Razmišljanje „Definitivni odabiri“

16.01.2021

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, zahvaljujem svima vama koji ste u duhu okupljeni s nama kako biste se posvetili Presvetom Trojstvu. Oni koji su se od početka posvetili Presvetom Trojstvu – sedam velikih Arkanđela s anđelima, braća vjerna Bogu – i kasnije, nakon prvog Isusova dolaska, nakon izvršenog Otkupljenja, primili su moć da nam svima pomognu vratiti se i živjeti s Trojedinim Bogom. Zahvaljujem svim sredstvima koja nam je Bog dao za ovo vrijeme, zahvaljujem onom narodu koji se žrtvovao i otvorio put da se svi mogu vratiti Ocu. Upravo stoga što se otvorio ovaj put, mnogi se danas posvećuju Presvetom Trojstvu,[1] povećavaju prostor drugima, tako da svi drugi, ako su dobre volje, mogu biti privučeni od Boga.

Nekoliko puta smo rekli: „odlučujuća i važna prekretnica”. Ja nazivam ovaj korak prema novosti „definitivni odabir“. S jedne strane, tko odabere Boga i krene ne vraća se više nazad, tko je na definitivan način izabrao Sotonu već je osuđen. Između ostaju neodlučne osobe. Što više postaju neodlučne i kasne, riskiraju ući u grijeh protiv Duha Svetoga, već je kasno, i mi živimo u ovoj drami na Zemlji, stoga su odabiri definitivni. Također i tko je izabrao Boga na definitivni način treba se gibati kako bi pomogao spasiti što se spasiti može.

Vidite da nam Bog Otac govori s većim intenzitetom jer je On izvor, i ova poruka koju ćete čuti, Očeva poruka[2], ključna je za razumijevanje vaše prošlosti, prošlosti povijesti čovječanstva sve do istočnog grijeha, sve do našeg stvaranja u utrobi majke, čitava naša povijest. Možemo biti izliječeni, uskrsnuti iznutra, u našem postojanju te ići sigurno prema novom stvaranju osjećajući ga unutra. U isto je vrijeme ova poruka ključna za razlikovanje onoga što će se dogoditi u ovoj godini, za sve događaje, ključna je za razumijevanje i sudjelovanje u Božjem djelu, u njegovoj Milosti.

Očeva poruka započinje: „Draga moja djeco, odlučili ste ove godine obnoviti svečanu posvetu Presvetom Trojstvu. To je jedan temeljni prolazak za cjelokupno čovječanstvo u Svemiru i to sam očekivao od vas kao znak vaše vjernosti”. I vidite, ovdje se izražava jedan kontinuitet: tko je odabrao Boga, treba napredovati kako bi dosegao novo stvaranje.Stoga će, počevši od vaše posvete“ – počevši od vaše posvete! – „Isus doći među vas i započet će sasvim nova faza vašeg hoda. Budite otvoreni prihvatiti njegovu živu prisutnost i budite poslušni Njemu i Duhu Svetom po Presvetoj Mariji.“ Dakle, odmah se razumije da svečana posveta Presvetom Trojstvu nije neka recitacija, nije neka pobožnost, nego jedan pozitivan, temeljni odabir, tako da Presveto Trojstvo može djelovati u nama, i preko nas po Sinu Božjem koji će u ovoj godini biti na poseban način s nama.

U poruci Otac ovo bolje objašnjava, što znači ova godina posvećena Sinu Isusu Kristu, Kralju Svemira. „Isus je uvijek bio među svojim narodom. On je Emanuel, Bog s vama. No njegov MEĐUVREMENI DOLAZAK o kojem vam govorim bit će nešto posebno, jer će vjerni narod iskusiti njegovu blizinu, kao da je Isus prisutan u tijelu i krvi, dok buntovni ljudi to neće primijetiti.” Osjetit će Ga, osjetit će njegovu prisutnost i onu apsolutnu sigurnost: Bog je prisutan! I izvan Njega nema druge sigurnosti. „To će trajati sve dok veličanstveni dolazak moga Sina ne bude vidljiv očima čitavog čovječanstva u Svemiru, u vrijeme koje sam ja utvrdio.“ Onda Isusova prisutnost u sili Duha Svetoga, kao Kralja Svemira, bitće neprestana u njegovom narodu i bit će poput rijeke koja vodi prema moru, koja vodi do njegovog slavnog dolaska, do novog stvaranja.

Mi ne dajemo rok ovome, no to je put, to je istina koju nam milost daje da iskusimo. „No tada će biti prekasno za one koji su ga odbacili, više neće biti vremena za pokajanje.“ Evo, ovo je signal za grijeh protiv Duha Svetoga, jer je ova rijeka Milosti, Njegova nevidljiva prisutnost, opipljiva za one koji ga prihvate u Duhu Svetom, ispunit će ih Duhom Svetim i On preko svoje Crkve postaje opipljiv za dobre i zle. Za one dobre, jer će ih Krist privući snagom Duha Svetoga, i Otac će ih privući k sebi, a oni koji Ga odbace propast će, između neće ostati ništa. Kada se očituje sva snaga Božje dobrote, završava vrijeme.

U ovom svjetlu vrlo je važno pročitati ove retke iz Poslanice Hebrejima, koje smo imali u Liturgiji danas. „Živa je Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun“[3], za ovu Kristovu moć koja je jedna moć ljubavi trebamo dati račun. Krist prodire s ljubavlju u one koji ga žele, koji ga prihvaćaju, preobražava ih. Užas za one koji se žele sakriti u svoju intimu, u sebičnost, koji su povezani s duhom zla. Vidite onda prolazak prema grijehu protiv Duha Svetoga, jerse Božja Riječ spušta, spušta se Veliki Svećenik, spušta se Jaganjac žrtvovan za svakoga od nas, savršena Ljubav Boga Oca koja je izražena u Sinu komunicira se čovječanstvu. Tada je izbor definitivan, nema više mogućnosti.

Stoga je vrlo važno da mi razumijemo u ovim vremenima naš prolazak sudjelovanja iznutra u ovom djelovanju, te da se sve više razvijamo kao sredstva prikladna za upijanje ove čiste ljubavi. Kao što nam je Sveti Franjo rekao: „Ako ne dođete do čiste ljubavi, niste stigli ni do čega“.[4] Otac kaže: „Vrijeme brzo teče, djeco moja, ali ja ću pronaći način za one koji još žele biti spašeni. Poradi zasluga moga Sina, njegove Bezgrešne Majke i svih svetih”, naravno i čitave Crkve u Svemiru. I volio bih da možemo razumjeti ovaj prolazak, vezan uz poslanicu Hebrejima koju smo citirali, Božja Riječ koja prodire u nas.

U knjizi „Svemir i njegovi stanovnici“ donijeli smo govore Duha Svetoga; govori – ovdje je komentar o Iluminatima, tajnim udrugama, Konfederaciji svjetlosti – onda komentar nas vodi: „Svakom čovjeku, koliko god bio zao, Bog uvijek daje drugu priliku. Nitko od vas ne bi bio ono što jest da mu Bog nije udijelio još jednu priliku ”.[5] Tamo gdje ima raspoloživosti, Božja ljubav proniče, budi ako osobe žele. I Duh Sveti neprestano dodiruje, nikoga ne ostavlja, osim prokletih jer su već u prvom Kristovu dolasku odbili Njegovu žrtvu. Ako se jedna osoba probudi i iskreno se započne gibati kako bi bila preobražena, tada je Duh Sveti vodi i daje joj upoznati Spasitelja. Evo ovo je očigledno, djelovanje u Duhu Svetom, koje mi nosimo svim ljudima, dobrim i zlim, krhkim, tako da Duh Sveti može snažno pulsirati prema čitavom čovječanstvu. To je predivno.

Međutim, onda ima jedan novi prolazak, ako Isus vidi da su ove osobe iskrene, da žele jednu promjenu, Duh Sveti im daje spoznati tko je ovaj Spasitelj, da je Njemu potrebno prikazati život, tada On ozdravlja. Kaže: „Ako prikazujete život Bogu i želite se uskladiti s njegovim zakonima, Isus Krist započinje u vama svoje djelo Otkupitelja“, kada se prikažemo: „Najprije vas čisti od zla i oprašta vam“, a što je to? To je jedno krštenje u duhu, vraća nas do točke odakle su krenula vjerna braća, i potom prolazi jedna druga milost: „Potom vas povjerava svojoj Majci, Blaženoj Djevici Mariji“. Govor se nastavlja: „Dobro shvatite ovo: ako se ne rodite ponovo iz utrobe one koja je rodila Bogočovjeka, nećete doći do punine, bit ćete slabi na vašem putu. Riskirali biste ne doći do cilja kad vas Isus ne bi povjerio Gospi.[6] Ovdje je jedan vir u našoj duši: dok Duh Sveti dodiruje sve nas, sve ljude, želi ih probuditi, Isus prikazuje Ocu molitve, prošnje, hvale cijele Crkve svega Svemira, sva milost ide. Ako se osoba ne probudi, ne može se ništa napraviti, ako ne dođe do Isusa Krista. Ako se kršćani zadovolje površnim recitiranjem, površnim sudjelovanjem u sakramentima i ne žele se mijenjati, malo se toga može napraviti. Ako Isus izvrši ozdravljenje u nekome tko mu iskreno odluči dati život, i potom se zatvori poput Jude, Bezgrešno začeće ne ulazi, ne može ući u jednu prljavu dušu. Isus je također ušao u dušu jednog Jude da mu pruži mogućnost, no ako kršćanin ne razumije da treba sudjelovati u Kristovoj žrtvi, u njegovu uskrsnuću… i dobro se sjećamo od prošle godine objašnjenja Svetog Ivana apostola i apostola Svetog Barnabe[7].

Ako se ne sudjeluje, kako se može razumjeti Gospu, kako se može prihvatiti Gospu? Ako nas Isus ne može povjeriti Gospi jer joj mi ne vjerujemo s našim racionalnim računicama, interesima, ne dosežemo puninu ili imamo ogromnu poteškoću u postizanju cilja, razumijete li? Onaj tko je zasjenio, da tako kažem, posljednja Gospina ukazanja za Zemlju u Međugorju, kakva velika odgovornost! Mi nikoga ne osuđujemo, niti mi nismo u potpunosti odgovorili na njezin poziv, ali postoji i jedna objektivna činjenica za koju kršćanstvo treba brzo zatražiti oproštenje. I oni kršćani koji kažu da su pobožni prema Mariji trebaju biti kršćani koji se prikazuju, i vi znate da ova riječ izaziva, i izaziva jer ide sve do podjele duše i duha. Osobe trebaju odabrati pripadnost Isusu Kristu pobjeđujući svaku prepreku, jer su primili milost; pobijediti u svakoj životnoj kušnji, svaku napast koju Sotona vrši, biti uskrsli.

Narod Crkve svega Svemira pozvan je ovako sudjelovati, u potpunosti, u Kristovoj žrtvi po Bezgrešnoj Majci, Suotkupiteljici, Majci i Kraljici novog stvaranja. Majka je ona koja rađa za novo stvaranje, Majka i Kraljica je ona koja upravlja zajedno sa Kraljem svega Svemira. Imamo mogućnost svih milosti.

Vratimo se govoru s početka: ovo je razdoblje definitivnog odabira, napraviti jedan odabir, jedan stav, za napredovanje, donijeti plod, pomoći također i posljednjem da se usmjeri prema Isusu Kristu. Mi ne dodirujemo one koji su odabrali propast, no želimo zaštititi narod. Ali oni koji ostaju u sredini, ne mogu ostati u sredini, jer će svjetlost Očeva Lica u Sinu biti sve sjajnija, i Kristovo slavno ukazanje učinit će da tama iščezne i oni koji su odabrali tamu. Tko ima uši, neka čuje! Mi ćemo biti neprestano u molitvi, u prikazanju za sve vas koji sudjelujete i svi živimo u prikazanju jedni za druge; od Svetog Mihaela, vođe naroda, naše Majke i Kraljice, kojoj prikazujemo život, sve do onog posljednjeg, kako bismo posvetili patnje onih koji su slabi, krhki, odvučeni, zavedeni, velikodušni koji su također utjelovljeni među hibridima, kako bismo povratili svima onima što pripadaju Bogu dostojanstvo djece Božje. Mislim da ovu godinu možemo definirati predivnom za Božji narod i užasnom za one koji Boga odbacuju.

I ja vas blagoslivljam da Očeve riječi budu svjetlo za vaše duše i za vaš život, da se Očevo Lice po Sinu izrazi u svakome od vas, te da se izrazi očinstvo koje ljubi bez granica, ali ljubi i osvjetljava istinu i laž. Blagoslivljam vas da Marijino Lice zablista na svima vama, te da  Svetište Lica Marijinog zablista, i ovaj se narod snažno sjedini s tim Svetištem kako bi izrazio Marijino Lice onako kako je objavljeno, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Vidi posvetnu molitvu Presvetom Trojstvu objavljenu na web stranici https://premanovomstvaranju.org, u rubrici „Posvete i molitve“

[2] Poruka Boga Oca od 16. siječnja 2021 „Vrijeme koje dolazi“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Heb 4, 12-16

[4] Usp. Poruka Svetog Franje Asiškog od 17. rujna 2012.  „Čista Božja ljubav“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju – Svezak 2 – 2012. godina“, na stranici 76

[5] „Svemir i njegovi stanovnici“, izdanje Luci dell’Esodo IV dio, poglavlje 2 „Spletke Lucifera i Iluminata – Godina 1966“, na stranici 284

[6]Vidi nota 5

[7]Vidi poruke od 11. lipnja 2020 „Gospodinova posljednja večera“, objavljena na www.premanovomstvaranju.org