Razmišljanje „Izići iz krize“

28.09.2021

Otac Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, želimo s vama podijeliti milosti ovog blagdana sedam velikih Arkanđela. Ne donosimo vam novosti koje je Isus najavio. Na Njemu je trenutak i način na koji će to reći, no mi želimo, u ovom trenutku krize čovječanstva, pokazati put koji izvodi čovječanstvo iz krize.

Za one koji odaberu Boga, kriza se predstavlja kao kriza rasta. Krizu čovječanstva svi mi vidimo na različitim razinama. No odakle u ovom trenutku dolazi kriza čovječanstva? Na ljudskoj razini postoji mnogo psiholoških, antropoloških, financijskih, političkih analiza, i ne vidi se pravi uzrok. Pravi uzrok krize čovječanstva je prisutnost Isusa Krista u Duhu Svetom na Zemlji, što sve ljude stavlja pred izbor: ili žele Isusa Krista, koji je donio spasenje i želi nas dovesti do konačnog spasenja, ili žele Lucifera, i posljedično, vlastitu sebičnost.

Danas slavimo sedam velikih Arkanđela, čuvara sedam darova Duha Svetoga koji predsjedaju Nebeskom Liturgijom. Dakle, razmislimo o činjenici da je Isus prisutan među nama, nevidljiv, ali dodirljiv u duhu. Sedam velikih Arkanđela mogu nam puno pomoći da osjetimo prisutnost Isusa Krista u Duhu Svetom.

Želim vas odvesti u 2020. godinu: u 2020-oj  godini Sveti Mihael je dao četiri velike poruke. Prva poruka iz koje smo odabrali prvo čitanje za ovo bdijenje: „Očitovanje trojstvene sile“[1], u kojoj je On naznačio put trojstvene sile za 2020. godinu. Potom, 2. travnja, dao je jedno upozorenje Zemlji, da tog dana započinje posljednja i konačna bitka između duhova dobra i duhova zla.[2] On, kao preteča drugog Kristovog dolaska, odlučio je ići do kraja u ovoj bitci. Potom, na današnji dan koji slavimo večeras, 28. rujna prošle godine, navijestio je da će Crkva sići s Neba.[3] Zašto? Stoga što Trojedini Bog djeluje preko svoje vjerne Crkve, one Crkve koja želi biti slična Kristu, njegovom proslavljenom Mističnom Tijelu. 31. listopada Sveti Mihael je navijestio da će Gospodin doći i s Njim svi njegovi sveti.[4] To znači da će cijela Crkva, sva svetost kojom Bog raspolaže sići na Zemlju i zahvatiti je.

Potom, jedna napomena: u 2021. godini, Sveti Mihael nije dao nikakvu poruku, nijedan Arkanđeo, nijedan svetac, osim svetog Josipa uoči njegova blagdana, koju nazivamo, možemo definirati kao poruku vrhunske duhovne teologije.[5] I govorila nam je Gospa sve do 14. kolovoza ove godine.[6] Bilo Sveti Josip, bilo Gospa povukli su se u dimenziju čistog Duha. Nakon toga, sva izvanredna sredstva, živi i pokojni, povukli su se u dimenziju čistog Duha i djeluju u principu, također i živi, u dimenziji čistog Duha. Što to znači? To znači da su Zemlja i čitavi Svemir zahvaćeni silom Duha Svetoga prisutnog u Kristu i u njegovoj Crkvi svega Svemira, i ova svetost raste, i sila Duha Svetoga se povećava i stavlja u krizu duh zla.

Čovjek koji odabere zlo, ili ne želi izabrati ni  jedno ni drugo, otići će toliko daleko da će odbaciti Duha Svetoga i kao posljedica toga, ući će u grijeh protiv Duha Svetoga, gdje više nema oproštenja; to znači da će se Božja dobrota, njegova pravednost spustiti sve do posljednjeg čovjeka, sve do posljednje duše i ponudit će svakome tko se želi probuditi mogućnost da u sili Duha Svetoga bude poveden u Crkvu svega Svemira, predodređenu ući u novo stvaranje. A tko odbaci Boga u Duhu Svetom, osuđen je.

Do kolovoza ove godine Zemlji je darovan cijeli program koji se odnosi na uglavljenje u Isusa Krista svega Svemira, i sva su se sredstva povukla u dimenziju Duha Svetoga. Zašto? Kako se nikome ne bi dopustilo manipuliranje vizijama, lokucijama, porukama, jer sve treba biti malo po malo poneseno u Duhu Svetom do savršenstva. Tko god prihvati Isusa Krista u Duhu Svetom i napreduje na ovom putu, predodređen je biti preobražen, i ući u novo stvaranje cijelim bićem, duhom, dušom i tijelom.

Dakle, ova vremena su vremena podjele: netko pripada Isusu Kristu u Duhu Svetom – kao što su morali odgovoriti i apostoli nakon smrti Isusa Krista – ili netko odbija i posljednju priliku koju Bog nudi čovjeku. Čovjek bez Božjeg Duha nema temelje jer gubi odnos s izvorom života, s Bogom. Duh zla, Lucifer, neprestano slabi. Čovječanstvo, koje ne odluči ni ovdje ni ondje, nego slijedi put sebičnosti, egocentrizma, osjećat će se prazno i na kraju neće moći odlučiti i riskira upasti u grijeh protiv Duha Svetoga.

Dakle, vidite, za sve koji vjeruju u Krista ovo je jedna kriza rasta, što znači da se trebaju promijeniti, sudjelovati u Duhu Svetom, Kristovom Duhu kojeg nam je dao Otac po Kristu, po njegovim zaslugama; dolazi po odabiru Isusa Krista u njegovoj cjelovitosti, Isusa Krista u Duhu Svetom, s Ocem, Isusa  Krista koji je prošao kroz Muku, ali je ušao u slavu sav preobražen. Čovječanstvo svega Svemira koje prihvaća Isusa Krista predodređeno je uzdići se s Kristom, u cijelosti, u duhu, duši i tijelu, kao što je uzdignuta Marija, Presveta Majka, koja nas uvijek priprema i vodi prema Isusu Kristu.

Onda nema više vremena za gubljenje, nema više čekanja da vas netko spasi. Mnogi vam mogu pomoći, ali nitko ne može zamijeniti vaše odabire, vaš hod, vašu preobrazbu: na svakome je od vas. Ako vi odaberete ovaj put preobrazbe po sili Duha Svetoga, put će se sve više otvarati, a vi ćete biti sve više uzdignuti. No to istovremeno znači, da započinjete vaše poslanje, jer ispunjeni silom Duha Svetoga, radošću, odgovornošću ne možete više ostati zatvoreni, vi se sastajete s onima koji žele biti uzdignuti, ući u novo stvaranje preko Crkve svega Svemira koja je izabrala Isusa Krista za Spasitelja u Duhu Svetom, koja je izabrala Presvetu Mariju za Majku, Kraljicu i Suotkupiteljicu. I ovo je prolazak za sve nas.

Već na Jubilej, kada je Sveti Mihael sišao nad pakao, navijestio je onih šest točaka,[7] između ostalog da će se sve brže dolaziti do uzdignuća koje nadilazi sve zemaljske strukture, uključujući i vjerske, kako bi mogli ući u izravni odnos s Bogom, imajući izravnu spoznaju Boga. I, vidite, prisutnost Isusa Krista u Duhu Svetom dovodi također i vjerski život u krizu. U kojem smislu? Mnogi kršćani njihovu vjeru, njihov odnos s Isusom Kristom poistovjećuju s pripadnošću jednoj kršćanskoj religiji, i to je jedna temeljna pogreška. Svaka vjeroispovijest, kršćanska vjeroispovijest, treba pomoći da se promovira uzdizanje svakoga, da svatko živi sa Životnim Kristom, ali ako su osobe zadovoljne sa brzopletim, površnim recitacijama, da ispune određene dužnosti jer je naređeno, bez ulaska u Duha Kristova da budu jedan duh s Kristom, kakva je korist ako netko dugo moli i uvijek ostaje isti ili još gori? Ne prepoznaje se ni kao vjernik ni  kao ateist. Dakle, ovdje prisutnost Isusa Krista u Duhu Svetom stavlja u krizu svako licemjerje, svaku površnost, svaku laž. To je jedan kršćanski stav bez odgovornosti da se promovira, da se ide prema novom stvaranju.

To je kriza, ali jedna kriza rasta. Ako Bog dopušta kušnje a dopustit će i druge, to je da potakne čovječanstvo da se probudi, da izabere Isusa Krista, inače Bog može dati sve milosti, ali ne može nikoga prisiliti da uđe u kraljevstvo Božje. Dakle, pazimo: neka svatko izabere i pokrene se u smjeru koji vam je pokazan da bolje pratite ovaj prostor vremena tišine. Uzmite ono što smo vam dali na poseban način u posljednje dvije godine, svaka će vas poruka voditi naprijed. Čitajte, razmišljajte, molite, sjedinite se s drugima koji hodaju, tražite one koji vam mogu pomoći na ovom putu. Nema vremena za gubljenje!

Želim zaključiti porukom Svetog Mihaela od 6. siječnja 2020 : „Bog nema potrebu za nikim trčati. Ono što je učinjeno, učinjeno je. Kroz sve ove godine Gospodin je odabirao, pozivao i mnogi su odgovorili. Sada su već raspoređene vojske Dobra i Zla. Između su još ostali mnogi koji se trebaju probuditi kako bi odabrali između dobra i zla. Stoga, potrebno je djelovanje u duhu. Nužno je da se Božji narod prikazuje na oltarima, u hramovima, tamo gdje ga Gospodin poziva kako bi podignuo one koji su dobre volje i srušio one koji to nisu.”[8]

Dakle, završavam s našim svjedočanstvom, koje živimo. To vam navješćujemo, govorimo, jer smo u ovoj šutnji otkrili najdublje, najljepše stvari u sebi, ali najveće bogatstvo je to što se naša vjera neprestano obogaćuje. Činite i vi tako.

I blagoslivljam vas sa svim Arkanđelima u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Poruka Svetog Mihaela od 06. siječnja 2020, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – svezak VI godina 2020“, na stranici 18 i na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 02. travnja 2020 „Poziv čovječanstvu Zemlje“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – svezak VI godina 2020“, na stranici 46 i na http://www.premanovomstvaranju.org

[3] Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 28. rujna 2020 „Crkva s neba spustit će se na Zemlju“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – svezak VI godina 2020“, na stranici 92 i na http://www.premanovomstvaranju.org

[4] Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 31. listopada 2020 „Gospodin dolazi sa svim svojim Svetima“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – svezak VI godina 2020“, na stranici 104 i na http://www.premanovomstvaranju.org

[5] Poruka Svetog Josipa od 18. ožujka 2021 „Marija, nova Žena“, objavljena na našoj stranici

[6] Poruke Presvete Marije iz 2021: 21. veljače „Isus je ovdje, među vama“, 24. travnja „Kao zrna pšenice“, 12. svibanj „Dopustite da moje Srce trijumfira u vama“, 24. lipanj „Četrdeset godina sa mnom u pustinji ove Zemlje“, 14. kolovoz „Sve sam vam rekla“. Sve ove poruke objavljene su na našoj web stranici.

[7] Usp. „Ispisati povijest-svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, Peti dio, poglavlje 1, „Perspektive Božjeg djelovanja“, 309-310

[8] Vidi nota 1