Razmišljanje „Slaviti Duhove“

30.05.2020.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, želim vam sretnu Svetkovinu Duhova i milosti koje Duh Sveti spušta i želi vam komunicirati, komunicirati svima  nama u ovoj Svetkovini.

Želim vam reći određene stvari kako slaviti i kako sudjelovati u ovim Duhovima koji su vrlo posebni, neponovljivi. Prije Koncila Duhovi su se slavili dva dana, u nedjelju i prvi ponedjeljak. U nekim zemljama još uvijek postoji neki trag za ponedjeljak, ali to se svakako pretvorilo u odmor. U prošlosti se, osim devetnice, svetkovina Duhova slavila osam dana, onda je završavalo slavljem Presvetog Trojstva. Tako je završavalo vazmeno vrijeme. Jeste li razumjeli ovu poveznicu?

Iznimno je važno razumjeti u ovoj godini kada se trojstvena sila, trojstveno djelovanje spustilo na Zemlju kakvo nije viđeno od stvaranja i od prvog dolaska Gospodina Isusa Krista, i ovo djelovanje  je presudno u vođenju cjelokupnog naroda, svake duše dobre volje u novo stvaranje te svim snagama gura naprijed. Duh Sveti ispunjava želju Trojedinog Boga, želju Oca po Sinu. Zaslugama Sina, također i Oca koji je žrtvovao Sina za djecu, djeluje Duh Sveti. No ukratko, želim sažeti sve što smo u ovom vremenu primili kao put.

Prvi korak koji je Bog izvršio preko Bezgrešne Majke i htio je to učiniti u Međugorju, izvršio je preko malog ostatka, koji se sjedinio sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira. Sjedinio je sve koji su djeca Božja, koji žele biti otkupljeni po Isusu Kristu. Tada sve sile svetaca, pravednika, duša iz Čistilišta, patnje žive djece Božje, bivaju uključene u djelovanje Duha Svetoga i Duh Sveti budi sve dobro prema Božjem planu.

Sutra je također i dan pohoda Blažene Djevice Marije Svetoj Elizabeti. Sjećate se riječi Svetog Luke: „Čim je Elizabeta začula Marijin pozdrav, Duh Sveti ju je ispunio”.[1] Onda možete shvatiti ono što nam je Gospa rekla u posljednjim porukama.[2] Ako je Elizabeta primila jedan tako snažan poticaj Duha Svetoga, njezin sin u utrobi, što je tek osjećala naša Majka kada je primila Trojedinog Boga u sebi, u cijelom svom biću. I sada se ne radi o pohodu Elizabeti, Ivanu Krstitelju, niti nekoj osobi, nego se radi o cjelokupnom čovječanstvu. Sjetite se da nas je Gospa pozvala da se prikažemo u svim euharistijskim  svetištima, ali i u svim poganskim svetištima[3] to znači u svim poganskim dušama, u onima koji su rekli da, u svim hibridima, u svim slučajevima, gdje se ne zna kako doprijeti do njih; poći s Njom i slijediti Isusa kamo god pođe prikazati se, kako bi se Crkva svega Svemira prikazala s Njim.

Onda u ovom kontekstu možete vrlo dobro razumjeti Suotkupiteljicu Mariju. U Božjem planu, preko Nje, trojstvena sila zahvaća Elizabetu, Ivana Krstitelja, no danas zahvaća svaku dušu, a ne samo ponekog proroka; svaku dušu, svaku osobu, svako stvorenje da ga dovede do ove originalnosti, do ove punine po Bezgrešnoj Majci, Suotkupiteljici i Kraljici. I sjećate se da nam je Gospa rekla: „Do sada nisam imala Crkvu, u kojoj mogu očitovati moje povlastice”.[4] Dakle, pozvani smo sudjelovati kao jedna jedina Crkva koja je u Božjoj misli, utemeljena od Isusa i treba se vratiti k Isusu, biti jedan duh koji nas sjedinjuje preko Njega s Ocem. Dakle, ovdje se otvara jedan prekrasan scenarij za one koji žele sudjelovati u Crkvi Isusa Krista u Svemiru. U centru naroda je Bezgrešna Majka. Njezina bezgrešnost daje mogućnost svakoj duši odabrati Boga i Duh Sveti to potvrđuje po Bezgrešnoj Majci. Tko odbaci Božji plan koji prolazi kroz cijelu Crkvu Božju, uključujući Majku koja nas rađa, stavlja se protiv Duha Svetog. Tada podjela postaje definitivna.

Ja vas pozivam da ovaj tjedan živite upravo u ovom smjeru, kako smo primili u poruci Duha Svetoga koju ćemo vam poslati čim bude pripremljena, da budete kreativni. Što znači kreativni? To znači da nas šalje kao apostole, da se iz nas iznutra pokrene sila Duha Svetoga kako smo bili poučeni, da zahvati cijelo naše biće i naš duh vodi na sve strane. I Crkva raste i ide naprijed i nitko je ne zaustavlja te ide prema slavnom Kristovom dolasku. To je djelo Presvetog Trojstva koje se izražava u djelovanju Sina i Duha Svetoga kako bi vratilo svaku dušu svome izvoru i ispunjenju, također i najvećeg grešnika ako bude raspoloživ primiti prisutnost Duha Svetoga po Bezgrešnoj Majci i po Crkvi svega Svemira. Zašto naglašavam Bezgrešnu Majku, Suotkupiteljicu i Kraljicu i Crkvu? Jer Bog nas je mogao direktno spasiti, ali on ne spašava direktno, jer svi članovi Crkve svega Svemira trebaju postati kreativni preko Majke koja preporađa i koja nam daje mogućnost po svojoj bezgrešnosti da svatko od nas može napredovati.

Evo, u tom smislu primamo također i riječi svetog Pavla u poslanici Rimljanima[5] da Duh Sveti u nama izražava ono što je za nas nemoguće. Ako smo osobe dobre volje, mi tako možemo postati kreativni. Dakle, poanta je u ovom: mi se nalazimo u vremenima, da tko želi sudjelovati, neka se stavi na raspolaganje u ovom tjednu i obnovit ćemo iduće nedjelje na Svetkovinu Presvetog Trojstva našu posvetu Presvetom Trojstvu kako bismo dali svu vlast, pravo, autoritet Presvetom Trojstvu da djeluje u nama i preko nas, no trebamo biti vjerni, pridružiti se.

Naravno Bog poziva one koji su čuli, koji su razumjeli, ali ih šalje onima koji su još gluhi, koje je potrebno probuditi, onda budite velikodušni prema Bogu, kao što je Bog velikodušan prema vama. Nemojte čekati. Ne postoje različite crkve, postoji jedna jedina Crkva, ona koja je u Bogu, u Božjoj misli i ona koja se izražava u Duhu Svetom, koja danas ne okuplja jednu skupinu vjernika kao u prvoj Pedesetnici, nego okuplja sav Svemir, proširuje se i tajanstvenim putovima Duha Svetoga okuplja sve, također i one posljednje koji bivaju posvećeni u njihovim bolima, njihovim vapajima, njihovim suzama i sve one koji su ubijeni u majčinoj utrobi sve do umirućih. Evo, Bog nam danas otvara vidike svega Svemira, sve univerzalnosti slučajeva u kojima sudjelujemo s Marijom, preko Marije Suotkupiteljice i Kraljice u ovom djelu kao Crkva izražavajući Lice Marijino.

I ja vas blagoslivljam kako bi se Duh Sveti spustio na vas i vodio  vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Lk 1,41

[2]Usp. „Trojstveno djelovanje u „Crkvi Isusa Krista svega Svemira“ – poglavlje 3 „Lice Presvete Marije – Drugi dio“, objavljeno na https://premanovomstvaranju.org

[3]Usp. Poruka Presvete Marije od 07. prosinca 2019 „S Marijom prikazani na svim oltarima Zemlje“ , objavljeno u knjizi „Prema novom stvaranju  – Svezak 5 – 2018.-2019. godina na stranici 78, te na https://premanovomstvaranju.org

[4]Vidi nota 2

[5]Usp. Rim 8, 22-27