Razmišljanje “Trojstveno djelovanje u Crkvi Isusa Krista svega Svemira“

08.02.2020.

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, obraćam se vama koji ste se posvetili Presvetom Trojstvu i onima koji se želite pridružiti posveti Presvetom Trojstvu, ako niste izvršili jednu praznu recitaciju, ako ste se pridružili da budete posvećeni Presvetom Trojstvu po Bezgrešnoj Majci Mariji, Suotkupiteljici čovječanstva.

Naše posvećenje stavilo je na Zemlju vrlo jaku dinamiku, dinamičnost trojstvenog vira, trojstvenog djelovanja. Prvo vam kažem, kao naše svjedočanstvo, Bog je prihvatio vapaj Zemlje i cijelog Niskog Svemira, vapaj svetaca, pravednika, duša, žrtvovanih osoba, nevinih, vapaj svih stvorenja i želi pomoći svima i povesti ih u Kraljevstvo Božje. Ova moćna milost koja se spušta na Zemlju stavlja nas u jednu dinamičnost i pravi odgovor, u pravi hod u Crkvi Isusa Krista svega Svemira.

Danas smo čitali subotnja čitanja,[1] koristimo ih za uočnicu 5. nedjelje. U čitanju prve knjige o Kraljevima slušali smo o Salomonovom snu u Gabaonu. Bog je u snu želio čuti želju novog kralja Salomona i Salomon je ovo tražio: „Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!“ Ova molitva treba biti uzdignuta prema Trojedinom Bogu od strane svakoga od nas i danas se uzdiže iz Crkve svega Svemira: daj nam mudrost, ne tražimo od tebe niti dugi život na Zemlji, niti planete, niti smrt neprijatelja, niti bogatstva, nego tražimo milost sposobnosti razlikovanja dobra od zla, odbacivanja zla, prianjanja uz dobro, da budemo podloženi zakonima čistoga Duha.

Ovaj naš odabiru vodi nas u Evanđelje, gdje Isus kaže: „Ne možete služiti dvojici gospodara. Tražite najprijeKraljevstvo Božje, a sve ostalo će vam se nadodati“.[2] I zapravo je Bog odgovorio Salomonu: „Dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe, ali ti dajem i što nisi tražio: bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima.“

Naš odabir da služimo Trojedinom Bogu, te prihvatimo njegovo djelovanje a to je njegova mudrost, stavlja nas na put da dođemo do novog stvaranja. Ono što je dano kralju, Davidovom nasljedniku, ova mudrost mu je dana da vodi jedan narod prema Božjem zakonu, da pripremi taj narod za dolazak Isusa Krista koji je mudrost i bogatstvo Božje, Mudrost koja nije stvorena; pripremiti Božji narod da prihvati Duha Svetoga kao plod otkupljenja kojeg je Presveta Marija zajedno sa apostolima primila na Duhove. I mi smo, po otkupljenju, obilježeni svećeničkim, proročkim i kraljevskim narodom, kraljevskim u smislu upravljanja Svemirom zajedno sa Isusom Kristom. I imamo potrebu za ovom mudrošću u ovom vremenu i imat ćemo je ako našu posvetu stavimo u praksu te želimo živjeti u skladu sa zakonima koji upravljaju Svemirom, osobnom razmjenom u Presvetom Trojstvu. I ovdje se formira Crkva Isusa Krista svega Svemira koja želi vršiti Očevu volju po Sinu u Duhu Svetom.

Svake subote mi se posvećujemo u Svetoj Misi na nakane Presvete Djevice i prikazujemo naš život, prikazujemo Svetu Misu na njezine nakane. Kada govorimo o mudrosti, dobro se sjećate prvog čitanja od blagdana Presvete Marije Anđeoske. Preuzeto je iz knjige mudrosti i primjenjuje se na Gospu kao mudrost Božju, ali u ovom se slučaju Božja mudrost spustila u jedno stvorenje. Isus Krist je Božji Sin, savršeno sjedinjen s Ocem, no ova se mudrost spustila u jedno stvorenje koje se zove Marija, Majka Božja, da njome upravlja.

Zanimljivo je kako je zahtjev kralja Salomona preveden na talijanskom jeziku: “Daj svome sluzi poslušno srce da zna dijeliti pravdu tvom narodu.” U Bezgrešnu Majku spustila se Božja mudrost, ali Božja mudrost u jedno stvorenje poput Marije – mi je vidimo kao jednu dragocjenu posudu koja prima svu mudrost, ali s jednostavnošću, bez poznavanja filozofije, teorija, ljudskih znanosti; jedna djevojčica od petnaest godina prima Božju mudrost, ona se jednostavno dopušta zahvatiti od Presvetog Trojstva i u Njoj Presveto Trojstvo vrši jedno predivno djelo. Presveta Majka je naša Majka, ona je također Suotkupiteljica. Stoga je naša Majka.

Dakle, s ovim razmišljanjem mi zauzimamo jedan stav da imamo ispravnu sliku dinamičnosti milosti trojstvenog djelovanja u nama, u Crkvi Isusa Krista svega Svemira. Odabir ove Crkve je sudjelovanje u trojstvenom životu, tako da sudjeluje naš duh, naša duša i naše tijelo.

Trebamo razumjeti jednu zamku: mnogi kršćani misle da je posljednja faza duhovnog hoda Raj i varaju se jer se kršćani ne zaustavljaju u Raju kao u nekoj nirvani. Kršćani su pozvani biti preobraženi slično Presvetoj Majci Mariji i to je naš hod. Dakle, hod je takav da trebamo slijediti vodstvo Duha Svetoga. Od nas je traženo da živimo ovu godinu posvećenu Duhu Svetom kako bismo išli ovim putem.

Želim koristiti jednu sliku da vam objasnim ovaj hod: ako vi iziđete iz ove crkve i zaputite se na autoput, pronaći ćete znakove prema Genovi, prema Francuskoj, prema Ventimiglja i tamo trebate odabrati kamo želite ići, u kojem smjeru želite ići? Želite li ići u Genovu, upoznati Genovu, možete se zaputiti i zaustaviti na prvom odmorištu, kako biste popili kavu te pronaći način da se okrenete i odete kući bez odlaska u Genovu. Možete nastaviti i doći u Genovu, vidjeti je malo svojim očima. Možete se dosađivati i otići kući, “ma razgovarat ću s nekim da mi kaže kakva je Genova”. Cijela ova slika nam objašnjava kakav je kršćanski hod, kako ljudi rade, vide znakove, objašnjeni su nam znakovi i to je dovoljno – eh ne! Dovoljno je prijeći jedan kilometar, vratiti se natrag – eh ne! Dovoljno je proći kroz neki grad, vidjeti iz automobila, iz vlaka – eh ne! Ako ga želite upoznati, trebate ići, zaustaviti se, upoznati, proučiti.

Ovo je samo jedna slika, braćo i sestre. Djelovanje Presvetog Trojstva sada je moćno, vodi do posljednjeg stajališta: do novog stvaranja. Naš hod je spoznati Božju mudrost u nama koja se izražava kroz trojstveno djelovanje, da nas vodi. I što je ovo vodstvo? Ovo vodstvo preobražava naš mentalitet, preobražava cijelo naše biće i čini nas spremnim prihvatiti Isusa Krista da nas povede u novo stvaranje.

Ponašanje ovog naroda ne može biti opravdavanje, niti da pravi kompromise u prihvaćanju djelovanja Presvetog Trojstva, u prihvaćanju ove mudrosti, jer kako Pismo kaže: „U Kraljevstvo Božje ne ulazi se prljav”[3], to znači da se ne ulazi ako nismo cjeloviti.Onda Crkva svega Svemira odabrala je ovaj put i cijeli je Svemir sada sjedinjen s nama i pritječe u pomoć vjernicima u Kristu na Zemlji da im pomogne primiti trojstveno djelovanje, djelovanje koje je njegova mudrost kako bi brzo prošli ovim putem i preobrazili čovječanstvo.

Bog Otac je poslao Sina, Sin je savršeno odgovorio Ocu u našu korist. U današnjem je Evanđelju bio dirnut gledajući ljude kao ovce bez pastira. Spasitelj dirnut situacijom na Zemlji dolazi nam u susret. Spasitelj Isus Krist, u Očevo ime, poslao je Duha Svetoga koji provodi ovo trojstveno djelovanje u nama. Mi smo posvećeni Bezgrešnoj Djevici Mariji, Majci Suotkupiteljici koja nam poravnava put prema Isusu Kristu u nama. Ništa nam ne nedostaje, ali ovo je pogled koji mora biti pred nama, to je okvir u kojem se kreće Crkva svega Svemira i nema drugog puta.

Što više prianjamo iznutra uz trojstveno djelovanje u nama, to se više uzdižemo i osjećamo se u duhu ukorijenjeni u Bogu, jedan duh za koji se može reći da ga je Bog oteo, koji želi biti s Bogom u Duhu Svetom i, istodobno, jedan duh sjedinjen s Božjim Duhom poslan da ispuni Zemlju, one koji su dobre volje da ih sjedini u isto tijelo, jer u Kraljevstvo Božje ulazi se sjedinjeni u Crkvi Kristovoj, Mističnom Tijelu Kristovu, cjeloviti, životni ne na poetski način, teoretski izražen, nego životni.

Dakle imamo sve mogućnosti i sve milosti da idemo ovim putem. Što više prihvatimo ovaj hod, ovo sudjelovanje u trojstvenom djelovanju koje je Božja mudrost, koja nas zahvaća i koja nas vodi naprijed, toliko će više u nama rasti radost služenja Bogu, da ljubimo Boga i zaboravimo ono stvorenje koje misli samo na preživljavanje na Zemlji, ma već smo uronjeni u vječni život. Osobe tako ukorijenjene u Bogu više se ničega ne boje, ali osobe koje se odvoje od Boga, ulaze u prazninu, kako je već rekao Bog Otac na Njegovu svetkovinu koju smo proslavili 4. kolovoza.[4]

Ako smo ispunjeni Duhom Božjim i sjedinjeni smo sa Duhom Božjim, i to u nama postaje pulsirajuće, dinamično, tada će Isus Krist dodirnuti sve duše na Zemlji, sva stvorenja i sve što daje odgovor prianjanja da bi bilo uglavljeno u Njega, Duh Sveti će ih zahvatiti i usmjeriti prema Njemu.

U ovom dinamizmu mi vidimo također i zlo, vidjet ćemo zlo koje se oslobađa oko nas, ali mi ga gledamo kako bismo dali odgovor. Odgovor je sljedeći: pokloni se pred Bogom, pred Isusom Kristom pred kojim će se prignuti svako koljeno da bi bilo spašeno i to će biti akcija Duha Svetoga da dotakne svakoga i istodobno udalji zlo od svog naroda.

Vrlo je važno da mi nakon posvećenja Presvetom Trojstvu krenemo direktno, u pravom smjeru svjesni sveopćeg jedinstva koje privlači svaku dušu dobre volje u jedno jedino stado i Božja mudrost će nam biti darovana svaki dan, nikada nam neće nedostajati jer će nas Duh Sveti uvoditi u svu istinu.[5]

Ja vas, u Božje ime i u ime Crkve svega Svemira, blagoslivljam i pratim u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. 1-očitanje: 1Kr 3,4-13; Evanđelje: Mk 6,30-34

[2]Usp. Mt 6,24-33

[3]Usp. Otk.  21

[4]Usp. Poruka Boga Oca od 04.kolovoza 2019 podnaslovomJasam tu, jasamvašOtac”,objavljenana http://www.premanovomstvaranju.org

[5]Usp. Iv 16,13