Razmišljanje “Kontemplirati Boga”

18.03.2020. 

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

 

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, sve vas pozdravljam, osobito one koji su bolesni ili u sebi nosite strah za svoje najmilije ili patite jer je netko od vaših rođaka, prijatelja ili netko drugi umro. Svi skupa ste dotaknuti ovom epidemijom u duši, a neki u tijelu. Mi molimo za vas i prikazujemo na poseban način također ovu Svetu Misu kako bi vas Gospodin, preko Svetog Josipa i Presvete Marije, zaštitio i vodio naprijed.

Na ovu svetkovinu Svetog Josipa, ja vas pozivam da kontemplirate Boga. Ako ne kontempliramo Boga, mi ne možemo shvatiti njegovo spasonosno djelovanje. Ne možemo se niti uzdići i Duh Sveti nas ne može voditi da budemo sjedinjeni s Otkupiteljem te da dosegnemo lice Očevo.

Prvo što smo čuli u poruci Svetog Josipa od 10. ožujka 2014.[1] je da se poznajemo u Bogu. No kako možemo upoznati u Bogu jedno drugo jer nas Bog nadilazi, jer je to transcendentno? Upravo prigodom svetkovine Svetog Josipa možemo spoznati da je Bog svojim djelovanjem prisutan među nama jer čuva život koji je stvorio, otkupljuje ga, vodi do savršenstva. I mi koji pripadamo, nastojimo pripadati Crkvi Isusa Krista svega Svemira, trebamo razumjeti trojstveno djelovanje u ovom vremenu, uključiti se u ovo trojstveno djelovanje, primiti milosti i sudjelovati u njegovom djelovanju.

U duhovnom životu, nažalost, mnoge molitve počinju od ja i vraćaju se u ja jer se ne uzdižu u volju Božju. Da bismo spoznali Boga moramo biti poput Svetog Josipa, pravednog i plamena srca, i nije htio odbaciti Presvetu Mariju, njegovu Zaručnicu jer nije želio staviti Mariju u tešku situaciju i ono što je začela, ali bio je pravedan. Kada je jedna osoba u vjeri otvorena za Božje djelovanje, ona se uzdiže prema Bogu i Bog joj pomaže. Ne znajući što učiniti, ostao je pravedan i Bog mu je pomogao: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.“[2] Pravednik je onaj koji je u vjeri otvoren Bogu, raspoloživ je prihvatiti Božje djelovanje. Tada Bog postaje prisutan u njegovom životu, kao u slučaju Svetog Josipa, i daje osobi razumjeti što treba napraviti te daje milost, energiju za ostvarenje onog koraka kojeg Bog želi. “Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.”

Dakle, u ovoj situaciji, predraga braćo i sestre, trebamo biti otvoreni za Božje djelovanje, razumjeti također ovu katastrofu na Zemlji, ovu epidemiju, no biti raspoloživi sudjelovati u Božjem djelovanju koje nadilazi sve ono što ljudi misle, što žele napraviti, ali ne znaju što napraviti i kako riješiti. A Bog ima sva rješenja. Rečeno nam je da kad bi, svi oni koji na Zemlji mole Oče naš, bili pravedni, uzdignuti prema Bogu, Bog bi promijenio situaciju na Zemlji. Nažalost to nije tako. Oče naš kojeg često molimo polazi od ja i vraća se u ja, u zakone ja i ne uzdiže se u zakone Božje.

I tako mi možemo spoznati Boga i možemo surađivati s Bogom, ali Boga poznajemo u svakodnevnoj stvarnosti, jer u našoj svakidašnjoj stvarnosti da bismo živjeli imamo pored sebe jednu drugu osobu, druge osobe i duboki smisao Crkve je ono što ove osobe žive u Bogu, koje su u Bogu, tada se razumiju. Tada svi originali u Bogu mogu zasjati u Božjoj svjetlosti i svatko od nas doseže svoju puninu. Primjer je odnos između Presvete Marije i Svetog Josipa. Dok u ovoj poruci objašnjava da se trebamo naći u Bogu, Sveti Josip kaže: „Nismo mi bili oni koji su se upoznali, nego nas je Bog sjedinio u sebi; niti poradi njegovog djela,ma prije svega nas je sjedinio u sebi, postali smo jedno srce.“

Evo, ovo je zadatak Crkve Isusa Krista u ovom vremenu: pronaći se u Bogu, i upravo u ovoj godini kada se trojstveno djelovanje očituje u svoj sili na Zemlji, dano nam je jedno sredstvo: Marija Suotkupiteljica. Zašto Suotkupiteljica? Jer svi smo mi uronjeni u grijeh i svi skupa svakodnevno osjećamo težinu grijeha. Bila je potrebna jedna osoba koja u potpunosti sudjeluje u onoj Božjoj misli u kojoj je stvorena, koja savršeno sudjeluje u Otkupitelju i postaje savršena Zaručnica Duha Svetoga. Bilo je potrebno jer smo mi olakšani i možemo se uzdići. No naš zadatak nije nagađanje, uvjeravanje drugih, nego da iskusimo onaj protok bezgrešnog, cjelovitog života u Mariji i, poput Svetog Josipa, da živimo s Marijom. Pošto ste prošli ovo vrijeme, ove godine na seminarima, znate da nam je Marija rekla: “Ja želim biti s vama”, ona je s nama, ona je s nama!

Ima jedan korak naprijed da bismo osjećali Mariju: to je da se također i mi trudimo biti suotkupitelji. Sveti Josip, pozvan biti Marijin zaručnik, ništa od toga nije očekivao. Nije mu bilo objavljeno. Primljena milost istovremeno postaje kušnja, i znate da je također i Sveti Josip imao kušnje. Njegov put u Egipat, povratak, potom umire mlad, nije to bilo romantično, nego u vjeri je sve to prihvatio.

Dakle, naš je zadatak ono što nam je rečeno: uzdići k Bogu sve patnje njegova naroda. To je suotkupljenje. No mi nikoga ne možemo uzdići ako se vrtimo oko nas samih, oko naših strahova, oko interpretacija onih koji ne vjeruju u Boga i mi se ukopavamo i ukopavamo druge. Tada se međusobno nalazimo ne poput Josipa koji je vidio Mariju u Bogu i među njima kasnije malog Isusa, nego se nalazimo s beznadnim osobama, pritisnutim. Kako možemo voditi naprijed ovo čovječanstvo?

Dakle pozivam sve vas koji slušate, da kontemplirate Boga. Bog nas nije zaboravio. Zemlja je ona koja je zaboravila Boga i odlučila živjeti sama, kako je Bog Otac rekao u poruci od 4. kolovoza prošle godine.[3] Trebamo vidjeti jesmo li također i mi uronjeni u ljudsku misao i ostajemo okrenuti prema zemlji, a da ne vidimo Boga. I rečeno nam je da će se Bog i njegova sredstva objaviti u ovom vremenu, očitovat će trojstveno djelovanje. Isto tako kada Bog kuša čovječanstvo, kuša svakoga od nas jer osjećamo boli ovog čovječanstva, to čini da nas probudi i tko se probudi, uzdiže se s Marijom te iskusi, kako je Ona rekla, one utjehe neba,[4] koje su uskrsli duh, uskrsla duša koja se uzdiže k Bogu.

Vrlo je važno da uđemo u ovo zajedništvo u ovim vremenima kada smo odvojeni jedni od drugih, da tako kažemo. Mi smo se distancirali. Dobro smo napravili da smo se distancirali jer smo zahvaćeni duhom ovoga svijeta, no iz duha ovog svijeta rodile su se tragedije jer se čovječanstvo odvojilo od Boga, pa i danas često čujemo: „I kad se vratimo u normalno stanje“. Koju normalnost, onu koja je uzrokovala katastrofe? I ovo je vrijeme kada se svi članovi Crkve Isusa Krista svega Svemira na Zemlji sjedinjuju u duhu, onom duhu oko Presvete Marije, i Svetog Josipa. I kako se Sveti Josip sjedinio sa Presvetom Marijom Suotkupiteljicom i prihvatio Otkupitelja u Njoj, isto tako se sjedinio sa Kristom, po Mariji je formirao jedno srce, tako i mi prihvaćajući Suotkupiteljicu, prihvaćajući jedan poziv da smo Crkva koja živi u Kristovom Duhu, moći ćemo uzdići našu snažnu molitvu za pomoć onima koji su slabi kad se ne mogu ustati. Možemo posvetiti sve žrtve, sve patnje čovječanstva koje čeka spasenje. Tada s našim sudjelovanjem u Žrtvi nevinog Jaganjca koji se neprestano prikazuje i nas prikazuje sa plemenitim željama da spasimo, bit ćemo uslišeni i milost će ići u korist svih onih koji žele biti spašeni. Nitko neće biti ostavljen.

Onda, po zagovoru Svetog Josipa, ulazimo u Bezgrešno Srce Marije, našeSuotkupiteljice da bismo ušli u Srce Isusovo. I kako on kaže u ovoj poruci: „I s njom sam, s Marijom, formirao sam jedno Srce. Tako mogu reći da sam i ja ušao u PresvetoTrojstvo, iako indirektno.” Isto vrijedi i za nas i nema drugog puta, nema drugog puta ako se ne uzdignemo prema Bogu, nećemo se niti ukorijeniti u Boga i mnogo ćemo trpjeti u ovom vremenu, no bez utjehe neba. Dakle, sjedinimo se u prikazanju po Bezgrešnom Srcu Marijinu kako bi naš život mogao biti cjelovit.

U ime Oca,Sina i Duha Svetoga.

[1] Poruka Svetog Josipa pod naslovom „Biti u zajedništvu s Bogom“ od 10.03. 2014 objavljena u knizi “Prema novom stvaranju – Svezak 4,2014-2017 godina”, na stranici 11 (knjiga se nalazi samo na stranici https://premanovomstvaranju.org, nije štampana.)

[2] Evanđelje od svetkovine Svetog Josipa: Mt 1, 16.18 – 21.24a

[3]Poruka pod naslovom „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org

[4]Poruka Presvete Marije od 22 veljače 2020 „Ja sam Suotkupiteljica čovječanstva“, objavljena na https://premanovomstvaranju.org