S Kraljicom prihvaćamo Kralja Svemira

17.11.2020.

Predraga braćo i sestre,

napravili smo mnoge korake kako bi se posvetili Presvetoj Mariji, kako bi se prikazali Isusu po njezinom Bezgrešnom Srcu i sa Isusom, u Duhu Svetom, Bogu Ocu. Pred nama se otvara jedan novi korak naprijed za 2021. godinu. U njezinoj poruci od 7. prosinca 2020. godine,[1] Presveta Marija je navijestila da će 2021. biti mesijanska godina. Pročitali ste je i meditirali o njoj . Iz ove poruke želimo uzeti neke temeljne točke kako bismo se pripremili za novu godinu zajedno s Njom, našom Majkom.

Presveta Marija je rekla da će sljedeća godina biti VRIJEME DO SLAVNOG ISUSOVOG DOLASKA:

„… Isusova prisutnost u duhu u njegovom narodu, o kojoj vam govorim, bit će upravo vrijeme do Isusovog slavnog dolaska. Prethodit će njegov slavni dolazak u kojem će se Isus predstaviti fizički kao Sin Božji i Sin Čovječji. Doći će suditi čovječanstvu i zauvijek podijeliti svjetlost od tame, djecu Božju od djece Sotone. On će definitivno uspostaviti Kraljevstvo Božje i prikazati ga Ocu u Duhu Svetom. Uvest će djecu Božju u novo stvaranje koje je Otac za njih pripremio.“

„Tako će započeti ISUSOVA PROSLAVA koju je želio Otac, a koja će kulminirati slavnim Isusovim dolaskom na kraju vremena. Duh Sveti će snažno djelovati u Crkvi svega Svemira. Dovest će svakog vjernika i cjelokupni njegov narod na sve višu i sve sličniju duhovnu razinu u čitavom Svemiru. Tako će biti prevladane različitosti koje postoje među raznim čovječanstvima. Zapravo, svi će trebati doći do iste spoznaje o Bogu i njegovim zakonima, po Isusu Kristu u Duhu Svetom.“

„Kažem svima vama: vrijeme je za definitivni odabir.“

„Kao Majka, molim vas da odaberete Boga i stavite se pod potpunu vlast moga Sina Isusa, prije nego bude prekasno. Želim vas okupiti pod svojim plaštem kako bih vam pružila zaštitu i utjehu, ali neću moći učiniti ništa ako me odbijete.“

Godine 2011. Isus nam je govorio o budućnosti svog naroda[2]. Osobito će se sljedeće godine njegov plan početi ocrtavati.

 • Svaki vjernik i čitava Crkva Isusa Krista svega Svemira bit će pogurani prema neposrednoj spoznaji Boga;
 • kako bi stajali licem u lice s Njim;
 • kako bi uklonili  svaku prepreku koja dijeli od drugih;
 • kako bi bili uzdignuti na sve više dimenzije, sve do podlaganja zakonima koji djeluju u dimenziji čistoga duha, tamo gdje će naš duh, duša i tijelo doseći savršeni sklad u Bogu i sa svim stvorenjima. Tako ćemo doći do novog stvaranja.

Kako se možemo pripremiti za dolazak Kralja Svemira? Preko Presvete Majke koja ga je začela i rodila. S Njim i za Njega bila je uznesena na Nebo te s Njim živi i kraljuje vječno u čitavom Svemiru.

31. prosinca 2020. svečano ćemo se posvetiti njezinom Bezgrešnom Srcu. Zajedno s nama, čitava Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se Kristu Kralju. S ovom posvetom napravit ćemo još jedan korak naprijed: prikazat ćemo Mu cijeli naš život na nakane Presvete Marije, kako bi se darovali Bogu kao žrtva sveta i Njemu ugodna (Rim 12, 1-2). Posvetimo se dakle svi zajedno kako bismo prihvatili našega Kralja, u Mariji i s Marijom.

Što to znači?

 • Čitava Crkva Isusa Krista svega Svemira pozvana je biti besprijekorna, bezgrešna, cjelovita Zaručnica u Bogu (Otk. 21,2. 27). Treba napraviti ovaj korak; to je jedna obveza, a ne neki neobavezni čin ili neka privatna pobožnost.
 • Presveta Marija nije samo uzvišeni član Crkve, nego je također i Majka. U Crkvi rađa djecu Božju u Duhu Svetom, baš kao što je rodila Sina Božjega, Isusa Krista.
 • Njezino je Srce savršeno sjedinjeno sa onim od Sina te onima koji se sjedinjuju s njezinim Bezgrešnim Srcem, od Nje su potpomognuti da postanu jedno srce sa Isusom Kristom. U poruci od 19. siječnja 2020. Otac se izražava na sljedeći način:

„Trijumfirat će Bezgrešno Srce Presvete Marije, vaše Majke i Kraljice, Majke Božje. Trijumf njezina Srca bit će trijumf Srca moga Sina i Srce moga Sina trijumfirat će za mene, za moju slavu.“[3]

 • Vrijeme u kojem živimo vrijeme je definitivne odluke, iako će se sve postupno odvijati, kako Majka naglašava u poruci od 7. prosinca 2020. Svatko je pozvan definirati se u Bogu. Definirati se znači doseći u zajedništvu s drugima vlastitu puninu u Bogu, otkriti vlastitu originalnost i poslanje. Ne odabrati umjesto toga znači zakasniti ili se čak izgubiti.

Što podrazumijeva potpuno prikazanje Bogu na nakane Bezgrešne Marije?

 • Ona nas oblači u milost bezgrešnosti. Kao prava majka, čini nas besprijekornima kako bismo dosegli cjelovitost pred Bogom;
 • Naša Bezgrešna Majka, Suotkupiteljica i Kraljica novog Stvaranja, po milosti i poradi poslanja koje je primila od Boga, jedina je u stanju pomoći nam da dosegnemo puninu u Bogu, po Isusu Kristu. Ona uvijek djeluje u Crkvi i sa Crkvom.
 • Zajedno sa sakramentom Euharistije, Majka je najbolje sredstvo za promicanje Božje djece u puninu života u Bogu te da ih obrani od Zla.

Potpuno prikazanje Bogu na nakane Presvete Marije ne isključuje naše nakane, niti našu odgovornost u svoj dinamičnosti našega života. Majka nam pomaže da živimo dubok i iskren odnos s Bogom kako bismo tražili i živjelida božanska volja bude u centruu nama.

Sve to podrazumijeva neke korake:

 • položiti u Marijine ruke sve probleme koji nas opterećuju i koji se trebaju riješiti, naše grijehe, napravljane pogreške, ostajući u povjerenju prema Onoj koja će nas na najbolji način preporučiti Bogu;
 • uzdići se u našim nakanama i molitvama i podložiti se volji Božjoj;
 • pročistiti se od naših niskih interesa, sebičnosti, tjeskobe, straha, nesigurnosti i bilo kojeg drugog oblika patologije koji svoj korijen nalazi u licemjerju pred Bogom;
 • dopustiti životu da teče te da svi plodovi Duha Svetoga procvjetaju: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost.“ (Gal 5, 22-23);
 • dopustiti da se u nama neprestano otvaraju novi prostori za djelovanje Presvetog Trojstva;
 • ostati vedri, pouzdani i snažni u suočavanju s događajima našega života i pobijediti Zlo (Ef 6,10-17).

Presveta Majka dala nam je ZNAK[4] kojim je obilježila svu djecu koja žele pripadati Njoj i, preko nje, Crkvi Isusa Krista svega Svemira

Zašto znak? Jer je vidljiv, opipljiv i stoga što preko njega možete iskusiti pomoć koja nam dolazi od Majke. To nije neka magična amajlija, nego konkretna pomoć u hodu dosezanja života u Bogu i koja nam također pomaže u našem življenju na Zemlji.

Tako kaže Majka u svojoj poruci od 7. prosinca 2020:

„Ovaj znak već je proširen u cijelom Svemiru i treba biti proširen na Zemlji…

Obećavam onima koji će s vjerom nositi znak te moliti molitve posvećenja koje sam vam dala, obraćenje i ozdravljenje duha, duše i tijela. Bit ću im blizu i zaštitit ću ih svojom snagom Kraljice, Majke i Suotkupiteljice. Nagradit ću mnogim milostima one koji budu širili znak te pouče druge molitvama posvećenja. Tako ćete mi pomoći u mome djelu, i za ovo već od sada vam zahvaljujem.“

Pozivamo sve da se u potpunosti prikažu Isusu i podlože njegovoj kraljevskoj vlasti, preko nakana Bezgrešne Majke. Tako će čitava Crkva Isusa Krista svega Svemira, sjedinjena sa Srcem Isusovim, biti jedna žrtva ugodna Bogu Ocu. Ovaj kult širit će na Zemlji najveću snagu milosti, koju će djeca Božja uživati u izobilju.

Svjedoci smo onoga što vam govorimo. Stoga vas pozivamo da se svečano posvetite Bezgrešnom Srcu Marijinu, na njezine nakane, ovoga 31. prosinca, kako bi ušli u novu 2021 godinu spremni prihvatiti Kralja Svemira.

Najljepše želje za Sretan Božić i dobar početak Nove Godine. Pratimo vas kao i uvijek našim prikazanjem i molitvom te sa Božjom ljubavlju.

A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.“

(1Sol 5, 23-24)

Pozdravljamo vas i blagoslivljamo

                                                 Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

 

[1] Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2020 „Mesijansko vrijeme“

[2] Isusova poruka od 08. rujna 2011. „Budućnost moga naroda“

[3] Poruka Boga Oca od 19 siječnja 2020. „Obnavljam s vama moj savez“

[4] Odnosi se na križ koji u središtu ima njezino Srce koji nose članovi Fondacije „Utvrda Bezgrešne“, a koji se sada širi među mnogim vjernicima. O tom znaku naći ćete pojašnjenje na našoj web stranici