kada će sve, u onima koji se otvore ovom otajstvu, biti dovedeno do savršenstva, poradi ljubavi Božje, zajedno sa svim granicama koje čovjek ima. Međutim trebamo imati sigurnost da njegova ljubav utišava naše strahove, naše osjećaje krivnje, ne pada nam na pamet kritizirati.

Nadbiskup Zuppi[5] u svojoj propovijedi naglasio je jednu karakteristiku Davida Sassolija,[6] koji je srušio barijeru između moralnog i nemoralnog. Tko je srušio ovu barijeru? Isus Krist, među pravednima i nepravednima, išao je u susret svakom čovjeku dobre volje. U nama Isus otvara ovu dimenziju kako bi srušio  sve što je u nama podijeljeno, sve što nas dijeli, čini nas zatvorenicima u rovovima, ma u rovu je prisutan strah, prisutan je rat.

Ušli smo dakle, u ovu godinu, osobito oni koji su hodali kroz ove godine i došli su do ove točke, moći ćete shvatiti da sav nauk kroz ove godine vodi prema ovom otajstvu. Dakle, dobro zapamtite da je Bog istina, da vam objašnjava u dubinama, u vašem duhu – ne u vašoj racionalnosti, vašim emocijama – svu istinu onoga što vi jeste, koja je vaša svrha, vaš kraj. Ako ste otvoreni, nudi vam život. Da biste dosegli život, morate vršiti jedan hod;hod koji nije površan, nego jedan hod u duhu. Evo, Isus je prisutan u duhu i vi trebate sudjelovati u njegovom djelovanju u duhu i istini.

Evo, to je dinamičnost Presvetog Trojstva u nama u kratkim crtama, ali sva objašnjenja nas vode prema tome. Postoji također jedna druga linija u ovoj uzlaznoj dinamičnosti, od strane stvorenja  u trojstvenu tajnu. Nakon istočnog grijeha svi su bili u iščekivanju: pravedni i nepravedni, također i Sveti Mihael, svi arkanđeli, anđeli; sva vjerna braća ostala su u iščekivanju; i kao što znamo iz Biblije, pravednici svih naraštaja, proroci. I Bog je darovao svoju milost: Bezgrešnu Majku koja je prihvatila u trenutku začeća trojstveno otajstvo. Mi smo naviknuti shvaćati da je Gospa primila milost da je Bezgrešna i to je to, ne! Primila je milost da je Bezgrešna kako bi postala Majka, Zaručnica Duha Svetoga, Suotkupiteljica; kako bi u potpunosti sudjelovala u životu Božjem te prošla Kristovim putem, u svim njegovim fazama. Stoga poradi naše slabosti svi se mi trebamo približiti Isusu po Majci. Kako je rodila Njega, tako rađa i nas za Njega, u Duhu Svetome, nema drugog puta. Ovdje se sastaju svi pravednici svih vremena, svih prostora Svemira. Ovo je značenje sveopćeg zajedništva, ovo je proročko značenje: sva dobra će teći pravednima. Ovo je značenje Crkve Isusa Krista svega Svemira.

Ako pogledate ovu sliku dinamičnosti trojstvenog djelovanja koje se ostvaruje po Mariji, po pravednicima koji su iščekivali, koji su sudjelovali; koje se ostvaruje za sve one koji žele ući u ovo otajstvo, onda je slika jasna: Presveto Trojstvo, Marija i Crkva rođena je po Mariji. Svi ljudi ulaze u Krista u Duhu Svetome. I to su istine, jedan okvir istine. Oni koji se udalje od ovih istina ulaze u herezu. Izvan ovog okvira, ako se ne živi, ne ulazi se u Presveto Trojstvo. Crkva ne može biti neka ljudska struktura, sa genijima koji objašnjavaju povijesne, arheološke, filozofske ideje, društvene interpretacije. Sve ono što mi možemo na kraju razumjeti na Zemlji je otvoriti se istini, životu. To je Kristov put i tu nam pomaže Presveta Marija.

Stoga u ovom razmišljanju želim naglasiti da se sve ono što vam je do sada objašnjeno spaja kako bi vas uvelo u ovaj misterij da biste ga prihvatili i kako bi mogao izraziti svu ljepotu života u vama. I kako smo citirali Isusove riječi od 10. travnja prošle godine,[7] ovo nije samo za vas, nego za cijeli Svemir. Tada Božja ljubav koja se komunicira svakome od nas treba se prenijeti drugima. To je smisao plana koji je Isus navijestio u „Budućnosti moga naroda“[8], što ste čitali i iznova čitali. Crkva će biti takva ili neće biti njegova Crkva; ući će u direktan, neposredan odnos s Bogom, sudjelovat će u djelu Oca, Sina i Duha Svetoga, po Mariji, uzdižemo se, nema ništa drugo.

Pazimo da za nas, osobito za one koji žive povučeno u kućama Svetištima, u jezgrama, da živimo osobno i da prenosimo ovo otajstvo, a ne riječi, ideje. Objasnio sam vam da Božja misao nije neka ideja, to je protok života koji se širi cijelim našim bićem. Tada bi to trebao biti protok života koji se širi od svakoga od nas da se širi prema svima, dobrim i lošim.

Dakle, jedan veliki poziv je da u ovoj godini sve više ulazimo u ovaj odnos s Isusom koji nas stavlja u ovaj …, u pokret po Duhu Svetom i vodi nas da upoznamo Oca, i Otac ne može ostati za nas neka riječ. Kao što je u čovjekovoj naravi dijete vezano za oca, za majku, na spontan i prirodan način, nije potrebno učiti u školi kako se ponašati, od početka se zna, treba se tome vratiti i upoznati Oca.

Na kraju, zahvaljujem svima vama koji ste se molili za mene povodom mog osamdesetog rođendana, i za mene bi najveći dar bio da se posvetite Presvetom Trojstvu, da prihvatite ovu milost te da uđete u život Presvetog Trojstva i nosite to drugima, kao miris života, kao pravo evanđelje, kao život koji neprestano stvara. Želim naglasiti ono što sam rekao na početku: ovo je strašna tajna, i današnje čovječanstvo je stavljeno pred izbor. I Isus, koji je došao ovdje, došao je uzeti svoje, pripremiti ih i preko njih otvoriti njegovo slavno očitovanje. Neće čekati, neće čekati one koji ne žele promijeniti svoj život.

Prava, Crkva, mora razumjeti ovu istinu i živjeti ovu istinu, krećući se kao što se Isus Krist kreće, u Duhu Svetom prema Ocu. Ovakav stav u Crkvi može promijeniti sudbinu čovječanstva, i vi vidite promjene. Ako se čovječanstvo ne želi promijeniti, ostaje u smrti.

Nadam se da ćete svi vi moći prihvatiti ovu istinu, potruditi se, da vas istina obasja do kraja, da shvatite život koji prolazi u vama od Oca po Sinu, da Ga prihvatite i zaputite se u ovom vremenu prema smjeru proslave Gospodina Isusa. To će se dogoditi i nitko Ga neće zaustaviti.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Razmišljanje od Oca Tomislava od 5. siječnja 2022. „Svijest o Kristovoj prisutnosti“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Isusova poruka od 10. aprile 2021., objavljena na www. premanovomstvaranju.org te u knjizi „Prema Novom Stvaranju 2012-2021. godina“, na stranici 531

[3] Za produbiti argument o ovoj dinamici upućujemo vas  na poglavlje „trojstveni vir i njegovo djelovanje“ u knjizi „Preko Velike Barijere“, na stranici 23-25; izdanje Luci dell’Esodo

[4] Vidi nota 2

[5] Nadbiskup Bologne prigodom sahrane Davida Sassoli, umro 11. siječnja 2022.

[6] Predsjednik Europskog Parlamenta koji je umro 11. siječnja 2022.

[7] Vidi nota 2

[8]I susova poruka od 8. rujna 2011. „Budućnost mog naroda“, objavljena u knjizi „Prema Novom Stvaranju 2012“, na stranici 201