Mesijansko vrijeme

 

7. prosinca 2020. – Uočnica svetkovine Bezgrešnog začeća

Poruka Presvete Marije

Mesijansko vrijeme

 

„Predraga djeco,

sretna sam da vam mogu govoriti na uočnicu svetkovine u kojoj častite moje Bezgrešno Začeće. Upravo na ovu uočnicu, Gospodin me šalje da vam navijestim godinu milosti i milosrđa, ali i jednu tešku borbu protiv kraljevstva tame.

2021. zaista će biti posebna godina za Zemlju i za „Crkvu Isusa Krista Svega Svemira“ prisutnu na ovom planetu i to je jedna prekretnica za čitavi Svemir. Po njoj će započeti jedno novo vrijeme, MESIJANSKO VRIJEME. Otvorit će se nova era ljudske povijesti, koja do sada nikada nije viđena, u kojoj će moj Sin očitovati svoju kraljevsku i svećeničku moć u Crkvi Svega Svemira.

Njegovo očitovanje bit će tiho, ali vrlo konkretno. Proći će preko djelovanja njegovog naroda i izvanrednih sredstava predviđenih za ovo vrijeme. Isus će biti prisutan više nego ikad u duhu u svojoj Crkvi; pratit će njezino svjedočenje u čitavom Svemiru znakovima svoje moći, mnogo više od onoga što se dogodilo u vrijeme Apostola,[1] jer je danas Crkva jedna jedina u čitavom Svemiru i njezina se snaga proširila.

Tako će započeti ISUSOVA PROSLAVA koju je želio Otac, a koja će doseći vrhunac slavnim Isusovim dolaskom na kraju vremena. Duh Sveti će snažno djelovati u Crkvi Svega Svemira. Dovest će svakog vjernika i sav svoj narod u čitavom Svemiru na sve višu i sve sličniju duhovnu razinu. Tako će biti prevladane različitosti koje postoje među raznim čovječanstvima. Naime, svi će trebati doći do iste spoznaje o Bogu i do spoznaje njegovih zakona po Isusu Kristu u Duhu Svetom.

Na taj će način, Isusova proslava ići ruku pod ruku s Uglavljenjem u Njemu svega stvorenog. Naime, moj će Sin privući k sebi one koji su prosuđeni dostojnima da sudjeluju u njegovoj slavi; potom će se slava njegove djece izliti na sve stvorenje koje iščekuje očitovanje djece Božje, kao što je napisano.[2]

Sve to neće se dogoditi preko noći, nego će biti postepeni proces, koji će Božjem narodu dopustiti da upije moćne milosti ovog vremena. Božje intervencije nisu neka magija, već uvijek pretpostavljaju slobodno i svjesno sudjelovanje naroda u događajima koje je Bog predvidio. U svakom slučaju Gospodin je gospodar vremena i uvijek je slobodan ubrzati događaje u skladu sa odgovorom i sudjelovanjem njegove Crkve. Stoga vas molim da se sve više trudite u duhovnom hodu, sve dok Gospodin ne ubrza vremena i ne skrati patnje velikog dijela čovječanstva.[3]

Isusova živa i djelotvorna prisutnost u njegovoj Crkvi Svega Svemira prisilit će Lucifera i njegove čete da se razotkriju. Tako će započeti bitka između Jaganjčevog naroda i naroda Zmaja, koja će završiti Isusovim slavnim dolaskom. Tek tada će Lucifer i čitavo njegovo kraljevstvo biti bačeni u vječnu tamu, u dimenzije koje su zaslužili, dok će stvaranje biti novo i skladno, po mjeri djece Božje.

Ne bojte se suočiti s ovom bitkom, jer će moj Sin biti Onaj koji će se boriti zajedno sa svojom Crkvom Svega Svemira. Svakome će od vas biti dodijeljen zadatak koji najbolje odgovara vašoj originalnosti. Ako budete vjerni svom pozivu, ništa vas neće moći pogoditi.

Kažem svima vama: vrijeme je za konačni odabir. Odlučite na kojem dijelu bojnog polja želite biti i kojim četama želite pripadati, Božjim ili Luciferovim. Nitko se neće moći pretvarati da se ništa ne događa, jer će borba utjecati na cjelokupno čovječanstvo Svemira. Svi, vjernici i nevjernici, bit će uključeni u kozmičke događaje koji se naziru na horizontu. Nećete moći ostati ravnodušni.

Kao Majka, molim vas da odaberete Boga i stavite se pod potpunu vlast moga Sina Isusa, prije nego bude prekasno. Želim vas okupiti pod svojim plaštem kako bih vam pružila zaštitu i utjehu, ali neću moći učiniti ništa ako me odbijete. Sada je vrijeme za odluku, još je vrijeme Milosrđa. Nemojte zloupotrebljavati strpljenje moga Gospodina i obratite se. Ostavite isprazni život svijeta koji vam ne može pružiti sreću, a još manje spasenje.

Mesijansko vrijeme o kojem vam govorim također je vrijeme EVANGELIZACIJE. I ona će završiti na Zemlji slavnim dolaskom moga Sina. Zemlja je poganska, daleko od Boga, zaražena pokvarenošću i grijehom, podložena đavlu koji je gura prema ponoru. Stoga je evangelizacija Zemlje prioritetni cilj za sav Svemir koji čeka obraćenje Zemlje. Moćno Isusovo djelovanje u njegovoj Crkvi dat će veliki poticaj obraćenju vašeg čovječanstva. Isusova prisutnost među njegovim narodom bit će opipljiva, a isto tako i snaga njegove Crkve u čitavom Svemiru, koja će se širiti iz dana u dan.

Tijekom stoljeća mnogi su mistici govorili o MEĐUVREMENOM ISUSOVOM DOLASKU, iako im nije bilo sasvim jasno o čemu se radi. Dakle, Isusova prisutnost u duhu u njegovom narodu, o kojoj vam govorim, bit će upravo međuvremeni Isusov dolazak. Prethodit će njegov slavni dolazak u kojem će se Isus pojaviti u tijelu kao Sin Božji i Sin Čovječji. Doći će suditi čovječanstvu i zauvijek odijeliti svjetlost od tame, djecu Božju od djece Sotonine. On će definitivno uspostaviti Kraljevstvo Božje i prikazati ga Ocu u Duhu Svetom. Uvest će djecu Božju u novo stvaranje koje je za njih pripremio Otac.

Stvari o kojima vam govorim su velike i strašne za one koji ne vjeruju, ali su pune nade i ljubavi za one koji ih s vjerom očekuju. Drevna obećanja izraelskih proroka bit će u potpunosti ispunjena. Sjeme svetosti i pravde koje su sveci svih vremena i svih planeta zasijali, često s mukom i boli, donijet će svoj vječni plod. Drvo života procvjetat će zauvijek u Božjem vrtu, a to je novo stvaranje. Bog će biti sve u svima. Požurite se, djeco moja, da već od sada uđete u ovaj veliki Božji plan.

U evangelizaciji Svemira a osobito Zemlje, veliku važnost imat će ZNAK koji sam vam darovala i koji mnogi od vas već nose.[4] On izražava trijumf moga Bezgrešnog Srca u Crkvi Svega Svemira. Trijumf moga Srca uvod je u trijumf moga Sina, jer ja sam Kraljica Svemira. To je ujedno i obavezni prolazak za Božji narod iz starog u novo stvaranje. Moje je Srce u središtu Križa, jer ja sam Suotkupiteljica čovječanstva. Zvijezde koje okružuju moje Srce moja su djeca svega Svemira, jer ja sam Majka čovječanstva.

Znak koji sam vam dala sadrži moju moć Kraljice, Suotkupiteljice i Majke čovječanstva. Moj je zadatak u ovom vremenu čuvati Crkvu Svega Svemira i pripremiti je za slavni dolazak moga Sina na kraju vremena, ali i za njegov međuvremeni dolazak u ovom vremenu. Moja prisutnost i moje djelo među vama pratit će proslavu moga Sina i njegova naroda u ovo mesijansko vrijeme.

Ovaj znak već je proširen u cijelom Svemiru i treba biti proširen na Zemlji, preko Crkve Isusa Krista prisutne na ovom planetu. To će biti znak pripadnosti narodu svega Svemira. Bit će moćan i proizvest će plodove obraćenja i ozdravljenja, pridonoseći tako evangelizaciji Zemlje. Snaga znaka bit će također očitovanje snage Crkve Isusa Krista Svega Svemira. Zajedno sa znakom, bit će od važnosti dvije molitve posvećenja koje vam je dao Sveti Mihael Arkanđeo 2007. godine.[5] One izražavaju svu svoju veličinu u ovom vremenu, jer sažimaju molitve svega naroda u Svemiru upućene mome Sinu i meni.

Obećajem onima koji će s vjerom nositi znak te moliti molitve posvećenja koje sam vam dala, obraćenje i ozdravljenje duha, duše i tijela. Bit ću im blizu i zaštitit ću ih svojom snagom Kraljice, Majke i Suotkupiteljice. Nagradit ću mnogim milostima one koji budu širili znak te pouče druge molitvama posvećenja. Tako ćete mi pomoći u mome djelu, i za ovo vam već od sada zahvaljujem.

Budite jaki djeco moja i uvijek budite ponizni. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Mk 16, 20

[2] Usp. Rim 8, 19-22

[3] Usp. 2 Pt 3, 11-15

[4] Odnosi se na križ koji članovi Fondacije „Utvrda Bezgrešne“ već nekoliko godina nose, a koji je sama Majka pokazala preko Stefanije Caterine. Pronaći ćete opis na ovoj web stranici pod naslovom: „Znak je jedan križ…“

[5] Radi se o molitvi posvete Mariji Kraljici Svemira i o molitvi posvete Isusu Kristu Kralju Svemira. Pronaći ćete ih na ovoj web stranici pod naslovom „Posvete i molitve“