Razmišljanje „Bog ostvaruje Svoja obećanja“

24.06.2020. 

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Tomislav Vlašić: Predraga braćo i sestre, želim vam sretnu obljetnicu ukazanja Kraljice Mira. Mnogi od nas smo preporođeni na izvoru Gospinih ukazanja u Međugorju i za nas je to jedna Svetkovina. U ovoj godini, kao što sam i nekoliko puta rekao, sve Svetkovine nosile su posebne milosti. Niti ovom prigodom Gospa nam nije propustila govoriti kako bi nas povela naprijed i sve što smo primili poslat ćemo vam kada to sredimo. No, za primanje ovih milosti iznimno je važno da se u ovom bdijenju, na ovaj dan, uronite u ono što je rečeno prošle godine. Rečene su duboke stvari. Sada se sve te duboke stvari trebaju ojačati u nama, pročistiti, produbiti. Ovo je Gospin govor od prošle godine uoči 24. lipnja 2019. godine.[1] Gospa je rekla da se jedan dio njezinog plana ostvaruje jer je prošle godine utemeljena i registrirana na Zemlji Crkva Isusa Krista svega Svemira. Jedan dio naroda pridružio se življenju sveopćeg zajedništva na konkretan način među nama ovdje na Zemlji i pokrenulo se trojstveno djelovanje.

Gospa je tada tražila da ova Crkva na Zemlji koja pripada Crkvi svega Svemira treba biti Majka, treba biti bezgrešna i to budi pitanja u osobama: „Kako mogu?“ To je milost Božja i trebamo krenuti sa sigurnošću: ako smo Bogu rekli da, prikazali smo se Isusu po Bezgrešnoj Majci da bismo živjeli cjelovito, u sveopćem zajedništvu, ove milosti djeluju u nama.

Ono što je Gospa naglasila, za razliku od onoga što se vidi, što se čini u kršćanskim vjeroispovijestima, jest ovo: „Poslanje Crkve jest to da neprestano rađa Božju djecu za život Presvetoga Trojstva.“[2] To znači da svatko od nas, svi naši odnosi, naše zajedništvo, naše prikazanje rađa život Presvetog Trojstva i svijet se obnavlja, rađaju se nove generacije.To vas čini cjelovitim, slobodnim, sposobnim izabrati dobro i odbaciti zlo, da bi susreli svako dijete Božje kako bi mu dali život.“ I to za nas treba biti jedna sigurnost da možemo napredovati jasno, sigurno, da Bog u nama rađa život i život ne rađa jedan šezdesetogodišnjak, on počinje iz početka, od trenutka začeća, od milosti koje Bog daje.

U tom smislu vrlo je važno uzeti u obzir Liturgiju koja nas je pripremila za ovu svetkovinu. Predstavljeni su nam veliki ljudi: prorok Jeremija, Izaija, Ivan Krstitelj. Koja je karakteristika ovih ljudi? Oni su se probudili u njihovim korijenima, u njihovom da Bogu i Bog je čuvao, promovirao taj da od trenutka začeća. Druga faza je da su ti likovi postali svjesni i djelovali su u Božje ime s apsolutnom sigurnošću usred poteškoća, katastrofa koje su proživljavali i postali su znak kontradikcije. I potom je došla Gospa, dovela je Isusa i dotakla svojom prisutnošću Ivana Krstitelja u utrobi majke, i nalazimo se u ovim vremenima: Majka, Suotkupiteljica, Kraljica Svemira sada zajedno sa svom Crkvom vodi k Isusu svaku dušu koja je rekla da u trenutku začeća. Budi je i mi u tome sudjelujemo. Budi svaku dušu i sve je predodređeno biti probuđeno i potjerati Sotonu u pakao i svu pokvarenost, i sve je predodređeno biti spremno prihvatiti slavu Božju, ući u novo stvaranje. Sve treba biti ostvareno.

Tu su također i likovi, dva lika: roditelji Svetog Ivana. Žena nije bila sposobna roditi – jedna ljudska granica, predstavlja jednu ljudsku granicu koja ne može dati život. Zaharija – sumnjičav.[3] Vidite kako je Bog vodio također i ova dva lika koja su bila vjerna Zakonu, no nisu mogla prepoznati ovu milost, no milost Božja dovela je njihov život do ostvarenja i Sveti Ivan je svoje poslanje doveo do ispunjenja naviještajući prisutnost Mesije među ljudima.

Dakle ovaj period koji je pred nama treba poprimiti jednu apsolutnu sigurnost u nama da Trojedini Bog preko svih granica, preko svih granica unutar nas, u drugima, vodi naprijed, no u ovoj panici od virusa, od preživljavanja, kako se može, … ako se mi uronimo i živimo u vjeri, u ovoj sigurnosti da je sve u Božjim rukama, mi rađamo jedan novi život i Bog će voditi naprijed do ostvarenja one koji su raspoloživi primiti slavu Božju, ući u novo stvaranje. Ne sumnjajte ni na trenutak, nego imajte hrabrosti postati svjesni, i ono što se traži jest da se ovaj narod puno ne brine, da se puno ne pita, nego da se učini spremnim primiti milosti da očituje život Trojedinog Boga, da rađa život, da preporađa Zemlju i cijeli Svemir.

I mi vas pratimo molitvom i komuniciramo vam ono što je Majka rekla i blagoslivljamo vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Gospina poruka „Ja sam Majka Crkve“, objavljena u knjizi „Prema novom stvaranju -Svezak 5 – 2018. – 2019. godina, na stranici 52 i na https://premanovomstvaranju.org

[2] Vidi nota1

[3] Usp. Lk 1