Razmišljanje „Spremni za bitku“

22.05.2021

Otac Tomislav Vlašić

Predraga braćo i sestre, želimo podijeliti s vama ovo bdijenje za Duhove. Liturgija nam daje jedan okvir za razmišljanje: prvo čitanje govori o Babelu,[1] može se krivo shvatiti, kao da Bog želi rasturiti jedinstvo u narodu. To je jedan primitivan izraz, jedna koncepcija u svim religijama da Bog daje dobro i zlo, no mi poznajemo Boga dobrog Oca koji nas ljubi, koji se objavio po Isusu Kristu i želi nam dati samo dobro. S neizmjernom velikodušnošću čeka na hod čovječanstva da dosegne puninu, no čovjek može doći do Boga samo ako slobodno izabere Boga i život u Bogu, tako i čitavo čovječanstvo.

Kako možemo živjeti spasenje? Evanđelje je jasno. Prije nego što ulazi u svoju Muku, Isus nas poziva da mu dođemo: „Dođite, svi vi koji ste žedni“,[2] i iz njegova boka izišao je Duh Sveti, iz njegova probodena Srca; i iz njegova Duha kojeg je Otac obećao, a koji ga u potpunosti sjedinjuje s Ocem, u Kristovoj žrtvi darovan nam je Duh Sveti.

Poslanica Rimljanima govori o patnji čovječanstva, o vapaju svakog stvorenja,[3] ali i o nama koji smo primili milosti, prvinu, i mi se možemo probuditi iznutra, iz dubine, iz našeg duha, ako dopustimo Duhu Kristovu da u potpunosti djeluje u nama. Moći ćemo uskrsnuti također i nakon smrti, no također živjeti kao uskrsnuli i životni, ovdje, i moći ćemo se vratiti Ocu u novom stvaranju. Sada se nalazimo u točki odlučnog otvaranja Duhu Svetom u našim dubinama. Bez Duha Svetoga, također i naša religioznost može biti prazna, jednostavno ideje, obredi, emocije, površnost. Dolaskom Duha Svetoga u nas, mi ćemo moći razumjeti Isusa Krista, prihvatiti ga, sudjelovati u njegovu životu i zajedno s Njim se vratiti k Ocu. Sve je rođeno od Duha, od Duha Svetoga i sve će se vratiti Ocu po Isusu Kristu u Duhu Svetom. I to je točka koju trebamo shvatiti kako bismo također prihvatili programe koje nam je Gospodin objavio.

U poruci Duha Svetoga u ovom bdijenju[4] naglašene su neke stvari. „Došli ste do jedne važne faze jer Otac sprema odlučujuću prekretnicu u vašoj povijesti. Ova prekretnica ne odnosi se samo na vaš planet nego i na čitav Svemir.” Snaga Duha Svetoga dodirnut će sve. „Prekretnica o kojoj vam govorim predstavljena je MEĐUVREMENIM ISUSOVIM DOLASKOM na Zemlju, koji je jasan signal za Lucifera i njegov narod da njihovo vrijeme završava.“ Među nama je na poseban način Majka, Suotkupiteljica i Kraljica, tiha, nevidljiva, jer njezina ukazanja u Međugorju nisu prihvaćena od Crkvenog autoriteta. Sada djeluje iznutra, u onima dobre volje. Među nama, kao što ste čuli u međuvremenom Isusovu dolasku, nevidljivom, djeluje u sili Duha Svetoga, a mi ga možemo otkriti samo u Duhu Svetom. Kao što sveti Pavao kaže: „Nitko ne može reći Isus je Gospodin, ako ne u Duhu Svetom.“[5] Dakle ostaje nevidljiv, ali djelotvornu sili Duha Svetoga, u korist svih onih koji se otvaraju Duhu Svetom. Onima koji su zatvoreni za Duha Svetoga on im se ne može komunicirati.

Ova istina izražena nam je u trenutku u kojem se nalazimo, u ovom vremenu, a sažeta je u ovim riječima Duha Svetoga: „Svečano vam naviještam da danas započinje pravo i istinito odbrojavanje za sav Svemir, a osobito za Zemlju.“ Kada Bog nešto izrazi svečano, tada trebaju drhtati oni koji su protiv Njega, a trebaju biti osobito pažljivi oni koji ga žele prihvatiti, jer će Duh Sveti prodrijeti, dotaknuti sve sisteme, sve duše, dobre i zle, svi ga mogu odabrati. „Događaji se ubrzavaju i vrijeme će sve brže teći prema epilogu povijesti, koja će kulminirati slavnim povratkom Isusa Krista vidljivom za sve. Isus će doći suditi čovječanstvu svih vremena, živim i pokojnim, i kako bi definitivno razdvojio djecu Božju od djece Lucifera, potomstvo Žene od potomstva zmije.“

Dakle, ovo je scenarij u kojem se nalazimo i dinamičnost milosti, djelovanja Presvetog Trojstva koje će biti opipljivo za one koji prihvaćaju Duha Svetoga. No Duh Sveti nije nešto što ne možemo prepoznati, što ne možemo iskusiti. On se očituje u Isusu Kristu, u onome što nam je Isus Krist ostavio. U ovoj poruci naglašeno je da Duha Svetoga možemo primiti iskrenim, poštenim sudjelovanjem u Euharistiji, u Euharistijskoj žrtvi. U one koji ne sudjeluju iskreno, pošteno, Duh Sveti ne može sići i staviti pečat, ne može udijeliti sedam darova Duha Svetoga. Zašto ih ne može dati? Jer osoba ne sudjeluje u spasenju. U spasenju se sudjeluje po Spasitelju, nema drugog puta. Samo na one koji sudjeluju u Žrtvi Kristovoj po Majci Suotkupiteljici, koja nam pomaže, Duh Sveti silazi, ostvaruje želju Oca po Sinu.

Vratimo se dakle bitnim stvarima koje smo vam komunicirali, da se nalazimo u vremenu uglavljenja svega Svemira u Isusu Kristu i prolazimo kroz prikazanje našeg života Njemu po Bezgrešnoj Majci. No potrebno je ovo prihvatiti otvoreni Duhu Svetom koji nam daje svjetlost, mudrost, snagu da sve nadvladamo, prihvatimo i krenemo, da se trudimo. Od Boga ne možemo ništa primiti ako pošteno i ponizno ne prihvatimo Njegove programe u Kristu, a to su programi za sav Svemir.

Od nas se traži da živimo našu Pedesetnicu u ovom vremenu, da budemo jedno tijelo, jedan duh. Ne mislimo na pravno tijelo već na Mistično Tijelo Kristovo, da smo živi udovi Krista koji pobjeđuje grijeh, smrt, tada On koji je pobjednik utiskuje u nas prekretnicu i preko nas u ovo čovječanstvo. Duh Sveti nam ne jamči moć, bogatstvo, nego daruje vjeru, povjerenje u Boga koji naš život čini nepokolebljivim; radosna nada, ljubav Krista koji umire za svakoga od nas, i to je Pedesetnica.

I već neko vrijeme govorimo da kozmička Pedesetnica neće biti poput one prve, s mnogo znakova, koji su brzo pomiješani s ezoterizmom, s različitim poganskim oblicima. Sada po Bezgrešnom Srcu Marije Suotkupiteljice i Kraljice, mi smo zaštićeni i posvećeni Duhu Svetom, hranjeni smo Kristovom vjerom, nadom i milosrđem i ne možemo pogriješiti, ne samo mi ovdje na Zemlji, nego i svi ljudi koji prihvaćaju Krista u cijelom Svemiru.

Za mnoge osobe naš govor je teško razumjeti kada govorimo o postojanju ljudi u Svemiru. Znanost danas govori o milijunima planeta koji su viđeni preko tehnologije sa Zemlje, kako je život moguć i možemo nastaviti s predrasudama. Zašto se nevidljivo ne prihvaća? Izražavamo našu vjeru u vidljivo i nevidljivo, zašto se ne prihvaća? Stoga što čovječanstvo želi kontrolirati sve, činiti, čak i naš duh staviti pod umjetnu inteligenciju, i na kraju bi pripadao Iluminatima, onima koji sve kontroliraju. A Duh Božji se ne kontrolira, ne dopušta nikome da ga kontrolira i mi možemo biti slobodni. Za čovjeka Zemlje to je teško jer se zatvorio u sebe, u svoju sebičnost, u svoj grijeh, u preživljavanje, boji se smrti, bolesti i ne želi se promijeniti.

Sa stajališta vjere, obraćam se vama koji vjerujete da postoje anđeli, sedam velikih Arkanđela koji predvode nebesku Liturgiju pred Božjim prijestoljem, naša liturgija trebala bi biti sudjelovanje u njihovoj liturgiji. Ako to nije sudjelovanje u njihovoj liturgiji, lišeni smo snage. Oni su čuvari sedam velikih darova Duha Svetoga. Nitko nema opravdanje da se zatvori u sebe. Tko se ne otvori Duhu Svetom, neće riješiti niti probleme sa svojom obitelji, sa djecom, ženom, mužem to će uvijek biti jedan Babel. Ne govorim vam neku teoriju, ali vi doživljavate, vidite to svakodnevno.

Čovjek može biti sjedinjen sa svima drugima samo u Duhu Svetom, gdje svi originali imaju puninu i puninu izražavaju sposobnošću življenja kao Trojedini Bog: Otac proslavlja Sina, Sin proslavlja Oca, Duh Sveti proslavlja Oca po Sinu i sav taj pokret ljubavi izlijeva se na nas, na sve ljude. I samo u pravom Bogu, jedinom Bogu, svi možemo biti sjedinjeni i uživati ​​ne samo u onome što posjedujemo, već i u onom što posjeduje Mistično Tijelo Kristovo.

Onda nalazimo se u ovom vremenu u kojem se trebaju praviti koraci; ovdje u poruci Duha Svetoga su pokazani, potom će vam ih prenijeti svećenici Fondacije, upućivat će vas u ovom vremenu i davat će vam informacije. To je jedan veliki polazak, jer ako kršćani nisu sol Zemlje,[6] kako mogu utjecati, kako mogu pomoći čovječanstvu?

Ne brinite kad vam kažu da ste jedna sekta. Mi živimo bit onoga što nam je Isus Krist objavio i krećemo se prema dosezanju punine, kako bismo tu puninu izlijevali na sve druge koji su dobre volje. Nosimo Kristovu ljubav koja želi spasiti sve i onda, kao i svim prorocima svih vremena, u religijama, u znanosti, u otkrićima nama se suprotstavljaju. A mi dajemo odgovor mira, Kristove ljubavi, radosti, sigurnosti, i tako nosimo plodove Duha Svetoga u čitavu Zemlju i u čitav Svemir i preko nas osobe mogu primiti Duha Svetoga i Bog će okupiti sve one koji su dobre volje, nitko neće biti izgubljen. Imajte hrabrosti biti velikodušni u vjeri kako biste prolazili kroz ovu bitku u vjeri, nadi i ljubavi Kristovoj.

I ja vas blagoslivljam, da se Duh Sveti spusti na vas u posveti Bezgrešnom Srcu Mariji, Majci, Suotkupiteljici i Kraljici, da se svi vi nađete kao Apostoli, učenici s Majkom u cenakulu te da se čitav Svemir nađe zajedno s vama, i vi sa čitavim Svemirom, da biste podijelili vjeru u Trojedinog Boga te primili milosti ovog vremena za spasenje Zemlje i čitavog Svemira, u ime Oca, Sina i Duha Svetog.

[1] Usp. Post 11, 1-9

[2] Usp. Iv 7, 37-39

[3] Usp. Rim 8, 22-27

[4] Poruka Duha Svetog od 22.svibnja 2021 „Jedno tijelo, jedan duh“, objavljena na http://www.premanovomstvaranju.org

[5] Usp. 1 Kor 12, 3

[6]Usp. Mt 5, 13