Razmišljanje „Sudjelovati u Trojstvenom djelovanju“

29.06.2020.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, danas slavimo blagdan svetih apostola Petra i Pavla. Čitava Crkva svega Svemira slavi ovaj blagdan i dobro je da i mi na ovaj blagdan uđemo u ono svjetlo u kojem se sada nalaze Apostoli Petar i Pavao i svi Apostoli. Slaveći ovaj blagdan, uzet ću također poneku riječ iz posljednje Gospine poruke od 24. lipnja pod naslovom „Obnoviti čovječanstvo na Zemlji”[1], i potom ćemo razmišljati o biblijskim riječima koje danas čitamo u slavlju Svete Mise.

Gospa je rekla: „Ovu ste godinu posvetili Duhu Svetom i On želi moćno djelovati na Zemlji kako bi obnovio ovo čovječanstvo. Pandemija koja vas pogađa[2] nije samo neka bolest, nego i jedna prava metamorfoza za Zemlju.“ Dakle, mi smo u jednom procesu preobrazbe i pokušavamo razumjeti što znači preobrazba. U prirodi vidimo preobrazbu iz zime u proljeće, ljeto, potom u jesen vidimo plodove, potom dolazi zima, sve se mijenja, priroda se mijenja. To znači da kršćanstvo treba imati jednu preobrazbu. Ono što govorimo da kršćanin od trenutka krštenja postaje novo stvorenje. Pozvan je postati novo stvorenje, ući u novo stvaranje koje je Bog obećao zajedno sa svim stvorenjem.

Mi smo završili prvi dio liturgijske godine, kako rekoh. Što nas očekuje u drugom dijelu liturgijske godine? Ovu smo godinu posvetili Duhu Svetom i Gospa kaže: „Otac će iznova moćno intervenirati na ovoj Zemlji.“, to znači da će Duh Sveti moćno djelovati, ići će dalje u preobrazbi djece Božje. Sin Božji će moćno djelovati među nama na Zemlji. Crkva Isusa Krista treba moćno djelovati na Zemlji.

Gospa je rekla da će Bog staviti onaj dio koji nedostaje Crkvi, nama ljudima kojih je malo i kaže: „On je svemoguć“. Nastavlja: „Također i ja ću koristiti svemogućnost koju mi je Bog dao. Znajte, međutim, dječice da kada jedan narod živi duboko sjedinjen s Bogom, kada svi njegovi članovi žive u miru u istom duhu, također i taj narod postaje svemoguć. To je svemogućnost koja se rađa iz nepokolebljive vjere. Vjera je svemoguća jer može učiniti ono što ni razum ni ljudska snaga ne mogu. Stoga budite svjesni da jedan narod jedinstven i postojan u vjeri postaje svemoguć. Dakle, stavite uz Božju i moju svemogućnost, svemogućnost vaše vjere, svjesni svih milosti koje vam je Bog dao.“ Nalazimo se onda usred trojstvenog djelovanja koje se neprestano pojačava, i kada govorimo o Trojstvenom djelovanju, ako ljubimo Boga, ako u nama postoji jedan iskren odgovor, potpun u prikazanju i to da se prikažemo po Bezgrešnom Srcu Marijinu Isusu, da živimo cjelovito, u sveopćem zajedništvu, tada Bog razvija ovo svoje svemoguće djelovanje u nama.

Želim naglasiti neke elemente koji su vidljivi kako bismo razumjeli ovu svemogućnosti koja djeluje. Polazimo od prosvjetljenja Petra koji je primio Očevu misao, kako je izrazio evanđelist Matej,[3] i na toj Očevoj misli Isus gradi Crkvu. No Isus je vidljivi odraz Oca, i tko god prihvaća Isusa Krista, isto tako prima snagu Duha Svetoga koji ostvaruje Očevu volju, Sinovu. Dakle, u ovim liturgijskim tekstovima jasno vidimo iz ovog Petrovog nadahnuća, iz Savlovog nadahnuća koji je postao Pavao, otvorio se, bio je to jedan hod sudjelovanja u Kristovoj Muci koji je završio mučeništvom u njihovom životu.

Sveti Pavao svjedoči da ga je Bog u svim događanjima oslobodio, da je spreman prinijeti žrtvu ljevanicu očekujući krunu, slavu Božju.[4] Epizoda oslobađanja iz zatvora Svetog Petra je vrlo rječita.[5] Ono što su Židovi živjeli u Egiptu, podizani noću, žurno, kreću jer ih je anđeo pratio, štitio ih. U ovoj epizodi Petar proživljava isto pod vodstvom, vjerujem Svetog Mihaela Arkanđela, koji čini nemoguće. Jedan i drugi Apostol sudjelovao je u Kristovoj muci. Ovo je obilježje kršćana na Zemlji da trebaju sudjelovati u žrtvi, u žrtvi, jer je nažalost došla kao križ, jer smo preuzeli posljedice istočnog grijeha i grijeha koji se neprestano ponavljaju. Naš je zadatak ono što Svemir očekuje od nas: pobijediti sada kako su pobijedili Petar, Pavao. No Petar je sada već sudjelovao u Kristovoj žrtvi u Kristovoj muci, uronjen je u njegovo uskrsnuće, odlučan izvršiti poslanje. Dakle, ova slika treba govoriti svakome od nas ako je odlučio sudjelovati u Božjoj svemogućnosti i bit će darovana milost, sve milosti u svim događanjima da budemo oslobođeni, da budemo uzdignuti.

Onda gibanje trojstvene akcije u nama prolazi kroz nadahnuće koje primamo i prihvaćamo slijediti Isusa, kako nas je poučio u Evanđelju, sudjelovati u njegovoj Muci u našem tijelu, pobijediti grijeh, smrt, živjeti uskrsnuće u nama, iskusiti ono što su iskusila dvojica Apostola da Gospodin oslobađa u svakoj situaciji i savršeno vodi naš život.

Ovdje se uključuje nešto iznimno važno što je karakteristično za Crkvu svega Svemira, ono što nam je Sveti Petar rekao 30. travnja ove godine[6]: mi trebamo naviještati slavni Kristov dolazak. Što znači naviještati? Živjeti ovaj hod koji se ostvaruje u slavnom ukazanju Isusa Krista, gdje će sve biti ostvareno. Tada ova Crkva u jednom pokretu ostvarenja, sudjelovanja u svemogućnosti milosti ovoga vremena sa Svemogućom Marijom u Bogu, sa cijelom Crkvom svemogućom zajedno sa Marijom u Bogu, treba izraziti ovu silu, ovu svemogućnost u našem hodu.

Dakle, mi možemo tehnički naučiti molitve, kako mole određene grupe, određeni redovnici itd. itd., no samo to nam ne pomaže. Nijedna tehnika nije pomogla Svetom Petru u zatvoru. Sve je potrebno jer smo nastanjeni na Zemlji u našem tijelu, u situacijama, no trebamo dopustiti ovu dinamičnost trojstvenog djelovanja u nama u ovom vremenu. Tko se udalji od ove milosti, ne može prolaziti i ovdje se rađaju lažni proroci, oni koji se vrte oko sebe, itd. itd. Ne sudjeluju u volji Oca, Sina i Duha Svetoga i pokazan nam je put kako možemo sudjelovati.

U ovom danu, ako se gledaju komentari za ovaj dan, češće možete pronaći propovijedi o Petrovom autoritetu. I nažalost, predstavljen je kao autoritarizam, kao neka magična moć ne obazirući se na misterij Božjeg djelovanja, slobodnog Božjeg djelovanja i čovjekovog odgovora. Bog štiti sve one koji se žele podići, ući u slavu, ali nažalost, svatko može izdati, može propustiti i može se izuzeti iz milosti ovoga puta. Vrlo je važno da mi to vidimo.

Odakle dolazi Petrov autoritet? Dobro znamo ono što nam je Isus objasnio u poruci od 5. travnja 2012. glede novog svećenstva.[7] Autoritet dolazi od Boga kao milost, jamstvo i autoritet jednom svećeniku dolazi od naroda. Ako narod ne prianja uz uzdizanje, uz prihvaćanje nadahnuća, uzdizanja u uvjete koji su predviđeni kao što su predviđeni za Isusa Krista, tada je također i autoritet jednog svećenika oslabljen jer on ne može intervenirati preko slobode naroda. Povijest je jasna: proroci su naviještali narodu, kraljevima, Jeruzalemu, ali kada narod nije prihvaćao, kada svećenici nisu prihvaćali volju Božju, završavali su u masakrima. To je tajna milosti Trojstvenog djelovanja i slobode svakog čovjeka.

Čuli smo da je Bog sačuvao ovu jezgru Crkve utemeljene od Isusa Krista, autentična je i ne dozvoljava da propane autoritet Petra i Pavla uzalud, no sada želim naglasiti: narod treba dati autoritet sudjelujući u milostima ovog vremena. Ne zaboravite, dok je Petar bio u zatvoru, cijela Crkva je molila za njega. Dao je autoritet Bogu da ga oslobodi, narod je želio da bude oslobođen jer su u njemu vidjeli vodstvo prema Bogu, predstavnika Isusa Krista.

To nas vodi razumjeti da Crkva svega Svemira u ovom vremenu treba biti cjelovita u prikazanju po Bezgrešnom Srcu Marijinu i u sveopćem zajedništvu. To se vidi i u odlomku o Petru, on se nije sam ustao, nije se sam oslobodio od lanaca: došao je netko moćniji, Arkanđeo u ime Božje. U sveopćem zajedništvu, gdje svi dajemo Bogu autoritet da koristi ljudski autoritet koji vodi k Bogu, koji je autentičan, dajemo moć svećenicima i preko svećenika, čitavom narodu koji se želi uzdignuti. Čini mi se da živimo u jednom vremenu u kojem su mnogi kršćani ostali na razini obreda, to znači da su statični, nepokretni, neki su sada u tjeskobi poradi kušnja, a dobili smo jasan smjer da se sa kušnjama treba suočiti kako bismo se preobrazili, kako bi se uzdigli te dosegli novo stvaranje.

Onda u ovim danima slavimo ne samo Petra i Pavla, nego slavimo također i Svetog Tomu, to znači da je to jedan Apostolski tjedan. Sve vas molim da se odlučite sudjelovati u Trojstvenom djelovanju u Crkvi svega Svemira i to nas vodi u preobrazbu, neovisno o tome što Lucifer želi ili ne želi. Bog će koristiti svoju svemogućnost da nas preobrazi, no iziđimo iz koncepata pasivizma, magičnog autoriteta, automatskog, prihvatimo da trebamo biti u iskrenom odnosu s Bogom. Od autoriteta sve do posljednjeg vjernika, od posljednjeg vjernika do jednog svećenika, trebamo biti jedan cjelovit narod u Bogu, jer samo tako ćemo se moći uzdići i ući u novo stvaranje. Nije dovoljna samo pojedinačna duhovnost. Sada je vrijeme kada se također i članovi Crkve Isusa Krista svega Svemira trebaju zbiti jedan uz drugoga, kao što je već bilo predviđeno u navještaju kojeg nam je Isus dao u „Budućnosti moje Crkve“.[8]

I ja vas blagoslivljam da možete razumjeti poruke, da možete razumjeti i razlikovati vremena u kojima se nalazite, da se nastojite podići, uzdići se i gledati Apostole u jednom drugom svjetlu, jer svi sveci koji se nalaze u nebu drugačiji su od onog kako ste ih vidjeli na Zemlji. I onda ne uzimajte više ni Petrov autoritet niti autoritet jednog svećenika na jedan magični način, nego na jedan dinamičan način mističnog jedinstva s Kristom i po Kristu u Trojstvenom životu, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Objavljeno na https://premanovomstvaranju.org

[2] Misli se na pandemiju coronavirus Covid19, koja bjesni na Zemlji od početka ove godine i koja je već uzrokovala tisuće žrtava.

[3] Usp. Mt 16, 13-19

[4] Usp. 2 Tim 4, 6-8. 17-18

[5] Usp. Dj 12, 1-11

[6] Usp. Poruka Svetog Apostola „Naviještajte slavni Kristov povratak“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[7]Usp. Poruka pod naslovom „Novi svećenici za novi narod“, objavljena u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 97 , u knjizi „Prema novom stvaranju- Svezak 3 -2013.godina“ , na stranici 42 i na https://premanovomstvaranju.org

[8] Usp. Poruka od 08.rujna 2011 objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju“ –  Svezak 1 – 2010-2012 godina, na stranici 203 ili u knjizi „2012 – Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 67 i na https://premanovomstvaranju.org