Očitovanje trojstvene sile

Poruka Svetog Arkanđela Mihaela od 6. siječnja 2020. – Bogojavljenje

 

“Predraga braćo i sestre na Zemlji,

mir vama! Želim vam ova godina bude puna milosti i svjetla. Dolazim u ime Svevišnjeg Boga proglasiti njegove nakane i njegove i želje za 2020. godinu.

Prije svega, obavještavam vas da je upravo završena 2019. godina bila uspješna za Crkvu Isusa Krista u svem Svemiru. Vjerna braća nastavila su obilaziti različite buntovne planete, ohrabrujući i podupirući mali ostatak koji se formirao, s raznim nijansama na svim planetima, pa i onim najbuntovnijim. Svakim njihovim prolaskom došlo je do daljnjih obraćenja, iako niski Svemir ostaje u velikoj mjeri buntovan prema Bogu. Međutim, formirao se jedan mali ostatak koji se sjedinjuje s vama na Zemlji i vjernim čovječanstvima.

U ovoj će godini Trojedini Bog očitovati svoju silu preko svog naroda u svakom dijelu Svemira. Ovdje na Zemlji ima još puno posla jer, kao što dobro znate, Zemlja je najbuntovnija od svih buntovnih planeta. Čak što više, na vašoj planeti prisutan je sukob pozitivnih i negativnih energija koje dolaze odasvud.[1] Naime, kako Bog izlijeva na Zemlju svoju moć i moć svoje Crkve, isto tako Lucifer izlijeva na Zemlju svoju mržnju i mržnju sveg njegovog naroda iz niskog Svemira.

Bog želi očitovati svoju silu preko svog naroda, ali ne bilo koju silu. Ne govorim vam samo o znakovima ili čudesima, nego o trojstvenoj sili. To jest, treba se očitovati Presveto Trojstvo. Tri osobe Presvetog Trojstva trebaju se objaviti u svome specifičnom djelovanju i sili. Stoga Božji narod na Zemlji treba biti ispunjen i ojačan trojstvenom silom kako bi je mogao očitovati.

Tijekom stoljeća, Bog je razradio razne strategije da podrži svoj narod i obori neprijatelja. Na početku, u vrijeme apostola i prvih generacija kršćana, Crkva na Zemlji je bila okarakterizirana prisutnošću mnogih mučenika. Krv mučenika preplavila je Crkvu i Zemlju i tako se i kasnije događalo. Ne govorim vam samo o mučeništvu u krvi nego o mučeništvu u intimi koje su pretrpjeli mnogi sveci i pravednici progonjeni kroz povijest.

Unatoč tome, Bog je provodio svoj plan. Crkva na Zemlji, ona prava, iako progonjena i pritisnuta, oduprla se. Autentična jezgra Crkve ostala je netaknuta: skrivena, često u podzemlju, ali nepokvarena. Sada treba izaći na svjetlo, preko vas i preko svih onih koji su bili pozvani i odgovorili su u trenutku začeća; oni se moraju probuditi i djelovati u jedinstvu s vama.

Kao što sam vam govorio, krv mučenika natopila je prvu Crkvu. Sa današnjom Crkvom to se neće dogoditi jer ona treba biti slavna, sposobna očitovati ne samo Križ, nego i Gospodinovo Uskrsnuće.[2] Stoga, u ovom vremenu Bog nije predvidio za svoj narod krvavi sukob sa silama zla; ne želi da se prolijeva više krvi. Iako će mnogi, nažalost, i dalje biti ubijani poradi čovjekove zloće, Bog će djelovati na drugi način: uvući će svoj narod u sve sotonističke sustave u Svemiru. Tako da će ih iznutra razoriti. Bit ćete poslani u duhu, zajedno s mnogo druge braće, da biste djelovali kao jedna poluga koja iznutra urušava sustave.

Sotona to neće primijetiti jer ne može razumjeti djelovanje u duhu. Nitko ne može razumjeti djelovanje u duhu ako ne posjeduje Božjega Duha. Stoga, osjetit će nešto, ali neće moći učiniti ništa, jer nema sredstava s kojima bi se odupro djelovanju u duhu. Može ubiti čovjeka, no ne i čovjekov duh, a još manje Duha Božjega.

Trebaju se ispuniti obećanja koja ste čuli kroz usta proroka Izaije[3]: sva dobra naroda, sve milosti, sve najbolje u čovječanstvu, sve će pritjecati u Crkvu Isusa Krista Svega Svemira. Vi ćete trebati otvoriti put čovječanstvu koje treba uskrsnuti. Ne govorim vam o Sotoninoj djeci, njih prepustite njemu. Govorim vam o djeci Božjoj koja još spavaju i ne razumiju jer ih nitko nije poučio.

Što je sada potrebno? Vaša molitva i vaše prikazanje. Nužno je da sada iskreno i potpuno živite tri stupa Kraljevstva Božjega koji su vam pokazani: prikazanje, cjelovitost, sveopće zajedništvo.[4] Živite u vašim kućama u jednostavnosti, ali s dubinom, primjenjujući u praksi sve što ste čuli kroz ove godine.

Ne vrtite se više oko vas samih. Vaše se molitve trebaju uzdići, a ne vrtjeti se oko vaših problema. Svi imate problema, cjelokupno čovječanstvo ih ima, ali ako čekate da riješite svoje probleme da biste mogli izvršiti ovo poslanje, varate se. Započnite vaše poslanje i riješit ćete vaše probleme. Bog će ih riješiti. Umjesto toga, usredotočite se na pomoć koju dati Crkvi Svega Svemira. Pomozite Crkvi Svega Svemira i ona će pomoći vama, jer ste jedno srce i jedna duša.

Ne trebaju vam veliki proglasi niti velika propaganda. Nemojte se boriti protiv nikoga, nije više vrijeme za to. Niti Bog ne troši snagu protiv onih koji ne žele razumjeti. Vi idite naprijed u vašem poslanju. Vi ste trupe izabrane od Boga, hodajte ispred drugih da im otvorite put, tako kako izvanredna sredstva napreduju pred vama.[5]

Vrijeme je Božjeg očitovanja i očitovanja njegova naroda. Zato vas molim za duboku pažnju prema Božjem djelovanju u vama, tako da se može očitovati i preko vas. Gospodin će vas zaštititi od zla. Ako budete vjerni, nećete imati velikih problema, nećete se sukobiti s neprijateljima, niti će vas oni doći uznemiravati jer je Sotona zbunjen. Ali ako vam dođu smetati, odgovorite s ljubavlju, sa strpljenjem i sa radošću; potom otvorite vrata i pustite da iziđu.

Bog nema potrebu za nikim trčati. Ono što je učinjeno, učinjeno je. Kroz sve ove godine Gospodin je odabirao, pozivao i mnogi su odgovorili. Sada su već raspoređene vojske Dobra i Zla. Između su još ostali mnogi koji se trebaju probuditi kako bi odabrali između dobra i zla. Stoga, potrebno je djelovanje u duhu. Nužno je da se Božji narod prikazuje na oltarima, u hramovima, tamo gdje ga Gospodin poziva kako bi podignuo one koji su dobre volje i srušio one koji to nisu.[6]

Nadasve, nužno je da narod uđe u Sotonine sustave. Vidjet ćete, i dijelom već to vidite, da će sustavi ući u krizu, obrušit će se jedni protiv drugih, jedno kraljevstvo protiv drugoga. Sotonina djeca će se međusobno sukobiti jer nitko ne želi biti slabiji od drugoga. Svi žele zapovijedati i pobjeđuje tko najviše viče, tko je najzločestiji. Svi se nadaju da će dobiti od Sotone ono što je on obećao: vlast, ali neće je imati, jer vlast pripada Bogu i njegovom narodu.

Hrabro, braćo, idite naprijed. Odvratite pogled od vas samih i gledajte s one strane. Promatrajte što Bog radi, a ne ono što radi Sotona. Mislite na ono što Bog čini i može činiti preko vas, a ne samo na ono što vi možete ili ne možete učiniti. Božja snaga ima sposobnost voditi vas dalje od vaših granica i vaših problema.

Blagoslivljam vas i uz vas sam, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

[1] Usp. „Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, poglavlje 3.2 Primarna energija u svemiru; 3.3 Destruktivna energija na stranici 32.-35.

[2] Usp. Otk 20, 5-6

[3] Usp. Iz 60, 1-6

[4] „Preko Velike Barijere“, pog. 11

[5] Usp. „Ispisati povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“, V dio „Od trećeg tisućljeća do novog stvaranja“, 2. pog., str. 317-329.

[6] Vidi poruku Presvete Marije od 7. prosinca 2019. pod naslovom: „Prikazani na svim oltarima Zemlje“