Razmišljanje „Točka svjetlosti“

06.08.2020

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, nalazimo se uoči Svetkovine posvećene Bogu Ocu i sretan sam što možemo proći preko blagdana Preobraženja Gospodinovog.

Kako smo čuli u Matejevom[1] Evanđelju, Petar, Jakov i Ivan našli su se na jednom brdu, na brdu Tabor sami s Isusom i u molitvi Isus se preobrazio. U njegovom preobraženju bilo je obasjano sve oko Njega, također i povijest spasenja. Mojsije i Ilija bili su u slavi s Njim. Bili su obasjani također i Apostoli, mogli su vidjeti sudbinu svakog čovjeka. Svaki čovjek je predodređen biti sličan Sinu Božjem u slavi Očevoj.

Ova prekrasna epizoda sa svim znakovima i riječima koje je Isus Krist izvršio na Zemlji, nije bila dovoljna da ljude uvede u slavu Očevu. To je poput milosti koju trebamo prihvatiti i nastaviti hod. Jedan jedini put je za svakog kršćanina kao što je bio za Krista i njegove Apostole: svući se od samog sebe i živjeti za Boga, uskrsnuti u Bogu po Sinu Božjem u sili Duha Svetoga. Ovaj je prolazak uvjet da možemo primiti Duha Svetoga, biti uskrsli u sili Duha Svetoga te ući u poslanje jer je Crkva Apostola ušla u poslanje da spasi sve ljude dobre volje kako bi ih povela Kristu, u njegovu slavu. Povijest spasenja je jako napredovala. Bog je učinio mnogo toga preko svojih svetaca, preko pravednika, no sada se nalazimo, kako nam je rečeno, u posljednjim pripremama za slavni Kristov dolazak koji označava preobrazbu čovječanstva koje mu pripada te uzima natrag svu djecu Božju dobre volje.

Prošle godine na Svetkovinu Krista Kralja, Isus nam je dao ove riječi:[2]Odsada i ubuduće moja Crkva će biti sa mnom gdje god ja budem, slijedit će me kamo god budem išao, kao što je pisano u Otkrivenju“.[3] U toj Crkvi moć i slava Kristovog kraljevskog dostojanstva sve više će sjati. „Od sada i ubuduće u svim svetohraništima, u svim svetištima, u svim portalima, na svakom mjestu gdje će moja slava zablistati, zablistat će također i slava moje Crkve.[4] Govorim o svojoj Crkvi, ali, o onoj koja je sa mnom prošla kroz moju smrt i uskrsnuće, koja nosi pečat moje kraljevske vlasti, Kraljev pečat.“ Dakle, ovo nas vodi da prianjamo uz Krista gdje god On prolazi. On također prolazi kroz naše nevolje i komunicira nam snagu da pobijedimo zlo, smrt, Sotonu te nam daje snagu svoga Duha da dosegnemo puninu života.

Isus kaže da nas je obilježio svojom krvlju, to znači da je platio za svakoga od nas, za sve naše grijehe i mi trebamo vjerovati da smo oprani i da uvijek bivamo oprani kada pogriješimo, no iskreno se kajemo i nastavljamo put. Poškropio nas je svojom krvlju da nas zaštiti od zla, no definira svoju Crkvu svega Svemira kao svoje životno Tijelo. „Mistično Tijelo nije neka apstraktna slika, nego je stvarnost: to je jedno tijelo koje se kreće u svemiru, koje živi, misli, ljubi, trpi i djeluje. To je moje Mistično Tijelo. Svi vi možete biti njegov dio, pod uvjetom da dopustite biti obilježeni mojim Kraljevskim pečatom, pečatom moje smrti i uskrsnuća.“ Isus je naglasio da površni kršćanin, kršćanin iz navike, rastresen duhom ovog svijeta, ne može biti dio njegovog Mističnog Tijela. Dakle, poziva nas da sudjelujemo s potpunom sviješću, sa svjesnošću. Kao što vam je poznato, povjerio nas je svojoj Majci i njegova Majka pozvala nas je 7. prosinca[5] da joj se pridružimo i slijedimo Isusa jer ne možemo ići sami.

Moje iskustvo je ovo: sve svoje životne nakane darovao sam Gospi i sve ono što ja molim da bude pročišćeno, da prolazi kroz njezino Srce. Uskratio sam si mogućnost da tražim bilo što za mene što ne vodi po njezinom Srcu u Srce Isusovo i osjetio sam zaštitu i osjetio sam sigurnost da sam sjedinjen s Kristom.

Nalazimo se u ovom vremenu i obraćam se svim kršćanima, bez obzira na to jesu li redovnici, svećenici, vjernici, pripadaju li različitim vjeroispovijestima, pa i odijeljenim kršćanskim zajednicama da se pridruže ovom programu jer nema nekog drugog puta. Tko osjeća, poput trojice apostola Petra, Jakova i Ivana, neka odluči slijediti Isusa kamo god On ide, da bude s Njim. Tako mi možemo biti svjetlo svijeta. Pojedinci, malene grupe postaju ova točka svjetlosti jer s nama je Presveta Marija Bezgrešna, Suotkupiteljica i Kraljica, s nama je Krist Kralj Svemira. Pozivam da svi budemo sjedinjeni u Kristovu Duhu bez obzira na mjesto gdje se nalazimo. Olakšano nam je, jer u ovom vremenu Duh Sveti je onaj koji nas sjedinjuje s Kristom u njegovom djelovanju ako prionemo uz Njega.

Kao što vidite, vremena su ozbiljna za Zemlju, tmine će se spustiti, ali bit će guste. Kršćani koji u potpunosti prianjaju uz Kristov život po Bezgrešnoj Majci i postaju njegovo životno Tijelo ostaju jedino svjetlo u Svemiru. Neovisno o tome što kršćani pripadaju različitim kršćanskim institucijama, ovo je trenutak da se probudimo i da pripadamo Kristu sa svim našim granicama, sa svim poteškoćama.

Donosim vam jedan primjer iz života Svetog Pasqualea di Baylon. Čuvao je stado u blizini franjevačkog samostana i želio je postati fratar. U tom trenutku je bio odbijen i dok je on čuvao stado, fratri su slavili Svetu Misu. Kada se prikazivala hostija, krv Kristova, zazvonilo je zvonce i on je kleknuo, a zid je nestao i on je sudjelovao u Svetoj Misi. Ova bi slika trebala slijediti svakoga od nas u ovom trenutku. Znamo da je u svakom svetohraništu, u svakoj Svetoj Misi prisutan Isus koji se prikazuje Ocu za nas. To je izvor. I više ne možemo proći blizu jedne crkve, blizu jednog svetohraništa i ne znati da je tamo naš Kralj koji upravlja našim životom, utječe na život svih nas, svjesni da je On prisutan u svim svetohraništima Zemlje. Dakle u ovom se vremenu klanja cijeli Svemir u tim svetohraništima i kršćani na Zemlji Ga trebaju častiti, ne nekom površnom pobožnošću, nego sa sviješću da On upravlja našim životom i vodi sve one koji su dobre volje prema novom stvaranju.

Imajte hrabrosti odlučiti ovako, formirati malene  jezgre, malene grupe, po dvoje ili troje da biste  to živjeli, pojedinci u svim kršćanskim vjeroispovjestima kako bi dosegli također  i one koji nisu upoznali Isusa Krista, ali su mu rekli da u trenutku začeća, da bi  sva djeca Božja bila uzdignuta Ocu po Sinu u Duhu Svetom. Nema drugog puta za kršćane, nema drugog puta za Crkvu. I želim da u ovoj uočnici za Svetkovinu našeg nebeskog Oca koji je izvor svjetlosti možemo donijeti ovu odluku i obasjati Zemlju i čitav  Svemir.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Mt 17,1-19

[2] Usp. Isusova poruka od 24. studenog 2019. „Kraljev pečat, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[3] Usp. Otkr. 14,4

[4] S ovom akcijom Gospodin okuplja svoju Crkvu, svoje Mistično Tijelo, te ju poziva da se neprestano prikazuje Njemu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, kako bi dala jedan cjelovit odgovor i sudjelovala u sveopćem zajedništvu. Privlači sve k sebi i svi su pozvani sjediniti se sa „Crkvom Isusa Krista svega Svemira“ kako bi ubrzali Gospodinov dolazak te ušli u novo stvaranje.

[5]Usp. Poruka Presvete Marije od 07.prosinca 2019 „Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje“, objavljena na www. Premanovomstvaranju.org