Oružje Svjetlosti

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

03.03.2021

Pokušajmo još jednom zajedno pogledati vremena u kojima živimo i pokušajmo još jednom zajedno pogledati sve smjernice koje su nam dane krajem 2020. i početkom 2021. Ove smjernice, gledajte da su priprema koju su sva izvanredna sredstva, a prije svega priprema koju su  Trojstvo, Presveto Trojstvo i Presveta Marija napravili sa svakim od nas, koju su napravili sa svojom Crkvom, kako bismo mogli u potpunosti sudjelovati u njihovom djelovanju, te sudjelujući u tom djelovanju, živjeti proslavu, biti proslavljeni. U tim riječima, to nisu riječi koje su svrha same sebi, nego je u njima prisutna sva  milost, prisutna je Riječ Božja koja se spušta do kraja, poput mača koji dijeli.[1]

Dakle, ono što je dinamika za ovu godine već nam je Sveti Mihael objavio u travnju 2020,[2] da bismo potom došli do Isusa, uočnice Krista Kralja[3] i Presvete Marije;[4] to je ona borba koja se odvija na Zemlji i koja je zadnja borba. Borba koja postoji od stvaranja svijeta, jer je tamo započela, no koja sada treba doći do kraja, do ispunjenja, jer treba dopustiti slavni povratak Gospodina Isusa, treba dopustiti puninu milosrđa, ali i pravednosti.

Dakle znamo da su u ovoj borbi postrojene vojske, rečeno nam je više puta.[5] Tko je odabrao pripadati Crkvi Isusa Krista svega Svemira, postrojen je, nije važno što radiš, tko si, nije važna granica koju imaš, nisu važne milosti koje imaš; ti si postrojen s tim odabirom, ti si dio Crkve, ti si u Božjim četama.

Ako to gledamo ljudski, ova se vojska može činiti malom, sastavljena od nekolicine u kojoj su svi slabi i ograničeni, međutim znamo i u vjeri trebamo si reći tko je sada u ovoj vojsci? Upravo ovdje na Zemlji, eh. Prisutna je Presveta Marija, među nama je Isus Krist u svom međuvremenom dolasku, svi Arkanđeli su ispred nas i oko nas kako bi nam pripremili put. Svi sveti milošću su ojačani da sudjeluju u ovoj bitci. Centralna Jezgra je na djelu kako bi djelovala u svojoj dimenziji, u duhu, također i tamo da u svakome od nas pobudi sve milosti posijane od začeća, oko nas su i vjerna braća u njihovoj dimenziji, koja također dotiče materiju.

Ne možemo više reći da je to vojska od nekolicine. Naprotiv, mogu reći da pred ovom vojskom drhti sav pakao, mogu reći da ono što nam se sada čini Luciferovom zloćom, gdje izgleda da možda on ima nadmoć, ustvari je to njegovo ludilo, on je taj koji više ne zna što mu je činiti, njegova je zloća u tome što naslijepo udara, jer već samim tim što zna da je Isus ovdje … strašno ga užasava, više ne zna što napraviti, ima sve svoje sljedbenike koji pritišću, koji ga pitaju što činiti, a on više ne zna što napraviti.

Dakle, naša vojska, ne možemo misliti da je mala i da nam dođe strah, što će nam se dogoditi; razmišljajući o ovoj vojsci, treba se pokrenuti u nama nada i podići pogled prema nebu te reći: blizu je naša nagrada.[6] Međutim, ova bitka, o kojoj govorimo, s Luciferom i njegovim četama, sa crnom crkvom koja je prisutna na Zemlji, ima sjedište – možemo također reći da je to sjedište u Italiji -, bitke protiv ove crkve vode se na razini jednog naroda, ustvari Crkve, ali je i na jednoj osobnoj razini, vlastitih prolazaka, osobnih; bitke koje svatko od nas ima svaki dan, sa našim ja, sa našim granicama i s destruktivnom energijom koja je oko nas; svi imamo svoju borbu.

Evo, vojska Isusa Krista s nama je i u tim bitkama, ne samo u onoj velikoj, također i u onim osobnim. Onda također u mojim osobnim bitkama imam u svojoj blizini Isusa, Mariju, Svetog Josipa – i oprostite, ja vam kažem da bi mi to već bilo dovoljno -, za Boga to nije bilo dovoljno, on mi daje Centralnu Jezgru, daje mi svetce, anđele, Arkanđele, vjernu braću, a daje mi također i životnu braću, životnu Crkvu koja je prisutna na Zemlji, jer smo svi međusobno sjedinjeni. Onog trenutka kada smo odlučili biti dio toga, tamo gdje je jedan član Crkve, prisutna je cijela Crkva, tada također i te bitke postaju jedan prolazak.

Imamo oružje za borbu u tim bitkama, pojedinačno, a zatim svi zajedno kao Crkva. Prvo oružje je vjera, vjera koja nam dolazi znanjem onoga što sam prije rekao: ako je Bog sa mnom, tko je protiv mene?[7] Ako mi je Maria blizu, koga da se bojim? Ako se Isus Krist vratio u ovom međuvremenom dolasku, što mi se može dogoditi? Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? … Sveti Pavao.[8] U ovoj bitci imamo mogućnost živjeti sva obećanja, sve lijepe riječi Svetog Pavla, svetaca: postaju naše riječi, mi ih možemo izražavati, dok prolazimo. Kako je lijepo moći reći: „Tko će nas rastaviti?“[9] Jer nešto proživljavam, i izgovaranje te riječi moja je snaga. „Tko će protiv mene?“[10] Neka dođe. Isus je sa mnom. Kako lijepo!

Znate koje je to oružje: molitva, prikazanje, zajedništvo; međutim, pokušajmo ih zajedno gledati da bismo ih živjeli kao pravo oružje, jer ono više od jedne atomske bombe.

Molitva, molitva za koga? Molitva za neprijatelje, molitva za naše progonitelje, molitva za one koji nas napadaju, molitva za one koji su nas doveli u kušnju; molitva za neprijatelje pobjeđuje sve.

Zajedništvo sa svim sredstvima, kao što sam već rekao, koja mi pomažu moliti za neprijatelje, koja mi pomažu blagoslivljati one koji me proklinju, pomažu mi da budem blagoslov za sve, dobre i zle.

U toj molitvi, hvaliti; u svakoj kušnji hvaliti; za sve zahvaljivati, uvijek biti sretan, zahvaliti za svaku kušnju kao i za svaku radost, zahvaliti za bolest, zahvaliti također za pandemiju, što ne znači: sretan sam što postoji. To znači: znam da i kroz to prolazi ruka Božja, znam da i u tome mogu u potpunosti živjeti dostojanstvo djeteta Božjeg, svećenika, proroka i kralja; znam da mi je i u tome Bog pripremio jedno utočište, jedno mjesto gdje se mogu razvijati i doseći puninu. I stoga na svemu zahvaljujem, uvijek sam sretan, jer znam da je to Božja volja u Kristu Isusu.[11]

Tako živeći, svladavam svaki strah; svladavajući svaki strah, lomim neprijateljsko oružje, a to su zapravo strah, očaj, navodeći nas da vjerujemo da smo sami, upadajući u jednu samoću, upadajući u  gledanje svojih granica i tjerajući nas da ne vjerujemo da možemo uspjeti. Živeći u potpunosti ovo oružje, tada mi, kao članovi Crkve, postajemo sredstva u Božjim rukama, postajemo poput strijela koje Bog može upotrijebiti da nas pošalje u sve sisteme te rušiti te sisteme: ne mi, Bog preko nas. Onda vidite kako su naše granice, velika milost! Naša granica postaje jedan sistem, jer poput moje granice, tko zna koliko je osoba ima, i ja koji prolazim s Bogom u toj granici, postajem milost za druge, jer cijela Crkva prolazi, i tamo oslobađam zatvorenike, uskrsavam mrtve, ozdravljam bolesne: ne ja, Bog preko mene.

Kako je lijepo znati – rekao sam ranije, ako pogledamo svi smo slabi, krhki – kako je lijepo biti takav, kako lijepo znati da ne moram biti savršen; kakva milost znati da se Božji Sin i cijela Crkva koju je On ustanovio iza Njega, spušta upravo tamo gdje sam ograničen da stavi ono što mi nedostaje. Znati da nisam suđen, znati da je moja granica u njegovim rukama jedna sila. Gledati tako djelovanje ove bitke, mislim da nas već vodi do kontempliranja novog stvaranja, novog stvaranja do čijeg formiranja dolazi u svakoj pobjedi, počevši od mene i mog osobnog života, oko mene, a potom se malo po malo širi, vidiš kako se rađa Crkva. Zapravo to možemo reći bez uzdizanja: vidimo ovaj narod koji se formira, vidimo jezgre, vidimo točke svjetlosti, vidimo sela koja se rađaju. Naravno, ako bih pogledao one koji žive u svakom selu, koji žive u svakoj točki svjetlosti i kada bi se ograničio da to gledam ljudski, vidim ograničene, jednostavne osobe i kažem: kamo idemo? Ali gledajući ih sjedinjene sa Crkvom, u tebi se pokreće jedna radost. Kažeš: uistinu Bog je na djelu.

Zaključujem prisjetivši možda jednog od najjednostavnijih sredstava koje nam je dala Gospa, a koje nam je dala u poruci od 7. prosinca 2020. „Mesijansko vrijeme“, jedno sredstvo koje možda, upravo zato što je jednostavno – koristim lošu riječ: za nas možda banalno – mi koji želimo raditi, mi koji mislimo da trebamo staviti nešto svoje, možda ga ne koristimo u potpunosti, možda se ne dajemo potpuno na raspolaganje pa da preko toga sredstva bude Gospa ona koja prolazi. I pročitat ću njezine riječi. Govorim o znaku, onom križu o kojem Ona govori u ovoj poruci od 7. prosinca 2020. Čitam:

„Znak koji sam vam dala sadrži moju moć Kraljice, Suotkupiteljice i Majke čovječanstva. Moj je zadatak u ovom vremenu čuvati Crkvu Svega Svemira i pripremiti je za slavni dolazak moga Sina na kraju vremena, ali i za njegov međuvremeni dolazak u ovom vremenu. Moja prisutnost i moje djelo među vama pratit će proslavu moga Sina i njegova naroda u ovo mesijansko vrijeme.

Ovaj znak već je proširen u cijelom Svemiru i treba biti proširen na Zemlji, preko Crkve Isusa Krista prisutne na ovom planetu. To će biti znak pripadnosti narodu svega Svemira. Bit će moćan i proizvest će plodove obraćenja i ozdravljenja, pridonoseći tako evangelizaciji Zemlje. Snaga znaka bit će također očitovanje snage Crkve Isusa Krista Svega Svemira. Zajedno sa znakom, bit će od važnosti dvije molitve posvećenja koje vam je dao Sveti Mihael Arkanđeo 2007. godine.[12] One izražavaju svu svoju veličinu u ovom vremenu, jer sažimaju molitve svega naroda u Svemiru upućene mome Sinu i meni.

Obećajem onima koji će s vjerom nositi znak te moliti molitve posvećenja koje sam vam dala, obraćenje i ozdravljenje duha, duše i tijela. Bit ću im blizu i zaštitit ću ih svojom snagom Kraljice, Majke i Suotkupiteljice. Nagradit ću mnogim milostima one koji budu širili znak te pouče druge molitvama posvećenja. Tako ćete mi pomoći u mome djelu, i za ovo vam već od sada zahvaljujem. Budite jaki djeco moja i uvijek budite ponizni. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

Dakle, ostavljam vas s pozivom da pročitate cijelu poruku i s radošću što ste dio Crkve, a također s radošću ove bitke, ne zato što je lijepo voditi neku bitku, nego Lucifera, one koji mu pripadaju i ovu destruktivnu energiju treba  izbaciti, više ne smije naći mjesto ovdje na Zemlji, i ako je za to potrebna bitka, mi se uzdamo u  Boga. Učinimo to! I neka nas Gospodin blagoslovi, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Heb 4, 12

[2] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 02.travnja 2020. „Poziv čovječanstvu Zemlje“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Isusova poruka od 21. studenog 2020 „Budite spremni za bitku“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4] Usp. Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2020 „Mesijansko vrijeme“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[5] Vidi nota 4

[6] Usp. Lk 21, 28

[7] Usp. Rim 8, 31

[8] Usp. Rim 8, 35

[9] Vidi nota 8

[10] Vidi nota 7

[11] Usp. 1 Sol 5, 16-18

[12] Radi se o posvetnoj molitvi Majci i Kraljici Svemira te posvetnoj molitvi Isusu Kristu Kralju Svemira.