Spoznaja je ljubav

30. svibnja 2020. – Uočnica Duhova

Poruka Duha Svetoga

Spoznaja je ljubav

„Predraga djeco,

došli ste do ovog važnog dana u kojem se spominjete moga silaska na Crkvu, koja je plod Žrtve Isusa Krista. Prije sam, naime, mogao u potpunosti djelovati samo u nekim pojedincima, u prorocima i svecima, ali ne u svem narodu. Nakon Isusove smrti i uskrsnuća, mogao sam se sići na sav Božji narod kako bih ga posvetio, kako bih podsjetio svakoga pojedinca i sve zajedno na Isusov nauk, duboki nauk koji ste primili već od trenutka začeća, ako ste rekli da Bogu.

Isus je jasno rekao da me svijet ne može primiti, jer me ne vidi i ne poznaje.[1] Možete utvrditi istinu njegovih riječi: svijet me ne vidi, ne poznaje me, ne može me primiti jer me ne ljubi, ne traži me i ne zaziva me. Nitko ne može upoznati ono što ne ljubi, jer spoznaja je ljubav: prava spoznaja, a ne racionalna, školska ili znanstvena, cvjeta u ljubavi. Ljubav se hrani tišinom; ne mrtvom tišinom svijeta, nego STVARALAČKOM TIŠINOM, to jest onom u kojoj ja djelujem kao Stvoritelj kako bih vam darovao život i obnovio ga u vama.

U dubokoj tišini vašeg bića, kada se poklonite pred Bogom, prepoznajući se kao ponizna stvorenja, ja rađam u vama život. Tako cvjeta spoznaja i ja potpuno djelujem u vama. Jednako tako vrijedi za narod: ako cijeli narod živi uronjen u stvaralačku tišinu i želi me upoznati, ja se dajem upoznati, jer sam u vama, s vama sam, djelujem ponad vas i možete me upoznati. Rijeke žive vode o kojima je govorio Isus,[2] ne izviru samo iz intime onoga koji vjeruje u Krista, nego iz krila cijelog naroda. To je ono što očekujem od vas: da iz krila ove Crkve poteku rijeke žive vode kako bi natopile pustinju ovog vašeg čovječanstva.

Dječice, kao Crkva Isusa Krista Svega Svemira, vi ste mi posvetili ovu 2020. godinu, stoga ne čudite se poradi svega što se događa na Zemlji.[3] Bog pomućuje planove naroda[4] i ja sam moćno intervenirao kakao bih protresao do korijena ovo čovječanstvo. Trebam vas spasiti od ozbiljne opasnosti koja proizlazi iz srca ljudi, iz zloće moćnika, onih koji u niskom Svemiru kuju urotu kako bi se spustili na Zemlju da bi je osvojili, ubijali, pokrali i poništili Božji narod. Sada Zemlja trpi i plače. Moćnici su izgubljeni, zbunjeni, ne znaju što će se dogoditi. I sam Sotona se trese jer vidi da Gospodin, Svemogući Bog, može u jednom trenutku poremetiti njegove planove koje je tisućljećima proučavao.

Dječice, molim vas da neprestano posvećujete bolesne i žrtve ove pandemije, kako bi postali mučenici za spasenje Zemlje. Ja nikada nisam želio ovu situaciju, ali čovjekova zloća je to omogućila i ja sam je dopustio kako bih poremetio planove vladara Zemlje.

Molite i prikazujte Bogu one koji trpe i žrtve su ovog virusa, kako njihova žrtva ne bi bila uzaludna. Ako ova Crkva bude to činila, patnja i smrt tolikih žrtava postat će spasonosne. Također i ako svi ne trpe i ne umiru kao kršćani, ali ako su potpomognuti, prikazani Bogu i posvećeni, njihove patnje i njihova smrt postaju jedno mučeništvo koje viče pred Bogom. Crkva Isusa Krista Svega Svemira, sjedinjena i prikazana po Mariji Suotkupiteljici, može pomoći mnogima da se otkupe, pokazujući put prema spasenju.

Nažalost, ono što će se još dogoditi na Zemlji bit će teško, jer se ovo čovječanstvo ne želi mijenjati. Ovo vas međutim ne treba uplašiti jer vas ja štitim i udaljujem od vas zlo. Ono što danas tražim od vas je vjernost svemu onom što vam je darovano, vjernost životu kojeg vam ja dajem. Nikada nemojte izdati Božji život, da se vaš život ne pretvori u smrt. Budite vjerni životu kojeg ste primili i on će cvjetati u vama, cvjetat će također i u pustinji.

Ja sam Onaj koji govori iz ognja. Mojsije je podsjećao Izraelski narod u pustinji kada je govorio: „Gospodin vam govori iz ognja“[5]. Da, ja sam oganj o kojem vam govori Presveto Trojstvo i šaljem vas kao lučonoše moga ognja zapaliti Zemlju. Šaljem vas raspršenoj Božjoj djeci koja trpe, plaču i umiru. Imaju potrebu za svjetlom, imaju potrebu za mojim ognjem. Također i vi ćete postati Crkva koja govori iz ognja, iz ognja moje ljubavi.

Budite jednostavni, vedri, jaki i zreli. Sa Kristovom zrelošću, prihvatite svaku kušnju, ne kao neku nesreću koja vam pada na glavu, već kao jednu prigodu koju vam Bog daje kako biste se popravili i ojačali, uključujući se vježbajući sve kreposti da biste postali nova stvorenja.[6]

Uz vas sam i ljubim vas. Silazim na vas u svoj trojstvenoj sili, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Iv 14,17

[2] Usp. Iv 7, 37-39

[3] Misli se na strašnu pandemiju korona virusa Covid-19, koja od početka 2020. godine ubire na tisuće žrtava na Zemlji

[4] Usp. Post 11, 1-9

[5] Usp. Pnz 4,12-15; Pnz 4, 33-36; Pnz 5, 4-24

[6] Usp. 2 Petr 1, 1-8