Razmišljanje “Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu”

21.12.2019. 

StefaniaCaterina i Otac Tomislav Vlašić

Otac Tomislav:Predraga braćo i sestre, približavamo se Božiću. Oni koji prate liturgiju ovih dana osjećaju poziv na radost, jedan poziv koji zahvaća. Oni koji ljube Gospodina i iskreno ga očekuju, raduju se. Dva su razloga naše radosti: prvo zato što nas Gospodin budi na radost, na puninu radosti. Tijekom tisućljeća čovječanstvo je čekalo Gospodina i Gospodin mu je dolazio u susret u skladu s mogućnostima, raspoloživošću naroda i pojavio se “Emanuel, Bog s nama“.[1]Razlog naše radosti je što On nadilazi našaograničenja, ide preko naših granica. Na Njega možemo računati u svemu.

Druga točka je ovo unutarnje buđenje koje se vršipo Duhu Svetom jer  čovječanstvo na Zemlji ide do određene točke, a potom se vraća natrag. Niti veliki sveci nisu mogli djelovati u ovoj punini u punini milosti jer zajedništvou Crkvi nije funkcioniralo, jer se nisu sviželjelisjediniti s  Gospodinom Isusom. Radost ovih dana je da Gospodin želi potpuno izvršiti ovo buđenje kako bi uveo narod u novo stvaranje, u kojem će narod biti probuđen, kreativan, djelotvoran, životan u Gospodinu.

Sve naše pripreme idu u tom smjeru. Danas dodajemo još jedan dio koji je Isus 7. siječnja 2018.[2] podcrtao neophodnim: posvećenje Bezgrešnom Srcu Marijinu. Ovih dana Majka Božja tražila je od nas da se pripremimo za početak nove godine jer želi dati jedan svečani blagoslov svemnarodu. Svečani blagoslov narodu dodjeljivan je povodom jubileja, velikih događaja i, kako smo rekli, mi živimo jedan veličanstven događaj i to ćemo više objasniti prolazeći kroz poruku od 7. siječnja 2018., Isusovu poruku i prolazeći kroz istaknute točke.

Dakle, odgovorili smo Gospi da ćemo i mi imati svečano slavlje i da ćemo se svečano posvetiti njezinom Bezgrešnom Srcu. U posveti Bezgrešnom Srcu Marijinu  započinje jedna godina posvećena Duhu Svetom koji preko Bezgrešnog Srca Marijinazahvaća sav Božjinarod na Zemlji i u Svemiru.Poslušajmo onda ove istaknute točke.

„Mnogi su sveci kroz stoljeća tvrdili da sam ja prvi put na Zemlju došao preko Marije te da ću se preko Marije vratiti drugi put. To je istina i bit će tako. Stoga, u ovom vremenu, sav Božji narod je pozvan na potpuno posvećenje Bezgrešnom Srcu moje Majke. Neću doći na Zemlju prije nego što njezino Bezgrešno Srce trijumfira u mom narodu. Trijumf Bezgrešnog Srca moje Majke neophodan je uvod u moj dolazak. Prije dolaska vjerne braće, nužno je da trijumfira u vama Srce moje Majke.

Često ste čuli govoriti o Marijinu djelu; mislili ste na neku njezinu posebnu poruku, i dijelom je tako. Međutim, njezino djelo je mnogo veće: Marijino djelo je to da prikupi svu svoju djecu iz svih dijelova svemira kako bi ih prikazala meni. To je Marijino veliko djelo koje je započelo već od njezina začeća. Upravo u svjetlu njezina božanskog majčinstva i njezina velikog djela, Marija je stvorena bezgrešna. Sada se njezina bezgrešnost mora spustiti na čitav moj narod. Moj će narod biti bezgrešan ili neće biti moj narod.“

U ovom hodu koji smo napravili možemo shvatiti dubinu ovih Isusovih riječi: “Neću doći na Zemlju prije nego što njezino Bezgrešno Srce trijumfira u mom narodu.Bezgrešno Srce Marijino će trijumfirati kada ispuni svu svoju djecu svojom bezgrešnošću. Moj će narod biti bezgrešan ili neće biti moj narod.“To je ogroman prolazak za Božji narod, za Crkvu Božju. Crkva Isusa Krista svega Svemira mora postati bezgrešna, to znači već na Zemlji ući u ovo novo stvaranje u duhu.Crkva Isusa Krista svegaSvemiramora postati njegovo životnoTijelo, životnoTijelo Kristovo, djelotvorno kako bi pobijedila zlo. Tada započinje našeposlanje u svoj sili.

Ponavljamo ono što se ove godine dogodilo na Svetkovinu Bezgrešnog Začeća, gdje nas je Gospa okupila, pozvala da sudjelujemo u ovom djelu, sjedinjeni s cijelom Crkvom, svega Svemira, u njezinomSrcu da pokrijemo sva svetišta, sva svetišta na Zemlji i u Svemiru kako bismo bili životnoTijelo Kristovo po njezinom Srcu. Tada će se iz ovog naroda uzdignuti ogromna hvala prema Bogu i ovo prikazanje Božjeg naroda, Crkve Isusa Krista svega Svemira je definitivno rušenje svih oblika sebičnosti, svih oblika sotonizma.

„Ovo vam mora biti vrlo jasno: vaša braća, u evangelizaciji niskog svemira, nisu dala svjedočanstvo samo o meni, već i o mojoj Majci. Svaki čovjek mora znati da ima jednog Oca koji je Bog i jednu Majku koja je Presveta Marija. Apsolutno je nužno da i vi isto činite. Stoga se sada veliki dio vaše evangelizacije sastoji u posveti Mariji i da joj dopustite da savršeno djeluje u vama. Marija je zaručnica Duha Svetoga. Duh Sveti me je rodio u njezinoj utrobi; Duh Sveti, zajedno s njom, me neprestano rađa u svakom od vas i u cjelokupnom mom narodu. Morate me nositi živog u vama! To se može dogoditi samo preko Bezgrešnog Srca moje Majke preko koje sam došao na svijet.

Pripadnost Mariji vas štiti. U Znaku kojega nosite, utisnuto je Srce moje Majke iz kojega se oslobađa plamen.[3] Ovaj plamen stalno pročišćava moj narod. Preko Marije, bivate pročišćeni i neprekidno iznova vraćeni u milost, čak i ako ste sagriješili, ako ste krhki i slabi. Bezgrešno Srce Marijino štiti, čisti i uzdiže moj narod, stoga je nužna posveta njoj. Govorit će vam da ste fanatični te da pretjerano posvećivanje mojoj Majci zasjenjuje mene. Ne vjerujte niti jednoj riječi koju će vam govoriti. Tko ljubi moju Majku i vrši njezinu volju, mene ljubi i vrši moju volju jer moja Majka i ja smo jedno.

Preko vašeg posvećenja Bezgrešnom Srcu Marijinu te kao posljedica snažnog djelovanja Duha Svetoga u vama, započet će velika evangelizacija Zemlje. Stoga vam rekoh da ne polazite od vaših djela. Vaša djela će biti samo plod vašeg prianjanja uz mene i Bezgrešno Srce Marijino.“

Također u ovom odlomku imamo neke temeljne točke naše duhovnosti. Baš kao što je rodila Isusapo Duhu Svetom, tako Majka Božja rađa i svakoga od nas. Kada smo bili začeti u utrobi majke, nitko nas nije pitao: „Želiš li biti začet ili ne? Želiš li se roditi ili ne? “Isto tako, ako smo predani Presvetoj i Bezgrešnoj Majci, po njoj u Duhu Svetom mi bivamo rađanineovisno o našojkrhkosti, o mnogim stvarima koje vidimo. I svako bi stvorenje trebalo vidjeti da ne može uspjeti samo. Tada će ova inicijativa Trojedinog Bogapreporađanja sve njegove djece biti uspješna. Mi smo pozvani ući u ovu duhovnu stvarnost.

Drugi prolazak je: „Marija vas štiti, bivate pročišćeni i neprekidno iznova vraćeni u milost, čak i ako ste sagriješili, ako ste krhki i slabi.“Taj je odlomak od ogromne važnosti za naš život, za našu prošlost. Mi, u Duhu, u ovoj vjeri, u ovom predanjuMariji, možemo doći do našeg korijena, onog trenutka začeća kada smo rekli da. Ne znamo kakvo je bilo naše da i nitko to ne zna i nitko to ne može istražiti, ali možemo biti sigurni da je Majka dala svoje da za nas ako smo mi izrekli naše da, makar i krhko. Ona je preuzela obavezu od svog Sina, koji nas je povjerio Njoj, da moli, da se prikazuje te da dođe i do onog posljednjeg. Tada naše da obnovljeno u ovom vremenu u duhu u nama,daje da se spustimo, obnovitinašu prošlost, sve dimenzije sve do našegzačeća kako bi se preporodila naša prošlost i bila ozdravljena, daprekoNje budemo izliječeni.

Što znači za nas, za nas danas ako smo posvećeni  Mariji, ako smo zaista posvećeni, željni doći do Božje volje? U našem danas nestaju unutarnji sukobi, da i ne, mogu ili ne mogu, jedno beskonačno razmišljanje. U nama započinje jedan da kako je započeo, vidimo u Evanđelju u trenutku Isusova začeća u djevičanskoj utrobi Marije.[4] Bila je uznemirena kao i svako stvorenje kad susretne jedan uzvišeni lik, poput Svetog Arkanđela Gabrijela, i Bog odmah pritječe u susret u ovoj uznemirenosti. Ako postoji odgovor kao u Mariji, unutarnji, mi ulazimo u razgovor s Bogom, kao s  jednim partnerom. On koji je svemoguć, On objašnjava što treba učiniti. Kao što je Sveti Arkanđeo Gabrijel objasnio Mariji: “Ne boj se, Duh Sveti će se spustiti na tebe”. Gospin odgovor je bio neposredan: “Evo me, evo službenice Gospodnje.“

Također je vrlo važno vidjeti kako se to odražava na našu budućnost ako smo predani Mariji. Naša vjera, naša nada, naša ljubav postaju čiste, bezgrešne.Vidite onda da se brzo gibamo prema novomstvaranju, naprotiv, već jesmo u novomstvaranju. Naš duh ulazi u novost i brzo ide, privlači dušu i privlači tijelo da dosegne novo stvaranje.

Iz svega ovoga, kako smo čuli, pokreće se poslanjeTrojedinog Boga i trojstvenesile u Božjem narodu kojesesjedinjuje u Mariji. Ovdje više nije pitanje pojedinaca odvojenih od naroda, već životnogTijela Kristova  koje mu pripada.Tada, svatrojstvena sila počinje djelovati i neprijateljske snage moraju popustiti.

„Kada se posvećujete mojoj Majci, Otac se raduje jer ona je savršena kći i bez mrlje, prvina novog čovječanstva. Ja se radujem jer vidim proslavljenu svoju Majku, koja doista zaslužuje svaku slavu. Duh Sveti se raduje jer je ona njegova zaručnica. Marija je savršeno stvorenje, uzor vašeg života. Dopustite joj dakle da u potpunosti djeluje u vama, sve dok se njezino djelo ne očituje i ne ispuni. Prije Svetog Mihaela, bit će moja Majka ona koja okuplja moj narod. Sveti Mihael neće učiniti ništa drugo osim da mi prikaže ono što je moja Majka okupila. Najprije Majka, a potom druga stvorenja. Marija dolazi prije Arkanđela.“

Presveta Marija ima neposredan odnos s Bogom Ocem, Bogom Sinom, Bogom Duhom Svetim jer je bezgrešna. Naša posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu daje nam mogućnost, po Mariji, ući u neposredni odnos s Bogom; neposredni ne u individualističkom smislu kao što misli čovjek na Zemlji, već u onom položaju kakav je Bog predvidio za svakog originala i za sve originale zajedno.

Ovim činom posvećenja ulazimo u Srce jedne savršene Kćeri i ako budemo jedno s njezinim Srcem, naše sudjelovanje u nebeskoj Liturgiji postaje savršeno, životno, tada možete zaključiti da ulazimo u novo stvaranje.S ovim prolaskom štovanje Presvete Majke doseže svoje savršenstvo, oslobađa se mnogih ljudskih interpretacija, mnogih stvari koje je potrebno pročistiti. Naša duhovnost doseže maksimum koji možemo doseći prije slavnog Kristovog dolaska koji nas vodi do savršenstva.

Sviđa mi se zajedno s vama čuti što Sveti Pavao kaže u poslanici Efežanima, u drugom poglavlju.[5] Iz našeg iskustva koje objašnjavamo sada, sav naš hod možemo shvatiti, u ovom odlomku Svetog Pavla, sve glavne teme koje smo objašnjavali tijekom godina.

„Jer po njemu (Isusu Kristu) jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji,nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus.U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu.U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.“

Jeste li razumjeli? Bezgrešna Majka, savršena Kći, stvorena od  Oca, sve nas okuplja u svoje Srce i povjerava nas Isusu Kristu, gdje nema nikakve podjele. Crkva Isusa Krista svega Svemira mora postati cjelovita, potpuna, kao posljedica toga Mistično Tijelo životnog Krista, treba biti djelotvornokako bi ušlo u novostvaranje. Može proći samo preko Bezgrešne Majke, stoga, kao što znamo Isus je rekao: “Budućnost moje Crkve bit će bezgrešna od  moje Bezgrešne Majke, inače  neće biti moja Crkva”. Ovdje se predviđa i duboka podjela  jer idemo prema ostvarenju obećanja. Ne može se ući u novo stvaranje, osim ako nismo bezgrešni po Mariji, cjeloviti  u životu Isusa Krista.

Ovdje također razumijemo što znači za ovo vrijeme da se cijela Crkva Isusa Krista svega Svemira posvećuje Bezgrešnom Srcu Marijinu počevši od ovogposlanja da pokrivamo sva svetišta kako bi sakupili i posljednju dušu koja je izgubljena kroz tisućljeća u raznim religijama, u ateizmu,  da otkupimo sve, istrgnemo također od Sotone sve one koji su žrtvovani kao nevine žrtve, odvučeni na Sotonske oltare. To je ogromna akcija koja ispunjava volju Isusa Krista, Spasitelja da pronađe čak i posljednju izgubljenu ovcu i ovdje je vrlo važno zaključiti što je Crkva Isusa Krista svega Svemira: to je Crkva rođena iz Isusovog boka, povjerenaApostolima, preporođena i želi biti preporođena cjelovita u ostvarenju svih obećanja koja je dao Isus Krist. Ona je jedina, nema druge.

Ova slika građevine o kojoj govori Sveti Pavao vodi nas u novi Jeruzalem, gdje je sve izgrađeno na temeljima, sve je sjedinjeno s tim temeljima i prepoznajemo Crkvu Isusa Krista svega Svemira koja želi biti ta građevina; sveosobe žele postati, po BezgrešnomSrcu Marijinu, životnoTijelo Kristovo, ući u jedino Svetište koje će ostati u vječnosti, Svetište Jaganjčevo predviđeno u viđenju Svetog Ivana Apostola u Otkrivenju.

Dakle, želimo da kroz ove dane za sve vas bude jedna  priprema za primanje novih milosti, za sudjelovanje u tim milostima. U njimase ne može sudjelovati površno. Treba se velikodušno sudjelovati kako bi se ispunilo ovoposlanje i može se sudjelovati samo odlučujući biti Kristovo životno Tijelo, Mistično Tijelo Kristovo po Bezgrešnoj Majci Mariji.

Kroz ove dane na poseban način vas pratimo molitvom, blagoslovom, ali također je važno da se svi zajedno nađemo u duhu u bdijenju za novu godinu kako bismo posvetili Crkvu Isusa Krista svega Svemira Presvetoj Mariji te ušli u novu godinu neprekidno se posvećujući Njoj i,preko Nje, Duhu Svetom kako bismo sudjelovali u milostima koje će biti obilne. Onda u utorak navečer 31. prosinca 2019 svečano se posvećujemo Presvetoj Mariji i Ona nam želi dati jedan svečani blagoslov na prijelazu iz jedne u drugu godinu. Tako će nas pratiti svojim blagoslovom kroz  cijelu godinu.

U ime Oca, Sina i Duha Svetoga.

[1] Usp. Mt 1,23

[2]Usp. Isusova poruka pod naslovom „Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu“

[3]Isus misli na križ koji nose oni koji pripadaju Fondaciji „Utvrda Bezgrešne“. Možete naći pojašnjenje  na stranici http://www.premanovomstvaranju.org

[4]Usp. Lk 1, 26 -38

[5]Ef 2, 18 – 22