Molitvena nakana za srijedu

Svake srijede sjedinjujemo se s grupom Svetog Uriela, koja se bavi medicinom, moleći i prikazujući se na našim slavljima za svaki aspekt koji se odnosi na medicinu: za bolesnike i njihove obitelji, za one koji se na bilo kojem mjestu i načinu brinu za bolesnike, za mjesta koja su osobito povezana s bolešću te one koji je proučavaju u svim aspektima, za ozdravljenje korijena i za ravnotežu između duha, duše i tijela. Sve to uzdižemo Isusu Kristu po Mariji, molimo za blagoslov i Ljubav Presvetog Trojstva, predani u prihvaćanju volje Boga Oca koji poznaje vrhunsko Dobro za svaku osobu i svaku situaciju. Tko želi može nam se pridružiti u molitvi i prikazanju.