Isusova prisutnost

24. ožujka 2020. – Uočnica Navještenja Gospodinovog

Poruka Presvete Marije

 

Isusova prisutnost

„Predraga djeco,

slavite sa mnom veliki dan navještaja koji je zauvijek promijenio sudbinu čovječanstva. Gospodin se spustio među vas, preko svoje Službenice, a to sam ja. Nastavlja biti prisutan na Zemlji i u čitavom Svemiru preko njegovih službenika, i njegove djece koja ga ljube, prihvaćaju i zazivaju.

Isusova prisutnost ispunjava Svemir. Nažalost, na Zemlji ste toliko pritisnuti djelovanjem Zla da ne možete u potpunosti prihvatiti Isusovu prisutnost. On je među vama, prolazi putovima svijeta, kako je činio dok je hodao Zemljom. Isus živi u slavi, ali se navještaj utjelovljenja neprestano obnavlja, neprestano na oltarima i u srcima njegove djece.

Kada prihvatite sa poučljivošću i s ljubavlju ovaj navještaj, onako kako sam ga ja prihvatila, sjedinite se s Isusom i On dolazi prebivati u vama. Duh Sveti se izlijeva na vas i rađa Božji život u svakome od vas i u narodu. Tako nosite u vama spasenje svijeta i Svemira. Stoga vas đavao toliko mrzi: jer u vama živi Spasitelj, pred kojim mora pognuti glavu.

Željela bih da razumijete, djeco moja, da tajna utjelovljenja nije nedostupna onima koji prihvaćaju i ljube Isusa, niti njegovom narodu. Naprotiv, Gospodin također i danas ponavlja svakome od vas: „Ne boj se našao si milost kod Boga … Duh Sveti sići će na te.“[1] I vi odgovarate sa mnom: „Evo me, evo službenika/službenice Gospodnje.“[2] To je smisao života: biti djeca Božja i službenici Gospodnji koji nose čovječanstvu Isusovu živu prisutnost.

Bez moga Sina Isusa, jedinog Otkupitelja, nema spasenja za čovječanstvo. Pogledajte što se događa na Zemlji: dovoljno je da Bog samo na trenutak skrene pogled od vas, da čovječanstvo ode u propast.[3] Tko vas može spasiti od mržnje, od bolesti, od vaših tragedija ako ne Spasitelj?

Predraga djeco, vrijeme je u kojem bitka postaje sve jača. No vi se ne borite sami, nego s Isusom koji je u vama. On vam je rekao: „Ja sam s vama u sve dane, do svršetka svijeta.“[4] Isus je uvijek s vama: na vašim oltarima kada slavite, među vama kada molite. U svakom trenutku, On je s vama i njegova prisutnost ispunjava vaš život. Ne zaboravite to. Mnogo puta se mučite u izvršavanju Božjeg djela, no istinsko Božje djelo je primiti Isusa u vas i dopustiti mu da živi, ljubi i služi preko vas. Da, dječice, Isus nastavlja služiti čovječanstvu, žrtvujući se na oltarima kako bi bio  blizu svima vama.

Ovih dana, poradi užasne bolesti koja pogađa Zemlju – koja ne dolazi od Boga, ali je plod čovjekove zloće i pokvarenosti – često čujete da se govori kako mnoge osobe, u bolnicama, umiru same.[5] Svi su zabrinuti poradi toga. Zašto? Bog je prisutan! Šalje svoje Anđele i svoja sredstva, On sam je pored bolesnih. Isus, koji je prolazio čineći dobro i ozdravljajući sve,[6] zašto bi ikada pustio svoju djecu da umiru u samoći? Samo tko želi biti sam, jer odbija Božju ljubav, ostaje sam; on je poput cvijeta koji odbija sunčeve zrake i umire. Neka ne bude tako za vas koji vjerujete u Boga, dječice!

Prihvatite Božju prisutnost i zadržite je živom u sebi. To je najveća pomoć koju možete pružiti ovoj Zemlji koja trpi, a također i Svemiru. Postoji još uvijek velik dio Svemira koji trpi, unatoč velikom trudu vaše vjerne braće.[7] To je poradi onih koji odbacuju Boga te nastavljaju sijati zlo i pokvarenost.

Predraga djeco, želim da, zajedno sa mnom, budete uvijek u Božjoj prisutnosti te da Bog bude prisutan u vama. Ovo je moj poziv ali i moja želja: da imate uvijek Boga u vama i pored vas. Isus je s vama i, kako je pisano, s leđa i s lica vas obuhvaća, i stavlja na vas svoju ruku.[8]

Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Lk 1, 26-38

[2] Usp. Isti odlomak

[3] Misli na kušnju koju proživljava čovječanstvo poradi pandemije, Covid 19 koja pritišće Zemlju. Kada Bog dopušta jednu kušnju takvog dometa, to čini da bi privukao pogled prema sebi onog dijela čovječanstva koje je daleko od Njega. Ako ga čovječanstvo nastavlja odbacivati, Bog ostavlja da čovječanstvo ide samo po pravednosti. U tom smislu, čini se kao da odvraća pogled od onog tko ne želi da ga se gleda. Radi se o jednoj slici za kojom se često poseže u Bibliji (npr. Post 3, 8-10). U stvarnosti, Bog nikada ne napušta, pa niti grešnike

[4] Usp. Mt, 19-20

[5] Odnosi se iznova na pandemiju coronavirus Covid 19, koja ubire mnoge žrtve u cijelom svijetu. Da bi se izbjeglo širenje zaraze, rodbini je zabranjen ulazak u bolnice, koja poradi toga ne može pratiti svoje najdraže u trenutku smrti.

[6] Usp. Dj 10, 38-39

[7] Odnosi se na Niski Svemir, evangeliziran od strane vjerne braće u velikoj sili i gdje, unatoč svemu, mnogi ostaju buntovni prema Bogu.

[8] Usp. Ps 139(138), 5