Trojstveno djelovanje u „Crkvi Isusa Krista u Svemiru“ – Novi narod postaje Crkva

Trojstveno djelovanje

u „Crkvi Isusa Krista u Svemiru“

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Poglavlje 2

Novi narod postaje Crkva

  1. Temeljne faze

U prethodnom smo poglavlju u glavnim crtama prošli kroz događaje koji su označili prekretnicu u povijesti spasenja svega Svemira. Vidjeli smo i kako je veliki Božji plan uglavljenja svega stvorenog u Kristu ušao u svoju završnu fazu.

Do danas su evangelizaciju svemira vršila braća iz čovječanstva vjernih Bogu. Naviještaj spasenja po Isusu Kristu tako je stigao do svih naseljenih planeta koji su još uvijek bili u ne znanju. Evangelizacija Zemlje je također započela i još uvijek je u tijeku.

Na zemlji jedan dio kršćana prihvatio je ove programe i pridružio se drugoj braći u Svemiru. Na taj način, također i na našem planetu formirana je Crkva Isusa Krista svega Svemira, čije smo službeno proglasili postojanje 20. svibnja 2018. Podsjećamo čitatelje da se, kroz naša razmišljanja, pod pojmom Crkva namjeravamo isključivo odnositi na „Crkvu Isusa Krista svega Svemira“.

Crkva je Božje djelo i širi se na čitav Svemir, kako nam je napomenuto:

„Crkva je Božje djelo, osnovana je od Boga i čine je sva djeca Božja koja ga ljube i koja mu služe. Gdje god u svemiru postoje ljudi vjerni Bogu, oni su Crkva Božja, jer su svi bili stvoreni, otkupljeni i posvećeni od Boga Oca po Sinu Isusu Kristu, u snazi Duha Svetoga. Pripada li neki čovjek ili ne pripada Crkvi Božjoj ne odlučuju ljudi nego Bog, koji proniče srca, koji poznaje misli i putove svakog čovjeka i sudi pravedno i milosrdno. Pripadnost Crkvi ili isključenost iz nje proizlazi iz prihvaćanja ili ne prihvaćanja života Božjeg, o tome osjeća li se netko ili ne dionikom sveopćeg zajedništva s čitavim Božjim narodom u cijelom svemiru. Čovjek se isključuje iz Crkve u trenutku kada odbija pripadati Bogu, darivati se njemu, prihvatiti brata u ime Božje, i živi po zakonima sebičnosti, pokvarenosti i smrti.

Čuvajte se kršćani na Zemlji, koji se smatrate dijelom Crkve, a potom se ponašate kao pogani!“[1]

Ovaj prikaz Crkve sadržan je u snažnom Božjem djelovanju u ovim vremenima i u programima koji su nam pokazani, koji se ostvaruju i koji će se ostvarivati.

Do proglašavanja Crkve na Zemlji nismo došli preko noći, već nakon godina i godina hoda, tijekom kojih smo bili svjedoci odgovora i duhovnog rasta naroda kojem pripadamo. Jednog novog naroda kako je više puta definiran od Boga i njegovih sredstava. Novog u duhu, prikazanog Isusu po Bezgrešnom Srcu Marijinu, pažljivogna božansko vodstvo koje nikad nije nedostajalo. Njegova duhovnost počiva na tri stupa: 1) prikazanje života Bogu po Bezgrešnom Srcu Marijinu; 2) bezgrešnost ili cjelovitost života; 3) sveopće zajedništvo, tj. sa svom Crkvom prisutnom u Svemiru.

Od proglašenja 2018. godine, o komuje rečeno, pa do danas, naš je narod postupno razvijao svijest o tome da je Crkva i napravio je konkretne korake na sve većem jačanju svog identiteta. Isto tako i objave koje smo posljednjih godina primili od Gospodina i njegovih sredstava, prije svega Presvete Marije, postupno su se usredotočivale na pripadnost našeg naroda Crkvi svega Svemira.

Prva temeljna faza prema stvaranju Crkve na Zemlji datira od Duhova 2016. Na tu svetkovinu, Duh Sveti se obratio našem okupljenom narodu nedvojbenim riječima, koje su potvrdile našu pripadnost narodu svega Svemira:

„Danas ja želim učiniti od vas jedan novi narod… To je svečan dan jer danas se spuštam na vas u istoj snazi u kojoj sam se spustio na prvu Crkvu. Spuštam se također na cijeli svemir na svako dijete Božje, kako bih od svakog djeteta Božjeg načinio živi hram. Sva djeca Božja u svemiru oblikovat će zajedno novi narod.

… Od sada i ubuduće bit će samo jedan narod Božji u cijelom svemiru. Od sada pa nadalje nećete više biti mali ostatak čovječanstva sa Zemlje, već narod Svemira koji živi na Zemlji. U Božjem će narodu postojati različitost iskustva, kultura, planeta, no bit će samo jedan duh. Ja sam Onaj koji držim narod ujedinjen, koji međusobno povezujem svu djecu Božju da bih od njih načinio jedan novi narod.“[2]

Ovom vrlo važnom koraku, iste godine 2016. nadodali su i drugi, jednako važni, kojih se želimo nakratko prisjetiti.

Prije svega, Gospodin je ovom narodu na Zemlji povjerio četiri Kuće koje je nazvao Kuće-Svetišta. Smještene su u Međugorju (Bosna i Hercegovina); u Ghedi (Bs) i Finale Ligure (Sv), obje u Italiji; te u Češkoj. To su mjesta molitve, bratskih susreta, formacije, na kojima se osobe mogu upoznatis programima Crkve te biti praćene na duhovnom putu.

Nakon toga dobili smo znak koji nose svi oni koji pripadaju Crkvi Isusa Krista svega Svemira: jedan Križ s Bezgrešnim Srcem Marijinim u centru. Na ovoj web stranici ćete pronaći detaljan opis. Majka Božja govori o njemuovako:

„To je znak sve moje djece u čijim grudima se događa trijumf moga Srca, jer moje Srce trijumfira u vašem srcu. I kada svi budete primili ovaj znak, ispunit će se vrijeme i približit će se povratak moga Sina. Svi oni koji se obrate na Zemlji i u svemiru i postanu dio novog naroda primaju ovaj znak, obilježeni su mojim Srcem, Srcem Majke Spasitelja. To je trijumf Kristove ljubavi u svakome od vas“ .[3]

Duh Sveti nadodaje:

„Primit ćete znak preko kojeg ću utisnuti u vas pečat Trojstva. To je moćan znak u cijelom Svemiru upravo zato jer nosi u sebi snagu Presvetog Trojstva; jednu snagu koju nijedna sila neće moći poraziti ”.[4]

Želimo pojasniti da također i oni koji nisu materijalno primili ovaj znak, jer nisu u mogućnosti prisustvovati našim susretima, ali su se iskreno prikazali Isusu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, primili su u svome srcu isti znak, koji duhovno djeluje u njima. Na taj su način, svi kršćani u Svemiru primili ovaj znak, koji je pečat Presvetog Trojstva.

Od početka 2017. i kroz cijelu 2018. godinu, preko poruka svakog 13. u mjesecu, Gospa je dugo govorila o Božjem životu i svom narodu u cijelom Svemiru, predstavljajući se kao Majka čovječanstva. Sve su poruke bile sabrane u knjizi pod naslovom: „Život nije život bez Boga“.

Dana 13. listopada 2017., na stogodišnjicu posljednjeg ukazanja u Fatimi, Presveta Marija se i dalje obraća ovom novom narodu nazivajući ga malom, velikom Crkvom Božjom:

„Vi ste mala, velika Crkva Božja na ovoj Zemlji. Željela bih da se doista tako osjećate. Ne bojte se osjećati se Crkvom; Crkvom Krista, moga Sina, koja postoji i pulsira u cijelom Svemiru … Bogu je potrebna njegova Crkva, ova mala, velika Crkva koja će imati snagu suprotstaviti se neprijatelju … Ova će Crkva imati snagu živjeti svojim autonomnim životom, daleko od ljudskih intriga i arogancija moćnika.“[5]

Od ovog trenutka i u buduće novi je narod pozvan postati svjestan toga da je Crkva. Neprestano je pozivan od Boga i njegovih sredstava prihvaćati i svjedočiti programe koji su nam objavljeni. Gospodin traži od ove male Crkve da živi istinsko svlačenje od vlastitih ideja, logika, ambicija. Iznad svega traži da se euharistijska slavlja dovedu na sve višu razinu, sličnu onoj u Nebeskoj Liturgiji. Poziva na jednu uzdignutu molitvu, na nakane Presvete Marije a ne više na ljudske nakane, koliko god one bile plemenite.

U 2018., godini s početkom evangelizacije Zemlje, od ove Crkve zatraženo je potpuno posvećenje Bezgrešnom Srcu Marijinu, kao polazištu evangelizacije. Trijumf njezina Srca zapravo je neizostavan uvod u slavni Kristov dolazak.

Tako dolazimo do 20. svibnja 2018. Novi narod sada je već spreman navijestiti svijetu postojanje i djelovanje Crkve Isusa Krista svega Svemira. Nije to nova Crkva, već jedna jedina Crkva koju je utemeljio Krist, jedna , apostolska i nedjeljiva, prisutna u čitavom Svemiru, kako Gospa objašnjava u poruci od 9. prosinca 2018 :

„Dječice, vi ne govorite o nekoj drugoj Crkvi, niste osnovali jednu alternativnu Crkvu. Crkva je jedna. Nažalost, tijekom stoljeća, netko se ubacio u pravu Kristovu Crkvu i gurnuo narod Božji u jedan kut, ostavio ga je u sjeni. Proglašavanjem postojanja ove Crkve, Bog je vratio svoj narod u centar. Sad će Božji narod izbaciti ne-narod, to jest one koji su okupirali Crkvu Božju poradi njihovih interesa i ambicija a koji nemaju nikakve veze s Isusom Kristom.

„Crkva je uvijek bila jedna, osnovana od strane moga Sina na Zemlji i utemeljena na Apostolima, prorocima, mučenicima i svecima; ne samo onima koje je proglasila Crkva, nego na redovima nepoznatih svetaca, malenih, pritisnutih i na njegovom vjernom narodu. Sada prava Kristova Crkva iznova izranja u sili, preko jednog naroda koji želi živjeti i staviti u praksu Evanđelje, riječi Svetoga pisma, učenje istinske Crkve i svetaca.“[6]

U poruci od 13. prosinca 2018 Gospa i dalje govori o Crkvi Isusa Krista svega Svemira i pokazuje konkretne korake za pripadanje toj Crkvi:

„Govorila sam vam o Bogu i njegovu životu koji se širi po svem svemiru. Danas vam kažem da Crkva, koju je moj Sin utemeljio na Zemlji, nije ostala ograničena na Zemlju, nego je prisutna u cijelom Svemiru. Imate braću i sestre raspršene u svemiru, koji kao i vi zazivaju ime moga Sina i nazivaju se Kršćanima.

Isus je dao život također i za njih i procijenio ih je dostojnima pripadati njegovom narodu. Činjenica da ih ne možete vidjeti svojim očima ne znači da oni ne postoje. Nemojte biti poput mnogih arogantnih ljudi koji poriču sve što ne razumiju. Velike tajne Božje mogu se shvatiti u poniznosti i u molitvi, kao što se meni dogodilo.

Doći će dan kada će svi Božji sinovi živjeti sjedinjeni u novom stvaranju, koje će moj Sin ustanoviti na kraju vremena. U njega neće ući oni koji služe Luciferu, odbacuju pravoga Boga i ne ljube braću. Neće ući niti oni koji su koristili ime moga Sina kako bi služili sami sebi i vlastitoj sebičnosti. Danas, čovječanstvo svega svemira još uvijek je u hodu, kako bi priteklo jednom jedinom cilju: da bude sjedinjeno u Isusu Kristu te da formira jedan jedini narod. Međutim, već danas, možete iskusiti živu prisutnost Crkve Isusa Krista svega svemira, otvarajući vaše srce novosti vremena koja nadolaze. Molite Duha Svetoga da imate svjetlo te da ne odbacite sve, poput hirovite djece.

Želite li također i vi biti dio Crkve Isusa Krista cijelog svemira? Ako to želite, od vas se traže tri stvari: 1) darovati potpuno život Trojednom Bogu, po mome Bezgrešnom Srcu; 2) živjeti jednim cjelovitim životom, u poštivanju božanskih zakona koji su vam objavljeni po mom Sinu Isusu u Evanđelju; upisani su također i u vama i Duh Sveti ih drži živima u vašem duhu; 3) vjerovati u postojanje drugih Božjih sinova u svemiru, koji zajedno s vama tvore njegovu Crkvu, jednu i nedjeljivu; živjeti s njima u zajedništvu duha i molitve.

Crkva na Zemlji, kao što ste vidjeli sve do danas, podijeljena, opterećena duhom svijeta, zaražena mnogim štetočinama, morat će ustupiti mjesto istinskoj Crkvi Isusa Krista, koja živi i kuca u svem svemiru. Nemojte biti uznemireni ovim i ne skandalizirajte se jer Bog treba pročistiti svoj narod; to je jedan čin pravednosti i milosrđa.“[7]

Naša Majka nikada nije sakrila od nas odgovornost i poteškoće u našem hodu, no uvijek nas je ispunjavala nadom, podsjećajući nas na veliko poslanje koje je na Crkvi Isusa Krista svega Svemira:

„Poslanje Crkve jest to da neprestano rađa Božju djecu za život Presvetoga Trojstva. To ih čini cjelovitim, slobodnim, sposobnim izabrati dobro i odbaciti zlo, da bi susreli svako dijete Božje kako bi mu dali život.

Sada je vrijeme da ova Crkva, koja je sjedinjena s onom koja je u Svemiru, nosi svoj navještaj svojim životom; vlastitom doktrinom, vlastitom liturgijom i vlastitim sakramentima, sa svim onim što je primila kroz ove godine. Sve to formira zaista veliki polog vjere, nade i ljubavi.

Ne kažem vam da nećete imati protivština jer Luciferova mržnja prema Crkvi Isusa Krista svega svemira je velika, no Božja ljubav prema vama je puno veća. Također i moja ljubav prema vama je puno veća i zahvalna sam vam na svemu što ste napravili kroz ove godine.

Vaše će kuće stvarno biti svetišta. One će privući čovječanstvo dobre volje koje će moći vidjeti drugu Crkvu, moći će vidjeti ono što još nije vidjelo na Zemlji. Ja želim da ova Crkva bude siromašna, tj. da ne bude bogata s puno novca i sredstava, već bogata i moćna u vjeri, u nadi, u ljubavi, u nauku i čudesima, u svemu onom što će vam Bog dopustiti da izvršite jer vrijeme istječe, djeco moja. Bog mora djelovati da bi spasio Zemlju od onog dijela čovječanstva koje želi uništiti sve i svakoga.

Dobro zapamtite da ste vi oni na kojima Bog utemeljuje ovu Crkvu, koja je savršeno sjedinjena sa Svetim Petrom, s apostolima, sa svim Božjim sredstvima. Danas, na ovoj Zemlji, vi ste oni na kojima Bog utemeljuje Crkvu Isusa Krista svega svemira. Budite svjesni veličine i odgovornosti, ali budite isto tako radosni jer vas je Bog izabrao. Kada Bog odabire, on odabire iz ljubavi i da bi vas ispunio svojom ljubavlju.“[8]

  1. Posvećeni da bismo nosili Božji život

Svijest da smo Crkva Isusa Krista svega Svemira, prisutna i djelotvorna na Zemlji, vodila nas je da vršimo konkretna djela koja su obilježila jednako tako konkretne faze u našem hodu.

4. kolovoza 2019 naša je Crkva svečano posvetila Zemlju Bogu Ocu, polažući u njegove ruke velike patnje ovog planeta. Tom prigodom, Otac nam je uputio jako znakovite riječi. Donosimo vam neke od njih:

„Danas, u vama, među vama i preko vas, ostvaruju se moja obećanja. Obećanja dana ocima vašim o novom čovječanstvu, otkupljenom; obećanja proroka. Napokon se oživotvoruje nada mnogih svetaca koji su bili među vama. Obrisane su suze pravednika kroz povijest, koji su se nadali vidjeti ono što vi danas gledate.[9] Ostvaruju se moja obećanja jer sada na Zemlji postoji narod koji pripada meni. Konačno, tu je Crkva svega svemira koju je moj Sin utemeljio: živa, pulsirajuća, sveta, cjelovita, koja traži samo moju volju.

Vidite, dječice, kako stoje stvari na Zemlji. Čovjek me ne traži, ne želi me, ne poznaje me, odbija me. Zbog toga sam želio jedan drugi narod i stvorio sam jedno novo čovječanstvo. Kroz stoljeća budio sam svece, proroke, pravednike, ali sada se u vama ostvaruje moje obećanje jednog novog naroda: vi ste moj novi narod i ja sam vaš Bog.[10]

8. prosinca 2019 Crkva se svečano posvetila Duhu Svetom i 31. prosinca 2019 Presvetoj Mariji. U novije vrijeme 19. siječnja 2020, Crkva se svečano posvetila Presvetom Trojstvu. To je jedna točka dolaska i polaska, kako naglašava Bog Otac:

„Ovaj dan je točka dolaska i polaska. To je točka dolaska, jer danas se završava vaša priprema i to je polazna točka, jer od danas započinje pravo i istinsko poslanje za vas.

Preko vas se treba očitovati moja slava, jer je Crkva pozvana očitovati slavu Presvetog Trojstva, posebno moju Očinsku slavu. Ja sam Otac koji sve ljubi i koji želi sve spasiti.

Od sada i ubuduće, prava će Crkva biti odvojena od one lažne i rasti će. Očitovat će moju snagu i moju slavu. Znajte da postoji samo jedna Crkva, koju je na Zemlji utemeljio moj Sin Isus Krist i koja je prisutna u cijelom Svemiru. Ona prepoznaje Presveto Trojstvo i Mariju Kraljicu, Majku i Suotkupiteljicu čovječanstva. Prihvaća i živi zajedništvo sa svom braćom u Svemiru, svugdje vrši svoje poslanje, donoseći spas živima i pokojnima. Ne postoji neka druga Crkva i neće je biti.“[11]

 

  1. Evangelizacija Zemlje

 Gospodin je pokazao linije evangelizacije Zemlje za 2020 godinu:

„Započinje vrijeme u kojem će moje djelovanje sve više objavljivati kraljevstvo moje Crkve. Odsada i ubuduće moja Crkva će biti sa mnom gdje god ja budem, slijedit će me kamo god budem išao, kao što je pisano u Otkrivenju.[12] Od sada i ubuduće u svim svetohraništima, u svim svetištima, u svim portalima, na svakom mjestu gdje će moja slava zablistati, zablistat će također i slava moje Crkve.[13] Govorim o svojoj Crkvi, ali, o onoj koja je sa mnom prošla kroz moju smrt i uskrsnuće, koja nosi pečat moje kraljevske vlasti, Kraljev pečat.

Moj pečat na vama je moja krv. Ja sam je prolio za vas, ali učinio sam još više: obilježio sam vas svojom krvlju. Moja krv je neosporan dokaz da pripadate meni i da ste uključeni u moj život. Vi ste dio mene, dio ste mog Mističnog Tijela koje je moja Crkva. Mistično Tijelo nije neka apstraktna slika, nego je stvarnost: to je jedno tijelo koje se kreće u svemiru, koje živi, misli, ljubi, trpi i djeluje. To je moje Mistično Tijelo. Svi vi možete biti njegov dio, pod uvjetom da dopustite biti obilježeni mojim Kraljevskim pečatom, pečatom moje smrti i uskrsnuća.

Tko ne prihvati biti opran u mojoj krvi, prolazeći sa mnom iz smrti u život, ne može biti dio ove Crkve. Rastreseni kršćani neće me moći slijediti, oni koji misle da pripadati meni jest jedna šetnja, odlazak nedjeljom u crkvu dobro odjeveni. Ne, to ne znači biti kršćanin. Kršćanin je onaj koji je u Kristu i živi u Kristu da bi postao novo stvorenje.[14] Bez toga nema kršćanstva, postoji jedna religija koja se naziva kršćanstvo, jedna između mnogih. Moja Crkva svega Svemira, naprotiv, nije samo jedna vjerska institucija, nego je moje Mistično Tijelo koje nosi na sebi Kraljev pečat, pečat moje krvi.“[15]

Duh Sveti objašnjava narav ovog trojstvenog djelovanja koje usmjerava evangelizaciju Zemlje:

„Poslanje o kojem govorim nije vaše djelo, nego djelo Presvetog Trojstva, koje ostvaruje preko svog naroda. Otac vas poziva već od trenutka začeća. Ako odgovorite na njegov poziv, Isus dolazi k vama izvršiti Očevo djelo u svakomu od vas i preko vas. Potom u potpunosti potvrđuje svoje djelo, preko Krštenja. Također se i ja spuštam na vas u sakramentu Potvrde kako bih potvrdio Isusovo djelo koje On vrši u Očevo ime, u svakome od vas.[16]

  

  1. Djelovanje u duhu

 Glavno djelovanje Crkve Isusa Krista svega Svemira je djelovanje u duhu, koje također sadrži najveći i najsnažniji oblik evangelizacije. Isus ga opisuje ovako:

„Želim da shvatite jednu važnu stvar: postoji akcija svakoga od vas koja se odvija u tijelu, kao pokreti koje činite svaki dan, a koji se odražavaju prije svega na materijalni svijet. Postoji isto tako akcija koja se odvija u duhu, i to se odražava prije svega na duhovnu razinu. Npr. kada za nekoga molite, vaše djelovanje je na razini duha i dodiruje duh onoga za koga molite. Isto se događa kada nekome oprostite: vaše djelovanje je opet na razini duha, odražava se na duh onoga komu ste oprostili. To je djelovanje koje se ne vidi, ali koje postoji i jako je moćno, jer pokreće dubine svega onoga što dodiruje. Bog uvijek koristi svoja sredstva bilo fizički bilo duhovno, ovisno o njihovoj prirodi, potrebama i o njegovoj volji.“[17]

Djelovanje u duhu vođeno je od Duha Svetog i zahtijeva naše potpuno prianjanje uz Njega i njegove poticaje. Djelovanje u duhu omogućava nam da budemo u zajedništvu s braćom i sestrama svega Svemira, jer samo je Duh Sveti onaj koji omogućuje zajedništvo između svih članova njegove Crkve. U njemu se uzdiže naša molitva za žive i pokojne i njegova se milost izlijeva na Crkvu svega Svemira, koja iz dana u dan raste i jača.

Vjerovali smo u snagu djelovanja u duhu i iskusili smo njegov domet. Više smo nego ikad svjesni da vjera, nada i ljubav svakog od nas rađaju jednu snagu koja se prenosi na one koji žive daleko od nas, čak i na različitim planetima, jer Duh Sveti, koji ispunjava Svemir, ne poznaje granice i može srušiti bilo koju barijeru. Iskusili smo da snaga sveopćeg zajedništva može vršiti čudesa.

Poradi toga ozbiljno smo prihvatili poziv koji nam je Presveta Marija uputila uoči bdijenja Bezgrešnog Začeća 2019. Gospa nas je pozvala da s Njom sudjelujemo u velikom djelovanju u duhu koje danas Gospodin traži od ove Crkve:

„Gospodin me danas šalje da zatražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda jedan veliki čin ljubavi: da se zajedno sa mnom, od sada i ubuduće, prikazujete na svim oltarima Zemlje, gdje god se slavi Euharistija. Nije važno je li svećenik dostojan ili ne. Moje prikazanje, zajedno s prikazanjem Crkve Isusa Krista svega Svemira, izliječit će mnoge rane. Sa svakog oltara na Zemlji uzdignut će se prema Bogu jedna dostojna žrtva koju će Otac primiti, zajedno s Kristovom žrtvom.

Ovo je jedan vrlo važan korak, koji će proizvesti snažan val milosti na Zemlji i velika će se snaga uzdizati sa svakog oltara. Bit će to Božja snaga i snaga njegova naroda. Nećete se prikazivati samo vi ovdje prisutni i oni koji pripadaju Fondaciji: sva Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se sa mnom na svakom oltaru. Neće biti više oltara na kojima se moj Sin prikazuje sam, nego će uvijek oko Njega biti njegov narod. Rijeka milosti će poteći za svu Zemlju.

Želim vam objasniti još jedan vrlo važan aspekt. Trebate znati da također i u drugim religijama ima puno djece koja su rekla da Presvetom Trojstvu u trenutku začeća, ali su prihvatila utjeloviti se u drugim religijama, u narodima na Zemlji koji ne poznaju moga Sina. Učinila su to iz ljubavi, žrtvovala su se. Bogu je bila mila njihova žrtva, no sada želi spasiti ovu svoju djecu, želi ih vratiti k sebi, jer mu pripadaju.

Stoga vi i ja, zajedno sa svom Crkvom svega Svemira, prikazivat ćemo se također i u poganskim hramovima, tamo gdje vam se čini nemoguće da može boraviti Krist, ali gdje su prisutna njegova djeca koju treba probuditi, uzdići, hraniti i brinuti se o njima. Tako ćete mi pomoći zdrobiti Sotonino kraljevstvo, jer će se također i u poganskim hramovima uzdići snaga Trojedinog Boga i Crkve svega Svemira. Sotonino kraljevstvo bit će ispražnjeno iznutra. Bez buke, bez spektakularnih radnji, nego kap po kap, dan po dan, žrtva Moga Sina i njegovog naroda uzdizat će se sa Zemlje i razorit će neprijateljeva kraljevstva.

To je veliko Božje djelo, koje ne možete izvršiti sami, nego sa mnom i sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira, koja će se prikazivati s vama i za vas. Zemlja je posljednji planet koji treba biti izliječen; najteži je, ali treba biti uzdignut. Bog ne želi uništiti Zemlju. Sotona je želi uništiti, a ne Bog. Bog je želi spasiti i njegovati, jer on ljubi sve.

Dječice, ne bojte se onoga što tražim od vas. Ne bojte se da ćete trebati trpjeti na patološki način, ne radi se o tome. Posvećenjem Duhu Svetom,[18] koje ćete uskoro izvršiti, dat ćete Njemu potpunu moć u vama. Tako će Duh Sveti koristiti vaš duh i slati ga tamo gdje je najpotrebnije. To je djelovanje u duhu: vaš duh biva nošen Duhom Božjim tamo gdje je potrebno. Trojstveni vir će vas zahvatiti, podići, nositi vas i vraćati vas, i vi ćete prolaziti Zemljom, pa i svemirom, iako živite svoj svakodnevni život. Ovo je čudo Božje koji u svakodnevnom životu i u tišini čini svoja čudesa u vama, za vas i preko vas.“[19]

 

  1. Egzorcizirati Zemlju

 Među zadacima ove Crkve nije mogla izostati niti borba protiv Zla koje steže čovječanstvo na Zemlji. Samo će Gospodin zauvijek poraziti Lucifera i njegove čete na kraju vremena, ali njegova se Crkva sve do sada bori zajedno s Njim kako bi oslobodila Božju djecu iz tame, u iščekivanju slavnog dolaska Gospodina Isusa. Pred dramatičnim događajima koji se otvaraju pred čovječanstvom ove Zemlje, čini se više nego ikad nužan trud ove Crkve u borbi protiv zla.

Na dan Božića 2019, Isus nam je govorio o našem poslanju i našoj borbi u 2020. godini, godini posvećenoj Duhu Svetomu.

„Pred vama se otvara ne samo jedna nova godina, već jedno novo vrijeme: vrijeme preporađanja svega Svemira u meni. Bit će to godina borbe protiv Sotone. Započet će završna bitka, koja će se odvijati na Zemlji, i vi ćete se boriti zajedno sa mnom. Božje i Sotonine čete sada su postrojene: Jaganjac i Zmaj nalaze se jedan nasuprot drugog.

Bit će to izuzetno jaka borba u duhu. Poslat ću vas da egzorcizirate Zemlju, da ostvarite ono što je Crkva od početka trebala izvršiti: istjerati zlo snagom moga Duha. Ovu bitku nećete moći pobijediti svojom ljudskom snagom, mudrošću, propovijedima niti riječima, nego samo u sili moga Duha. Sada možete shvatiti zašto će sljedeća godina biti potpuno posvećena Duhu Svetom: On će naime biti Onaj koji će podržati ovu bitku u vama. Duh Oca i Sina, Treća osoba Presvetog Trojstva, borit će se i pobijediti, u vama i oko vas, u ime Presvetog Trojstva.

Dječice, ne trebate se ničega bojati. Već ste dobili ovu bitku, o kojoj vam govorim, u trenutku kad ste me prihvatili i počeli ljubiti, pristajući da sa mnom podijelite križ i smrt. Sada vas čeka uskrsnuće i preporađanje.

Vidite kako ide svijet: potlačen je prisutnošću zloga. Zemlja je zaražena zlom. Đavli koji bježe sa buntovnih planeta, koji su bili evangelizirani, sklanjaju se na vaš planet. Pakao je koncentriran na Zemlji i svakodnevno ostvaruje svoje djelo. Ne postoji narod koji mu se može suprotstaviti, ako ne vi i oni koji su prihvatili ove programe. Vi znate kamo vodi povijest: prema novom stvaranju koje očekuje čovječanstvo svega Svemira. I upravo će se ovdje, na ovoj Zemlji, voditi završna bitka za zadobivanje novog stvaranja.

Rekao sam vam da silni osvajaju Kraljevstvo Božje; ne mislim na silne po ljudski, niti nasilne, ni tvrde, već jake u Duhu Svetom.

Hrabro djeco, šaljem vas u sili proroka, svetaca, mučenika i svih onih koji su se u povijesti spasenja borili protiv Zmaja. Poslani ste pobijediti i to možete učiniti u Duhu Svetom i u sveopćem zajedništvu. Od iduće godine, sva sila Svemira će se izlijevati na Zemlju i na vas. Slat ću vas kao strijele, koje polaze iz moga Srca te iz Srca moje Majke.

Trebate se preporoditi za ova nova vremena, koja Zemlja nikad nije vidjela, ali će ih vidjeti, u kojima će Žena roditi moj narod i zauvijek pobijediti Zmaja. Marijina djeca će se boriti u ovoj bitki, uronjena u Duha Svetoga, posvećenameni i darovana Ocu.[20]

Borite se zajedno sa svim Božjim narodom i pobijedite u ovoj bitki. Egzorcizirajte Zemlju jer ima potrebu, jer je tako pisano i tako će biti.“[21]

U zaključku, nakon dugog hoda i ne malo kušnji, danas znamo da je, u Božjim očima, novi narod postao njegova Crkva, prisutna na Zemlji kao u cijelom Svemiru.

Unatoč protivljenju onih koji ovaj narod prosuđuju sektom, unatoč granicama i krhkostima nas koji smo stvorenja, imamo sigurnost da smo Crkva Isusa Krista. To je sigurnost koja se rađa iz vjere, a ne iz fanatizma. To je svijest da smo slijedili Gospodina koji nas je pozvao da ostavimo sve kako bismo postali svjedoci njegova života.

Živimo za Boga, s Bogom, za njegovu slavu i za spasenje svih. To od nas čini nešto sasvim drugo od sekte zatvorene u sebe.

Smatramo da Crkva, kojoj pripadamo, i te kako nadilazi broj osoba koje susrećemo ili poznajemo: ona obuhvaća sve one koji su prihvatili ove programe i sudjeluju u evangelizaciji Zemlje u duhu, živeći u zajedništvu s Crkvom Isusa Krista svega Svemira.

Nismo niti heroji, niti ushićeni a niti ludi. Samo smo odgovorili na jedan poziv: Gospodin je prošao uz more našeg života i zatražio je od nas  da ostavimo mreže.[22] Poslao nas je svjedočiti o svom spasenju. To smo činili i činit ćemo i dalje, u zajedništvu s vama i s našom braćom u Svemiru, za sve one koji su gladni i žedni pravoga Boga.

 

„U slozi i skladnoj ljubavi

Isus Krist je opjevan

I vi kao pojedinci postajete zbor,

sve dok složno u skladu,

uzimajući jedinstveno Božji ton,

jednoglasno ne zapjevate

po Isusu Kristu, Ocu,

da vas prepozna,

poradi dobra koje činite,

Sinovim udovima.“[23]

 

[1] „Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“ na stranici 200

[2] Poruka Duha Svetog od 15. svibnja 2016 „Kozmički prolazak“

[3] Poruka Duha Svetog od 23.srpnja 2016 „Znak moga trijumfa“

[4] Poruka Duha Svetog od 15. listopada 2016 „Danas se konačno ostvaruje kozmička Pedesetnica“

[5] Poruka Presvete Marije od 13.listopada 2017 „Vi ste mala, velika Crkva Božja“

[6] Poruka Presvete Marije od 09. prosinca 2018 „Nemojte tražiti negdje drugdje ono što već imate“

[7] „Život nije život bez Boga“ Izdanje, Svjetlo Izlaska 2018, na stranici 60

[8] Poruka Presvete Marije od 24. lipnja 2019 „ Ja sam Majka Crkve“

[9] Usp. Lk 10,23

[10] Poruka Boga Oca od 04. kolovoza 2019 „Ja sam ovdje, ja sam vaš Otac“

[11] Poruka Boga Oca od 19 siječnja 2020 „Obnavljam s vama moj savez“, objavljena na ovoj stranici

[12] Usp. Otkr. 14,4

[13] S ovim činom, Gospodin okuplja njegovu Crkvu, njegovo Mistično Tijelo, i poziva je da se neprestano prikazuje s Njim, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, kako bi dala jedan cjelovit odgovor te sudjelovala u sveopćem zajedništvu. Privlači sve k sebi i svi su pozvani sjediniti se sa „Crkvom Isusa Krista svega Svemira“, kako bi ubrzali slavni dolazak Gospodinov te ušli u novo stvaranje.

[14] Usp. 1 Iv 2,6; 2 Kor 5, 17; Gal 6, 15

[15] Isusova poruka od 24. studenog 2019 „Kraljev pečat“

[16] Poruka Duha Svetog od 12. siječnja 2020 „Vaše poslanje je djelo Presvetog Trojstva“ objavljena na ovoj stranici

[17] Usp. „Prema novom stvaranju – 2012“ , izdanje Luci dell’ Esodo na stranici 190

[18] Tijekom euharistijskog Slavlja, narod Fondacije se svečano posvetio Duhu Svetom

[19] Poruka Presvete Marije od 07 prosinca 2019 „Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje“ objavljena na ovoj stranici

[20] Usp. Otkr. 12 poglavlje

[21] Isusova poruka od 25. prosinca 2019 „Šaljem vas egzorcizirati Zemlju“

[22] Usp. Mk 1, 16-20

[23] S. Ignacije  mučenik piše Crkvi u Efezu (4,2)