Znak

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

10.12.2020

Primili smo riječi Presvete Marije[1] na uočnicu blagdana Bezgrešnog Začeća. To su vrlo jasne riječi koje otvaraju čitavu jednu dimenziju za iduću godinu te koje dotiču mnoge temeljne točke. Govori o jednom mesijanskom vremenu, vremenu proslave; govori o Isusovoj Živoj Prisutnosti među Svojim narodom, naziva ga Vremenom do Isusova slavnog dolaska. Dotaknut ćemo se svih ovih stvari zajedno, u ovom hodu prema posveti cijele godine Isusu, Velikom Svećeniku i Kralju Svemira, posveti svakoga od nas, posveti Njegove Crkve i Njegovog naroda, posveti svih događaja, svakog trenutka našeg dana. Posveti, koja će ujedno biti Uglavljenje svega u Kristu, bit će istodobno i proslava i bit će upravo dio one bitke u kojoj će se trebati boriti svatko od nas, svako Božje dijete.

Danas bih želio govoriti o završnom dijelu poruke gdje Presveta Marija govori o znaku, znaku koji mnogi od nas već nose. Znak koji bi Ona htjela da svi nose: tko god je rekao da u trenutku začeća, svi maleni, svi oni koji su pozvani biti dijelom Crkve Isusa Krista. Govorila nam je o milosti utisnutoj u taj znak, i govorila nam je o pomoći koju Presveta Marija želi pružiti svima onima koji će ga nositi, svima onima koji će ga također širiti, koji se budu trudili da ovaj znak dođe do što većeg broja duša.

Presveta Marija traži da ovo širenje vrši Crkva Isusa Krista svega Svemira, dakle da vrše oni koji pripadaju Crkvi Isusa Krista svega Svemira, da se to ne događa izvan zajedništva, izvan linije koja je dana od ove Crkve i onih koji poslužuju preko ove web stranice, preko prikazanja njihova života, preko Svetišta i točaka svjetlosti, svega onoga o čemu smo vam govorili. Preko svega toga, ponavljam, stavljaju se u službu ove Crkve.

Presveta Marija također daje obećanja onima koji prime znak i s vjerom budu molili posvetne molitve,[2] obećava im velike nagrade, velike milosti onima koji ga budu širili. Stoga vas sve pozivam ne da čitate nego da molite čitajući o objašnjenju znaka koje ćete pronaći na ovoj web stranici,[3] da pokušate shvatiti što je, zašto ga je Marija željela. Pokušajte shvatiti zašto u ovom vremenu, kao i u drugim vremenima kroz povijest Ona intervenira također i preko ovom praktičnog, konkretnog sredstva: mislim na čudotvornu medalju kao što je činila i u nekim drugim prigodama kroz povijest.

Dakle, stajati pred Bogom tako da On iznutra objasni što znači ovo nošenje znaka, što znači širenje znaka; neka nam On objasni da već noseći ga mi naviještamo Svemiru: „Ja pripadam Crkvi Isusa Krista“, već noseći ga ja govorim svima: „Ja prikazujem svoj život, po Presvetoj Mariji, Isusu, za Crkvu Isusa Krista svega Svemira“, što to znači za svakoga člana ove Crkve.

Tada se razumije da je nošenje znaka jedno poslanje. Preko ovog znaka djeluje Isus, djeluje milost, djeluje Marija, milost je ona koja djeluje, milost je ona koja oslobađa zatvorenike. Međutim, nama je dana odgovornost noseći ga da se ponašamo kao djeca Presvete Marije, odgovornost da se podsjećamo da preko ovog znaka zapravo mi govorimo i predstavljamo Crkvu Isusa Krista. Dakle odgovornost u svakom trenutku i u svakoj situaciji našeg života da dopustimo milosti, Isusu, Mariji, da nas koriste, da im dopustimo da mogu prolaziti preko nas. Prolaziti znači kroz naše tijelo, naše situacije, naše odgovore, naše molitve; odgovornost da budemo vjerni svemu onom što su oni navijestili.

Učinivši to, ako prepoznamo da postanemo također i oni koji daju znak drugima, koji daju znak drugim dušama, drugim osobama, kako bi im pomogli, jer možda vide da neka osoba prolazi kroz težak trenutak, prolazi kroz neku bolest, jedan životni prolazak u kojem joj treba pomoć od Boga, pomoć od drugog, onda preko ovog znaka približiti ovu dušu, pozvati je na molitvu, dati jedno svjedočanstvo što je taj znak za nas i onda ako to prepoznamo, dati ga.

No dati ga znači spojiti se na poseban način s tom dušom. Dati znak znači prikazati se za tu dušu, znači postati za tu dušu otac i majka. Znači da za tu dušu surađujemo sa Presvetom Marijom kako bismo je rađali, postajemo puno više od kumova i kuma za tu dušu, s njom smo povezani jer pred Bogom trebamo vršiti našu kraljevsku svećeničku službu da je prinesemo, da je prikažemo te da budemo odgovorni.

Vidite da je to jedno svećeničko djelovanje, to je jedno proročko djelovanje, jer davanjem znaka mi govorimo o Bogu, naviještamo Boga, govorimo o Božjim stvarima i to je također jedno kraljevsko djelovanje, to je baš vlastito djelovanje jednog člana Crkve Isusa Krista svega Svemira, djelovanje svakog djeteta Božjeg. To je djelovanje koje treba pratiti cijela Crkva, treba se vršiti u zajedništvu, treba rađati zajedništvo, jer također i preko tog djelovanja može postati razlog da se još više živi zajedništvo s drugima koji čine isto, no osobito zajedništvo sa Svetištima i također s onim osobama koje daju svoje živote kako bi Božji program uglavljenja  svega u Kristu išao naprijed.

Nalazimo se u jednom posebnom vremenu: u posljednjim vremenima, u vremenu pandemije, Gospa kaže „jednom mesijanskom vremenu“. Na početku svoje poruke kaže „jedno vrijeme milosti i milosrđa, godina milosti i milosrđa“, i ovaj je znak izvanredna milost svojstvena ovom vremenu.

Cjelokupno Božje djelovanje, kao što smo uvijek govorili, uvijek pokušava surađivati s čovjekom, nikada nije ništa čarobno, nego uvijek prolazi kroz suradnju između Boga i čovjeka. Čovjekova spremnost da sudjeluje u djelovanju milosti tvori čudesa. Čovjekova spremnost da sudjeluje u Božjoj misli, dopuštajući da se njegova vlastita misao preobražava, pretvara se u akcije, utjelovljuje se u konkretnim postupcima koji postaju čudesa, primarna energija, molitve, blagoslovi. To postaje jedno djelo milosti, svetosti kojezahvaća čovječanstvo, kojezahvaća Zemlju i koje postaje preobrazba; počinje stvarati Novo Stvaranje.

Marija nam daje ovaj znak upravo iz tog razloga, kao izvanredno sredstvo za ubrzanje ovih vremena, za ubrzanje pripreme za slavni Kristov Povratak. Vjerujem da će mnogi od vas dati ovu raspoloživost.

Zahvaljujem Bogu na svakome od vas. Svakoga od vas povjeravam na brigu Mariji i Svetom Josipu. Povjeravam čitavu Crkvu na brigu Mariji i Josipu i zazivam Božji blagoslov da u svakome od nas budi naš identitet, naš misionarski duh, naše biti dijete Božje i kao djeca Božja, s Bogom, da rađamo drugu djecu, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Poruka Presvete Marije od 07.prosinca 2020 „Mesijansko vrijeme“ objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[2] Radi se o posvetnoj molitvi Majci i Kraljici Svemira te o posvetnoj molitvi Isusu Kristu Kralju Svemira. Pronaći ćete ih na ovoj stranici u rubrici „Posvete i molitve“

[3] Vidi članak „Znak je jedan križ…“