Jedno tijelo, jedan duh

22. svibnja 2021. – Uočnica svetkovine Duhova 

Poruka Duha Svetoga – Jedno tijelo, jedan duh

Svečano vam naviještam da danas započinje pravo pravcato odbrojavanje za sav Svemir, a osobito za Zemlju. Događaji se ubrzavaju i vrijeme će sve brže teći prema epilogu povijesti, koja će kulminirati slavnim povratkom Isusa Krista vidljivom za sve. Isus će doći suditi čovječanstvu svih vremena, živim i pokojnim, i kako bi definitivno razdvojio djecu Božju od djece Lucifera, potomstvo Žene od potomstva zmije.

„Predraga djeco,

došli ste do jedne važne faze jer Otac sprema odlučujuću prekretnicu u vašoj povijesti. Ova prekretnica ne odnosi se samo na vaš planet nego i na čitav Svemir; međutim, Zemlja poprima stratešku važnosti u Božjim planovima jer, kako vam je opširno objašnjeno, na Zemlji će se odigrati završna bitka između Božjih i Luciferovih vojski. Prekretnicu o kojoj vam govorim predstavlja MEĐUVREMENI ISUSOV DOLAZAK na Zemlju, koji je jasan znak za Lucifera i njegov narod da njihovo vrijeme završava.

Svečano vam naviještam da danas započinje pravo pravcato odbrojavanje za sav Svemir, a osobito za Zemlju. Događaji se ubrzavaju i vrijeme će sve brže teći prema epilogu povijesti, koja će kulminirati slavnim povratkom Isusa Krista vidljivom za sve. Isus će doći suditi čovječanstvu svih vremena, živim i pokojnim, i kako bi definitivno razdvojio djecu Božju od djece Lucifera, potomstvo Žene od potomstva zmije.

Međutim, prije nego što se sve ovo dogodi, trebat ćete se suočiti s dugom i teškom bitkom protiv sila tame. Stoga je Isus već prisutan na Zemlji u duhu, s osobitom snagom kako bi vas podržao. Kao što možete vidjeti, Zemlja je zahvaćena spiralom mržnje, bolesti i nasilja; okovana je grijehom i pobunom protiv Boga i njegovih zakona. Lucifer napuhuje svoj mračni narod ohološću, žeđu za moći i lažnim sigurnostima, gurajući sve više osobe prema ponoru beznađa. Većina vaših vladara savršeno je uključena u spletke zloga i misli samo na sebe i svoju dobit. Konfederacija svjetlosti i Iluminati i dalje djeluju neometano, pod iluzijom stvaranja novog sveopćeg poretka koji im jamči novac i moć. Cijenu plaćaju najkrhkije osobe, siromasi i obespravljeni koji ne mogu računati na ničiju pomoć, do li na pomoć nekolicine koji još uvijek imaju malo ljubavi u svojim srcima; no to nije dovoljno za spasenje čovječanstva.

Za suočavanje s moćnom vojskom Zla, na Zemlji i u Niskom Svemiru, potrebna je još jedna snažnija vojska. Potreban je narod ukorijenjen u Isusu Kristu, jedinom Spasitelju čovječanstva, koji je prisutan i djelotvoran u čitavom Svemiru; novi narod sposoban nadvladati granice i uvjetovanja koja mu nameću politički, ekonomski i vjerski sistemi a koji djeluju na isti način u čitavom Svemiru, iako s različitim nijansama. Taj narod postoji i to je „Crkva Isusa Krista Svega Svemira“, kojoj mnogi od vas već pripadaju.

U ovom vremenu ja posebno djelujem zajedno s Isusom kako bih vas pripremio da se suočite s borbom koja vas očekuje. Presveta Marija, moja Zaručnica, jednako tako je prisutna kako bi zaštitila djecu Božju; Sveti Josip je uz Nju. Sva izvanredna sredstva, Sveci i Crkva svega Svemira maksimalno se trude suočiti s Luciferom i pobijediti ga, kako bi pripremili slavni Isusov dolazak.

S kojim će oružjem Crkva svega Svemira voditi ovu bitku? Neće ni lukavošću, niti ljudskom snagom, a još manje mlakom ili fanatičnom religioznošću mnogih kršćana. Najmoćnije oružje protiv neprijatelja bit će SVEOPĆE ZAJEDNIŠTVO. Trojedini Bog neće vas spasiti jednostrano, intervenirajući odozgo svojom snagom, jer želi djelovati u zajedništvu sa svojim narodom. Zajedništvo ljubavi koja sjedinjuje Boga s njegovim narodom svega Svemira ne postoji među Luciferovim slugama: njegov je narod buntovan i podijeljen, potaknut interesima i pohlepom te uvijek spreman izdati u svoju korist; Lucifer ga drži vezanim uza se stravom, zavođenjem i lažima. Naprotiv, Bog vas spaja sa sobom vezama ljubavi i ostavlja vam slobodu da odlučujete o svojoj sudbini.

Pozivam vas da bez zadrške odaberete put zajedništva s Bogom i braćom svega Svemira. Osjetite se dijelom Crkve koja ide daleko dalje od Zemlje i nudi vam svoju pomoć, koju možete primiti samo ako ste vi prvi u međusobnom zajedništvu.

Imate potrebu za jednim autentičnim zajedništvom među vama koje se ne sastoji od ljudskih naklonosti, navezanosti ili simpatija, nego koje se temelji na Božjim zakonima. Ovdje sam da vas podsjetim da je pravo zajedništvo plod sjedinjenja vašeg duha s Bogom i s onima koji prihvaćaju Isusa Krista, ljube ga i slijede, ne riječima, već prikazanjem života Njemu. Zajedništvo se ne temelji na mnogim riječima ili na ljudskim strastima; ne hrani se bolesnom afektivnošću ili herojskim gestama koje proizlaze iz osjećaja, a ne iz snage duha.

Pravo zajedništvo temelji se na vjeri, nadi i ljubavi koje izviru iz Kristova Srca. Žrtva Križa, koja se obnavlja tijekom vaših euharistijskih slavlja, daje život Božjem narodu. Samo ako na dostojan i iskren način sudjelujete u Kristovoj žrtvi, preko Bezgrešnog Srca Marije Suotkupiteljice, ja se mogu spustiti na vas i izliti na svakoga pojedinačno i na sav narod svojih sedam darova. Oni ne služe da bi vas učinili moćnijima, nego poniznijima i spremnijima da izvršite Božju volju.

Isusova žrtva, sjedinjena s vašom poniznom i pouzdanom vjerom i mojim djelovanjem Posvetitelja, utiskuju u vas moje darove koji daju plodove milosti i istinske ljubavi. Tako vas Otac sve više sjedinjuje s Isusom; zatim, u njegovo ime, iznova me vraća k vama i ja učvršćujem sve više vašu vjeru, povećavajući prisutnost milosti u vama. Taj se proces iz dana u dan obnavlja vašim da Ocu po Isusu Kristu, sa mojim neprestanim djelovanjem Posvetitelja i živom prisutnošću Presvete Marije, Majke, Kraljice i Suotkupiteljice koja zagovara za vas.

Samo na taj način možete postići istinsko zajedništvo s braćom. Ako, pak, slabo sudjelujete u Kristovoj žrtvi, vaša se ljubav hladi te odnos s Bogom i sa bližnjim postaje površan, osjećajan i sentimentalan, lišen moje snage; zajedništvo ostaje jedna prazna riječ i ne proizvodi nikakav učinak.

Sada više nego ikad Božji narod pozvan je u potpunosti živjeti sveopće zajedništvo sa svim članovima Crkve Isusa Krista Svega Svemira, kako bi se formirala jedna kompaktna vojska, sposobna suočiti se s narodom tame. Poradi toga vas pozivam da tražite sve više zajedništvo sa svojom braćom u vjeri, stvarajući sve prilike za iskrenu i bratsku razmjenu u ljubavi, vjeri i nadi.

Neka svaka vaša Kuća-Svetište bude točka orijentir za one jezgre osoba koje se sjedinjuju kako bi slijedile ove programe; neka to bude mjesto pridruživanja, bratske razmjene i duhovnog rasta, otvoreno za svaku osobu koja se želi sjediniti s ovim hodom; ispunjena uzvišenom ljubavlju prema onima koji trpe jer drugdje ne nalaze ni vodstvo ni utjehu u hodu vjere.

Neka se svaka jezgra osjeća duhovno sjedinjena s ostalim jezgrama i neka se ne izolira. Ako udaljenost dopušta, neka se periodično razmjenjuje između najbližih jezgri. Jezgre koje imaju mogućnost neka prate prikazanjem i molitvom one koji su sami, bolesni ili nemaju mogućnost formirati jednu jezgru, neka ih posjećuju i podržavaju kako mogu. Tako ćete sve više i sve bolje provoditi ove programe i narod će jačati. Oni koji se ne mogu pridružiti jednoj jezgri neka se sjedine u duhu s vašim Kućama-Svetištima i drugim jezgrama i neka se ne osjećaju beskorisno ili napušteno. Svi ste važni i svi možete dati svoj doprinos sveopćem zajedništvu gdje god bili i onako kako možete.

Osjećajte se sjedinjeni s onima koji u drugim dijelovima Svemira žive vašu istu vjeru u Kristu te djeluju na slavu Presvetog Trojstva. Doći će vrijeme kada ćete se upoznati i zagrliti u Kristu; zasad živite u vjeri u odnosu s braćom iz Svemira; računajte na njihovu molitvu za vas, a i vi se molite za njih. Tako će zajedništvo biti kozmička sila koja će Božjem narodu dati sigurnost konačne pobjede.

Neka se nitko ne osjeća izolirano jer svi vi, sjedinjeni u Kristu, tvorite jedno tijelo i jedan duh, jednu nedjeljivu Crkvu, prisutnu u čitavom Svemiru.[1] Ja ću vas pratiti u vašem hodu i zaštitit ću vas od zla. Molim vas samo da budete vjerni ovim programima koji su vam bili objavljeni i koji će vam biti sve jasniji iznutra. Vrijeme je kratko, djeco moja, i nužno je odlučno nastaviti u započetom hodu, bez kompromisa ili beskorisnog oklijevanja. Ne tražim od vas savršenstvo, jer poznajem vašu slabost; od vas tražim samo vjernost, poštenje, iskrenost. Obećajem vam da ćete u svakoj poteškoći imati svjetlo jer ću ja biti vaše svjetlo.

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Ef 4