Razmišljanje „Pripadati Duhu Isusa Krista“

7.11.2020

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: (predblagdanska misa 32. nedjelje, ciklus A)[1]

Predraga braćo i sestre, sve vas pozdravljam i zahvaljujem vam na vašoj blizini, na vašoj molitvi, na vašem prikazanju, na vašoj ljubavi. Mi se nalazimo u vremenu pripreme za Krista Kralja. Riječ „Krist Kralj“ u liturgiji ovih tjedana česta je. Posljednje nedjelje prorok Malahija upozorava svećenike:[2]Vaš će se blagoslov pretvoriti u prokletstvo“, kaže da uništavaju savez s Bogom. Ove smo nedjelje pozvani zajedno sa Svetim Pavlom na budnost, očekujući slavni Kristov dolazak. Evanđelje predstavlja prispodobu, sliku mudrih djevica i ludih djevica. One lude nisu bdjele, one mudre su bdjele. Čitanje iz knjige Mudrosti uvodi nas u zdravi stav pred Bogom.

Evo, u ovom kontekstu mi čitamo također i poruku Svetog Mihaela Arkanđela,[3] koju ste zasigurno pročitali. Mnogo je odlomaka, mnogo točaka o kojima treba razmišljati u ovoj poruci, no ja želim naglasiti samo neke važne. „Gospodin me pozvao da budem Preteča njegova slavnog dolaska. Meni pripada odgovornost okupiti njegov narod svega Svemira i zaštititi ga od zla.” Braća vjerna Bogu od početka su podložena Svetom Mihaelu, sedam velikih Arkanđela i ne rade ništa drugo nego da budu poslušni čistim duhovima koji služe Svevišnjem Bogu. U ovim prethodnim godinama, Srednji se Svemir također podložio autoritetu Svetog Mihaela, kako bi vodio narod životnom Bogu. Sada Sveti Mihael kaže: „Ja imam odgovornost okupiti njegov narod iz čitavog Svemira“. Zašto Sveti Mihael govori u ovom vremenu? Stoga jer je pronašao mali ostatak na Zemlji koji je rekao: „Da, želimo se podložiti Zakonima čistoga duha, jer nas ne može voditi i zaštititi niti jedan ljudski autoritet, nego jedan čisti duh koji služi Svevišnjem Bogu, jedan duh moćniji od drugih“. Sveti Mihael kaže: „Učinit ću to silom koju mi je Bog dao. Ja sam njegov službenik koji samo želi ispuniti svoju dužnost pred Bogom i čovječanstvom. Niti jedan čovjek ne bi mogao podnijeti težinu ove odgovornosti, jer bitka između dobra i zla bit će kozmičkih razmjera. Moje anđeoske čete su spremne i bit će uz Božji narod.” Sada se također i ljudi okupljaju u njegovim četama.

U tom smislu možemo razumjeti veliki, veličanstveni trenutak i istodobno vrlo jednu vrlo ozbiljnu obvezu. Što nam Sveti Mihael predlaže u ovoj poruci? On nas vodi do božanskog Suca, do Isusa Krista, do Boga, i on Ga kontemplira, Isusa Krista, i prenosi nam ono što od Njega prima. U tome je njegova služba, no u tome je i njegova služba prema nama, da nas progresivno dovodi sa svim anđelima i sa svim njegovim četama do vrhovne vlasti Isusa Krista, pravednog Suca. Ova obveza odgovora je za sve kršćane i ne samo za kršćane, nego i za sve ljude dobre volje koji žele promijeniti život, biti preobraženi, sudjelovati u hodute ući u novo stvaranje. Dakle iz ovoga proizlazi: Crkva svega Svemira nije neka sekta kao što je rečeno. Sekta se zatvara, Crkva svega Svemira okuplja se preko poslužitelja, čistih poslužitelja i sve čistijih, kako bi se uzdizala u dimenziju čistoga Duha kako bi bila definitivno preobražena i promijenila život te živjela cijelu vječnost u toj dimenziji u kojoj je predviđeno od početka Svemira.

Sveti Mihael kaže: „Ja sam njegov službenik koji samo želi ispuniti svoju dužnost pred Bogom i čovječanstvom. Niti jedan čovjek ne bi mogao podnijeti težinu ove odgovornosti, jer bitka između dobra i zla bit će kozmičkih razmjera.“ U ovome je odgovornost svakoga od nas da razumijemo ovaj veličanstveni trenutak, jednako tako veličanstvena odgovornost kršćanstva, Crkve svega Svemira da ide naprijed i dosegne novo stvaranje. Svi smo pozvani. Svi smo podloženi Božjem sudu izrečenom po Isusu Kristu, nitko ne može pobjeći. Ovo je trenutak u kojem se više nitko od nas ne može opravdati. Svi možemo imati svoje razloge, trgovati, raditi, trčati, zabavljati se. Svi možemo imati ljudsku logiku da bi opravdali vlastiti stav, no nitko ne može biti opravdan pred Onim koji je Pravednost. Svi ćemo trebati biti podloženi, svi možemo i trebamo biti podloženi Zakonima čistoga Duha koji su Zakoni vječnog života u Bogu.

U tom smislu pozvani smo sudjelovati u ovoj milosti koja prolazi preko Svetog Mihaela. Ne mogu svi odgovoriti na isti način, u istoj dimenziji, no svatko mora preuzeti vlastitu odgovornost. Ako krenu oni koji razumiju i koji su raspoloživi prikazati se, potpuno se darovati i biti na raspolaganju, oni će otvoriti put onima koji su slabi, koji će doći kasnije, kako bi zajedno sa Svetim Mihaelom prihvatili sve one koji žele ući u kraljevstvo Božje.

Sveti Mihael ne nadodaje ništa onome što nam je objasnio Isus Krist. U ovoj relativno kratkoj poruci on sažima sve što mi trebamo vršiti, i ovo je posljednji dio poruke koji kaže: „Ljubite se kako vas je Krist ljubio“ i daje šest konkretnih točaka. Kako se možemo zalagati? Svatko sa svoje strane, da doprinosi i raste, da bude u istom Duhu, Kristovom Duhu, da u potpunosti dosegne Oca u Duhu Svetom po Isusu Kristu. Također nas poziva da uzmemo u obzir da svi skupa trebaju postati Mistično Kristovo Tijelo, jer nas naše uskrsnuće, naša konačna preobrazba vidi cjelovite u duhu, duši i tijelu, u punini života. Na svakome od nas je da razmisli, da zauzme zdravi stav.

Mislim da je najsnažniji poziv čitanje iz knjige Mudrosti koja nam je dana za ovu nedjelju. „Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli.“ S ovim zaključujem. Pozivam vas da pravite korake koji će uslijediti i da prihvatite upute koje će biti dane onima koji se odluče slijediti ove programe. Ovi su programi, kao što sam rekao, namijenjeni svim kršćanima, jer Krist je Glava. „Tko ne pripada njegovu Duhu, ne pripada mu.“[4]Nema nikakve rasprave jer Crkva Isusa Krista svega Svemira nije neka hijerarhijska struktura, nije niti neki pokret, nije niti jedna kongregacija: to je Kristova Crkva, kakvu je On želio od početka, i na kraju se treba predstaviti kao njegova Zaručnica, bez mrlje, bez mane, jer On je dao svoju Krv i svoju Žrtvu da opere svakoga od nas.

I ja vas blagoslivljam, da vas Duh Sveti ispuni i vodi i štiti u zajedništvu sa čitavom Crkvom u Svemiru, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.


[1] Prvo čitanje: Mudr 6, 12-16; Ps 63, 2-8;drugo čitanje: 1Sol 4, 13-18; Evanđelje: Mt 25, 1-13

[2] Usp. Mal 1, 14b-2,2b.8-10

[3] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 31. listopada 2020. „Gospodin će doći sa svim svojim Svetima“

[4] Usp. Rim 8,9