Spoznaja je ljubav

30. svibnja 2020. – Uočnica Duhova

Poruka Duha Svetoga

Spoznaja je ljubav

 

„Predraga djeco,

došli ste do ovog važnog dana u kojem se spominjete moga silaska na Crkvu, koja je plod Žrtve Isusa Krista. Prije sam, zapravo, mogao u potpunosti djelovati samo u nekim pojedincima, u prorocima i svecima, ali ne u čitavom narodu. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, mogao sam se spustiti na čitav Božji narod kako bih ga posvetio, kako bih podsjetio svakoga pojedinačno i sve zajedno na cjelokupan Isusov nauk, duboki nauk koji ste primili od trenutka začeća, ako ste rekli da Bogu.

Isus je jasno rekao da me svijet ne može primiti jer me ne vidi i ne poznaje me.[1] Možete utvrditi istinu njegovih riječi: svijet me ne vidi, ne poznaje me, ne može me primiti jer me ne ljubi, ne traži me i ne zaziva me. Nitko ne može upoznati ono što ne ljubi jer spoznaja je ljubav: prava spoznaja, ne ona racionalna, školska ili znanstvena, cvjeta u ljubavi. Ljubav se hrani šutnjom; ne mrtvom šutnjom od svijeta, nego KREATIVNOM ŠUTNJOM, to jest onom u kojoj ja djelujem kao Stvoritelj kako bih vam darovao život i obnovio ga u vama.

U dubokoj šutnji vašeg bića, kada se poklonite pred Bogom, prepoznavši se kao ponizna stvorenja, ja rađam u vama život. Tako cvjeta spoznaja i ja potpuno djelujem u vama. Jednako tako ovo vrijedi za narod: ako cijeli jedan narod živi uronjen u kreativnu šutnju i želi me upoznati, ja se dajem upoznati, jer sam u vama, s vama sam, djelujem preko vas i možete me upoznati. Rijeke žive vode o kojima je govorio Isus,[2] ne izviru samo iz intime onog koji vjeruje u Krista, nego iz krila cjelokupnog jednog naroda. To je ono što očekujem od vas: da iz krila ove Crkve poteku rijeke žive vode kako bi natopile pustinju ovog vašeg čovječanstva.

Dječice, kao Crkva Isusa Krista u Svemiru, vi ste mi posvetili ovu 2020. godinu, stoga ne čudite se poradi svega što se događa na Zemlji.[3] Bog pomućuje planove naroda[4] i ja sam moćno intervenirao kako bih protresao do korijena ovo čovječanstvo. Trebam vas spasiti od ozbiljne opasnosti koja proizlazi iz srca ljudi, iz zloće moćnika, onih koji u niskom Svemiru kuju urotu kako bi se spustili na Zemlju da bi je osvojili, ubijali, pokrali i poništili Božji narod. Sada Zemlja trpi i plače. Moćnici su izgubljeni, zbunjeni, ne znaju što će se dogoditi. I sam Sotona se trese jer vidi da Gospodin, Svemogući Bog, može u jednom trenutku protresti njegove planove koje je tisućljećima proučavao.

Dječice, molim vas da neprestano posvećujete bolesne i žrtve ove pandemije, kako bi postali mučenici za spasenje Zemlje. Ja nikada ne bih želio ovu situaciju, ali zloća u čovjeku je to omogućila i ja sam je dopustio kako bih protresao planove vladara Zemlje.

Molite i prikazujte Bogu one koji trpe i žrtve su ovog virusa, kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna. Ako ova Crkva bude to činila, patnja i smrt tako mnogih žrtava postat će spasonosne. Također i ako svi ne trpe i ne umiru kao kršćani, ako su potpomognuti, prikazani Bogu i posvećeni, njihove patnje i njihova smrt postaju jedno mučeništvo koje viče pred Bogom. Crkva Isusa Krista u Svemiru, sjedinjena i prikazana po Mariji Suotkupiteljici, može pomoći mnogima da se otkupe, pokazujući put prema spasenju.

Nažalost, ono što će se još dogoditi na Zemlji bit će teško, jer se ovo čovječanstvo ne želi mijenjati. Ovo vas međutim ne treba uplašiti jer vas ja štitim i udaljujem zlo od vas. Ono što danas tražim od vas  je vjernost svemu onom što vam je darovano, vjernost životu kojeg vam ja dajem. Nikada nemojte izdati Božji život, da se vaš život ne pretvori u smrt. Budite vjerni životu kojeg ste primili i on će cvjetati u vama, cvjetat će također i u pustinji.

Ja sam Onaj koji govori o ognju. Mojsije je podsjećao Izraelski narod u pustinji, kada je govorio: “Gospodin vam govori iz ognja“[5]. Da, ja sam oganj o kojem vam govori Presveto Trojstvo i šaljem vas kao lučonoše moga ognja zapaliti Zemlju. Šaljem vas raspršenoj Božjoj djeci koja trpe plaču i umiru. Imaju potrebu za svjetlom, imaju potrebu za mojim ognjem. Također i vi ćete postati Crkva koja govori iz ognja, iz ognja moje ljubavi.

Budite jednostavni, vedri, jaki i zreli. Sa zrelošću Kristovom, prihvatite svaku kušnju ne kao neku nesreću koja vam pada na glavu, nego kao jednu prigodu koju vam Bog daje kako biste se popravili i ojačali, vježbajući sve kreposti kako biste ušli u igru i postali nova stvorenja.[6]

Ja vas podržavam i ljubim vas. Spuštam se na vas u svoj trojstvenoj sili, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1]Usp. Iv 14,17

[2]Usp. Iv 7, 37-39

[3]Misli se na strašnu pandemiju koronavirus Covid19, koja od početka 2020 godine ubire na tisuće žrtava na Zemlji

[4]Usp. Post 11, 1-9

[5]Usp. Pnz4,12-15; Pnz 4, 33-36; Pnz 5, 4-24

[6]Usp. 2 Petr 1, 1-8