Vaše poslanje je djelo Presvetoga Trojstva

Predraga braćo i sestre,

hvalimo svim srcem Trojedinog Boga poradi milosti koje smo primili kroz ove godine. Naš hod je bio izuzetno bogat njegovom ljubavlju koja nas je vodila i zahvaćala. Upoznali smo pravo lice Sina Božjeg, našeg Spasitelja i Duha Svetoga, obećanog od Oca i darovanog nam u Ime Isusovo. Iz zajedništva između Sina i Duha Svetoga bili smo vođeni upoznati pravo lice Boga Oca (Iv. 17, 3). I sada se spušta na nas trojstvena sila koja nas sve sjedinjuje u Crkvi Isusa Krista svega Svemira. U njoj se očituje sva sila Presvetog Trojstva da nas pripremi za slavni dolazak Gospodina Isusa, koji će nas usavršiti i uvesti zajedno s Njim u novo stvaranje (Ef 4,13).

Ostanimo u ovom zajedništvu. Dopustimo se voditi i preobraziti kako bismo očitovali Božju slavu svim stvorenjima (Rim 8,19). Sam Bog, Otac, Sin i Duh Sveti očitovat će svoju veličinu svima onima koji ga traže.

Želimo vam da živite ovu godinu u Duhu Svetom koji će nas voditi do potpune istine (Iv 16, 12-13). U nastavku nadodajemo našu molitvu posvete Presvetom Trojstvu, kako bismo živjeli podložni Svemogućem Bogu u Crkvi Isusa Krista svega Svemira te očitovali njegov život koji nam je darovan.

Snaše strane, povjerit ćemo sve vas i sve one koji se pridružuju ovim programima, Trojedinom Bogu, u svečanom Euharistijskom Slavlju u čast Presvetog Trojstva, 19. siječnja 2020. u  8.30.

Bratski vas pozdravljamo i blagoslivljamo

Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

Posveta Presvetom Trojstvu

Tebi, o Presveto Trojstvo,
u jedinstvu s cijelom Crkvom
Isusa Krista Svega Svemira
i sa svim stvorenjima (usp. Otk 5),
u Srcu Bezgrešne Marije,
prikazujem svoj život
za spasenje Zemlje i cijeloga Svemira!

Neka tvoja bezgrešna ljubav, o Marijo,
mene zaštiti, pročisti i tako prikaže
da moje darivanje Isusu
bude uvijek i posvuda
duhovno štovanje
“kao žrtva živa,
sveta i Bogu ugodna” (usp. Rim 12, 1-2).

Neka tvoj oganj ljubavi, o Duše Sveti,
zapali moje srce i kosti moje (Jr 20, 7-9)
da bih mogao/la, s tvojom pomoći,
nadvladati sve kušnje,
odgovarajući potpuno
na svaki tvoj poticaj.

Neka cijelo moje biće, Oče,
spoznaje i priznaje tvoju beskrajnu ljubav.
I da Ti u meni uvijek prepoznaješ svoje dijete
koje se želi vratiti tvome krilu
kako bi zauvijek živjelo u zajedništvu s Tobom.

Posvećujem ti svoj život, o Presveto Trojstvo,
da živim sveto Evanđelje
u jednostavnosti,
prikazanju i cjelovitosti,
u zajedništvu sa cijelom Crkvom
Isusa Krista Svega Svemira
Amen.

12. siječnja 2020. – Krštenje Gospodinovo

Poruka Duha Svetoga

Vaše poslanje je djelo Presvetoga Trojstva

„Predraga djeco,

ovo je jedan vrlo važan dan, jer započinje vaše osobno poslanje te poslanje naroda za ovu godinu, na spomen Isusova zemaljskog poslanja koje je započelo s njegovim Krštenjem.

Poslanje o kojem govorim nije vaše djelo, nego djelo Presvetog Trojstva, koje ostvaruje preko svog naroda. Otac vas poziva već od trenutka začeća. Ako odgovorite na njegov poziv, Isus dolazi k vama izvršiti Očevo djelo u svakome od vas i preko vas. Potom u potpunosti potvrđuje svoje djelo, preko Krštenja. Također i ja silazim na vas u sakramentu Potvrde kako bih potvrdio Isusovo djelo koje On vrši u Očevo ime u svakome od vas.

Isusovo i moje poslanje je nedjeljivo. Sve ono što Isus ispunja, ispunja zajedno sa mnom i obrnuto. Isus djeluje u punoj sili jer djeluje sa mnom. Oboje ostvarujemo djelo koje nam je povjereno od Oca, u njegovo Ime i Njemu na slavu. Isus i ja djelujemo u svakome od vas i u svem narodu.

Svako poslanje ima potrebu za krštenjem. Međutim, krštenje u kršćanstvu nije neki uvodni obred u religiju, već je potpuna potvrda trojstvenog djelovanja u vama. Prihvatili ste Božje djelo i sada ga trebate dovršiti u trojstvenoj sili. U stvari, tri božanske osobe djeluju preko vas. Međutim, na vama je da u potpunosti i slobodno dadnete pristanak na njihovo djelovanje. Bog ne traži od vas da djelujete u neznanju, nego u punoj svijesti.

Ovo je vrijeme u kojem narod treba djelovati sve moćnije. Danas, na dan u kojem se spominjete Isusova Krštenja, Bog potvrđuje i pokreće poslanje ovog naroda, da bi se u 2020. godini u potpunosti očitovala trojstvena sila. Tako se ostvaruje sva pravednost, kao što je to bilo i za Isusa.[1] S moje strane, potvrda Isusova djela u vama je svjedočanstvo Očevog djela koje je Isus izvršio u narodu kroz sve ove godine hoda. Tako se ostvaruje sva pravednost, jer pred svijetom mora biti jasno da ne djelujete sami od sebe nego u trojstvenoj sili.

Koje je vaše poslanje u ovoj godini? To je snažno djelovanje u duhu, kako vam je već objašnjeno. Danas to možete bolje razumjeti, također u svjetlu riječi proroka Izaije koje ste pročitali: otvoriti oči slijepima, osloboditi zatvorenike, podignuti one koji su u boli i tmini; djelovati bez buke i prepirki, ne lomeći ono što je krhko.[2] Baš kao što ste čuli u čitanju, Bog nije pristran, već prihvaća one koji ga se boje i čine pravdu, bez obzira kojem narodu pripadali.[3] Tako treba biti i s vama: nemojte biti pristrani prema osobama. Gdje god vas Gospodin pošalje, tamo djelujte s trojstvenom ljubavlju kako biste otvorili oči slijepima i izveli zatvorenike iz tmine. To je vaše poslanje koje treba provoditi svatko od vas, a osobito svećenici. Oni imaju veliku zadaću okupljati stado i voditi ga prema cilju, da u potpunosti slijede Isusa, da ga slijede u meni.

S jedne strane nadolazeća godina bit će vam lakša, jer će trojstvena sila djelovati u vama. S druge strane, bit će teža poradi opiranja duha zla koji osjećajući da gubi moć, i vidjevši se izgubljenim, udarit će s više mržnje. Ali vi se ne smijete bojati, jer Onaj koji je u vama veći je od onoga koji je u svijetu, onako kako je napisano[4] i kako jest, jer se niti jedna sila ne može suprotstaviti trojstvenoj sili.

Ako u sebi otkrijete granice i slabosti, nemojte biti tvrdi prema sebi. Nitko vam ne može u potpunosti ukloniti vašu granicu stvorenja. Niti Bog to ne čini, jer je vaša granica istodobno jedna zaštita, koja vas sprečava da idete tamo gdje biste sebi naštetili. Važno je da vaše granice i slabosti podložite Bogu, kako bi ih On koristio na dobro: često je granica jedna mreža kojom hvatate mnoge duše slične vama. Stoga vam ih Bog ostavlja. To čini također da vas učini poniznima i iz mnogih drugih razloga koje vi ne razumijete u potpunosti. Ipak, u samom trenutku u kojem vi predate vašu granicu Bogu, ta se granica preobražava u jednu snagu. Svijet to ne razumije, vi naprotiv trebate shvatiti da Bog može sve i da također i ono što je za svijet ništa, u Bogu može postati jedna snaga.

Poradi toga vas pozivam da gledate sebe i druge na pozitivan način, jer vaša granica i granice drugih ne mogu spriječiti Božje djelovanje ako vi to ne dopustite. Stoga se nemojte iznenaditi ako ne vidite da su vam granice nestale. Nemojte raditi grešku misleći da bi se trojstvena sila trebala očitovati ljudskom snagom; nije tako. Pisano je da se snaga Božja očituje u čovjekovoj slabosti, tako da čovjek ne može reći da je nešto učinio sam od sebe. Nitko od vas to ne može reći, unatoč svojim sposobnostima, karizmama ili inteligenciji, jer sve što radite djelo je Trojstva. Vi ste njegova sredstva.[5]

Ostanite dakle jednostavni i ponizni poput Marije, koja nikada nije pokušala prevladati granicu ove Zemlje, iako je imala sve mogućnosti. Niti Arkanđeli ne prelaze svoju granicu, jer znaju da tako hoće Bog poradi njihove zaštite. Budite sretni i u vašem ništa, jer upravo se tamo Bog očituje.

Dječice, ja vas blagoslivljam i spuštam se na vas kako bih potvrdio trojstveno djelovanje u vama. Čujte u vašem srcu riječi koje Otac također upućuje svakome od vas: Ovo je Sin moj ljubljeni; u njemu mi sva milina“ (Mt 3,17). Otac je zadovoljan s vama ako Krist živi u vama. Otac se proslavlja u Sinu koji živi u vama, a Sin u vama proslavlja Oca. Ja se spuštam i potvrđujem ovo moćno djelo Presvetog Trojstva.

Primite sada moj blagoslov da vam on bude vodstvo, pomoć, utjeha, neka bude vaša snaga za ovu godinu koja vas očekuje. Gospodin je zadovoljan s vama i neće vam nedostajati njegove milosti. Ja vas štitim i šaljem vas, u ime Presvetog Trojstva, da oslobađate zatvorenike na Zemlji i u Svemiru.

Blagoslivljam vas u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.“

[1] Usp. Mt 3, 15

[2] Usp. Iz 42, 1- 4. 6-7

[3] Usp. Dj 10, 34-35

[4] Usp. 1 Iv 4,4

[5] Usp. 2 Kor 12, 1-10