Razmišljanje „Rođeni od Marije“

22.11.2020

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav:Predraga braćo i sestre, želim vam sretnu svetkovinu Krista Kralja. Nisam govorio, mislim da je dovoljno ono što je Isus Krist govorio.[1] Navijestio je sljedeću godinu posvećenu Njemu, Isusu Kristu, Kralju Svemira, tako da se njegovo kraljevstvo izražava u čitavom njegovom narodu te dosegne sve one koji žele pripadati njegovu kraljevstvu.

Želim govoriti za sutra. Kao što znate, On je želio da se slavi Kraljica Svemira odmah nakon dana posvećenog njegovu kraljevstvu, i mi to slavimo sutra, jer On želi da njegovo kraljevstvo bude usko povezano sa onim od Presvete Majke Marije. U ovoj godini, posvećenoj Duhu Svetom, dana je milost svima koji su dobre volje da prime snažne poticaje Presvetog Trojstva te se sjedine u životu Presvetog Trojstva po Isusu Kristu. Posvetom Presvetom Trojstvu 19. siječnja ove godine započelo je snažno djelovanje Presvetog Trojstva. Označeno je kao točka dolaska za one koji su se pripremili i polazna točka,[2] jer u Bogu je sve u pokretu, u jednom novom razvoju, u usavršavanju, sve u trojstvenom viru. Dakle, milost ovoga vremena vodi nas u puninu života. Pozvani smo prepoznati Presveto Trojstvo, prihvatiti ga i sudjelovati u njegovu djelu; istodobno na različit način upoznati Tri osobe Presvetog Trojstva i sjediniti se s Očevim stvaralaštvom, sa Sinovim otkupljenjem i posvećenjem Duha Svetoga. I ove je godine Duh Sveti svom snagom doticao i budio čovječanstvo Zemlje kako bi prihvatilo ovu milost.

U isto vrijeme u ovoj godini sve više objavljuje Crkvu, jedinu Crkvu u svemu Svemiru koja pripada Presvetom Trojstvu. Ispravno je reći da se On objavljuje u Crkvi, da se On sve više očituje u svojoj Crkvi, no istodobno objavljuje svakoga od nas pojedinačno i sve zajedno u punini života sa Presvetim Trojstvom. I osobito u ovoj godini izronio je lik Gospe, Majke i Suotkupiteljice čovječanstva,[3] i ovu pažnju želim posvetiti njezinoj sutrašnjoj svečanosti, Majke i Kraljice Svemira.

Iznimno je važno da u nama, po milosti Božjoj, u punini izranja lik Presvete Marije, koji je ključ za naš život, život Crkve, jer ona je Majka Crkve. Svojim sjajem u nama, trijumfiranjem u nama, ona rađa mnogo djece; prije svega rađa svakoga od nas koji se doista posvećujemo njezinom Bezgrešnom Srcu (Marijinu). Govorio sam da smo pozvani upoznati Tri Božanske Osobe pojedinačno u njihovom djelovanju, sada govorim da se spustimo u dubinu te u potpunosti upoznamo Majku Božju, Suotkupiteljicu i Kraljicu novog stvaranja, Presvetu Mariju. U trenutku začeća svakoga od nas, tko Ocu kaže „da“, Otac ga povjerava Sinu Otkupitelju i Duh Sveti to potvrđuje. Sin ga povjerava Majci, novoj Evi. Pazimo, u trenutku začeća prihvaćeni smo od Bezgrešne Majke, koja je spremna biti Suotkupiteljica, priteći u pomoć svakome od nas tamo gdje je slab, baš onako kako svaka majka njeguje, oblikuje život u sebi, rađa ga, slijedi i želi da život zasja u svoj raskoši punine. Tako se dogodilo u trenutku začeća. Povjereni smo Mariji Bezgrešnoj Majci, Suotkupiteljici i Kraljici novog stvaranja, i Majka je ona, koja rađa novu djecu.

Stoga je iznimno važno u ovom razdoblju, idući prema kraju godine, gdje svakako dolazi Svetkovina Bezgrešnog začeća – čitav Advent stavlja u centar pažnje lik Majke – da mi uđemo u istinsku pobožnost prema Mariji. Prije svega, da se u nama probudi svijest da smo začeti, po milosti, Bezgrešne Majke, da smo čuvani, promovirani, gledani i u ovim vremenima vođeni s Kristom, prema Kristu i po Kristu kako bismo dosegnuli puninu. Marija je Majka Crkve. Ono što vrijedi za svakoga od nas, vrijedi isto tako i za cijelu Crkvu, to znači za naše zajedništvo djece Božje, da cijela Crkva iznova pronađe istinsku pobožnost i u potpunosti razumije lik Majke Božje, Majke čovječanstva, Majke Crkve, uzvišenog člana Crkve. Vrijeme je da se probudi istinska pobožnost prema Mariji te da u sebi primamo i razvijamo u nama sve ono što nam je Ona htjela dati preko svojih ukazanja, osobito posljednjih ukazanja za čovječanstvo Zemlje u Međugorju.

Želim vas samo podsjetiti na jedan odlomak, neke dijelove iz Gospine poruke koja je stigla preko Stefanije 1. siječnja ’19.[4]Ako mi predate vaš život, ja ću vas neprestano preporađati. Tada će vaše riječi biti riječi života koje teku svježe, poput jednog izvora koji je uvijek živ. Stoga vas pozivam da produbite u tišini vaš hod, pohranjujući blago svih pouka koje su vam već dane, kako sam vam već objasnila.“ Evo, poziv, na produbljivanje u tišini, onoj tišini u kojoj Duh Sveti govori. Nadodaje: „Stoga su mi potrebna sva sredstva kao što je svatko od vas, kao Fondacija i kao sav ovaj narod, da probude moju djecu i dovedu ih k meni te da ih ja dovedem k Bogu. Molim vas dakle da budete uz mene u ovom mojem djelu.“ Na kraju jedna iznimno važna rečenica:„Gospodin neće doći prije nego što rodim svu djecu koju moram roditi; i to ću učiniti s vašom pomoći. Budite uz mene i ja ću biti uz vas.“ Želim da ove riječi budu urezane u sve vas.

Blagoslivljam vas da upoznate Presveto Trojstvo, da prionete uz djelo Oca koji neprestano stvara, Sina koji neprestano spašava, Duha Svetog koji neprestano posvećuje i oživljava, sa Presvetom Marijom u kojoj je začet Isus Krist, biva začeto Mistično Tijelo Kristovo i povjereno Njoj, Majci i Kraljici novog stvaranja. Neka se moćna milost Kraljice anđela spusti na vas i neka vas prate anđeli, svi sveti, cijela Crkva, kako biste iskusili snagu milosti ovih vremena. Blagoslivljam vas u ovom vremenu epidemije, kada su mnogi od vas zatvoreni u svojim domovima, da vam ne bude nelagodno, nego sa zahvalnošću otvorite vaša srca, uputite vaše obitelji da se otvore i sudjeluju u ovom velikom djelu koje ide prema ozdravljenju cjelokupnog čovječanstva Zemlje i Svemira, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.


[1]Usp. Isusova poruka od 21. studenog 2020. „Budite spremni za bitku“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[2]Usp. Poruka Boga Oca od 19.sječnja 2020. „Obnavljam s vama moj savez“, objavljena na ovoj stranici

[3]Usp. Poruka Presvete Marije Suotkupiteljice od 22. veljače 2020 „Ja sam Suotkupiteljica čovječanstva“, objavljena na našoj stranici

[4]Usp. Gospina poruka del 1.siječnja 2019.“Rađam vas jer sam vaša Majka”objavljena u knjizi “ Prema Novom Stvaranju Svezak 5 – 2018. – 2019. godina , poruke i razmišljanja na stranici 39, te na http://www.premanovomstvaranju.org