Razmišljanje „Vazmeno trodnevlje – Velika Subota“

11.04.2020.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sretna vam uočnica uskrsnuća. Već sama uočnica nam govori koji je naš zadatak: naš zadatak je u tamnoj noći primiti svjetlo da nas iznutra probudi, svjetlo naše vjere, naše nade, naše ljubavi; svjetlo vjere, nade, dobročinstva, ljubavi, koji su temelji naše duše koja se sjedinjuje s Duhom Kristovim.

Dat ćemo jedan kratki pogled na  čitanja koja nam pomažu da razumijemo vrijeme u kojem se nalazimo. U primjeru Abrahama,[1] Bog je onaj koji isto tako vodi pravednika preko čiste vjere i ne dopušta mu da pogriješi. Sprječava ga da učini jedan pogrešan korak kao u slučaju njegova sina Izaka kojeg je htio  žrtvovati, jer su još u tim vremenima roditelji žrtvovali bogovima, i to nas je prosvijetlilo. No Bog je, osim pojedinaca koje je vodio, malo po malo kroz povijest  spasenja imao potrebu i za jednim narodom. U narodu nisu svi divovi u vjeri poput Abrahama. Ima hromih, buntovnih koji ne žele hodati, tada je Bog koristio jednu silu kako bi pogurao narod naprijed, sve one koji su slabi i istrgnuo ih je iz vlasti faraona, reptilijanaca onog vremena.[2]

Napravili smo jedan korak naprijed, Izraelski narod je razumijevao i nije razumijevao. Pravio  je nekoliko koraka naprijed, malo je onih koji su vjerni i Bog ih je ostavio da udare  glavom. Završili su u asirskom ropstvu. I potom prorok Ezekiel[3] najavljuje povratak, ali vrlo je važno razumjeti Božji potez. „Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ma unatoč tome, svog Duha udahnut ću u vas, u ovaj ostatak naroda i uskrsnut ću vas.“ I poglavlje koje slijedi od Ezekiela govori o suhim kostima koje Duh Božji uskrsava.

I stigli smo do poslanice Svetog Pavla Rimljanima.[4] Ne znam jesu li kršćani ovo razumjeli: Bog je izbrisao po Isusu Kristu moć zla u našoj nutrini, tjelesne želje, pokvarene želje. Dao je mogućnost svakoj osobi da živi po Zakonima čistoga Duha, jer nas je Isus svojom smrću pročistio i utisnuo je ovu silu Duha Svetoga koja je Njega uskrsnula u vjernike i vjernici su mogli hodati neiskvareni. Po vama, Crkva je to razumjela? Kršćani su razumjeli ovu silu? Probudili su se za ovu silu?

Prije mise malo smo pogledali Torinsko Platno na kojem je utisnuto Kristovo tijelo, no ne samo utisnuto kao nešto što uprlja neki materijal, nego jedna  energija koja je prodrla u to platno koje je ostalo neuništivo. Ova energija uskrslog Krista priopćena je ljudima dobre volje. I sada se mi nalazimo kao i nakon Isusovog prvog dolaska u situaciji gdje  su kršćani zalutali, vodili su ratove poput pogana, uzimali plijen kao pogani, svašta su radili. Kršćani danas ne znaju kako riješiti ove probleme koji postoje na Zemlji a imaju tu moć u sebi, moć koja je jedno sjeme, koju je potrebno  probuditi i dovesti do plodnosti. Onda, tko će nam pomoći? Znate li tko? Marija, jer za razliku od onog Torinskog Platna  Marija, njezin duh, njezina duša i tijelo primili su jedan moćan otisak koji ju je definitivno sjedinio s Kristom.

Želim vam reći nekoliko epizoda da vi možete bolje razumjeti. Ovaj  Spasiteljev otisak u  Mariji utisnut je  već od trenutka začeća, jer je rekla Bogu da želi potpuno pripadati Njemu po Kristovom djelu,  potpuno se sjediniti sa Otkupiteljem. Ono što se dogodilo u trenutku začeća je tajanstveno, no želim prijeći na jedno razdoblje Marijinog života, trenutak kada je začela Sina Božjeg. Vi znate kakav je odnos između majke i sina, djeteta unutra. Marija je, noseći Sina Isusa devet mjeseci, ušla u potpuni sklad s njim. Po djelu Duha  Svetoga u Njoj je moćno djelovalo Presveto Trojstvo jer je bila slobodna od grijeha, raspoloživa proći kroz svaku kušnju vjerna Bogu i to je razdoblje obilježilo njezin život. Naravno, ovo je izmaklo  teolozima, evanđelistima, nije poznato iz kojih razloga ili je odbačeno ili nije priopćeno. Poradi tog  iskustva Marija je slijedila Isusa korak po korak i Isus je priopćio Mariji sve što ga čeka jer također i On je imao potrebu za Majkom s kojom će moći dijeliti, s poočimom. Tako je sve utisnuto u Majčinu dušu.

Dolazimo do trenutka smrti i čuli smo od Presvete Marije da je Ona umrla s Kristom, ali tada je u Njoj eksplodirala sva sila njezina života, svi darovi. I zaustavimo se sada jedan moment na trenutku Kristove smrti kada je položen u grob. Danas se u mnogim crkvama tradicionalno otvara grob. Ove godine ne jer su one zatvorene. Što je Isus radio u grobu? Zašto nije mogao uskrsnuti pred svojim protivnicima, pred svojim mučiteljima? Bilo bi beskorisno, bio bi to jedan od mnogih znakova koje su Židovski vjernici  vidjeli i nisu promijenili život. U tri dana u grobu u Isusu Kristu, Duh Sveti je djelovao u svoj sili i Isus Krist, u sili Duha Svetoga, sišao je nad pakao, razdijelio je pakao od čistilišta. I mi sada idemo u ovom vremenu prema vremenima kada će Isus zauvijek razdijeliti one koji pripadaju paklu i one koji će ući u novo stvaranje.

Tko nam može pomoći u tome? Nitko, osim Marije Suotkupiteljice i Kraljice, jer nakon Isusove smrti Ona je također bila u duhu sjedinjena s Njim. Također i oni pred vratima pakla imali su potrebu za Majkom. Ona je jedina koja je primila otisak – nazovimo ga energijom uskrsnuća – u svom tijelu, bila je uznesena u Presveto Trojstvo i otvorila je put prema potpunom jedinstvu s Isusom Kristom. Dakle, vidite u ovim vremenima kada idemo prema jednoj vječnoj podjeli, kada Sotona i njegovi sljedbenici više neće moći prijeći granice koje je Bog uspostavio i s druge strane djeca u novom stvaranju, Marija stoji kao jedino sredstvo, jedino savršeno sredstvo koje nas vodi prema Isusu Kristu, prema mističnom jedinstvu s Kristom. Nema drugog sredstva. O tome svjedoče sedam velikih Arkanđela koji u njoj vide najveću silu čitavog Mističnog Tijela Kristova. Oni koji su rođeni od Boga zovu je Majkom. Zašto ju čisti duhovi nazivaju Majkom? Jer su u Njoj vidjeli Boga i onaj Božji život, i sa Kristovim uskrsnućem, sa proslavom Majke oni su povratili svu moć i s ovom moći  zajedno s cijelom Crkvom, Mističnim Tijelom  Kristovim kreće Sveti Mihael na čelu Crkve u ovu bitku koja je najavljena.[5]

Dakle, ova večer je večer Marije Suotkupiteljice koja je savršeno sjedinjena s  Kristom i ona će nam otvoriti put prema  uskrslom Kristu. Ne radi se o tome da je Ona Bog, nije Ona Otkupitelj, Ona je Suotkupiteljica. Trebao se netko iz čovječanstva savršeno sjediniti s Kristom, Ona je njegova Majka. To je pravo, postala je naša Majka koja nam priopćava ovaj život.

Evo, u ovom smjeru, možemo razumjeti također i Gospine riječi kada nas je pozvala da je sada slijedimo u duhu kamo god Isus ide kako bi povratili i posljednju dušu u Svemiru. Onda, mi smo ponosni na milost koju nam je Bog objavio, ali smo i čuvari i trebamo biti svjedoci suotkupljenja koje prolazi preko Bezgrešne Majke i možemo se nadati da ćemo jednog dana biti savršeno uključeni u novo stvaranje.

Želim vam sretnu uočnicu.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Post 22, 1-18

[2] Usp. Izl 14, 15-15,1

[3] Usp. Ez 36, 16-17a. 18-28

[4] Usp. Rim 6, 3-11

[5]Usp. Poruka Svetog Mihaela Arkanđela od 02.travnja 2020 „Apel čovječanstvu Zemlje“