Razmišljanje „Krist postoji i vlada“

12.11.2020

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sutra započinje devetnica za svetkovinu Krista Kralja Svemira. Nakon riječi Svetog Mihaela[1], vrlo je važno da ozbiljno uđemo u ovu devetnicu Isusu Kristu Kralju Svemira, koji vlada čitavim svemirom, vlada pandemijom, vlada svim ratovima, olujama u dušama, olujama među ljudima, no može vladati samo ako se mi podložimo Njegovom autoritetu, sili Njegova Duha, Njegova gospodstva. U ovom smo vremenu pozvani dati odgovor kao Crkva svega Svemira, da želimo biti s Njim u Njegovom Kraljevstvu. Isus Krist je uz Oca, u slavi, no On želi biti s nama. Postupno kako mi idemo prema Njemu, prema njegovoj slavi, On će nam se približavati, ali do tog trenutka mi možemo osjetiti njegovu prisutnost, njegovo djelovanje u nama koje nas preobražava i čini zdravim osobama, ozbiljnim, sretnim, cjelovitim osobama u Njemu.

Mi, recitirajući, naviještajući naše Vjerovanje, objavljujemo sve ovo, no sada je vrijeme da naše molitve, naše nakane, naše osjećanje, sve treba biti proniknuto Duhom Isusa Krista koji nas privlači k sebi. On se spustio među nas, u naše bijede. To smo mnogo puta čuli u propovijedima, ali On je u slavi kako bi nas vodio u slavu. Rekli smo zadnji put[2] da On poziva sve osobe, iz svih kršćanskih vjeroispovijesti, sve osobe koje ga još nisu susrele, sve ljude dobre volje, sve one koji su rekli Bogu da u trenutku začeća. Možda ste primijetili da je najčešća riječ u poruci Svetog Mihaela Crkva Isusa Krista svega Svemira, također kada kaže Crkva, poziva se na ovu Crkvu. Sigurno trinaest puta je rekao Crkva, Crkva Isusa Krista. On nam nije dao neki zadatak, no povjerio nam je Crkvu, povjerio nam je sve ljude dobre volje.

Kao što smo rekli, svi su pozvani, kako bi svi povjerovali da se cijeli Svemir treba uglaviti u Isusu Kristu, svi kršćani, tada je Crkva jedna, jedna jedina. Svi se trebaju pridružiti, iskusiti njegovo kraljevstvo, kako bi bili uzdignuti prema Njemu, i On će nas podložiti zakonima čistoga Duha u Ocu. Svaka kršćanska vjeroispovijest, svaki vjernik iz tih vjeroispovijesti, treba izići iz sebe, iz vlastite vjeroispovijesti te ići u susret Kristu, jer niti sve lijepe stvari, hvale vrijedne ne spašavaju nas ako ne uđemo u gospodstvo proslavljenog Gospodina Isusa Krista. Mi smo u ovom vremenu pozvani odgovoriti kao Crkva, a ne samo kao pojedinci. Mi na Zemlji, sjedinjeni sa Crkvom svega Svemira, trebamo biti uz svaku bolesnu osobu, uz svakog siromaha, svaku zbunjenu osobu, svakog patnika, bliski u duhu, noseći Duh Božji koji oživljava, koji preobražava osobe. Tada se nitko ne može zatvoriti u svoju kršćansku vjeroispovijest. Bilo bi to poput zatvaranja u jednu sektu, isključujući Isusa Krista, Gospodina i poglavara Crkve koji nas poziva da se podignemo.

Ova svetkovina Krista Kralja hoće da iskusimo da je On među nama, da će nam dati svu silu Duha Svetoga za vršenje ovog poslanja, onih šest točaka koje nam je dao da ih stavimo u praksu,[3] zajedno sa Presvetom Majkom. Ovi dani do 31. prosinca dani su posvećeni Duhu Svetom, jer je ova kalendarska godina posvećena Duhu Svetom. Isus Krist želi oživjeti svoju Crkvu, da iskusimo Njegovu prisutnost u Crkvi, kako bi dao znakove, čudesa, velike znakove onima koji prianjaju uz Njega. Kada smo sjedinjeni, poput Crkve u cenakulu, iskusit ćemo svu snagu Njegove prisutnosti u Duhu Svetom, i On će nas nositi, sve više uzdizati u slavu Očevu.

Pozivam vas osobito kroz ove dane da molite i prikazujete one žrtve koje nosite. Mnogi od vas trpe, u strahu za budućnost, bolesni su, osjećaju se napušteni. Probudite u vama  vjeru, da vas sjedini s Isusom Kristom koji upravlja svim vašim situacijama, kao Onaj koji je upravljao olujama, kada su apostoli bili u čamcu.[4] Svi zajedno, na Njegovu slavu, iskusit ćemo da On živi među nama, da ova Crkva daje odgovor na vapaje čovječanstva na Zemlji, na sva pitanja i usmjerit će u Duhu Svetom svaku osobu, svaku dušu dobre volje prema Kristu.

Mi ćemo vas pratiti i dat ćemo vam sve upute koje nam Gospodin daje, no Gospodin će dati upute i milosti u stupnju u kojem mi pravimo naše korake. Dakle, neka u ovih mjesec i pol koji nas pripremaju za sljedeću godinu, u kojoj su predviđeni veliki događaji na Zemlji i u Svemiru, možemo biti pripremljeni hodajući i osjećajući se svaki tjedan zajedno, kako bismo napredovali u zajedničkoj molitvi na slavu Božju. Ja vam zahvaljujem što slušate, što želite napredovati.

I ja vas sve skupa blagoslivljam, da se svatko od vas osjeća sjedinjenim sa Crkvom svega Svemira, sa velikim svetcima koji su vršili čudesa na Zemlji, no i dalje čine čudesa među nama također i danas ako im se povjerimo. Blagoslivljam vas da možete osjetiti prisutnost Presvete Majke koja vas ljubi više od vaše majke. Neka se Božji blagoslov spusti na sve bolesnike kako bi se uzdali u Boga, da se stave u neposredni kontakt s Kristom kako bi im se moglo pomoći. Blagoslivljam sve bolesnike da se ne plaše smrti, jer smrt za kršćane nije kraj. Smrt dolazi za pravog kršćanina u trenutku njegove zrelosti, kada priprema jedan prolazak prema boljem životu. I sav mir koji Gospodin ima, neka daruje svima vama koji ste u bolnicama, liječnicima, bolesnicima, svim djelatnicima, svima vama koji ste zabrinuti u vašim domovima dok su vaši bolesnici u bolnicama. Neka snaga naše molitve na Zemlji, sjedinjena sa Crkvom svega Svemira, prodire u ovu pandemiju i preobrazi zlo u dobro, neka zlo iščezne i rodi se jedan novi život u svim vjernicima, u svim ljudima u ime Oče, Sina i Duha Svetoga.


[1] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 31. listopada 2020„Gospodin će doći sa svim svojim Svetima“, objavljeno na https://premanovomstvaranju.org

[2] Usp. Razmišljanje Oca Tomislava od 07.studenog 2020. „Pripadati Duhu Isusa Krista“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 10. rujna 2010. objavljena u knjigama „Prema novom stvaranju – Svezak 2-2012. godina,“ na stranici 4, i u knjizi „2012 –Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 35

[4] Usp. Mt 8,23-27; Mk 4,35-41; Lk 8,22-25