Živjeti u istini i pravednosti

13. listopada 2020.

Poruka Boga OcaŽivjeti u istini i pravednosti

Na današnji su se dan dvije mlade sestre iz Fondacije „Utvrda Bezgrešne“ posvetile u službi Bogu i u „Crkvi Isusa Krista Svega svemira“. Tijekom slavlja Bog Otac uputio nam je svoju riječ.

 

„Predraga djeco,

ovo je jedan važan dan za vaš narod jer se dva mlada života posvećuju u službi Bogu i Crkvi Svega Svemira. Ovo je ujedno i jedan veliki dar za čitavo čovječanstvo.

Svatko od vas tko se posveti dar je za čovječanstvo, jedna kap u neizmjernom moru Božje ljubavi na ovoj Zemlji koja za njom ima ogromnu potrebu. Čovječanstvo je toliko žedno da mu je potreban ocean da bi utažio žeđ. Vi ste malene kapljice ovoga oceana koje su, međutim, iznimno dragocjene.

Što znači posvetiti se meni? Znači živjeti u istini. Istina je prisutna samo u meni, u mome Sinu i u Duhu Svetom. Isus je došao na Zemlju donijeti vam istinu. Predstavio se kao jedini Put, Istina i Život.[1] Izvan moga Sina, ne postoji drugi put koji vodi čovječanstvo do spasenja, niti neka druga istina, pa niti neki drugi život. Izvan mene nema života, niti ćete ga moći pronaći osim u meni, po mome Sinu, u Duhu Svetom.

Vaš život prikazan meni postaje ogroman dar koji preobražava sve u vama i oko vas. Kada se jedna osoba i jedan narod posvete meni, po mome Sinu u Duhu Svetom, ja postavljam oko svakoga pojedinca i čitavog naroda jedan štit koji štiti od napada Zloga. Iz toga proizlazi jedan uvijek novi život koji vas štiti i hrani. Tako postajete odraz Božje prisutnosti kamo god pošli i što god rekli. Moje lice blista na vama i ljudi spoznaju istinu.

Danas vas molim da živite u istini koju vam je donio moj Sin, koju ste prihvatili i koja živi u svakome od vas. Neka ovaj narod nikada ne ulazi u kompromise sa istinom, nego neka brzo nastavi pravim putem, ne osvrćući se unazad niti se zaustavljajući usput gubeći vrijeme s onima koji ne žele sudjelovati u Božjem životu. Neka vaš pogled bude usmjeren prema cilju kako ste čuli u čitanju.[2]

Ja ću vas pratiti i moj Sin će vas voditi k meni jer je to njegov zadatak. Duh Sveti dat će vam sve više spoznati Isusov život u vama. Tako će Isus u sili Duha Svetoga dovesti svakoga od vas i sav ovaj narod k meni i vi ćete živjeti u istini.

Živjet ćete također i u pravednosti koja proizlazi iz vjere. To je istinska pravednost, koje je svijet potpuno lišen jer ne živi u istini. Tko ne živi u istini, ne može živjeti niti u pravednosti. Pravednost treba trijumfirati na Zemlji, no ne pravednost kao osveta, kako je ljudi shvaćaju, nego pravednost koja je ljubav, mir, dobrota i koja vam daje da živite po mojim zakonima koji su zakoni pravednosti, dobrote i nježnosti .[3]

Djeco moja, povjeravam vama ovdje prisutnima i onima koji su sjedinjeni s vama veliki zadatak da neprestano koračate prema istini i pravednosti. Tada će moja Crkva zasjati na Zemlji kao i u ostatku Svemira i bit će sveta, čista, bezgrešna Crkva poput svoje Majke.

Molim vas, dječice, da budete autentične i iskrene osobe u odnosu sa mnom, sa vama samima i sa drugima. Gledajte na stvari kako stoje u Bogu i nećete pogriješiti. Uvijek ću vas prihvaćati i uvijek ću vam pomagati, također i kad se budete osjećali krhko ili neprikladno, kada budete osjećali svu svoju ograničenost. I ako vam hod bude težak podržat ću vas i dovesti do cilja: dat ću vam da živite po mojim zakonima i bit ćete Božji narod na ovoj Zemlji.[4]

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.”

[1] Usp. Iv 14,1-14

[2] Fil 3,1-16

[3] Usp. Mt 5

[4] Usp. Ez 36,24-32