Hodajte prema oproštenju

1. kolovoza 2020. – Uočnica svetkovine Kraljice Anđela

Poruka Presvete Marije

Hodajte prema oproštenju

„Predraga djeco,

pozdravljam vas uoči ovoga dana koji mi je osobito drag, u kojem me slavite kao Kraljicu Anđela i spominjete se oproštenja koje je zadobio moj preljubljeni sin Sveti Franjo.[1] Zahvalna sam što slavim zajedno s vama. Zahvalna sam i Bogu i vama na svim vašim koracima i na vašem hodu.

Dječice, oproštenje nije magični ili jednostrani čin koji dolazi od Boga, već je vrhunac jednog procesa, preko kojeg se duša obraća Bogu jer vidi svoj grijeh, shvaća da je daleko od Božjih zakona i traži od Gospodina pomoć kako bi nadvladala svoje nedostatke. Oproštenje je plod pojedinačnog hoda i hoda jednog naroda, jer postoje također i grijesi u narodu; Božji narod na Zemlji upoznao je mnoštvo grijeha.

Danas vas molim da zajedno sa mnom izvršite jedan hod pročišćenja od svakog grijeha, ne samo osobnog, već grijeha čitavog Božjeg naroda. Sjetite se da novi narod, tj. Crkva Isusa Krista Svega Svemira ima u sebi sposobnost okajati grijehe i nadoknaditi poradi nedostataka preostalog Božjeg naroda. Na Zemlji postoji mnogo djece Božje dobre volje, koja su uprljana od svijeta, uključena u tešku, trnovitu stvarnost. Vrlo često upadaju površno u grijeh, bez razmišljanja. Tada Crkva Isusa Krista Svega Svemira vrši hod prema oproštenju u ime mnoge djece Božje.

Pozivam vas na ovaj hod, svakoga pojedinačno i sve zajedno, kako biste zadobili oproštenje za mnoštvo braće, kao što ga je sveti Franjo zadobio. Sada ga treba zadobiti jedan narod za onaj dio čovječanstva koji još uvijek može biti otrgnut od Zloga. Nažalost, veliki dio čovječanstva, na Zemlji i u Niskom Svemiru, ne želi vršiti ovaj hod i ne pokušava popraviti svoj grijeh, naprotiv, uživa u zlu koje čini, kako možete svakodnevno vidjeti.

Poradi toga Bog treba još jednom intervenirati, kako bi definitivno odvojio čovječanstvo koje pripada Njemu od onoga koje pripada Sotoni. Danas, kada se posebno sjećate Anđela koji me okružuju i vjerno mi služe, kažem vam da Otac šalje Anđele da sakupe ono što je njegovo te da odvoje jednom zauvijek pšenicu od kukolja.[2] Vidjet ćete moćno Božje djelo preko njegovih Anđela. Vidjet ćete kako padaju mnogi moćnici, mnogi sistemi i neprijateljske utvrde, jer će Anđeli proći kroz cijeli Svemir. Molim vas da se duhovno sjedinite s njima, s njihovom molitvom i njihovim djelovanjem.

Pripremite se za svetkovinu Boga Oca koja je za vas iznimno važna.[3] To je jedno veliko raskrižje između onoga što ste do sada činili i onoga što ćete dalje činiti. Svaki put kada častite, blagoslivljate, zahvaljujete Ocu i učinite da ga svijet upozna, pravite jedan veliki korak u vašem hodu. Stoga je ova svetkovina, koju slavite svake godine, veliki korak naprijed za sve vas. Otac će vam govoriti i očitovat će vam svoju riječ. Vi se pripremite kroz vaš život, molitvu i prikazanje i pripremite osobe koji su vam povjerene.

Vrijeme u kojem živite je jedno teško vrijeme. Čovječanstvo na Zemlji pogođeno je ne samo pandemijom koja napada tijelo, nego prije svega duhovnom pandemijom koja je grijeh protiv Duha Svetoga, najveći grijeh koji bjesni na Zemlji.

Dječice, ovo što sam vam rekla je važno: napredujte prema oproštenju, tražite ga za djecu Božju kako biste ih istrgli iz smrti. Pomozite mi u ovome djelu, jer bez obraćenja bit će teško mnoge spasiti od smrti. Bez iskrene želje za Božjim životom čovječanstvo ostaje u smrti.

Blagoslivljam vas i uz vas sam, u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Franjevački red 2. kolovoza slavi blagdan Svete Marije od Anđela. „Sveti Franjo poradi njegove posebne ljubavi prema blaženoj Djevici, imao je osobitu brigu prema crkvici posvećenoj Svetoj Mariji od Anđela, zvanoj također i Porcijunkula… Za istu kapelicu, po tradiciji, zadobio je povijesni potpuni oprost (Asiški oprost) kojeg su pape nasljedno potvrđivale i proširivali na brojne druge crkve“: Iz Franjevačkog Misala, Izdanje Messaggero, Padova

[2] Usp. Mt 13, 36-42

[3] Svake godine, na dan 7. kolovoza, Crkva Isusa Krista Svega Svemira prisutna na Zemlji, slavi svetkovinu Boga Oca te Njemu posvećuje cijelu Zemlju.