Razmišljanje „Sudjelovati s Marijom u Vječnoj Liturgiji“

22.08.2020.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, tema našeg razmišljanja je „Sudjelovati s Marijom u Vječnoj Liturgiji“, i s tim razmišljanjem mi uvodimo u liturgijsku godinu narod koji živi u zajedništvu sa Crkvom svega Svemira.

Ovdje se postavlja pitanje: što je Liturgija? Ja ne želim objasniti što je, nego vas želim povesti do jednog stava kroz konkretne događaje. Prvi događaj je stvaranje Anđela, ljudi koji su stvoreni na sliku i priliku Božju, predviđeni za jednu Vječnu Liturgiju kako bi upravljali zajedno s Bogom cijelim Svemirom, jednu liturgiju koja se ne sastoji od riječi ili propovijedi, nego životnu i djelotvornu Liturgiju s Bogom. Poznate su vam posljedice nakon istočnog grijeha, i nakon istočnog grijeha dolazi do sučeljavanja s Luciferom i njegovim saveznicima. Svi pravednici i svi svetci trpjeli su i prikazivali svoje žrtve, a Bog je predvidio Crkvu kao cjelovit narod da se suoči s ovim izazovom.

Drugi događaj koji želim istaknuti je iz današnjeg Evanđelja. Isus je pitao Apostole: „A vi, što vi kažete, tko sam ja?“ Šimun Petar prihvati i reče: „Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.“ Nato Isus reče njemu: „Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima.“[1] Sa svim religioznim vježbama koje je činio, Petar je samo po objavi Očeve misli došao do jednog svjetla, do jednog koraka koji treba napraviti i trebao je sazrijevati slijedeći Isusa. Unatoč čudesima, znacima, trebao Ga je slijediti do umiranja sebi kako bi živio za Krista, također i nakon Kristove smrti i uskrsnuća. To ne vrijedi samo za Petra, to vrijedi za svakoga od nas i u ovim dramatičnim vremenima smo pozvani odgovoriti kao što je Petar odgovorio kako bismo se suočili sa zlom, svi skupa. Nitko od nas neće ući u novo stvaranje zajedno s majkom u ruci koja mu kaže: „Uđi“. Svatko od nas treba znati. „Svi će znati da ja jesam, mali i veliki“, kaže prorok.

Treći događaj koji danas posebno ističemo je Presveta Majka, Suotkupiteljica i kako ju je Otac nazvao, Marija uznesena na nebo, Majka i Kraljica novog stvaranja. Ona je jedino stvorenje, nijedan Apostol nije ušao, nijedan čovjek, ona je jedina ušla u novo stvaranje, u potpunosti sudjeluje u Božjem djelovanju kao stvorenje, savršeno podložena Bogu. Srećom ona je naša Majka i živo sudjeluje s Božjim narodom u ovom hodu.

Da bih vam pomogao da imate cjelovit pogled na ovo vrijeme i ovu Liturgiju, gdje nas vodi ova Liturgija, želim spomenuti određene događaje koje smo vam objasnili, ali ne bi vam trebali izmaknuti iz ruke. Za Veliki Jubilej date su neke jasne točke za čovječanstvo Zemlje.

  • prvo: progresivno uzdizanje u duhovnosti;
  • drugo: bit će srušene sve strukture koje sprečavaju ovaj proces;
  • težište duhovnog života više nije geocentrična Zemlja, nego Svemir. U centru nisu institucije, niti poglavari institucija kršćanskih vjeroispovijesti: to je Bog životni, to je žrtvovani Jaganjac koji slavi pred Ocem u Duhu Svetome i sa svom Crkvom.

Dakle, mi smo tamo usmjereni. Ne možemo nikome povjeriti da nas zamijeni u spoznaji Boga. Mi trebamo ući u spoznaju Boga našim odabirom i našim hodom. To je nužnost ovog vremena koju ću vam pokušati objasniti. Na vama je da odlučite.

Hod prošle godine koji nas je vodio do početka ove liturgijske godine vrlo je važan. Želim istaknuti događaje: u srpnju nam se Bog Otac obratio preko Stefanije kako bismo posvetili Zemlju Njemu. Bio mu je potreban jedan narod koji će posvetiti Zemlju, koji će preuzeti službu posvećenja Zemlje. Učinili smo to 4. kolovoza, i imate poruku. Otac je rekao: „Napokon imam jedan narod[2].

Od tada je krenula priprema za ovu Liturgiju o kojoj govorimo. Već za blagdan sedam Arkanđela, Sveti Mihael uputio nas je da 2020. godinu posvetimo Duhu Svetom.[3] 24. studenog, na Svetkovinu Krista Kralja, Isus odlučuje sve više očitovati svoju Crkvu, Svoju Crkvu, onu koju smatra Crkvom, i rekao je: „Ova Crkva treba me slijediti kamo god idem“[4], prema Otkrivenju, dobro se sjećate. No „Ova se Crkva ne može sastojati od površnih kršćana, iz navike, nego ona treba biti moje životno Tijelo. Mistično tijelo“, kaže:“Osjeća, vidi, čuje, giba se, intervenira”.

Sljedeći korak je Gospina poruka za vrijeme posvete dok smo se pripremali za posvetu Duhu Svetom 07. prosinca.[5] Ona je krenula, rekla je: „Djeco moja, idemo. Prikažimo se s Isusom na svim oltarima gdje je Euharistija, ali i u poganskim svetištima, jer tamo postoje pravednici koji su Bogu rekli da, ali nisu pronašli svjetlo, pravo mjesto na Zemlji “, i mi trebamo također i njih zahvatiti. Vidite onda da se sve barijere ruše.

Ali već je Isus na Svetkovinu Krista Kralja rekao u poruci da njegova Crkva nisu oni koji površno sudjeluju u obredima, vjerskim povorkama, već oni koji pripadaju njegovom životnom Mističnom Tijelu, dakle ništa novo. Bog Otac jednostavno se složio da je Crkva podijeljena. Vidjeli smo i uvijek gledamo podjele različitih vrsta.

Ali od tog trenutka trojstveno djelovanje moćno je ušlo u novi narod, u narod koji pripada Crkvi svega Svemira, ali što znači trojstveno djelovanje? Tri božanske Osobe koje djeluju u jednom narodu koji je raspoloživ, uzdižu ga, no one koji su Bogu rekli ne, kao što je Bog Otac rekao u poruci od 4. kolovoza prošle godine, Bog ostavlja u njihovoj samoći. No bez Boga ne može se živjeti. Lucifer ga može nijekati, ali je predodređen za vječnu smrt, predodređen je za samoću, za vječnu tišinu, smrtonosnu tišinu.

Dakle, ovo djelovanje Presvetog Trojstva zahvaća sve, sve i svakoga, uzdiže one koji su raspoloživi za sudjelovanje u njegovom životu i ostavlja one koji to ne žele. Dakle, ovdje je jasna podjela, ne zato što Bog odbacuje ljude, već zato što ljudi, duše odbacuju Boga i Bog ne može prisiliti sa zapovijedima jedne religije. Očitovao je svu svoju ljubav u svome Sinu i u Duhu Svetomu koga je u ime Sina poslao svima nama. Bog Otac s jednom pozitivnom ljubomorom želi što prije privući svu svoju djecu tamo gdje je Sin, da zajedno s Njim žive u skladu sa zakonima koji su u Bogu.

Dakle došli smo do ove točke da dotaknemo, vidimo, iskusimo ovaj scenarij koji se nalazi na Zemlji, gdje se odvija kozmička borba koncentrirana između duha zla i Duha Božjeg. Sudjelujući u Liturgiji Neba, kako je Gospa istaknula,[6] sudjelujemo u Vječnoj Liturgiji, mi se postupno neprestano uzdižemo, ulazimo u onaj vir gdje nas Duh Sveti vodi prema Sinu, po Sinu, ako ga prihvatimo i živimo s Njim, On nas uzdiže uz pomoć naše Majke uznesene na nebo, kako bismo dosegli volju Očevu. Dakle, ako smo podloženi volji Očevoj, Otac nas šalje ispunjene Duhom Svetim u poslanje. Evo, ova Liturgija je sudjelovanje u uzdignuću tako da smo raspoloživi sudjelovati u poslanju, u spasenju čovječanstva.

U ovoj objavi Crkve Isusa Krista primijetili ste, u ovoj godini Bog je u potpunosti objavio svoju preljubljenu kći Presvetu Mariju Suotkupiteljicu, Majku i Kraljicu novog stvaranja[7]. Govorili smo, pisali smo, dali smo vam mnogo materijala za praćenje. Primili ste njezinu poruku[8] i ona se predstavlja među nama kao Majka koja ljubi, prostrta pred Božjim prijestoljem da zagovara za nas; prisutna među nama u Euharistijskom slavlju na poseban način koje je centar, izvor i vrhunac Liturgije ovdje na Zemlji koju samo mi slavimo. I ona nas rađa svojim sudjelovanjem kao Majka, istodobno ona je uzvišeni član za cijelu Crkvu, uzor i pozvala nas je da sudjelujemo kao što Ona sudjeluje u nebeskoj Liturgiji, prostrta pred oltarom. Ne želi da mi budemo fizički prostrti, nego to znači podloženi volji Očevoj po Sinu u sili Duha Svetoga, željni doseći Božja obećanja koja će biti ostvarena u novom stvaranju. Sudjelovanje u ovoj Liturgiji pokreće nas u trojstveni vir i uzdiže nas u volju i mi iznova ponavljamo Bogu Ocu „da“ i On nas ispunjava Duhom Svetim te nas šalje. Tada svi mi ulazimo u trojstveni vir, sav Božji narod. Na kraju, kada sve bude dovedeno, ući ćemo u novo stvaranje.

7. kolovoza Bog Otac našao je ovaj narod na raspolaganju i obvezao nas je slaviti ovu Liturgiju.[9] Ne govorim ovo jer ste primili poruke, jer ste primili propovijedi. To vam govorim jer postoji jedan narod koji je ovo izabrao, koji je primio ovu Božju misao poput Petra, razumio je, jedan zreo narod i sve više se pridružuje jednom narodu u ovom hodu sazrijevanja kako bi sudjelovali u ovoj Liturgiji s jednim stavom pripadnosti vječnom životu uz Oca.

U ovoj Liturgiji, kako rekoh, na poseban način nas prati naša Majka, Suotkupiteljica, kako se izrazila, „svemoguća po milosti“ da nam pomogne da se uzdignemo, da prevladamo sve prepreke te damo Bogu cjelovit odgovor. Presveta Marija nam pomaže i garantira nam svoju prisutnost i svoju pomoć kako bismo mogli izvršiti ovaj hod.

Želim vas podsjetiti na ono što smo vam objasnili, kakvu su nakanu imali Gospa i Bog u ukazanjima u Međugorju: stvoriti jedan narod u župi, a potom i na cijeloj Zemlji, koji moli i uzdiže se zajedno s anđelima, s vjernom braćom, u jednoj zbornoj molitvi.[10] Evo, ovo se sada događa u svima koji sudjeluju. Kako znate? Kako možete znati? Potrudite se, potrudite se sada da kroz jedan tjedan živo sudjelujete u molitvama, s anđelima, s vjernom braćom, sa svim svetima, sa svim dušama u Čistilištu, također moleći za vaše potrebe, tako da se svi prikazuju za sve. Potom ćete vidjeti čudesa i promjene u sebi. Bog će vam dati znakove.

Sveti Pavao nam je dao pravu liniju: «prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“[11] Ako nedostaje ovo prikazanje, iz izlaska iz sebe, vrćenja oko sebe, nego da se živi za ljubav Božju, idući prema novom stvaranju, ako nema ovog stava, ne možete spoznati iz ni jedne knjige, iz nikakve knjižnice, od nikakvog teologa, od nijednog vjerskog poglavara Božju volju. Pozvani ste sudjelovati kako biste razumjeli Božju volju i proveli je u praksi.

Zaključujem s Ezekielovim proročanstvom od danas.[12] Tko je sudjelovao na misi čuo je ovaj odlomak: narod, mali narod u progonstvu, ostao je vjeran Bogu, došao je do zrelosti i ispunjen je Božjom slavom. I slava Božja i Božja prisutnost vratili su se u hram. Naš odgovor na nebeski poziv u ovom vremenu dat će nam mogućnost da osjetimo Božju prisutnost među nama, njegovu slavu, koja će se očitovati također i na Zemlji i u čitavom Svemiru, koja će udaljiti sve tmine i Božji narod će ući u svjetlost. Ali ovo ne može biti neki magični čin. To bi bilo kao da okupimo mladiće u jednoj večeri, 11 mladića da odigraju utakmicu s Bayernom iz Münchena. Što bi se moglo postići? Ali Bog, dobri Otac, želi nas dovesti do punine i njegove potpune kreativnosti. Sin nas vodi prema toj ljubavi koja želi spasiti sve i svakoga. Duh Sveti daje moć koja daje da jedna osoba uskrsne čak iz mrtvih. Dakle, Bog Otac želi takvu Crkvu. Ima potrebu za jednim sredstvom na Zemlji kako bi pobijedio epidemiju. Gospa je rekla da je najveća epidemija grijeh protiv Duha Svetoga, nezainteresiranost.[13]

Onda, što danas vi kažete Isusu Kristu? Možete tražiti: „Daj mi neki znak, neko proročanstvo“ i uvijek ostati isti, zalijepiti se za proroke, za proročanstva. Možete reći: „Da, ali prvo moram obraditi njivu“, ali Gospod kaže: „Ovo su vremena kada je sve spremno kako bi išlo prema novom stvaranju, prema punini“, i ne može se mBoga staviti na posljednje mjesto.

Dakle, nalazimo se u ovoj točki. Obraćam se svima vama koji ste informirani, koji ste slušali: odaberite, dajte jasan odgovor kao Šimun Petar, kako bi ova Crkva sa Presvetom Marijom mogla očitovati Božju prisutnost na Zemlji i u čitavom Svemiru.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Evanđelje od 21-e nedjelje kroz godinu, godina A: Mt, 16, 13-20

[2] Usp. Poruka Boga Oca od 04. kolovoza 2019. „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“,objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 29. rujna 2019. „Smjernice za ovo vrijeme“, objavljena na ovoj stranici

[4] Usp. Isusova poruka od 24. studenog 2019. „Kraljev pečat“, objavljena na ovoj stranici

[5] Usp. Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2019. „Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje“objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[6] Usp. Gospina poruka od 14. kolovoza 2020 „Životna Liturgija“, objavljena na ovoj stranici

[7] Usp. Poruka Presvete Marije Suotkupiteljice od 22. veljače 2020 „Ja sam Suotkupiteljica čovječanstva“, objavljena na ovoj stranici

[8] Vidi nota 7

[9] Usp. Poruka Boga Oca od 07. kolovoza 2020 „Ova svetkovina neka bude početak vaše liturgijske godine“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[10] Usp. Gospina poruka od 25. svibnja 2013 „Gospin plan u Međugorju“, „Preko Velike Barijere“, str. 42-44

[11] Usp. Rim 12, 1-2

[12] Usp. Prvo čitanje od subote 20-og tjedna: Ez 43,1-7a

[13] Usp. Poruka Presvete Marije od 01. kolovoza 2020 „Napredujte prema oproštenju“, objavljena na ovoj stranici