Sretan Božić

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

21.12.2020

Želim u svoje ime i u ime svih onih koji se trudimo pratiti Crkvu Isusa Krista svega Svemira – sa ove web stranice, živeći u našim svetištima – želio bih svima vama prenijeti želje za dobrim susretom sa živim Isusom, s Isusom koji dolazi.

Nalazimo se u danima koji prethode jednu od dogmi vjere: Utjelovljenje. Hodali smo s Marijom Suotkupiteljicom kako bismo dopustili Njoj da rodi Sina Božjega u nama, te da rodi nas kao Božju djecu; to smo činili ovih dana prije Božića. Otajstvo Utjelovljenja je svemogući Bog koji postaje vidljiv, svemogući Bog koji dolazi pokazati Očevo Lice, i to tako što postaje sličan nama, sličan nama u svemu osim u grijehu. Utjelovljuje se kako bi uzeo na sebe svu našu ljudskost, sve naše granice kako bi ih pribio na križ, i čini to da bi nam pružio mogućnost, da nam daruje sve milosti, milost na milost, kako bismo povratili dostojanstvo djece Božje; to je otajstvo utjelovljenja, otajstvo koje treba meditirati, zahvaljivati, ljubiti, no treba ga i  živjeti.

Ovih dana opet imamo u Evanđelju[1] lik Presvete Marije, imamo njezin da, imamo izricanje Veliča. I još jednom Presveta Marija je ovaj model, ona je Majka, model koji je sudjelovao u Utjelovljenju dajući tijelo Isusu, sudjelovala je sa svojim neprestanim da, sve do križa, preko križa i nastavlja sudjelovati sada u utjelovljenju, jer rađa svakoga od nas, rađa Crkvu Isusa Krista svega Svemira.

Marija je sudjelovala u ovoj dogmi u svemu i za sve, darujući samu sebe, prikazujući se: „Evo službenice Gospodnje“[2]. Dala je Bogu mogućnost da napreduje sa svojim programom te da ga razvija sve do naših dana. Ovo sudjelovanje se traži od svih, od svakog Božjeg djeteta, koje je rođeno od Boga preko Marije, rođeno od Marije, svatko u vlastitom identitetu.

Ove godine možemo reći da Isus dolazi na poseban način, ovo je jedan jedinstven, poseban Božić. Ove godine dolazi u svom kraljevskim dostojanstvom, kao Kralj, i traži od nas da posvećujemo svaki trenutak, svaki dan tijekom 2021. godine, ovom kraljevskom dostojanstvu: Velikom Svećeniku i Kralju Svemira.[3] Ono što od nas traži da činimo je naš način sudjelovanja u Njegovoj akciji, naš način sudjelovanja u utjelovljenju: i mi poput Presvete Marije možemo pomoći njegovom utjelovljenju koje želi izvršiti u nama, želi to izvršiti u svojoj Crkvi, želi iznova kraljevati. Ovo neprestano posvećivanje je jedan način kako pomoći Božjoj misli da postane konkretna, da postane život, učiniti Božju misao vidljivom, učiniti Njegove želje vidljivim, učiniti Njegov plan vidljivim, jer posvećujući sve Njemu, po Bezgrešnom Srcu, On će djelovati i On će preobraziti ovo čovječanstvo, preobrazit će Svoju Crkvu.

Prije nekoliko dana Otac Tomislav[4] zamolio nas je da se prikažemo, na kraju godine, a potom i cijelu 2021. godinu, na nakane Presvete Marije; Ona, kao što sam prije rekao, koja je u potpunosti sudjelovala i koja nastavlja sudjelovati budući da je ušla u Presveto Trojstvo. Prikazati se na Njezine nakane korak je koji ima više aspekata, ima više funkcija, na Marijine nakane. Prije svega pretpostavlja da mi ljubimo Mariju, vjerujemo da ona želi samo dobro za nas, kao što je jednom rekla u Međugorju: „Kada biste znali koliko vas ljubim, plakali biste od radosti“. Da bismo se odrekli naših nakana i prikazali se na Njezine, potrebno je pomalo razumjeti koliko nas ljubi i znati da su Njezine nakane uzvišene, zasigurno su samo dobro i Vrhovno dobro za nas i za svakoga za koga bismo htjeli moliti. Dakle, ovo povećava naše povjerenje u Presvetu Mariju, povećava našu ljubav prema Njoj i pomaže nam izići iz naših misli, iz naših nakana i iz naših pogleda. To je jedan prolazak koji svaki put treba napraviti, no na početku se treba malo potruditi, odreći se naših nakana i staviti samo one Marijine na oltar, samo one Marijine pred Njega, moliti samo na te nakane. To je jedan prolazak koji nas vodi do toga da se preobrazimo, osim toga što imamo sigurnost da će se te nakane ostvariti, jer se sve Marijine molitve ostvaruju, dok naše često ne. Dakle, imat ćemo sigurnost da će se sve ostvariti i još će nam pomoći preobraziti našu misao; to je jedno oslobođenje, dovest će nas da budemo slobodni.

Postoji također i jedan korak dalje: prikazati na Marijine nakane naše nevolje, prikazati na Marijine nakane naše bolesti, prikazati na Marijine nakane naše strahove, naše tjeskobe, naša raspoloženja. Ne treba moliti Mariju da nam ih ukloni nego prikazati ih na Marijine nakane, prikazati ih Mariji, da ih Marija koristi, da ih Marija čuva. Čineći to već započinje jedno ozdravljenje, jedno duboko ozdravljenje. Ali ja kažem još više: čineći to započinje jedno uskrsnuće, jer se u Božjim rukama, po Presvetoj Mariji, sve preobražava; preobražavaju se tjeskobe, preobražavaju se strahovi, preobražavaju se bolesti, preobražavaju se nevolje, preobražavaju se problemi. Po Bezgrešnom Srcu Marijinu, koje stavlja sve u Srce Isusovo, koji sve prinosi Ocu, preobražava se također i smrt; sve postaje život, sve postaje uskrsnuće. Sudjelovati u Utjelovljenju i prihvatiti Sina Božjega upravo je život na ovaj način; tako je živjela Marija, Presveta Marija. Ona nije Majka samo zato što se Sin u Njoj utjelovio; znamo da je postala Majka pod križem, ona je Majka jer je sudjelovala u utjelovljenju Sina, sudjelovala je u djelu Boga Oca.

Onda rekao sam: želim vam da susretnete živoga Boga, da susretnete Isusa koji dolazi i koji se rađa u svakome od nas, rađa se među nama. Rečeno nam je da će to biti njegova živa, snažna prisutnost u Crkvi – Isusa Krista u njegovoj Crkvi[5].

Dakle povjeravam ovu Crkvu, povjeravam svakoga od vas Bezgrešnom Srcu Marijinu, tako da svatko od nas može poput Elizabete osjetiti Marijinu prisutnost, čuti njezin glas i prepoznati Majku Božju, Majku našega Gospodina među nama. I Majka će nam pokazati Sina, i tada ćemo moći kontemplirati Isusovo Lice, preko Isusovog Lica kontemplirati Očevo Lice te kontemplirati Božje djelo u ovom vremenu. Moći ćemo kontemplirati svaki događaj, moći ćemo prepoznati Njegovo djelovanje, Njegovu misao; prepoznat ćemo pravi red svih stvari, prepoznat ćemo redovna i izvanredna sredstva na djelu, prepoznat ćemo naš identitet, naše mjesto u ovom Božjem djelovanju. I sve to će nam dati da osjetimo Božju volju za nas, Božju volju u nama i u toj volji naći ćemo mir, naći ćemo život; u toj volji, prikazujući sve na Marijine nakane i preko Nje, moći ćemo vidjeti novo stvaranje i živjeti ga već sada, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Lk 1, 39-56

[2] Usp. Lk 1, 38

[3] Usp. Isusova poruka od 21. studenog 2020 „Budite spremni za bitku“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4] Vidi pismo StefanieCaterine i Oca Tomislava Vlašića od 17. prosinca 2020 „Sa Kraljicom prihvaćamo Kralja Svemira“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[5] Usp. poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2020 „Mesijansko vrijeme“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org