Razmišljanje “Identitet i poslanje djece Božje”

11.01.2020

Stefania Caterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav: Predraga braćo i sestre, nalazimo se uoči svetkovine Krštenja Isusova. Vjerujem da i vi osjećate nužnost obnove vaših krsnih obećanja, naprotiv, da ih obnovite u ovom kontekstu u kojem se nalazimo kako bismo primili milosti ovoga vremena. Kao što smo rekli, živimo jednu kozmičku prekretnicu za cijeli Svemir, i također za Zemlju; živimo u vremenu milosti gdje se trojstvena sila spušta na Zemlju, zahvaća Zemlju u svoj sili.

U Evanđelju[1] ćemo čuti kada se Isus pojavio na rijeci Jordan, Otac je posvjedočio da je On Sin ljubljeni: „Slušajte ga!”. Duh Sveti se pojavio i potvrdio ga. Ma koju je gestu učinio Isus? On je kao Sin Božji bez grijeha, bez krivnje, velikodušno otvoren Ocu, slobodno podložen njegovom naumu, otvoren Duhu Svetom, i onda se u njegovom stavu, u njegovom odabiru, očitovao Otac i Duh Sveti. Naša obnova krštenja, naša krsna obećanja trebaju biti slična Isusovim, ali preko Onoga koji oduzima grijehe Svemira, ali s našim odlučnim stavom, uz pomoć Bezgrešne Marije, biti vjerni i nastavitisve do pobjede nad smrću, grijehom i Sotonom, te s Kristom uskrsnuti, prije svega u duhu, i uzdići se u novo stvaranje. Ovaj nas odabir uključuje u dinamičnost milosti Presvetog Trojstva u ovom vremenu.

Tema našeg večerašnjeg razmišljanja je “Identitet i poslanje djece Božje”,i prva stvar, važno je da smo svjesni da smo djeca Božja, ali svjesni u Kristovu svjetlu koji je Istina. Poslušajmo Isusove riječi koje nam je uputio 4. kolovoza 2018. u poruci “Ne zaboravite da ste sinovi Božji”.[2]

„Dječice, ja sam umro i uskrsnuo da bih od vas napravio sinove Božje. Ne zaboravite da ste sinovi Božji i da je to prva pobjeda koju ćete dobiti u meni. Kršćani često vjeruju da je biti dijete Božje jedan način govora, ali nije tako. Božja djeca stoje licem u lice s Bogom i primaju od Boga čast i dostojanstvo. Ako ste u Bogu, preko mene koji sam Sin Božji, vi častite Oca i Otac časti vas, darujući vas meni i darujući vam, u moje ime Duha Svetoga. Želio bih da budete svjesni što to znači biti okruženi ljubavlju i Božjom čašću.“

Dakle, obnavljanje naših krsnih obećanja kao neki obred, kao jedan spomen jednom godišnje, ne čini nas sposobnima primiti ove milosti. Isus nas poziva da budemo svjesni da smo djeca Božja, ljubljena, ispunjena svim milostima kako bismo svladali svaku prepreku, pobijedili smrt koja je surova, grijeh, Sotonu, svaku kušnju.

Ovih dana čuli smo Svetog Ivana, da troje svjedoče o Isusu[3]: voda, duh i krv, i obično se u teologiji ovdje vide svi sakramenti, posebno krštenje, potvrda i Euharistija. Ali što znači krštenje u vodi? Isus je došao među ljude kako bi obavio jedan obred krštenja vodom da bi prošao put čovječanstva noseći ljudsku narav, i Duh ga je slijedio, potvrđivao mnoštvom čudesa, mnoštvom znakova. Voda i krv, krv je izišla iz njegova boka, sva, ali je izišla također i voda za svjedočanstvo da je umro. Po Ivanu, Duh Sveti se izlio tada na Crkvu, neovisno o očitovanju na Duhove.

Što to znači za nas? Ovaj Isusov hod,kao i svi ljudi, odlučan biti podložen volji Očevoj, poticajima Duha Svetoga, vjeran, otvorio nam je put da mi možemo pobijediti smrt, svaku kušanju, pobijediti Sotonu. Ali ovo nije neka izjava koju izgovori neki propovjednik: tko se zaista daruje Isusu biva čašćen od Oca, povjeren Isusu, Otac ga ljubi, Isus plaća za njega i tko se prikaže po Bezgrešnom Srcu Marijinu prima ovo svjedočanstvo, ovi troje svjedoče u našem duhu. Ako smo mi otvoreni, vjerni ovom unutarnjem iskustvu, neizbrisivom u nama, mi možemo slijediti Isusa sve dok ne uđemo u novo stvaranje.

Sa tako otvorenim životom možemo primiti milost na milost, primiti trojstvenu silu u nama i naš život eksplodira u vitalnosti naravi, pobožanstvenjene po Isusu Kristu. Tada smo sposobni svjedočiti život koji dolazi od Boga, komunicirati taj život. Poslušajmo.

StefaniaCaterina: Ovo je jedan odlomak uzet iz poruke Svetog Mihaela Arkanđela od 06. siječnja 2020 godine.[4]

Bog želi očitovati svoju silu preko svog naroda, a ne bilo koju silu. Ne govorim vam jednostavno o znakovima ili čudesima, nego o trojstvenoj sili. Drugim riječima, treba se očitovati Presveto Trojstvo. Tri osobe Presvetog Trojstva trebaju se objaviti u njihovu specifičnom djelovanju i sili. Stoga Božji narod na Zemlji treba biti ispunjen i ojačan trojstvenom silom kako bi je mogao očitovati.“

Otac Tomislav: Što znači očitovanje Presvetog Trojstva? Očituje seBožje očinstvo, Bog Stvoritelj, Bog čista ljubav koja stvara, koja ljubi, jer njegova je ljubav savršena kao što Isus svjedoči, i ono što nas rađa je čista ljubav, ali mi primamo čistu ljubav po Isusu Kristu koji je platio za naše grijehe. Dok nas poznavanje Oca kao čiste ljubavi uključuje da budemo kreativni po njegovoj ljubavi, da budemo očevi i majke u Bogu za čovječanstvo. Spoznaja Isusa Krista nas stavlja pred Isusa, da budemo suotkupitelji. Čuje se govoriti i mnogi diskutiraju i negiraju da je Gospa Suotkupiteljica. Ja postavljam pitanje: Što je onda Crkva, čemu služi Crkva. Ne služi ničemu ako nije suotkupiteljica.

U ovom vremenu Crkva svega Svemira izražava ovo sudjelovanje u Kristovom djelu, inače ne možemo pobijediti u sebi ili u drugima zlo, grijeh. Ne možemo pomoći Isusu Kristu. Cjelokupno Mistično Tijelo Kristovo treba biti jedno s Njim u njegovu djelu. Kada smo mi mistično sjedinjeni s Kristom, automatski Bog Otac šalje Duha Svetoga u ime Isusa Krista, po njegovim zaslugama, njegovom odgovoru i Duh Sveti nas vodi u svu istinu, iznutra nas preobražava, mijenja i vodi svakoga od nas do punine vlastite originalnosti, vlastitog poslanja.

Postoji još jedna točka: Tri božanske Osobe su jedno, ista narav; ista narav po čistoj ljubavi, koje su slobodno podložene jedna drugoj. Sveopće zajedništvo prolazi preko svakoga od nas tko prima trojstvenu silu i sjedinjuje se u istom duhu s bratom, sa sestrom. Vidite, na Zemlji se ne ostvaruje potpuno zajedništvo. Ostvarilo se među apostolima na Duhove. Sada se u kozmičkoj Pedesetnici mora savršeno ostvariti kako bi se povelo narod u novo stvaranje. Onda ne možemo po nama samima stvoriti jednu jezgru, skupinu kršćana ako ne prihvaćamo Presveto Trojstvo. Ako prihvaćamo i poznajemo Oca, Sina i Duha Svetoga u njihovom djelovanju i njihovom jedinstvu u naravi i živimo tako, tada će početi teći zajedništvo među kršćanima.

„Trebaju se ispuniti obećanja koja ste čuli kroz usta proroka Izaije[5]: sva dobra naroda, sve milosti, sve najbolje u čovječanstvu, sve će pritjecati u Crkvu Isusa Krista svega Svemira. Vi ćete trebati otvoriti put čovječanstvu koje treba uskrsnuti. Ne govorim vam o Sotoninoj djeci, njih prepustite njemu. Govorim vam o djeci Božjoj koja još spavaju i ne razumiju jer ih nitko nije poučio.

Što je sada potrebno? Vaša molitva i vaše prikazanje. Nužno je da sada iskreno i potpuno živite tri stupa Kraljevstva Božjeg koji su vam pokazani: prikazanje, cjelovitost, sveopće zajedništvo.[6] Živite u vašim kućama u jednostavnosti, ali s dubinom, primjenjujući u praksi sve što ste čuli kroz ove godine.

Ne vrtite se više oko vas samih. Vaše se molitve trebaju uzdići, a ne vrtjeti se oko vaših problema. Svi imate problema, cjelokupno čovječanstvo ih ima, ali ako čekate da riješite svoje probleme da biste mogli izvršiti ovo poslanje, varate se. Započnite vaše poslanje i riješit ćete vaše probleme. Bog će ih riješiti. Umjesto toga, usredotočite se nadavanje pomoći Crkvi svega Svemira. Pomozite Crkvi Svemira i ona će vama pomoći, jer ste jedno srce i jedna duša.“

Što je temeljno u ovom govoru Svetog Mihaela? Naš polazak, naše poslanje. Ako smo pronašli identitet djece Božje, on može ostati uspavan ako se ne pokrene poslanje. Bit ćemo poput stabala bez ploda; znamo jabuka, kruška, ali bez ploda. Naš polazak kao što je Isus krenuo u korist svih nas, jedan velikodušni polazak da uđemo u Crkvusvega Svemira po krštenju, odblokira sve u nama.

Čuli smo da će sva dobra, misli se na milosti, pritjecati onima koji se odluče. Rečeno nam je: “Ne vrtite se oko vaših problema.” Tko se vrti oko vlastitih problema, ne pokreće se, poput Židova u pustinji kad su protestirali, kad su se svađali jer su bili žedni, gladni i nisu bili otvoreni iznutra ići.

Bog želi očitovati život koji teče između Tri božanske Osobe, i svatko od nas je nositelj ovog djelovanja u skladu sa svojom originalnošću, međutim, svatko je predodređen živjeti puninu iz dana u dan povećavajući svoj volumen, da tako kažem, sve do očitovanja Gospodina Isusa kada će nas dovesti do savršenstva.

Dakle, pozivam vas da obnovite krsna obećanja u ovoj Svetkovini kako biste bili ispunjeni snažnom trojstvenom akcijom.

Budući da su mnogi od vas ovih blagdana bili zauzeti na obiteljskoj, društvenoj razini, predlažem da oni koji nisu mogli pratiti naša razmišljanja, poruke koje su bile vrlo bogate, pripremale su nas za ovu svetkovinu, predlažem svima da žive ovaj tjedan obnovu krštenja i sljedeće nedjelje ćemo se iznova posvetiti i u nedjelju ćemo slaviti Presveto Trojstvo, da se nađemo svi zajedno na slavlju. Također i vi, koji iz različitih razloga možete biti odsutni, zbog posla itd. itd. ako ste pripremljeni, raspoloživi, ja vas uključujem u slavlje zajedno sa svih sedam Arkanđela, sa svim svećenicima koji slave sjedinjeni u Crkvi svega Svemira kako bi vam Gospodin dao milost, ovu silu trojstvene milosti.

Ja vas blagoslivljam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1]Usp. Mt 3, 13-17

[2]Objavljeno na http://www.premanovomstvaranju.org

[3]Usp. 1 Iv  5, 5-13

[4]Poruka pod naslovom „Očitovanje trojstvene sile“, objavljena na www. premanovomstvaranju.org

[5]Usp. Iz 60, 1-6

[6]„Preko Velike Barijere“ poglavlje 11