Razmišljanje „Obnova krsnih obećanja“

09.01.2021

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, slavimo svetkovinu krštenja Gospodinova. Znamo svi kako se odvija krštenje, ali koliko smo ušli u krštenje? To je pitanje. Duh Sveti nam je rekao da smo se krštenjem našli na mjestu gdje su u početku bila čovječanstva iz Svemira, kada su rekla da, i ona su brzo rasla u svim dimenzijama. Dakle, obnova naših krsnih obećanja ne može biti neki obred, ne može biti niti neki povijesni spomen-čin, nego prihvatiti danas Isusa Krista, Kralja Svemira da zaposjedne također i Zemlju, u svoj sili Duha Svetoga, okupljajući sve dobro u korist djece Božje, iz svih tisućljeća da se na kraju pravedno podijeli, s pravdom koja dolazi iznutra iz čovjeka koji bira jedno ili drugo, Boga ili Sotonu i propast. I mi se nalazimo u ovim vremenima, gdje će svatko, u cijelom Svemiru i na Zemlji, biti doveden do jedne točke da odabere a to će se dogoditi iznutra.

U liturgijskim tekstovima[1] je jasno da se Isus, kad je bio kršten, uključio u volju Boga Oca i u Duha Svetog, onda sve Tri Osobe su svjedočile jedna za drugu, bile su jednodušne. I nalazimo se u ovom vremenu u kojem Presveto Trojstvo želi jednodušno djelovati u svakome od nas, kako bi nas dovelo do punine.

Razmišljamo o posljednjoj Isusovoj poruci, od 5. siječnja,[2] ali s jedne druge točke gledišta: razmišljajući o našem krštenju s gledišta evangelizacije koja je na nama.I Isus je rekao da bi to bila ista zapovijed koju je dao Apostolima, ali danas je to u mnogo većoj sili. Rekao je da uzima svoje boravište među nama kako bi započeo jedan hod koji nas vodi u puninu. Dakle u ovom kontekstu mi vršimo odabir Krista među nama u sili Duha Svetoga, kako bi On mogao moćno djelovati u svakome od nas i među nama.

Isus kaže: „Sada moja prava Crkva treba izroniti u svojoj moći, na Zemlji i u čitavom Svemiru. Stoga dolazim među vas, da vas ispunim svojom milošću. Na taj ću vas način pripremiti za moj slavni, posljednji i konačni dolazak na Zemlju, u kojem ću se otvoreno očitovati čitavom čovječanstvu Svemira i sudit ću ga moću koju sam primio od svoga Oca“. Želim razviti ovu točku, posebno kao jedan hod milosti u nama ako prihvaćamo i sudjelujemo u Kristovu djelu i po Kristu u Duhu Svetom u Očevoj sili. Mnogi od vas koji imaju knjigu „Svemir i njegovi stanovnici“[3] pročitali su jedan hod ove milosti koji je Duh Sveti vrlo dobro objasnio na stranicama 249 do 251. Iznova ću vam objasniti točke.

Bog u Duhu Svetom uvijek djeluje u našu korist, također i ako čovjek ima mrvicu dobre volje i želje, Duh Sveti ga pronalazi. A mi koji želimo obnoviti naše krštenje Isusu u Duhu Svetom, kako bismo vršili volju Očevu, trebamo poznavati naš unutarnji hod, konkretni, što trebamo činiti, tako da Presveto Trojstvo jednodušno djeluje u slobodi i vodi nas do savršenstva. Duh Sveti objašnjava, ako Bog ima plan za jednu dušu ili za jednu grupu, za jedan narod, tada šalje Duha Svetoga recimo da bi pozvao, ukazuje na jedno zvanje, jedan poziv. Ako jedna osoba ili jedan narod kaže da Bogu u Duhu Svetom, to znači da se ta osoba, da se taj narod treba posvetiti, odlučiti živjeti sveto, cjelovito u Bogu. Ako osoba kaže da, prianja, tada Duh Sveti vodi tu osobu Isusu Kristu Velikom Svećeniku, Spasitelju, i objašnjava joj da Isus spašava. Ovo objašnjenje nije školsko, racionalno, no daje spoznaju da Isus oslobađa. Prije svega, djelo Isusa Krista je oprostiti, očistiti i izliječiti, do kraja. Vidjet ćete jedno veliko djelo u svakome od nas, u jednom narodu, ako se želi osloboditi. Samo kada se jedna osoba prikaže Isusu Kristu u Duhu Svetom i dopušta se očistiti, izliječiti, tada je Veliki Svećenik Isus Krist može prikazati Ocu. Prikazuje je Ocu i zagovara da Otac toj osobi daruje obilje života, toj duši, tom narodu, i Otac daje ovu milost. Tada Presveto Trojstvo, jednodušno djeluje u toj duši, u toj osobi, daje puninu, vodi prema punini. Naravno da se to ne događa u jednom trenutku, u nekoj tako brzoj, brzoj molitvi, nego je to jedan hod koji Isus želi razvijati u svakome od nas u ovoj godini, u ovom narodu koji je odabrao, koji se želi pridružiti Crkvi Isusa Krista svega Svemira i dovest će ga do savršenstva, ako želimo prionuti, sudjelovati.

U ovom trenutku trebamo postati svjesni jedne druge stvari: da ne možemo uspjeti sami, jer smo povezani sa svom djecom Božjom, stoga Isus završava poruku: „Budite sjedinjeni s Bogom i sa svim izvanrednim sredstvima, čija vam zaštita i pomoć neće nedostajati u vašem velikom djelu evangelizacije Zemlje. Sedam velikih Arkanđela na čelu sa Svetim Mihaelom otvorit će sve putove kojima ćete trebati proći. Ne bojte se i idite u moje Ime nositi spasenje onima koji ga žele, i probuditi usnule savjesti, pružiti olakšanje onima koji trpe. Napokon očitujte silu i djelo moje Crkve Svega Svemira.” Zašto sredstva? Prije svega sjetimo se riječi koje je Sveti Ivan rekao u Isusovo ime da svi koji su rođeni od Boga pobjeđuju svijet, da njegove zapovijedi nisu teške. Potom piše o Isusu Kristu kao svjedoku, vodom, krvlju i Duhom.[4] Dao nam je sakrament krštenja u vodi i pročišćava nas, no On u nama neprestano prikazuje Svoju žrtvu, Svoju krv, da nas drži slobodnima i da nas čuva. Zamislite koje je djelo Isusa Krista u nama.

Potom svjedoči s Duhom Svetim u nama, u našim dubinama gdje ne prodire nikakva ljudska spoznaja, nikakva ljudska mudrost, Duh Sveti po Isusu Kristu nas uskrsava iznutra. I onda možemo reći, također i iz našeg duha može teći Božji život, može teći jedan novi, uskrsli život. Ovo svjedočanstvo nije neko školsko ili televizijsko svjedočanstvo, nego je jedno titrajuće svjedočanstvo u našem duhu, u našoj duši i cijelom našem biću, i bit će titrajuće u svima onima koji žele sudjelovati, u onima koji se zapute.

Osim ovog njegovog svjedočanstva, Bog nam je dao Presvetu Majku Suotkupiteljicu, i mi smo to razvili: po svemogućoj milosti, jer Majka koja čuva, hrani jedno dijete, primila je sve milosti od Boga, i zato je naša posveta Njoj. Dao nam je Svete Arkanđele i Anđele. Oni odmah osjete volju Božju i stavljaju je u praksu. Kako Bog istovremeno misli i djeluje, anđeli su iznimno brzi kako bi nam pomogli; tako su i naši Svetci brzi. Naša braća vjerna Bogu nemaju nikakvu zapreku i mogu nam pomoći ako smo mi otvoreni sjediniti se s njima. Sva izvanredna sredstva djeluju jedinstveno u Presvetom Trojstvu, u korist svake duše i čitavog naroda, i to neće biti neka ljudska znanost, nego će se to očitovati u onima koji sudjeluju i hodaju u tom smjeru.

Postoji jedna opasnost, objašnjava Duh Sveti: čovjek na Zemlji ima strah od Boga i zatvara se poput Adama, međutim to zatvaranje može isprovocirati razne plodove. Jedna osoba, kada bi se mogla potpuno zatvoriti, mrtva je, jer jedna osoba ne može živjeti sama, budući da živi s drugima. Većina osoba zatvaraju se kako bi odlučile same, kako bi preživjele, one same odlučuju i oslanjaju se na druge ljudske duhove, postaju suučesnici zla, oslanjaju se na ljudske stvari. Zatvaraju se u sebe i ne dopuštaju da Duh Sveti prodre. Što više napredujemo u ovom djelovanju, u ovoj evangelizaciji, kako ju je Isus zamislio, ove će osobe sve više biti dotaknute Duhom Svetim, Trojstvenom silom kako bi se probudile i usmjerile prema Crkvi svega Svemira. No danas mnogi žive u grijehu protiv Duha Svetoga, i više ne osjećaju, ne žele više osjetiti i na kraju nitko neće ostati u sredini, jer će djelovanje Duha Svetoga napredovati kako bi sve dotaklo i svatko će trebati odabrati. To onda ne znači da osobe mirno odlučuju ići Luciferu. Kada otkriju užas u njima, dolazi do odbacivanja Boga, destruktivna ljutnja prema djeci Božjoj i to živimo u ovim vremenima, no Isus nam jamči zaštitu, sigurnost i On će nas dovesti do ostvarenja.

Došli smo onda do točke da zaključimo. Ne možemo ništa sami, u ovom smo krštenju pozvani surađivati sa svim Božjim sredstvima koja je Bog stavio na raspolaganje kako bismo dali cjelovit odgovor Presvetom Trojstvu, da nas privlači i vodi prema savršenstvu. Što više Crkva Isusa Krista na Zemlji, u Svemiru, u tome napreduje, to je zaštićenija i više očituje Božji život koji spašava one dobre volje i ostavlja po strani one koji su izabrali Lucifera.

Živimo onda ovaj povijesni trenutak, kako je Gospa rekla: „Veličanstvena vremena za djecu Božju, strašna vremena za one koji Boga odbacuju“. To nas istovremeno poziva da produbimo naše zajedništvo u Duhu Svetom ovdje na Zemlji, graditi i živjeti kao dio Crkve koja pripada svem Svemiru. Rekao sam da nitko ne može stajati sam na nogama; ili je otvoren Duhu Božjem, koji ga u duhu sjedinjuje s cijelom Crkvom svega Svemira ili, ako ima mogućnosti, stvara oko sebe jednu jezgru. Govorili smo o prirodnim jezgrama, spontanim, zaručnicima, obiteljima, prijateljima, koji se probude. Imajte hrabrosti! Znam da je teško razgovarati s onima koji su nam bliski, imajte hrabrosti u Duhu Svetom i vidjet ćete da će vam biti zahvalne mnoge osobe koje se nisu usudile tražiti od vas molitvu, tražiti nešto, neku poruku, no bit će vam iznimno zahvalne ako započnete hraniti onaj narod koji nije hranjen, nije prosvjetljen, nije ljubljen.

I ja vas blagoslivljam, kako bi vas ovo krštenje uvelo u trojstvenu silu, da je vi možete iskusiti, da možete osjetiti djelovanje Duha Svetoga u vama, koji djeluje tiho u vašim dubinama, iznad svih ljudskih mogućnosti. Blagoslivljam vas s Kristovom snagom koja neprestano spašava, neprestano za svakoga  od vas prikazuje Svoje tijelo i Svoju krv, Svoje patnje, pere vas i štiti. Daruje vam Duha Svetoga kao i Apostolima, kako biste vi mogli evangelizirati. I ja vas blagoslivljam u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. prvo čitanje: Iz 55, 1-11; drugo čitanje: 1 Iv 5, 1-9; Evanđelje: Mk 1, 7-11

[2] Usp. Poruka pod naslovom „U moje ćete Ime pobijediti“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Izdanje Luci dell’Esodo: IV dio, poglavlje 2 „Svekolika Božja milost“

[4] Vidi nota 1, drugo čitanje