Razmišljanje „Pomirite se s Bogom“

01.08.2020 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, nalazimo se u uočnici 18. nedjelje u godini, ali smo i u uočnici Kraljica Anđela i Asiškog oprosta. Gospa nam je večeras govorila i imat ćete Gospinu poruku na raspolaganju, no ja vam želim govoriti, budući da je i Ona htjela da se pripremimo za svetkovinu Boga Oca koju ćemo 7. proslaviti svečanom misom u 8.00 sati ujutro, ali koja će biti pripremljena kroz ove dane, od ovog pomirenja s Bogom po Isusu Kristu u Duhu Svetomu. 5. kolovoz bit će na poseban način posvećen Duhu Svetomu i obnavljamo našu posvetu i posvetu Zemlje i čitavog Svemira Duhu Svetom u Svetoj Misi. 6. je blagdan Preobraženja Gospodinovog. Posvećujemo se Isusu po Bezgrešnoj Majci, Suotkupiteljici, Kraljici Svemira i cijeli Svemir posvećujemo Kraljici Svemira i Kralju Svemira i tako ćemo se pripremiti za svetkovinu Boga Oca.

Sve vas pozivam da ovih dana sudjelujete kao pojedinci, grupe, jezgre, malene jezgre. Kao što nam je rečeno, ova poruka nije za neku zajednicu, za neku grupu. Rečeno je da je ova poruka za cijeli Svemir. Radi se o uglavljenju u Kristu čitavog Svemira. Osjećajte se onda svi pozvani sudjelovati.

Obično na ovaj dan se ide u Asiz ili u neke crkve, ispovijedati se, tražiti oproštenje, analizirati, gledati, ispitati savjest. Napravite sve to, ali za sve vas koji vjerujete u ovaj hod to nije dovoljno jer se trebate ispitati pred Bogom koji djeluje, koji moćno djeluje na Zemlji i u čitavom Svemiru.

Što smo slavili prošle godine za svetkovinu Boga Oca? Tražio je od nas da posvetimo Zemlju Njemu, ali što znači posvetiti Zemlju Njemu? To znači podložiti je Zakonima čistoga Duha, djelovanju Stvoritelja, razumijete li? I stigli smo do toga nakon 2009. godine, kada je Sveti Mihael definitivno podijelio jedan dio čovječanstva. To su svi oni koji se pridružuju Sotoni te danas lutaju i sve će više lutati ulazeći u jednu vječnu prazninu. Potom je 2010. Sveti Mihael razdvojio također i lažne kršćane. 2012. bila je odlučujuća godina za čovječanstvo. Ove stvari nisu neka šetnja. Doista su se odvajala debla i debla čovječanstva također i iz Crkve, one koja ne služi Bogu i došli smo do posvete jednog naroda koji želi biti podložen Zakonima čistoga Duha, Ocu, koji se trudi pomoći svima koji žele prionuti uz volju Očevu.

Potom vas vodim do svetkovine Presvetog Trojstva. Kada smo slavili 19. siječnja ove godine te smo se posvetili Presvetom Trojstvu, Otac je govorio i rekao: „Danas odvajam Crkvu koja je moja i onu koja nije moja.“[1] Ako se površno gleda to je bolna stvar, ali ako se gleda Božjim očima, to je jedna ogromna milost. Sveti Ivan Apostol govori o Ocu vinogradaru[2] koji obrezuje trs, obrezuje lozu, i Isus u tom poglavlju kaže: „Ja sam trs, vi ste loze.“ I oni koji se brinu za vinograd znaju da obrezivanje ima različite aspekte, različite korake, od onog početnog sve do uklanjanja grozdova koji nisu dobri, do uklanjanja bobica koje su kisele. Dakle, ovo je odvajanje korisno za cijeli Svemir, dobro je za sve one koji žele biti probuđeni po Crkvi Isusa Krista svega Svemira.

Vraćam se na kolovoz prošle godine, od one posvete Bogu Ocu[3] započele su pripreme za ovu godinu u kojoj je započelo trojstveno djelovanje u Božjem narodu, u Crkvi svega Svemira. I što se dogodilo? Napravljeni su ovi koraci: Sveti Mihael na blagdan Arkanđela, 29. rujna prošle godine, stavio je tri točke.[4] Prva točka: biti svećenički narod, djelovati kao svećenički narod. Druga točka: svući se od nas samih, ne misliti više na sebe, nego se uroniti u Božji plan. Tako možemo ozdraviti. Treća točka: posvetiti Zemlju Duhu Svetom.

Na toj liniji, na Svetkovinu Krista Kralja, Isus je rekao: „Moja Crkva će sve više blistati. Moja će se slava sve više očitovati. Moja će me Crkva slijediti svugdje, u svim svetohraništima, u svim klanjanjima, u svim Euharistijama i prikazivat će se sa mnom gdje god ja budem išao. Moja Crkva nije bila kakva organizacija, ona je moje Mistično Tijelo, životno. Mistično Tijelo nije neka slika“, rekao je, „Mistično Tijelo vidi, čuje osjeća, životno je. Tko se ne dopusti oprati u mojoj Krvi i tko ne prođe kroz moju Krv ne može pripadati ovoj Crkvi .“[5]

Sljedeći korak, prije posvete Duhu Svetom, 8. prosinca, Gospa nas je pozvala na posljednju želju da se cijela Crkva sjedini s Njom te posvuda slijedi Isusa Krista. „Bez mene to nećete moći učiniti.“[6] I nakon toga posvetili smo se Duhu Svetom koji nam je rekao da u svom dinamičnom djelovanju provodi volju Oca, Sina, da nas probudi iznutra, a to znači probuditi sve na Zemlji i u Svemiru koji su dobre volje.[7]

I onda dolazimo do svečane posvete Presvetom Trojstvu kada smo se odlučili podložiti djelovanju Oca, Sina i Duha Svetoga, upoznati svaku Osobu, sve Tri Osobe Presvetog Trojstva u njihovom djelovanju u nama, te sudjelovati u tom djelovanju. I ono što je na poseban način izronilo nakon toga, pratili ste u ovom kontekstu trojstvenog djelovanja, Gospa se predstavila kao Suotkupiteljica.[8] Ponudila nam je svoju Bezgrešnost, da sudjelujemo u njezinoj Bezgrešnosti kako bismo bili cjeloviti, besprijekorni u Bogu. Rekla nam je da je Ona svemoguća po milosti kao Suotkupiteljica i pozvala nas da sudjelujemo u njezinoj svemgućnosti kao suotkupitelji. I vidjeli smo nit vodilju djelovanja Presvetog Trojstva u ovom razdoblju godine te smo vidjeli mnoge promjene, osobito ovdje. Iskusili smo na poseban način spoznaju Tri Božanske Osobe u njihovom djelovanju koje šire jednu moćnu primarnu energiju za čitavi Svemir.

Dakle, postavljam vam jedno pitanje: jeste li zapazili ovu Božju veličinu u ovom vremenu? Jeste li dobro protumačili ovu epidemiju? To nije neka epidemija kojom Bog Otac kažnjava svijet, već svijet kažnjava sam sebe, jer se udaljio od Boga i sve što se udalji od Boga Oca i što se više udalji, kvari se te na kraju završi u sumpornom jezeru. Ovo je istina, ovo su prolasci u milosti. Želim da vi možete gledati ovu ogromnu milost koja nam je dana, i Bog nam je i dalje daje kako bismo promovirali djecu Božju da što prije uđu u novo stvaranje, gdje su na snazi Zakoni čistoga Duha. Niti jedan virus ne ulazi tamo. Nikakva pokvarenost tamo ne ulazi. Rečeno nam je da novo stvaranje započinje ovdje. Dakle, sve ono što je učinjeno, što je Bog učinio u korist djece Božje učinjeno je za promicanje onih zdravih grozdova, onih osoba koje žele biti otkupljene, koje žele ući u novo stvaranje. U isto vrijeme tražio je od svakoga od nas da se ne zatvorimo, da se ne zadovoljimo time, nego da se prikažemo s Isusom po Bezgrešnom Srcu Marije Suotkupiteljice, Kraljice Svemira za sve one koji žele biti probuđeni u sili Duha Svetoga.

Rekao sam, da za nas nije dovoljno ispitati našu savjest u našem malenom unutarnjem vrtu, nego gledati u kontekstu milosti koja djeluje u čitavom Svemiru i poziva nas da se probudimo u ovom vremenu kako bismo spasili što se spasiti može. Jedini način na koji možemo spasiti sve koji žele biti spašeni je sjediniti se s Kristom po Presvetoj Mariji, želeći da nas Duh Sveti probudi te da smo u stanju biti podloženi Bogu Ocu, Zakonima čistoga Duha.

Mi ćemo vam govoriti kroz ove dane o posveti Duhu Svetom, Sinu Božjem po Mariji, jedinom Otkupitelju, jedinom Spasitelju kako bismo se iznova svečano posvetili Ocu. Pozivam vas da sudjelujete u ovim milostima. Pozivam vas da budete ovo Božje sredstvo koje će izlijevati milosti na sve, u Crkvi, izvan Crkve, na svu djecu Božju, na sve osobe dobre volje kako bi Duh Sveti mogao probuditi savjesti u ovom vremenu.

Dakle, Bog, kada razdvaja, ne ranjava, ne kažnjava, ali čak i oni koji su odvojeni, ako žele, mogu se vratiti, no trebaju uložiti ogroman napor. Naš je zadatak ljubiti sve, ne kritizirati, nikoga ne suditi. Sada vas preklinjem: probudite se u svim grupama, u svim samostanima, u svim župama, svi koji se okupljate u molitvenim grupama. Govorit ćemo vam kroz ove dane. Pozvat ću vas na uočnicu posvete Ocu, sve skupa, zapaliti svjetlo na Zemlji, na mnogim točkama kako bi Zemlja bila obasjana te da iščeznu sve tmine.

Onda danas sa Majkom, Kraljicom Anđela, našom Suotkupiteljicom i Kraljicom Svemira, ja vas blagoslivljam da Trojedini Bog u svoj sili djeluje u svakome od vas, da vas probudi na velikodušnost spašavanja svih onih koji žele biti spašeni, da uzdižete čovječanstvo Zemlje Bogu Ocu kako bi se podložilo te živjelo za čitavu vječnost, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

 

[1] Usp.Poruka Boga Oca od 19 siječnja 2020 „Obnavljam s vama moj savez“, objavljena na https://premanovomstvaranju.it

[2] Usp. Iv 15, 1-8

[3] Odnosi se na posvetu Zemlje Bogu Ocu, 04 kolovoza 2019.

[4] Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 29. rujna 2019 „Smjernice za ovo vrijeme“, objavljena na ovoj stranici.

[5] Usp. Isusova poruka od 24.studenog 2019. „Kraljev pečat“, objavljena na ovoj stranici

[6] Usp. Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2019. „Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje“, objavljena na ovoj stranici

[7] Usp. Poruka Duha Svetog od 08.prosinca 2019. „Dolazim uzeti natrag ono što mi pripada“, objavljena na ovoj stranici

[8] Usp. Poruka Presvete Marije Suotkupiteljice od 22.veljače 2020. „Ja sam Suotkupiteljica čovječanstva“, objavljena na ovoj stranici