Razmišljanje “Naše poslanje je pobijediti bitku života”

07.03.2020

Stefania Caterina i  Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, u prvoj smo nedjelji razmišljali o Kristovom stavu pred Bogom Ocem u Duhu Svetom i pred Luciferom, te o tome kako je Isus Krist pobijedio. Danas iz toga stava moramo krenuti u jednu bitku. Naše poslanje je bitka koju treba pobijediti. Rekao bih, naslov ovog razmišljanja je “Naše poslanje je pobijediti bitku života”.

Lako mi čitamo poruke i pomalo učimo, interpretiramo ih vlastitom pameću, i kada se dogode kušnje koje Bog dopušta, ostajemo zatvoreni u sebi. Pa pročitajmo danas ono što je Isus navijestio tjedan dana prije 2020., tj. za Božić[1], smjer koji nam je dan da vodimo bitku i pobijedimo u bitci. Evo, možemo je pobijediti.

„Pred vama se otvara ne samo jedna nova godina, već jedno novo vrijeme: vrijeme preporađanja svega Svemira u meni. Bit će to godina borbe protiv Sotone. Započet će završna bitka, koja će se odvijati na Zemlji, i vi ćete se boriti zajedno sa mnom. Božje i Sotonine čete sada su postrojene: Jaganjac i Zmaj nalaze se jedan nasuprot drugog.

(…) Hrabro djeco, šaljem vas u sili proroka, svetaca, mučenika i svih onih koji su se u povijesti spasenja borili protiv Zmaja. Poslani ste pobijediti i to možete učiniti u Duhu Svetom i u sveopćem zajedništvu. Od iduće godine, sva sila Svemira će se izlijevati na Zemlju i na vas. Slat ću vas kao strijele, koje polaze iz moga Srca te iz Srca moje Majke. Trebate se preporoditi za ova nova vremena, koja Zemlja nikad nije vidjela, ali će ih vidjeti, u kojima će Žena roditi moj narod i zauvijek pobijediti Zmaja. Marijina djeca će se boriti u ovoj bitci, uronjena u Duha Svetoga, posvećena i darovana Ocu.

(…) Borite se zajedno sa svim Božjim narodom i pobijedite u ovoj bitci. Egzorcizirajte Zemlju jer ima potrebu, jer je tako pisano i tako će biti.“

Koja je bitka predviđena pred nama u ovom vremenu? Svakako, svi vidimo bitku protiv virusa, COVID-19. Prisutna je velika pomutnja. Nitko ne zna gdje staviti ruke a mi to moramo znati, mi koji pripadamo Crkvi Isusa Krista svega Svemira, gdje su stavljena na raspolaganje sva sredstva i s nama je Majka Božja, naša Majka, Suotkupiteljica čovječanstva i Kraljica svemira. Koji je uzrok COVID-19? To je pokvareni duh čovjeka. To je od početka i smrt koja je preuzela jer se čovjek odvojio od Duha Božjega, Duha Božjega koji daje život, puninu života. Čovjek se našao sam, nije mogao preživjeti, naslonio se na lažnog saveznika, Lucifera. Shvaćate onda da je naša bitka uzdići se u Božjem Duhu i prenijeti cijelom čovječanstvu Duh koji oživljava čovječanstvo, koji ga vodi u dimenziju vječnog života.

Otvorili smo vam put kroz ove godine i možemo vidjeti otvoren i jasan put u povijesti spasenja. Dovoljno je samo pogledati čitanja druge Korizmene nedjelje:[2] Abrahamov poziv: „Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov.“ Vrijedi za svakoga od nas. Trebamo izaći iz svijeta u koji se zatvaramo sa našim strahovima, sa našim nesigurnostima. Realno je vidjeti ovu situaciju, i realno je ponašanje koje se prilagođava društvu, pravilima koja se daju, ali istodobno je važno vidjeti bitku koju moramo voditi protiv pokvarenog duha, izaći iz sebe, i ne možemo sami od sebe promijeniti naš duh. Trebamo se uzdići prema Bogu.

U psalmu molimo: “Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,nad onima koji se uzdaju u milost njegovu: da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.” Put koji je otvoren u Abrahamu, put je u vjeri protiv svake nade i to nas uzdiže do čiste ljubavi u Bogu. A sveti Pavao kaže da je Isus pobijedio smrt. „On, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.”, kako bismo mogli pristupiti sjaju života u uskrslom Kristu, uzdići se u tu dimenziju da naš duh u potpunosti sudjeluje u Božjem Duhu po Isusu Kristu, također i trpeći, boreći se, mi možemo pobijediti.

Evanđelje nam predstavlja jedno od temeljnih iskustava Petra, Jakova i Ivana: preobraženje Gospodinovo koje Crkva u liturgiji Mise stavlja u drugu Korizmenu nedjelju. Prve nedjelje vidjeli smo Duha Svetoga kako se spušta na Isusa, vidjeli smo Duha Svetoga koji vodi Isusa u pustinji, podržava ga i Isus je izabrao Oca, izabrao je pokloniti se Ocu. Sada su oči trojice apostola uzdignute prema budućnosti, ali vizija se brzo zatvorila i čovjekova napast je zatvoriti se u to iskustvo, ostati tamo. Svi u povijesti spasenja koji su se zaustavili u svojim iskustvima umrli su, poput onih u pustinji koji nisu nastavili put u obećanu Zemlju, opteretili su ostale, pa i Mojsija. Prolazak za nas je da se ne možemo zaustaviti.

Ova kušnja koju čovječanstvo živi virus COVID-19. prilika je za Božji narod. Dobro znate da je kroz povijest Bog protresao čovječanstvo koje je išlo u suprotnom smjeru. Umjesto da idu prema spasenju, išli su u propast. Sjećamo se Noe ili pojedinaca, kralja Davida i one kuge koja je pročistila narod. Po mom mišljenju, COVID-19 je jedna reforma koju Bog provodi na Zemlji. O tome govore i analitičari i novinari. Sve to nas vodi da promijenimo način na koji živimo, da idemo prema bitnim stvarima. Ali mi kršćani, oni koji pripadaju Crkvi Isusa Krista, trebaju vidjeti sva raspoloživa sredstva. Mi se ne možemo zaustaviti na razini iskustava iz prošlosti. Moramo ih razumjeti, razumjeti ih u ovom vremenu. Ne možemo se zaustaviti niti na osobnim iskustvima.

Isus Krist nas vodi k Ocu i njegova molitva se uzdiže da mi uđemo u zajedništvo života s Ocem. Otvorio nam je put uskrsnuća, uzašašća na nebo i mi sada možemo sudjelovati u trojstvenoj akciji koja se moćno spušta na Zemlju te pobijediti.

I, upravo u tom kontekstu, Bog je objavio Mariju Suotkupiteljicu i objasnio nam da Ona boravi među nama, okuplja ovaj narod, štiti ovaj narod. Ona je sredstvo sudjelovanja u ovoj trojstvenoj sili koja djeluje danas, i zajedno s Marijom Crkva svega Svemira; ne samo kozmosa, već i svi svetci, sve duše iz Čistilišta. S nama je sva sila.

Želim naglasiti posljednje riječi koje smo pročitali iz Isusove poruke od 25. prosinca prošle godine. „Trebate se preporoditi za ova nova vremena, koja Zemlja nikad nije vidjela, ali će ih vidjeti, u kojima će Žena roditi moj narod i zauvijek pobijediti Zmaja. Marijina djeca će se boriti u ovoj bitci, uronjena u Duha Svetoga, posvećena i darovana Ocu.Ovo je definicija našeg života, našeg stava, našeg djelovanja, to je svjetlo na putu borbe. Članovi Crkve svega Svemira ne mogu ostati sjediti. Oni su u bitci i moraju odabrati bitku i oružje.

“Što bismo trebali učiniti?”, možete se zapitati. Svi vi koji me slušate ste kršćani i znate kako moliti i Duh Sveti vas poučava. Od 2012. godine smo vam objasnili mnoge stvari, objasnili smo narav jezgara. Danas, kad je toliko crkava zatvoreno, možda će biti zatvorene mnogo više, ako Bog dopusti, pretvorite vaše obitelji u crkve. Zašto se žalite na dosadu kad ste unutra? Započnite slaviti liturgiju tamo, vi sami, čitajući poruke, čitajući čitanja, podučavajući svoju djecu. Iskoristite to vi supružnici da se nađete u Bogu, da se vaša obitelj, vaš brak uzdigne u Božjem Duhu i zaželite stvari koje su u Bogu i milost će se automatski izliti na vas, na vašu djecu, na društvo. Više nije vrijeme za pitanje: “Što da radim?”. Božji narod je poučen. Zaputimo se i nosimo Duh Božji svim dušama u svim dimenzijama i svim stvorenjima i virus će nestati a život će se roditi, i vječni život i novo stvaranje će se otvoriti svima.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Isusova poruka od 25. prosinca 2019: „Šaljem vas egzorcizirati Zemlju“

[2]Usp. Prvo čitanje: Post 12,1-4a; Ps 32(33); drugo čitanje: 2 Tim 1, 8b-10: Evanđelje: Mt 17, 1-9