Razmišljanje „Trijumf Bezgrešnog Srca Marijina“

12.05.2021

Otac Tomislav Vlašić

 

Predraga braćo i sestre, više smo puta rekli da je naše liturgijsko slavlje sudjelovanje u događajima koje Bog vodi u čitavom Svemiru. Bilo na Zemlji bilo u čitavom Svemiru događaji su kozmički.

Mi sada ulazimo u posljednje tjedne Vazmenog Vremena. Nošeni smo milošću primanja velikih milosti i sudjelovanja u uzvišenom Božjem djelovanju preko njegovih sredstava u ovom vremenu. Što je pred nama u ovom razdoblju? Sutra slavimo našu svetkovinu Gospinih ukazanja u Fatimi, u nedjelju slavimo Uzašašće Isusovo, potom silazak Duha Svetoga na Apostole i zaključujemo svetkovinom posvećenom Presvetom Trojstvu. U svim tim svetkovinama pozvani smo iznova svečano se posvetiti; večeras Presvetoj Mariji, Majci, Suotkupiteljici, Kraljici Svemira i Kristu Kralju. Također i u proslavi svetkovine uskrslog Gospodina i uzašašća na nebo posvetit ćemo se Mariji, Majci uznesenoj na nebo, kako bismo bili uzdignuti u volju Božju, kako bi se naš duh uzdigao prema Bogu, prema njegovoj volji, te da bismo bili raspoloživi prihvatiti one milosti predviđene za ovo razdoblje, za svakoga od nas pojedinačno, za sve zajedno. Samo uz našu podloženost volji Božjoj, po Isusu Kristu koji sjedi zdesna Ocu, Otac će nam darovati Duha Svetoga, i posvećeni Duhu Svetom bit ćemo poslani svjedočiti i očitovati slavu Božju i njegovu pobjedu nad Sotonom. I kao što rekoh, završit ćemo svetkovinom Presvetog Trojstva, posvećujući se Bogu Ocu i Presvetom Trojstvu.[1]

Onda možete vidjeti da su ovi događaji temeljni za nas kršćane. Traži se naše sudjelovanje u Kristovu djelu, koje nas vodi u Duhu Svetom prema Ocu. Nužna je Crkva svega Svemira u kojoj izranja u prvom planu Marija, Majka, Suotkupiteljica i Kraljica uznesena na nebo.

Primili smo poruku večeras.[2] Postoje dva dijela, u prvom dijelu Majka Božja želi probuditi Zemlju i kaže da se Zemlja nije probudila u njezinim ukazanjima u Fatimi, ostala je hladna i mi smo iskusili posljedice ove hladnoće, sve poremećaje na Zemlji, ratove, osobito drugi svjetski rat. I predstavili smo također u knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“, ovaj dramatični hod od šezdestih do Gospinih ukazanja u Međugorju,[3] jer predstavnici Crkve nisu stavili u praksu ono što je Gospa željela.

Onda Gospa nam govori danas, kada se navršavaju 40. godina njezinih ukazanja u Međugorju, u Međugorju bi se trebala kompletirati Fatimska poruka i mi smo pozvani biti probuđeni. Gospa kaže: „Danas kao i tada vam ponavljam da nikada nećete pobijediti u bitci protiv Zla bez Trojedinog Boga. Nećete se spasiti od ozbiljnih opasnosti koje prijete nad vama, ako se ne podložite mojemu Sinu Isusu po mome Srcu Majke, Kraljice i Suotkupiteljice. Još jednom vam svečano izjavljujem da nećete ozdraviti od vaših bolesti ako se nastavite tvrdoglavo suprotstavljati pravom Bogu i njegovim zakonima.” Zla u ovom čovječanstvu su mnoga.

Obraća se također i kršćanima: „Vama, kršćanima na Zemlji, kažem da je vrijeme da u centar vašeg života stavite Osobu moga Sina Isusa Krista, a ne Njegovu sliku koju ste stvorili u vašoj glavi.“ Majka želi probuditi Crkvu, podsjetiti je da postoji Otac koji se zauzima za zla na Zemlji, u ovoj godini, u ovim godinama pandemije Covid, problema sa poslom, financijskih problema i svega onog što se giba. Bog Otac želi se brinuti za svoju djecu. I ovdje prelazimo na drugi dio koji smo pročitali u ovoj Liturgiji: da je za nas temeljno biti probuđeni i biti dionici Božjeg djelovanja preko događaja koje On vodi, poput Židova koji su trebali izići iz Egipta, kroz Crveno more, kroz pustinju. U ovim vremenima mi smo vođeni, ali tako da smo vođeni prema novom stvaranju, gdje se sve mijenja.

U jednoj poruci koju je Gospa dala nama dvoma, govori što je sud njezinog Sina. Sud njezinog Sina je da treba umrijeti stari čovjek, nestati kako bi ušao u novo stvaranje, u Kraljevstvo Božje. Ovo nije neka poruka koja dolazi preko jedne vidjelice, neka privatna stvar. Ako pažljivo pogledate poslanicu Hebrejima, koliko je puta autor podvukao ovu frazu: „savršenstvo“, „Veliki svećenik je onaj koji nas dovodi do savršenstva, do punine“. Dakle, prisutnost Majke među nama je da nam pomogne da budemo otvoreni iznutra da bismo sudjelovali u ovoj punini, preko potpunog svlačenja starog čovjeka koji će biti preobražen. U tom smislu kršćani su pozvani na istinu koju su tisuću puta čuli od propovjednika, da se u ovom vremenu svuku, da vide i razumiju lijekove koje Bog daje čovječanstvu i kako ga vodi.

Već smo govorili o međuvremenoj prisutnosti Boga među nama. Bez ovog probuđenja i bez prihvaćanja sredstava koje Bog daje … Crkva Isusa Krista svega Svemira – čisti duhovi, svetci, duše u Čistilištu, braća vjerne Bogu, i onda također i mi koji sudjelujemo u ovomdjelovanju – tvori jedno kozmičko sredstvo za oslobađanje Zemlje. I svi, čisti duhovi ili muškarci i žene vjerni Bogu od početka djeluju da bi nam pomogli u ovim prolascima, i u tom smislu Gospa govori o epidemij i iprisutnosti Oca koji djeluje preko svojih sredstava.

U tom smislu ova poruka budi u nama svijest da postoji jedna Crkva u čitavom Svemiru koja obuhvaća ne samo one koji su juridički povezani s kršćanskom vjeroispovijesti, već obuhvaća mnoge duše koje su rekle da u trenutku začeća koje su izvan ovih nadležnosti također i ovdje na Zemlji, koje su uključene u sve sisteme, u sve nacije, u određenom smislu skrivene, jer imaju čisti duh. A Isus poziva svoje duše mistične zaručnice,[4] i one će nositi težinu ovih programa koje smo pokazali.

Drugi dio za nas je vrlo zanimljiv u tom kontekstu. Gospa koristi svoj vrlo snažni autoritet: „U mojim ukazanjima u Fatimi govorila sam vam o trijumfu moga Bezgrešnog Srca koji je trijumf Božjeg života u svima vama. Moje Srce će trijumfirati u srcu sve moje djece koja me ljube i prihvaćaju me onakvom kakva zaista jesam: Majka, Kraljica i Suotkupiteljica. Dopustite da moje Srce trijumfira u vama kako biste mogli pobijediti u svakoj bitci; bez mene će pobjeda biti teška.” Ovdje Gospa podcrtava svoje povlastice: Majke, Suotkupiteljice i Kraljice. Ove povlastice ne poprimaju svoju pravu vrijednost ako su napisane samo na papirima, nego poprimaju pravu vrijednost ako su prihvaćene od nas. Mi nismo kršćani ako u tome ne sudjelujemo, jer smo u krštenju pomazani da budemo svećenički, proročki, kraljevski narod. Bez Suotkupiteljice ne možemo u potpunosti sudjelovati, biti dionici uskrslog života. Čovječanstvo i Crkva, kršćanstvo imaju potrebu za Majkom, Suotkupiteljicom i Kraljicom Svemira.

Rekli smo da bi Isusov međuvremeni dolazak došao kasnije da nismo prihvatili Mariju takvu kakva je u Bogu: Majka, Suotkupiteljica i Kraljica. Rekli smo da Gospa u ovo vrijeme vrlo snažno koristi svoj autoritet jer je ovo vrijeme odluka. Marijina utoritet, odakle crpi snagu? Crpi je iz Božje svemogućnosti u kojoj sudjeluje. I jedan drugi element: od autoriteta koji joj dajemo zato što je zazivamo, mi se posvećujemo i želimo u potpunosti sudjelovati u njezinom poslanju, a Ona nas rađa i čini nas sposobnim vidjeti, slušati i razumjeti tihu Isusovu prisutnost.

Kako kaže, također i ona će biti tiha u ovom razdoblju. Što to znači? Možemo imati različita tumačenja, ali ja se zaustavljam: niti ukazanja koja su prepoznata, rekao bih, na pravni način i nisu utjelovljena, neće nas spasiti. U svim viđenjima, u svim stvarima koje se spuštaju kao milosti, Sotona se uvlači ako osobe ne žele sudjelovati u Otkupljenju preko Bezgrešne Majke, Suotkupiteljice i Kraljice. Stoga je također i Ona tiha, tiha, ali vrlo jasna u dušama koje se pridružuju programima koje je Ona donijela. Sjetite se dobro da dajete autoritet Gospi ako se u potpunosti pridržavate njezina djela kao Majke, Suotkupiteljice i Kraljice i doći ćete do Krista Kralja i on će u potpunosti upravljati vama.

Gospa kaže da će njezino Srce trijumfirati, u nama će trijumfirati Božji život. Ako se to ne dogodi u nama, možemo ostati naslonjeni na vjerske oblike, ideje, recitacije. Gospa vodi premaživom Bogu koji djeluje među nama i čini jedan narod životnim, stoga i Liturgiju životnom. U ovim vremenima budimo pažljivi: puna su milosti, novih milosti, da probude život u svima koji se pridružuju ovim programima, život koji trijumfira nad smrću, grijehom, zlom, i Gospa kaže: „Sotona se treba povući, treba, treba nestati iz naroda.“ Tada svi oni koji se pridružuju ovim programima neka budu svjesni da se u svakome od nas ovaj život treba preporoditi, živjeti, pulsirati, živjeti puninu života iznutra. I svaki pojedinac treba prepoznati ovaj život u vlastitoj originalnosti, kao što je za nas normalno vidjeti originalnost u svakoj biljci, u svakom cvijetu, tako da ovaj život treba procvjetati u svima nama, treba se razvijati ovaj život. Ako se ne probudi, zaustavili smo se. Ali ovaj život koji je probuđen u nama mjeri se prema onome što mi izražavamo. Jedan cvijet izražava jednu karakterističnu ljepotu, izražava miris, izražava privlačnost prema insektima, prema ljudima itd., itd. Tada i u nama također treba krenuti svjedočanstvo, ne toliko riječima koliko izrazom života, kako Gospa kaže: „Neka kršćani ne nose svijetu same sebe, nego neka nose Krista, Krista Spasitelja koji nas vodi k Ocu.“

Naša Majka nastavlja: „Vrijeme je da moje Srce pobijedi na slavu Boga i njegove Crkve Svega Svemira, da se plamen moga Srca razbukta u svetom Božjem narodu i spali sve što je laž.“ I koliko je danas laži u svijetu, koliko laži u srcima ljudi! Koji politički i pravni zakon može iskorijeniti ovu laž? Nijedan, samo nas bezgrešan život u Bezgrešnom Srcu Marijinu može očistiti, jer tamo djeluje oganj Duha Svetoga, njezinog uzvišenog Zaručnika. „Govorila sam vam prije i danas vam ponavljam da ću koristiti moć koju mi je Bog dao da budem uz svoga Sina prisutnog na Zemlji, zasad na nevidljiv način. Bit ću s vama na svim putovima dobra kojima odlučite proći. Bit ću tamo, nitko me više neće moći staviti po strani.” I nitko više ne može spriječiti Boga da djeluje u vamakako bi vas preobrazio, i trojstvena sila očitovat će se u svima nama koji želimo sudjelovati.

Dakle, ovo nas navodi na razumijevanje u kojem se vremenu nalazimo, kao što je Gospa rekla: „Tko bude odabrao Boga, imat će Boga; tko bude odabrao Sotonu, imat će Sotonu. Oni koji ne budu odabrali ništa, morat će to brzo učiniti, jer vrijeme teče brzo”; ništa tko nije ništa odabrao. Mnogi kršćani nemaju lice kršćana, nisu izabrali životnog Boga. Onda dolazimo do jedne točke da možemo odabrati ili Boga ili Sotonu, između više  neće biti ništa.

Ovo su vremena u kojima Gospa koristi sav svoj autoritet, kako kaže u zaključku: „Jer ja sam Majka koja ljubi svoju djecu.“ I ovo je priprema, kao što je rečeno, priprema kako bismo mi mogli shvatiti Isusovu međuvremenu prisutnost na Zemlji, da smo usmjereni prema slavnom Kristovom dolasku. Ali slavni Kristov dolazak dolazi preko naše preobrazbe, kako bi nam omogućio da primimo onu čistu, primarnu energiju, koja će promijeniti sve u našem životu, umjesto toga na Zemlji ćemo trebati uzimati lijekove koje Zemlja nudi i tražiti blagoslov da budu spasonosni. Sve dok čovječanstvo ne želi u potpunosti prionuti uz Boga i odbija Gospu, neće imati lijekove koji vode izravno u nebo, zašto? Čovječanstvo nije sposobno prihvatiti one uzvišene, primarne energije, one zakone koji su u Bogu, i tko god uđe u Boga, treba biti preobražen, sposoban u potpunosti prihvatiti ovu primarnu energiju, i to će biti naša punina.

Imajte hrabrosti. Ne gubite se u brbljanjima, da vas površne osobe s praznim riječima odvlače od ovih programa. Imajte hrabrosti jer je cijela Crkva svega Svemira s Marijom zahvaćena na ovoj Zemlji. Ovi veliki događaji zahvaćaju one koji su spremni biti zahvaćeni i pozitivno sudjelovati. Oni koji nisu raspoloživi, te se okrenu protiv, izgubit će svu snagu i bit će lišeni milosti. Na kraju će biti tamo gdje je njihov gospodar Lucifer.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Vidi razne posvetne molitve u rubrici „Posvete i molitve“ na https://premanovomstvaranju.org

[2] Poruka Presvete Marije od 12.05.2021 „Dopustite da moje Srce trijumfira u vama“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Knjiga „Svemir i njegovi stanovnici“, izdanje Luci dell’Esodo „Od dolaska Isusa Krista do trećeg tisućljeća“, poglavlje 2 i 3, na stranici 251-298

[4] Usp. Isusova poruka od 24. prosinca 2020 „Duše zaručnice“, objavljeno na https://premanovomstvaranju.org