Razmišljanje „40. godišnjica ukazanja Kraljice Mira“

24.06.2021

Otac Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, želim vam sretnu svetkovinu Kraljice mira i da budete u stanju primiti milosti ovog velikog dana. Tim povodom, kada se Gospa ukazala u Međugorju prije 40 godina, Gospa je nama govorila. Poruku ćete dobiti sutra,[1] ali ja želim dati jedan okvir kako biste mogli bolje čitati.

Prije svega, Gospa je naglasila da ovi odabiri ovog vremena su konačni. To znači zauzeti jedan pošten, korektan unutarnji stav pred Bogom te sudjelovati u njegovu očitovanju, u njegovu djelu spasenja prema čitavom čovječanstvu. Vi znate, da liječnici trebaju položiti zakletvu da će biti pošteni, korektni, bez interesa; jednako tako znanstvenici, da govore istinu, da ne govore laž, da ne stvaraju pomutnju. Dakle oni su dužni imati korektan, iskren stav i u istini. Mnogi kažu da je Bog jedna tajna i ostavljaju Ga po strani, i upravo zato što je Bog jedna tajna trebali bi se staviti u iskren i pošten stav pred Bogom da Bog iz tajne razotkrije tajnu onima dobre volje.

Za kršćane je povijest spasenja jedan svijetli trag, i kroz ovih četrdeset godina Gospine prisutnosti svjetlost se povećala, povećala se u onima koji su je prihvatili, u onima koji su je odbacili, povećala se tama. Onda nitko nema opravdanja reći: „Nije me briga, ne znam, to su tajanstvene stvari koje ne mogu razumjeti.“ Naravno da ne možemo razumjeti Božju veličinu, ali možemo biti korektni, iskreni, pravedni pred istinom koju Bog sam otkriva. Dakle, u tom smislu, poruka poziva čovječanstvo da zauzme jedan ozbiljan, korektan, iskren stav pred Božjom tajnom te da prihvati Božje djelovanje u ovom vremenu.

Poruka koju smo primili ima dvije strane: jedna strana gdje Gospa kratko prolazi kroz ovih četrdeset godina, što je htjela učiniti, što je Bog htio i potom zaključuje: „Unatoč dobroj volji i svetosti mnogih župljana i hodočasnika, Međugorje nije zasjalo svjetlošću koju je Bog želio. Katolička crkva se nikada nije službeno izjasnila o mojim ukazanjima. Mnogi njezini predstavnici su me ismijavali; zbunjivali su jednostavne, diskreditirali moje djelo te progonili one koji su vjerovali.”

Međutim, kroz sve ove godine Bog je išao dalje, njegov plan uglavljenja je napredovao jer je pronašao jedan mali ostatak na Zemlji i sjedinio ga sa čitavim Svemirom, sa svetcima, sa dušama u Čistilištu, sa braćom vjernom Bogu raspršenom po Svemiru, sa kršćanima iz Svemira i formirao je Crkvu koja treba postati onakva kakvu je Isus Krist zamislio. Ova vjernost Gospi, u onima koji su odgovorili, vodila je naprijed jedan plan uglavljenja u Kristu svega Svemira i mi dolazimo do ploda. Citiram Gospu: „U ovoj 2021. godini, četrdesetoj godini od mojih ukazanja u Međugorju, završava se vrijeme pripreme i ZAPOČINJE MESIJANSKO VRIJEME.“ Što znači mesijansko vrijeme? U prvom dolasku Isusa Krista, Izrael je čekao Mesiju, i Mesija se pojavio, no nisu Ga svi prepoznali. Jedan dio čovječanstva Ga je odbacio,  razapeo Ga, no  On je ostao u onima koji su Ga prihvatili.

„Vrijeme konačnih odabira za svakoga od vas i za čitavo čovječanstvo Svemira; vrijeme u kojem Bog želi ostvariti ono što je odredio od vječnosti. Ovih četrdeset godina koje ste sa mnom prošli kroz pustinju Zemlje, proizvele su u vama i onima koji su bili vjerni Bogu i meni, izvanredan plod: MEĐUVREMENI ISUSOV DOLAZAK, o kojem sam vam već govorila.“ Mnogi se pitaju što je Isusov međuvremeni dolazak. Kršćani bi to trebali dobro razumjeti. Sve objave od početka nakon istočnog grijeha postupno su napredovale. Također i u prvom Isusovom dolasku po Bezgrešnoj Majci Mariji u Izraelu, s njegovim javnim životom objave su išle postupno, i oni koji su bili korektni, iskreni, željni vidjeti, prihvatiti Mesiju, postupno su napredovali. Sjetite se kako su sinoptici napisali Evanđelje, predstavljajući postupno Isusove objave; sjetite se epizode Preobraženja Gospodinova pred očima Petra, Jakova i Ivana i kako su trojica Apostola duboko proživjela ovu Kristovu prisutnost.

Vraćajući se Starom zavjetu, Izrael je često govorio o Gospodinovoj prisutnosti u Hramu kao o nečemu opipljivom, iskustvenom. Prisutnost Isusa Krista koja se posebno očitovala bila je u njegovom uskrsnuću, ali nije bilo dovoljno gledati ga, niti dodirnuti: bio je potreban jedan korak naprijed, jedna unutarnja otvorenost i On je djelovao na svakog Apostola koji ga je ljubio i napravio je ovu unutarnju otvorenost u njima, i to je bila priprema za primanje dara Duha Svetoga, za razumijevanje tajni stvaranja, otkupljenja, posvećenja, kako Gospa kaže u poruci.[2]

Potom imamo figuru koja govori više od ostalih: Presvetu Mariju koja Ga je primila u svom krilu, Trojedinog Boga. U potpunosti je sudjelovala u Kristovu životu, sve do Križa, sve do uskrsnuća, i onda ju je Bog uzdigao kao novo stvorenje, u duši, u tijelu i ona prebiva u Bogu. Ona je figura, slika buduće Crkve, one koja će biti, bezgrešna, potpuno uronjena u Boga u novom stvaranju. To je jedan primjer, i  njezina prisutnost među nama kao Majke omogućuje nam da se u potpunosti pridružujemo programu međuvremene Isusove prisutnosti među nama.

Želim vam pomoći da napravite korake, polazeći od onog korektnog unutarnjeg stava kojeg svatko od nas treba napraviti u sebi, pa i jedan ateist, Bog nam pritječe u pomoć. Potom citiram Gospine riječi: „Isusova prisutnost u duhu na vašem planetu sadrži nemjerljivu snagu u korist svega Svemira. Ona  uzdiže i čini da vaš duh, dušu i tijelo titraju.” Zahvaća i vrši promjenu u svakome od nas koji se korektno, ponizno stavljamo pred Njega. „Niste u potpunosti svjesni što za vas znači biti životni svjedoci ovog izvanrednog događaja kao što je međuvremeni Isusov dolazak.“ Izvanredni događaj sastoji se u ovome: ako smo korektni, prihvaćamo Isusa Krista po bezgrešnom Srcu Marijinu u duhu, u Duhu Svetom, ova će sila titrati u nama i mi ćemo biti nositelji životnog Krista. I ovo je svjedočanstvo koje će se odraziti također i na kamenje, na sve, i od toga Gospa polazi govoreći: „Više ništa neće biti kao prije i vidjet ćete kako se na Zemlji mnoge stvari mijenjaju, ako imate oči da vidite.“

Njegova moćna prisutnost među nama, služi za pripremu njegova slavnog dolaska, kada će sve stvari biti podložene Zakonima čistoga duha, u novom stvaranju. Onda Gospa kaže: „On je ovdje i njegova prisutnost i njegovo djelovanje bit će sve više primijećeni od njegovoga naroda koji ga ljubi i bit će izvor jednog novog života“, onda ako želite možete ga dotaknuti. „Bit će također primijećeni i od naroda tame, za kojeg će to biti navještaj kraja, jer se Isus vratio da poništi Sotonine planove.“ I također iz tog razloga, tko je korektan pred Bogom, tko je korektan pred tajnom, može se samo radovati, jer može osjetiti Božju prisutnost.

„Više ništa neće biti kao prije“, citirao sam. „Tko ne bude htio ništa vidjeti te se bude pretvarao da se ništa nije dogodilo kako ne bi promijenio svoj život, ostat će slijep i lutat će pustinjom, stoga vas pozivam da iskreno i pošteno stanete pred Boga.” U Starom Zavjetu ova je riječ naglašena na poseban način: stati pred Boga, ostavljajući sve, zaboravljajući sve, stojeći licem u lice da bismo Ga kontemplirali, kako bismo shvatili što On želi i stavili Mu se na raspolaganje. „Ne dopustite da Gospodin prođe pokraj vas, a da to niste ni primijetili, kao što će to nažalost učiniti mnogi ljudi koji su utonuli u san smrti.“

Potom na kraju je to vrlo jaka, vrlo bolna stvar: bolna za one koji ne žele ni na jednu ni na drugu stranu, Gospa se povlači. „Draga djeco, došlo je vrijeme da se ja povučem kako bih pratila narod Božji. Od sada i ubuduće se više neću očitovati gomili koja me prvo hvali, a potom zaboravlja. Hodat ću samo s onima koji istinski žele živjeti u mome Srcu da bi služili pravom Trojedinom Bogu.“ Kada se Bezgrešna Majka povlači i posvećuje svu pažnju onima koji hodaju, jedna mama, jedna Majka koja jako ljubi svoju djecu, došlo je vrijeme da prepustimo njezinom Sinu da prođe s pravednošću. Tada dolazimo do konačne podjele, jer se i Gospa podlaže svome Sinu, na umu Boga Oca, i posvećuje se onima koji žele ući u novo stvaranje.

Marija će ostati u Crkvi Isusa Krista svega Svemira, ali ovaj narod, Crkva svega Svemira, treba biti posvećena Mariji kako bi bio prikazan Isusu, dionik pobjede nad grijehom, nad smrću, da uskrsne. Prikazati se Isusu znači biti sposobni živjeti novim životom, ne po zakonima grijeha, pokvarenosti, nego prema jednom novom životu, sve novijem, sve do novog stvaranja, kada će sve biti podložno Zakonima čistoga duha. Kao što je Gospa rekla nekim drugim prigodama, čitava Crkva treba postati Bezgrešna.

Ove stvari su vam rečene kroz ove godine, ali one su napisane i izrečene kroz povijest Crkve na Zemlji. Pronaći ćete ih u svim teološkim knjigama, barem osnovu. Nemojte reći: „Ne razumijemo ovo vrijeme, ne znamo što se događa”, možemo znati sve što nam je potrebno da bismo imali pošten, iskren, odgovoran stav pred Bogom.

Došli smo onda do zaključka: na kojoj strani želite biti? Bez ikakve propagande zauzmite stav o kojem govorim i napravite vaš odabir na kojoj ćete strani stajati. Pokvareni ljudski život završit će pokvarenošću. Također i pokvareni kršćanski život je jedna neslana sol koju se gazi, to je logika. Napravite vaš odabir, ali napravite još jedan korak naprijed: vi koji želite biti s Gospom i s Isusom, sjedinite se sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira na konkretan način i razmislite o tome kako sudjelovati kako bi se ova Crkva povećala kvalitetom, volumenom, i sila prisutnosti Krista i njegove Majke Kraljice Svemira, zajedno sa Kraljem Svemira, izlijeva se na Zemlju i na čitavi Svemir.

Želim vam da kroz ove dane možete napraviti odabir i zaputiti se s Majkom kako biste osjetili Isusovu prisutnost, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Poruka Presvete Marije od 24. lipnja 2021 „Četrdeset godina sa mnom u pustinji ove Zemlje“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[2] Vidi nota 1