Razmišljanje „Slavimo zajedno liturgijske događaje“

05.12.2020

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja večeras je: „Slavimo zajedno liturgijske događaje“. Ulazimo u drugu nedjelju došašća. Nit vodilja nas vodi u mesijansku godinu, godinu koja će biti posvećena Isusu Kristu, Kralju Svemira, sljedeće godine. U prvom čitanju prorok Izaija[1] naviješta mesijanska vremena, no mesijanska vremena odnose se na trenutke vrlo bliske čovjeku, u svakodnevnom životu, a istovremeno se odnose na vremena ostvarenja, u punini, u eshatologiji. Evanđelje po Marku[2] upućuje na proroka Ivana Krstitelja koji sa svoje strane poziva da se pripremi put Mesiji i kaže da Mesija krsti snagom Duha Svetoga. U drugom čitanju koje smo pročitali,[3] Sveti Petar nas poziva da se pripremimo za mesijanska vremena, ukazuje na ispunjenje u novom stvaranju te nas poziva da se pridružimo u svetosti i u istinskoj pobožnosti kako bismo ubrzali vremena, da se ispuni sve što je Bog obećao. Dakle, u tom smislu mi slavimo ove događaje koji nas vode u novo stvaranje.

Kao što dobro znate, sljedeći tjedan, u ponedjeljak navečer, slavimo uočnicu Bezgrešnog Začeća i posvećujemo cijeli Svemir Majci, Kraljici Svemira, Kristu Kralju Svemira, prikazujući naš život na njezine nakane[4]. Na dan Bezgrešnog Začeća posvetit ćemo se Duhu Svetom[5]da budemo vođeni u mesijanskoj godini. Pokušajmo onda razumjeti ovaj prolazak.

U posljednjoj poruci koju je Isus dao, „Budite spremni za bitku“ od 21. studenog ove godine, Isus kaže: „Moj i vaš Otac želi da sljedeća 2021. godina bude u potpunosti posvećena meni, Sinu Božjem i Kralju Svemira koji to jesam. Neka mi moja Crkva svega Svemira, prisutna na Zemlji, posveti svaki dan sljedeće godine i svaki član neka mi posveti svaki trenutak svoga života. Tako ću vladati u mojoj Crkvi i preko vas ću očitovati Kraljevstvo Božje.

Iduća će godina biti mesijanska godina, kao u vremenima naviještenim u Starom Zavjetu, od proroka iz Starog Zavjeta. Milosti koje su dolazile od Mesije doticale su već ova vremena i vodila su prema novom stvaranju. U tim vremenima vidjeli su se plodovi milosti koji su dolazili prije dolaska Mesije, vidjeli su se znakovi, no narod je trebao odgovoriti. Dakle, u idućoj godini, Isus će nastaviti ono što se zaustavilo nakon apostola. Evangelizacija svega Svemira također se zaustavila, i sila Duha Svetoga je oslabljena, jer su se kršćani postupno odvojili od Duha Božjega, osobito se zajedništvo u Crkvi odvojilo od Duha Božjega. U idućoj godini Isus će svom snagom nastaviti ovaj program od početka Crkve i ovaj put će ga dovršiti. Iduća godina bit će početak ovog procesa.

Isus kaže: „Djelovat ću duboko, u sili Duha Svetoga, u mojoj Crkvi svega Svemira. Bit ću prisutan na poseban način u ovoj Crkvi na Zemlji u godini koja dolazi. U njoj ću očitovati svoju moć Kralja i Gospodina“, i nadodaje, „Ona će pobjednički marširati, na čelu sa Svetim Mihaelom Arkanđelom, snagom vjere i čudesa“.

Isus će djelovati u sili Duha Svetoga, recimo svemogućnošću Duha Svetoga, koja je u Njemu, jer je On jedno s Ocem u Duhu Svetom. Što mi možemo očekivati u sljedećoj godini? Već je naznačeno u poruci: „Moja će kraljevska vlast staviti u krizu globalni sustav koji su Lucifer i njegovi sljedbenici razvili tijekom stoljeća kako bi vladali ovim svijetom. Srušit će se lažne sigurnosti mnogih ljudi.“ No postoji još jedna kategorija osoba: „Ljudi koji ne ljube Boga, površni i ravnodušni,(…) slijedit će sudbinu svijeta.“ Dakle, što nam to govori? Prolazak nam govori da će Duh Sveti, djelovati u tišini u svakom tko je vjeran, u svakom vjerniku i u Crkvi svega Svemira, na specifičan način u njegovoj Crkvi na Zemlji, kako bi probudio život u svakome pojedinačno i u svima zajedno.

Ovo probuđenje ima na poseban način dva elementa: Duh, u sili, dodiruje naše slabosti, naše ranjene aspekte, naše grijehe, no dodiruje s ljubavlju bez okrivljavanja, da mi možemo vidjeti i svući se od svega što nas zagorčava, što nas je udaljilo od Boga, što nas sprječava da napravimo jedan skok prema Bogu, prema novom stvaranju. To nije neki kazneni čin, nego jedan očinski, bratski čin koji nas želi povratiti i voditi prema novom stvaranju. Drugi aspekt je: ako smo mi otvoreni, Bog će uvijek potvrđivati naše korake u sili Duha Svetoga, sa znakovima kojih neće nedostajati u ovoj sljedećoj godini. Treći element: da nas Duh Sveti uskrsava od korijena, vodi nas do ostvarenja.

Sve to možemo shvatiti samo ako uklonimo licemjerje, ako naša ljubav primi Božju ljubav, da nismo pretrpani sa mnogo stvari, mnogo ideja, sa mnogo oblika pobožnosti koje nas odvlače od Božje ljubavi, jer ljubav treba biti ljubljena; jer kada mi imamo ljubav prema Bogu koji je Vrhovno Dobro, koji je Vrhovna Ljubav, tada se u nama otvara put da se uzdamo u Boga, nadamo se u Bogu i u nama je prisutno preporađanje. Ovaj proces ne mogu primijetiti u nama oni koji se protive Bogu ili su ravnodušni prema Bogu. Evo, vidite, došli smo do vrlo osjetljive, pravedne podjele. Rekao bih da dolazimo do vremena kada će čovječanstvo koje odbacuje Boga biti dodirnuto Duhom Svetim i čovječanstvo koje odbacuje Duha Svetoga vrši grijeh protiv Duha Svetoga i više nema nikakvog popravka. Trebamo biti pažljivi u ovim vremenima da nas naša otvorenost Duhu Svetom pročišćava, da nas oganj Duha Svetoga pročišćava i u nama formira slobodnu, cjelovitu savjest. Da u nama nema straha poradi naših slabosti, nego slabosti podlažemo dobroti Božjoj, koja neizbježno prolazi preko Mesije, Sina Božjega, Otkupitelja i On se proslavlja da nam pomogne, da nas ne osuđuje nego da nas podiže.

I trebamo koračati u ovom smjeru, osobito u ovim vremenima pripreme za Božić, za iduću godinu, osloboditi se strahova pred Bogom što smo krhki; osloboditi se od okrivljavanja nas i drugih, otvoreni da Duh Sveti može slobodno djelovati u nama, ne brinući se za one koji ga odbacuju. Duh Sveti će djelovati u nama tiho, ali moćno i moćno će djelovati u nama u korist svih koji trebaju biti podignuti.

Sve će se to dogoditi u čovječanstvu Zemlje, no sve se pokreće preko One koja je Bezgrešna i Majka čovječanstva, One koja je prihvatila Sina Božjeg. Preko Nje i u Njoj, u korist čitavog čovječanstva, kao što se njezino čovještvo iskreno, bezgrešno, besprijekorno predalo Bogu Ocu, i bila je oplođena u sili Duha Svetoga te je darovala našem čovječanstvu Riječ Božju, Krista, tako čitavo čovječanstvo Zemlje, koje prione u Duhu Svetom uz Krista, darujući se, otvarajući i prikazujući čovječanstvo Njemu doseći će obećanja i obećanja će biti savršeno ostvarena kako je Krist navijestio.

Dakle, usredotočimo se na nas, zajedno s Bezgrešnom Gospom i po njoj prikažimo se Isusu, bezuvjetno, željni doseći puninu, ostavljajući po strani sve brige koje svijet donosi. Mi jesmo u svijetu, ali nismo od svijeta[6], hodamo stazama svijeta i trebamo se pošteno ponašati, kao pošteni građani, no naš je duh s Kristom, i za  Krista i u Kristu se uzdiže u Duhu Svetom k Ocu. Ako smo tako otvoreni, mi ćemo osjećati sigurnost, istinsku sigurnost koju Bog daje, i neće nas toliko uznemiravati konfuzija i kušnje, koje će se povećavati, jer čovječanstvo treba biti podijeljeno, čovječanstvo ne može ići dalje ovako.

U tom pravcu, sve vas pozivam da posvetite čitav Svemir, naravno posvećujući same sebe, Majci i Kraljici Svemira i Kristu Kralju Svemira uz pomoć čitave Crkve svega Svemira. I prikažite život kako bi bilo izvršeno sve što Isus želi ostvariti, da bude uglavljena u Njemu svaka duša, svaki čovjek, svaka osoba dobre volje i svako stvorenje, kako bi se očitovala njegova slava na Zemlji u idućoj godini te započela jedna snažna prekretnica za čitavo čovječanstvo u Svemiru.

I ja vas blagoslivljam na ovaj blagdan, kako biste bili posvećeni Presvetoj Mariji, kako biste bili posvećeni Duhu Svetom, da vaš duh, vaša duša i vaše tijelo mogu osjetiti onu silu koja prolazi preko Duha Svetoga od Boga Oca po Sinu, da vas izliječi od nesigurnosti, briga, napetosti, psihičkih i tjelesnih bolesti, od poremećaja koje živite. Blagoslivljam vas da Kristov mir bude u vama, te da mirom Kristovim nosite mir čitavom Svemiru, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

 

 

[1] Usp. Iz 40,1-5.9-11

[2] Usp. Mk 1,1-8

[3] Usp. 2 Petr 3,8-14

[4] Vidi molitve i posvete objavljene na https://premanovomstvaranju.org na naslovnici „Posvete i molitve“

[5] Vidi prethodna nota

[6] Usp. Iv 17,14