Biti apostoli danas

Crkva Isusa Krista svega Svemira

Mauro

30.11.2020

Na ovaj prvi dan Došašća, s ove web stranice, nakon što smo čuli navještaj da idemo u susret Gospodinu, da prepustimo Presvetoj Mariji da rađa Gospodina u nama, danas imamo blagdan jednog apostola, Svetog Andrije apostola. Bilo u čitanjima od Svetog Andrije[1] bilo u onima vlastitim od Izaije od dana,[2] prisutna su obećanja. Sva Izaijina čitanja su jedno obećanje: govori o Jeruzalemu, Sionu i onome što će se dogoditi. Idući dalje govorit će o onom lijepom proročanstvu u kojem će „Jare i kozlić pasti zajedno s lavom“;[3] obećanje svega onoga što se treba dogoditi, obećanje onoga što Bog želi učiniti za svakoga od nas. Obećanja koja su nam više puta dana tijekom ovih godina od samog Isusa i drugih sredstava. A mi s ove stranice govorimo o Novoj Crkvi, Novom Stvaranju, novom narodu, no to nije ništa novo: uvijek je to dio ovog obećanja koje Bog želi ostvariti. I želi to ostvariti od Starog Zavjeta, velikih proroka poput Izaije, idući naprijed s Isusom kroz njegove tri godine javnog života, svihSvetih, svih onih koji su nosili Duh Isusa Krista: onaj da ostvare Njegova obećanja, obećanja koja će naći potpuno ostvarenje u Slavnom Kristovom Povratku.

Dakle ja vjerujem da slaveći Svetog Andriju, slušajući čitanja, u Evanđelju[4] kada je Isus pozvao Petra, Andriju, Jakova, Ivana, odmah su ga slijedili. Možemo se prepoznati u njima, tim jednostavnim ljudima. Osobe koje su osjetile poziv na ovo obećanje i kroz Isusovu riječ u njima se probudilo ono što je oduvijek bilo; bili su na to pozvani i dali su svoje živote da bi to slijedili. I ovdje mi kažemo „dati život“; započeli su živjeti, rekao bih, čini mi se ljepše. Ostavili su ono što nije bio život, koji je bio ribolov uz sve njihove poslove. Započeli su živjeti i nastavili su naviještati život od tog trenutka sve do danas, jer ga i danas nastavljaju naviještati. Počeli su živjeti!

Mislim da ono što mi danas trebamo činiti s ove web stranice, i to činimo samo zbog toga, a to je da nastavimo naviještati ovaj život. To ne činimo jer želimo reći da samo mi imamo istinu, da će samo oni koji nam se pridruže biti spašeni, apsolutno ne! Naša želja je naviještati da je jedini Spasitelj Isus Krist, da izvan Krista nema drugog spasenja, da je on Vrhovno sredstvo za spasenje čovječanstva Sveta Misa koja se dostojno slavi, to je Kristova žrtva, baš u ovom tako posebnom vremenu. Naviještati da je cjelokupno apostolsko nasljeđe sada prisutno u Centralnoj Jezgri, da je Crkva jedna, uvijek je bila samo jedna, nema drugih. Nažalost, uvijek je bila skrivena u katakombama, pritisnuta od jedne strukture koja je htjela ugušiti pravu Crkvu. Naviještati da je Majka Crkve i Majka svakog Božjeg djeteta Presveta Marija, da bez Presvete Marije, Suotkupiteljice, Majke i Kraljice, to nije moguće. Nakon što smo ovo izrekli, tko god vjeruje u ovo, vjeruje u Isusa Spasitelja, vjeruje u sveopće zajedništvo, vjeruje u Mariju, Majku i Kraljicu i naviješta i sudjeluje u Kristovu životu, za nas je dio Crkve i to je za nas radost. Nemamo nikakvu želju reći „samo mi“, između ostalog također je Isus u Evanđelju [5] ukorio Ivana apostola kada je govorio: „Čuli smo nekoga kako govori u tvoje ime, ali on nije bio jedan od nas i u tome smo ga spriječili“. „Pogriješili ste“. Dakle, tko god vjeruje u ovo, tko naviješta ovo, taj je u Kristu! Za nas to nije samo dužnost, nego je i sloboda. Nije na nama da sudimo tko je u pravu, a tko u krivu, na nama je da živimo sve ono što smo poučeni, da molimo za dobre i zle, da prikazujemo život, da blagoslivljamo one koji nas proklinju, da darujemo život za one koji nas maltretiraju, ali trebamo navijestiti sve što smo susreli, dotakli, vidjeli, iskusili. Mi prepuštamo Isusu da odluči tko pripada njegovoj Crkvi, a tko ne, počevši od Pape pa sve do bilo koje kršćanske, pa čak i nekršćanske vjeroispovijesti koja postoji na Zemlji i u cijelom Svemiru, nije na nama, i za mene je ovo jedna sloboda, nije neki problem.

Još jedna stvar koju znamo je da Isus okuplja svu Svoju djecu. On to čini, On zna kako to činiti i ima sredstva za to. Znamo da se za življenje istinskog ekumenizma ne odriče vlastite vjere, nije da se ide u susret vjerovanju drugih, nego vrednovanje svega što je dobro i lijepo u svakom čovjeku, bilo kojoj religiji pripadao, znajući međutim da je Isus Spasitelj. Ne pritiskanjem drugoga, nego davanjem života za drugoga preko ove istine, predstavljajući ovu istinu našim prikazanjem za one koji ne vjeruju i one koji je ne poznaju.

Također znamo da sva djeca koju će Bog okupiti u čitavom Svemiru nose znak, ovaj znak trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina, za kojeg sam već rekao da ga možete pronaći na ovoj web stranici. To nije neki znak pripadnosti bilo kojoj vjeroispovijesti. Ovaj znak nosi u sebi milost Marije koja te rađa, Isusa Krista koji te spašava i otkupljuje, milost čitave Crkve Isusa Krista svega Svemira koja te prati, koja nadoknađuje za tvoje granice, za tvoje grijehe. Nosi milost koja te ozdravlja najprije od tvojih duhovnih bolesti a zatim i tjelesnih. To je jedan dar darovan za ovo vrijeme, to je jedna posebna milost i poradi toga ga naviještamo i voljeli bismo da ga svi nose. Jedan znak koji sam po sebi ima milost osloboditi zatvorenike, uskrsavati mrtve i liječiti bolesti; milost koja je darovana poradi svetosti Crkve svega Svemira, posebno od Presvete Marije koja ga je željela.

Ono što možda zaista nedostaje, a voljeli bismo da to sve više radimo, to je prisutnost kršćana koji navješćuju radost Kristova Povratka u ovim vremenima, koja se doista čine kao posljednja vremena, i mi znamo da jesu, također i gledajući na sve znakove, ovu pandemija, svu pomutnju. Završili smo Otkrivenje i činilo se da gledamo ova vremena, no ne da bismo bili pritisnuti. Evanđelje[6] završava riječima: „Kad vidite ove stvari, podignite oči prema nebu, jer blizu je vaše spasenje“, a ovo spasenje je Isus, blizu je Njegov Slavni Povratak. Apostoli su ga slijedili s radošću, mi s radošću sada trebamo slijediti sva sredstva koja nam Bog daje, redovna i izvanredna, kako bi naviještali Veličanstveni Povratak, da ovom čovječanstvu donesemo spasenje. Ovo nedostaje! Svijet je pun riječi, pun je ljudskih istraživanja, „caritasa“, dobrote, ali nedostaje mu duh, nedostaju radosneosobe koje sudjeluju u Božjem životu, radosno naviještajući Kristov Slavni Povratak i naviještajući ga također i preko ovoga znaka.

Dakle, želim još jednom povjeriti svima vama, svima onima koji sudjeluju u ovoj akciji preko Crkve Isusa Krista svega Svemira ovdje na Zemlji, onima koje poznajemo i onima koje ne poznajemo, želim ih povjeriti apostolima, želim ih ponovno povjeriti i dalje Presvetoj Mariji i Svetom Josipu. Želim ih povjeriti svim Arkanđelima te sve uroniti u Trojstveni vir. Neka primarna energija ispuni svakoga od vas, neka primarna energija probudi u vama sve ono što ste već odlučili pri začeću, sve ono što je Bog već stavio u vas u tom trenutku, na temelju vašeg odgovora. Neka djeca Božja podignu glavu, neka djeca Božja, svi zajedno kao Crkva, udalje Lucifera i njegovu destruktivnu energiju, neka djeca Božja zapovjede također ovoj pandemiji da ode.

Želim posebno blagosloviti sve bolesnike, da Duh Sveti dotakne duh svakoga od njih i da ozdravljenje u svakome od njih krene od duha; neka ove patnje prikazane Bogu, ovi bolni prolasci, zajedno sa svim njihovim bližnjima, prikazani Bogu, budu sredstva spasenja za čovječanstvo, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.


[1] Usp. Rim 10,9-18

[2] Usp. Iz 4,2-6

[3] Usp. Iz 11,6

[4] Usp. Mt 4,18-22

[5] Usp. Mk 9,38-40

[6] Usp. Lk 21,20-28