Razmišljanje „Suotkupiteljica u Crkvi Isusa Krista u Svemiru“

23.05.2020

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, kako sam vam govorio zadnji put, ovo je vrijeme za nas bogato milostima u kojem se, u određenom smislu, zaključuje prvi dio ove godine evangelizacije, posvete Duhu Svetom. Ove tri svetkovine vrlo su povezane: Uzašašće Gospodinovo, Duhovi i Presveto Trojstvo. Za nas koji smo napravili određeni hod i za sve vas koji želite vršiti ovaj hod iznimno je važno da se uronimo u ove milosti ovih svetkovina, te da primimo sve ono što je za naš rast i za naše poslanje.

U čitanjima Uzašašća Gospodinova imamo početak Djela Apostolskih[1] i odmah se primjećuje da apostoli još nisu spremni. Sveti Luka govori o četrdeset dana poučavanja o Kraljevstvu Božjem, ne dugo nakon što su ga apostoli upitali: „Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?“ A Gospodinov je odgovor posredan: „Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.“

Druga jedna točka je da nakon svih pojašnjenja koja je  Isus dao o Duhu Svetome, sjetimo se jutros smo pročitali u Ivanovom Evanđelju:[2]To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas. Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili.“, i On prepoznaje tu ljubav u nama. Dakle mi smo  ušli u život u jednu drugu dimenziju i naš duhovni život treba biti uzdignut. Možemo reći u tom smislu da smo u ovom vremenu sve više pozvani ulaziti u direktni odnos, u neposrednu spoznaju, odnositi se kako kaže  Sveti Pavao kao ukućani Božji[3], kao zreli, i ovo vrijeme je vrijeme zrelosti.

Ove tri svetkovine, Uzašašće Gospodinovo, Duhovi i Presveto Trojstvo, trebaju biti razumljene u hodu. Prvi korak hoda je bio da su apostoli, hodajući s Isusom, trebali sudjelovati u patnji Kristovoj, u smrti i svući se od svih tjelesnih projekcija, ljudskih, političkih itd. itd. svih lažnih slika, i znamo iz Evanđelja, a i danas čitamo u Mateju epizodu susreta s uskrslim Kristom.[4] Luka u Djelima apostolskimkaže da su bilipoučavani četrdeset dana, preko uskrslog Krista kako bi bili dionicima uskrsnuća, i Matej kaže: „Neki su međutim sumnjali“ iznova kada se ukazao Gospodin Isus. Ovdje vidimo krhkost apostola. Možemo napraviti jedan korak naprijed povezan sa onim iskustvomo kojem nam je govorio Sveti Petar, također i Gospa, kada su se među njima pojavila vjerna braća.[5] Dakle, rezultat je taj da niti apostoli nisu mogli napraviti korak uzdignuća, jer kršćanska zajednica nije bila u duhu, nije bila zrela, nije bila kompaktna. Ali mi smo došli do ove točke.

U tom smislu mi smo došli, i kako kaže Sveti Matej: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“ Čini mi se da ovo nije baš bilo jasno apostolima. To znači da su oni prihvatili, podijelili su Kristovu Muku, uskrsnuli su, ali nedostajao je Duh Sveti, jer kada se spustio Duh Sveti na njih, sila trojstvenog djelovanja se spustila na njih. I, kao što rekoh, Sveti Matej kaže: „Krstiti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“.

Ja vam želim ponuditi jedan tekst onoga što smo pripremili, drugi dio poglavlja „Lice Presvete Marije”[6] kojeg ćemo vam dati za nekoliko dana.

„Rekli ste da želite biti, preko mene, Crkva koja pripada Presvetom Trojstvu“. Radi se o svečanoj posveti Presvetoj Mariji i posveti Presvetom Trojstvu. „Moje Srce je u Presvetom Trojstvu, ne može biti odijeljeno od Presvetog Trojstva. Stoga, ako ste prikazani po mome Srcu Trojedinom Bogu ulazite u moje Srce i automatski ste u Presvetom Trojstvu.“ Jeste li toga svjesni? I što to znači?

„Vi ste napravili i više od toga jer ste me prepoznali kao Suotkupiteljicu“. Dakle razgovor koji želim podijeliti s vama: ovo vrijeme od Kristova uskrsnuća da bismo se sjedinili s Isusom koji je uzašao na nebo, primili trojstvenu silu u Duhu Svetom, bili u Trojstvu, u zajedništvu sa Presvetim Trojstvom, to se ne može, ako se prije toga ne umre sebi i uskrsne, pobjedi prvu smrt. I koliko je slab naš hod prema umiranju sebi, toliko Duh Sveti ne može djelovati tako moćno, u nama je uvijek jedna pukotina unutra. Mislim da možete to razumjeti. Poradi naše ljudske ranjivosti darovana nam je Majka Božja, Presveta Marija, da nam pomogne.

Evo želim podijeliti jednu stvar s vama. „Ja nastavljam djelovati kao Suotkupiteljica, tako kako i moj Sin još uvijek djeluje kao Otkupitelj“, usred Crkve, Ona koja prebiva u Trojstvu. I kaže: „Ja ne mogu  ne biti svemoguća po milosti“. „Moje djelo ne iscrpljuje se sa mojim uznesenjem na nebo, nego se nastavlja preko mojeg naroda i priprema slavni dolazak moga Sina. Do sada mi je nedostajala jedna Crkva koja bi u potpunosti prepoznala moje povlastice te bila uz mene sudjelujući u mojem djelovanju Suotkupiteljice“. Proglasili smo Crkvu, i mi smo Crkva koja je prihvatila Suotkupiteljicu koja je maksimalan izraz povlastice iz koje se također rađa Marijino božansko majčinstvo. Dakle iznimno je važno razumjeti ovu točku poslanja.

„Također niti vi niste mogli u potpunosti sudjelovati u mojem djelovanju, jer još niste bili u stanju razumjeti. Sada možete razumjeti moje djelo Suotkupiteljice. Moje djelo ne sastoji se samo u jednostavnom ostavljanju neke poruke, tako da se širi štovanje prema meni, kako se već mnogo puta dogodilo u mojim brojnim ukazanjima na Zemlji. Moje je djelovanje mnogo šire i treba se promatrati u svjetlu mog Uznesenja u Presveto Trojstvo“. Obično se u Crkvi kaže: „Uznesena u nebo dušom i tijelom“. Gospa kaže: „Uznesena u Trojstvo”.Onda je vrlo važno primiti ovu svijest da Ona prebiva u Presvetom Trojstvu i da je trojstveno djelovanje u ovom vremenu na Zemlji jer je Gospa Majka, sredstvo trojstvenog djelovanja među nama. Stoga ćete u ovim odlomcima vidjeti mnoge naglaske koji ocrtavaju i predstavljaju Lice Marijino.

„Potrebno je razumjeti kako danas djelujem u Crkvi Isusa Krista svega Svemira. Podsjećam vas da ste u posljednjoj fazi plana uglavljenja u Kristu svega Svemira i događaji se brzo odvijaju. Vi ste proglasili postojanje Crkve Isusa Krista svega Svemira na Zemlji i proglasili ste mene Suotkupiteljicom. U ovom vremenu sve dobro i sve zlo trebaju izaći na vidjelo. Treba se očitovati koliko dobra postoji u Crkvi Isusa Krista u Svemiru.

Moja prisutnost među narodom je veliki Božji dar cjelokupnom čovječanstvu. Međutim, ovaj dar još nije u potpunosti očitovan niti prihvaćen. Bog poštuje slobodu svoje djece također i kada ona odbijaju njegove darove. Stoga očekujem od vas da idete naprijed posvećeni meni i da promovirate moje djelo Suotkupiteljice. Očekujte, međutim, jedno veliko suprotstavljanje. Govorit će vam da nisam ja ona  koja vam govori jer sam ponizna i skrovita, ali ja se ne želim dokazivati, još manje hvaliti se mojom povlasticom Suotkupiteljice, mojom svemogućnosti u Bogu. Samo želim da budete svjesni da sam vaša Majka, Kraljica i Suotkupiteljica i želim vam pomoći. Dopustite onda da vam pomognem. Dopustite mi da koristim na vaše dobro sve milosti koje mi je Bog dao za vas. Pripremite se  na kritike koje ćete primiti jer bi mnogi kršćani željeli da ostanem u šutnji. No međutim, zapamtite dobro,  da se ja ne podlažem  nijednom stvorenju nego samo Bogu.“

I obraća se svima nama. „Vi imate zadatak naviještati ono što vam je objavljeno onako kako vam je objavljeno. Vi više niste podložni ljudskim autoritetima, kao što nisam niti ja. Moj Sin vas je oslobodio pritiska svih autoriteta koji se protive Bogu te žive po duhu svijeta. Idite naprijed i ne bojte se. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

Želim još jednom ponoviti za nas: mi se gibamo u prostoru nakon našeg uskrsnuća, prve pobjede i u hodu smo prema slavnom Gospodinovom očitovanju. Napredujemo prema ulasku u novo stvaranje, razumjeti otajstva, uroniti se u otajstva. U ovim ćete porukama čuti: „Mnogi oblici religioznosti su jedno idolopoklonstvo.” Vi znate kako se ljudi pripremaju za Uskrs s postovima. Sa danom uskrsnuća, sa danom Anđela sve se završava. Ne može se datisvjedočanstvo Boga a da ne živimo ovo vrijeme u kojem nam Duh Sveti prenosi silu Oca, Sina, trojstvenu silu. I vidimo kako je krenuo Petar, Ivan i apostoli nakon Duhova, poput jedne strijele jer je bio pun snage. A oko njega je bilo ostalih jedanaest koji su napravili štit. Sada sve ono što nam je očitovano, objavljeno trebalo bi imati jedan naboj trojstvene moći, stoga se trebamo uroniti u ovu dimenziju. Mi ne pratimo više samo Krista Isusa iz Palestine, nego uskrslog Krista, pobjednika. I ići u ime Presvetog Trojstva znači očitovati ovu silu koja je djelovala u Isusu Kristu. Ova nas svijest vodi do Duhova i vodi nas da slavimo Presveto Trojstvo, gdje ćemo iznova obnoviti naše posvećenje.

Pratimo vas kroz ove dane blagoslovom i poslat ćemo vam za nekoliko dana ono što smo napisali da vam može pomoći do kraja shvatiti važnost naše Majke Marije, Majke Božje, Suotkupiteljice i Kraljice svega Svemira.

I ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Dj. 1, 1-11

[2]Usp. Iv 16, 23b-28

[3] Usp. Ef 2,19-20

[4] Usp. Mt 28,16-20

[5] Usp. Poruka Svetog Petra apostola od 21.kolovoza 2012, „Univerzalno poslanje Crkve“, objavljena u knjizi„2012-Odlučujući izbor čovječanstva“, na stranici 115

[6] Usp. „Trojstveno djelovanje u Crkvi Isusa Krista u Svemiru“- Poglavlje 3 – Lice Presvete Marije, objavljeno na http://www.premanovomstvaranju.org