Veliki Petak

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

02.04.2021

Na ovaj dan razmišljamo o Isusu koji se penje na Kalvariju. Sveti Franjo u riječima koje nam je dao[1] govori da je on dobivao snagu kada je kontemplirao Isusa koji se penje na Kalvariju. Primao je snagu jer se u njemu povećavala ljubav, povećavala se spoznaja o Isusu, sve je više ulazio da bi vidio ovu Čistu Ljubav koja je kroz ovaj dan zauvijek potresla povijest svih vremena, ovu tako veliku Ljubav koje nikada veće neće biti. I u toj spoznaji, u toj Čistoj ljubavi, susretao je Oca u Duhu Svetom.

Na Veliki Petak nema Svete Mise, nego je Isus slavi sam na Svome Tijelu.

Može se reći da ga kontempliramo u čitanjima koja slušamo kroz sve ove dane, kontempliramo obnovu saveza; to je jedna obnova koju je On napravio u Svojoj vjernosti Ocu. Jučer smo čuli kako na Posljednjoj večeri kroz Ivanovo Evanđelje[2], Isus biva proslavljen, proslavljen jer prepoznaje da je sav Očev i da je napravio sve što je Otac od njega tražio, sve što je osjetio, čuo; što je rekao. Čuli smo potom da se Otac raduje i daje mu sve milosti, sve milosti da se suoči s križem, da izvrši vazmeni prolazak, otkupljenje. Dakle, Isus je živio trideset i tri godine poslušan Ocu, ali trebao je izvršiti ovaj prolazak kako bi dao puninu.

Slušamo da kroz ova tri dana, počevši od sinoć, On prolazi sam. Apostoli ga ljube, no ljube ga u ljudskom smislu; Isus kaže: „Duh je spreman, ali tijelo je slabo“;[3] slabo je u smislu da je to još uvijek bila jedna ljubav koja je trebala biti filtrirana preko križa. I Isus se sam uranja u Oca i mislim da se može reći da se učinio poslušnim do smrti, preuzeo je našu ljudsku narav i ta se ljudska narav sada potpuno buni protiv Njega, treba pobijediti tu ljudsku narav. Čini se da je također i stvaranje protiv: pomislite na vrućinu, temperaturu, sve ono što treba proći; sam.

Samo Presveta Marija ga prati, no prati ga sa svojim hodom, također i Ona sama, isto tako Ona je jedina koja vjeruje u uskrsnuće, Ona je jedina koja razumije i kontemplira ovaj prolazak. Također i Ona treba pobijediti svu ljudskost – pomislite na ljudskost jedne Majke koja treba proći taj trenutak -, treba ga pobijediti. Dakle, kad kažemo: „Isus se uranja u Oca“, ja kažem: „Presveta Marija se također uranja u Oca“. Da bi pobijedili tuljudskost, može se reći da oni nužno izlaze iz jedne ljudske dimenzije, kontempliraju Oca, stoje pred Ocem, traže Oca, Oca koji se u tom trenutku, u jednom određenom smislu, ne dopušta naći, no njih dvoje ostaju vjerni, njih dvoje znaju, njih dvoje vjeruju u to – vjernost – oni su novi Adam i nova Eva. I gledajte, novi savez, onaj vječni, ovdje je, u ovom trenutku, u ovoj vjernosti Isusa i Marije, novi savez, u njegovoj Krvi, da, međutim Isus je taj savez u svojoj Krvi uspostavio sa jednim ljudskim bićem, sa Presvetom Marijom; i vjernost jednog i drugog, vjera, otkupila je svakoga od nas.

Isus nije mogao sam obnoviti Savez i trebao je to učiniti s nekim, s Presvetom Marijom, rekao nam je Sveti Josip.[4] Oboje to čine u njihovoj originalnosti, slušajući Muku, no također i ono što znamo, u njihovoj originalnosti muškarca i žene – muško svećeništvo: posljednja Večera, apostoli; svećeništvo Presvete Marije sa njezinom originalnošću, njezinim identitetom. To je također i način praćenja Muke u Marijinoj originalnosti: nije šibana, nije bičevana izvana, no osjećala je sve na svom tijelu. U tome su također novi savez, novi Adam, nova Eva; oni su jedna nova stvarnost oca u Bogu i majke u Bogu.

Dakle, pozivam sve nas da kontempliramo na način da se također i naša spoznaja, kao kod Svetog Franje, danas poveća, da se naša ljubav poveća; neka također naš identitet postane sve jasniji svakome od nas, kao pojedinci i kao narod, kao Crkva, a prije svega da postane sve jasnije da smo djeca Suotkupiteljice, pa prema tome i mi trebamo napraviti ovaj hod.

[1] Usp. poruka Svetog Franje Asiškog od 17. rujna 2012. „Čista božja Ljubav“ objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 2 – 2012. godina“ na stranici 76 i na https://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Iv 13, 1-15

[3] Usp. Mt 26, 41

[4] Usp. poruka Svetog Josipa od 18. ožujka 2021“Marija, nova Žena“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org