Naviještajte slavni Kristov povratak

Predraga braćo i sestre,

predlažemo vam poruku Svetog Petra Apostola u kojoj nam je pokazan temelj našeg života i našeg svjedočanstva u ovom vremenu.

Kao što ste sigurno primijetili, u posljednje vrijeme poruke se brzo nadovezuju jedna na drugu i dolaze od raznih sredstava, osim od samog Gospodina. Nemojte se iznenaditi ovim. Zapravo se nalazimo u vremenima u kojima Bog zahvaća Crkvu svega Svemira u korist Zemlje, kako bi očitovao čovječanstvu svoje djelovanje.

Nadalje, kao članovi Centralne Jezgre, samim tim smo uključeni u djelovanje izvanrednih sredstava i cijele Crkve, s kojima živimo u živom zajedništvu i s kojima jednodušno djelujemo. Našim svjedočanstvom želimo vas djelomično uključiti u ono što nam je pokazano i detaljno objašnjeno u ovom vremenu, s ponekad posve novim i posebnim naglascima. Niti sa ovim nemojte se iznenaditi. Vremena su jaka i guraju prema novosti i slavnom Kristovom dolasku.

Nadamo se da će vam sve ovo pomoći u potpunosti odgovoriti na ono što nas uči živjeti naša kršćanska vjera. Pozdravljamo vas bratskom ljubavlju i blagoslivljamo vas.

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

30. travnja 2020. – Poruka sv. Petra Apostola

 Naviještajte slavni Kristov povratak

„Predragi sinovi, blagoslivljam vas. Osim što ste moja preljubljena braća, svi ste vi moji sinovi. Želim vam pojasniti neke stvari važne za vas.

Kao što znate, propovijedanje nas Apostola bilo je svjedočanstvo onoga što smo proživjeli.[1] Naviještali smo da se Isus Krist, Sin Božji, pravi Bog i pravi Čovjek, utjelovio na Zemlji, da je umro, uskrsnuo i uzašao na Nebo. To je bio temelj našeg propovijedanja.[2]

Trebali smo se suočiti s tadašnjim židovskim mentalitetom, s našom religijom koja je odbacivala Presveto Trojstvo. Smatrala je Isusa bogohulnikom zato što je sebe proglasio Sinom Božjim.[3] Za nas je bilo temeljno staviti u svjetlost odnos između Starog Zavjeta i Evanđelja, između Starog i Novog Saveza. Isus je naime predstavljao ispunjenje svih proročkih obećanja Izraelskom narodu, vrhunac hoda našeg naroda. Od naroda Starog Saveza trebao se roditi narod Novog Saveza, jedan novi i otkupljeni narod, rođen žrtvom Križa.[4]

Bili smo svjesni da tvrdimo nešto izvanredno, jednu novost koja je potresala mentalitet naših sunarodnjaka i pogana s kojima smo dolazili u kontakt. Naviještati da je Bog sišao na Zemlju i utjelovio se nije bilo sasvim novo: druge poganske religije razmišljale su o silasku i utjelovljenju nekih bogova među ljude. No potvrditi da je Sin Božji sišao na Zemlju, umro na križu poradi naših grijeha, uskrsnuo i uzašao na Nebo bilo je nešto nečuveno.

Naš se navještaj, međutim, nije ograničio na ovo. Naime, znali smo da se Isus trebao vratiti na Zemlju i stoga smo otvoreno naviještali njegov drugi dolazak. Za nas apostole Isusov povratak bio je jedan predstojeći događaj[5] i tako bi bilo da je Crkva potpuno odgovorila i da se čovječanstvo obratilo, što se nije dogodilo.

Gotovo svi misle da je prva Crkva bila savršeno ujedinjena i solidarna zajednica. No ta idilična slika ne odgovara istini. Bilo je mnogo svetaca među nama, to da, no u našim kršćanskim zajednicama počeli su se pojavljivati prvi razdori, jer je đavao već započeo svoje razorno djelovanje. Mnogi su se pridruživali Crkvi i ulazili su u nju, no nisu svi bili iskreni, osobito oni najučeniji. Oni su uglavnom tražili počasna mjesta među jednostavnim i neukim ljudima, kakvi su bili prvi kršćani. Zbunjivali su malene svojom lažnom mudrošću i nametanjem tradicija koje su se već bile nadišle.[6]

Izraelski narod, kojem smo propovijedali, primivši mnoga Božja obećanja, nije prihvaćao ni Isusa Krista, niti naše svjedočanstvo. Vjerski i politički vođe dizali su narod protiv nas, unatoč čudesima i znakovima koji su nas pratili, na isti način kao što su učinili s Isusom. Rimljani i pogani općenito su nas smatrali opasnim revolucionarima ili utopistima bez budućnosti.

Budući da smo naviještali skorašnji Gospodinov povratak, a to se nije dogodilo, neprijatelji su nas smatrali vizionarima i fanaticima, od kojih su se mnogi već bili ubacili u naše zajednice. Tako se, malo po malo, zašutjelo o Kristovom povratku. On je ostao kao jedna sporedna činjenica smještena u neodređenu budućnost, događaj koji rijetki očekuju i o kojem današnji propovjednici rijetko govore. Štoviše, tko god od vas naviješta Gospodinov povratak smatra se katastrofičarem, milenaristom i tako dalje.

Međutim, slavni Kristov povratak, nije neka bajka i niti je neki daleki događaj.[7] Vi zapravo živite u povijesnoj fazi koja prethodi dolasku Gospodina Isusa. Nalazite se u posljednjim vremenima. Uronjeni ste u jednu izuzetno jaku dinamiku koja zahvaća čitav svemir, jer se sve stvoreno giba u pripremi za Isusov povratak.

Zbog toga, sada više nije dovoljno naviještati da se Isus Krist utjelovio, umro i uskrsnuo. To više nije potpuna novost; dobro ili zlo, temeljni principi kršćanstva poznati su većini čovječanstva na Zemlji. Danas ste pozvani odlučno naviještati slavni Kristov povratak.

Nije vam dovoljno niti tvrditi, na temelju Svetog Pisma, da je Isus Krist došao na Zemlju. U svjetlu onoga što vam je objavljeno, radije biste trebali pokazati narodu kako su veliki proroci Starog Zavjeta već naviještali ova vremena i novo stvaranje. Iako su koristili slike pogodne za ljude onog vremena i možda daleke današnjem čovjeku, u riječima drevnih proroka jasno je naznačeno novo stvaranje, pripremljeno za Božji narod.[8]

Na vama je sada da pokažete vezu između onoga što je naviještano u prošlosti i onoga što se događa danas, pred vašim očima. Mnogi smatraju da su se drevna proročanstva ispunila prvim Kristovim dolaskom, no nije tako. Isus se treba vratiti kako bi svečano započelo novo stvaranje, u kojem će vrijeme, prostor i povijest biti potpuno drugačiji i u kojem će sve biti savršeno ostvareno. O tome su također govorili i drevni proroci Izraela. Duh Sveti će vam pomoći shvatiti aktualnost svake riječi u Bibliji.

Vrijeme u kojem živite obavezan je prolazak prema ostvarenju ljudske povijesti. To je jedna srednja dimenzija koja je smještena između prošlosti i budućnosti. Staro stvaranje umire, a novo se rađa.[9] Sve je u brzoj preobrazbi. Božji narod, njegova Crkva u čitavom Svemiru, motor je ove preobrazbe.[10] Bog djeluje preko svoga naroda, da stavi na vidjelo sve što postoji kako bi promovirao dobro i odvratio zlo.[11] Stoga se vaše svjedočanstvo usredotočuje na Kristov drugi dolazak i na novo stvaranje.

Mnogi se ljudi u prošlosti nisu obratili Kristu i neće se obratiti ni sada. Odbacili su Oca već u trenutku začeća i tako od Njega nisu bili niti poučeni. Otac vas poučava u trenutku začeća, stavljajući na vas pečat svoga Sina Isusa Krista. Tako primate nauk koji je puno više od bilo kojeg učenja. Ostaje utisnut u vas i tako, kako odrastate i vaša inteligencija je u stanju shvatiti stvari, odmah se usmjeravate prema Isusu Kristu.[12] Nažalost, postoji veliki dio vašeg čovječanstva u kojem se sve ovo ne događa; ne zato što je to nemoguće, već zato što je teško. Naime, ovaj dio čovječanstva je lišen početnog Očevog poučavanja, budući da je odbacio Boga u trenutku začeća. Na sve ovo se nadodaje duh svijeta, mlakost kršćana na Zemlji, koji više nisu primjer i koji više ne znaju govoriti o Isusu Kristu, te djelovanje Zla koje pokušava obmanuti svakog pojedinca.[13]

Pa ipak, u ovom vremenu na Zemlji dogodio se jedan važan događaj: očitovala se „Crkva Isusa Krista Svega Svemira“, koja je prisutna, živa i djelotvorna na vašem planetu. To je Crkva koju je osnovao Isus Krist, onakva kakvu je Isus želio. To je Crkva koja nosi spasenje čitavom Svemiru, ne okreće se prema zemaljskim stvarima, nego naviješta stvarnosti Neba.[14]

Poradi ljubavi, žrtava i molitava ove Crkve, Svemogući Gospodin šalje na Zemlju nove muškarce i žene. Danas se među vama rađaju posebna djeca koja su u trenutku začeća rekla „da“ i pripremljena su za nova vremena. Nose utisnut Kristov pečat i potpuno pripadaju Bezgrešnoj Majci, Kraljici i Suotkupiteljici. Crkva Isusa Krista Svega Svemira, prisutna na Zemlji, prihvaća ih i pomaže im rasti. Oni više neće živjeti život samoće i progonstva, kako se to često događalo svecima. Naprotiv, zasjat će poput zvijezda u Božjem narodu, a moćna će ih Crkva Isusa Krista Svega Svemira[15] ljubiti i čuvati.

Stoga braćo, budite hrabri! Naviještajte Kristov povratak i govorite o čudesima koja Bog danas čini. Iako se osjećate malenim i malobrojnim, vi ste svakako jaki, jer djelujete u zajedništvu s neizmjernim narodom svega Svemira koji vas ljubi i podržava.

S vama sam i blagoslivljam vas zajedno s Apostolima svih vremena, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. 1Iv 1, 1-4

[2] Usp. Dj 2, 14-41

[3] Usp. Mt 26, 62-68

[4] Usp. Lk 24; Dj 7; 1Pt 1, 10-12

[5] Usp. 2Pt 3, 1-13

[6] Usp. Dj 15, 1-29

[7] Usp. 2Pt 1,16-21

[8] Usp. Iz 11, 1-9

[9] Isusova poruka od 3.8.2019. „Na Zemlji započinje novo stvaranje“

[10] Sav program koji smo naviještali kroz ove godine, usmjeren je prema uglavljenju u Isusu Kristu po Bezgrešnoj Majci, u njegovoj Crkvi Svega Svemira…

[11] Isusova poruka od 12. travnja 2020. „Povjeravam vam sve dobro koje se čini na Zemlji“

[12] Usp. Iv 6, 43-47

[13] „Preko Velike Barijere“, 13 pogl. „Mikrokozam“, str. 221-240.

[14] 20. svibnja 2018, proglasili smo postojanje i djelovanje „Crkve Isusa Krista Svega Svemira“. Na ovoj web stranici možete potražiti dokument

[15] „Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, str. 46-47; 62-65.