Definitivni zaokret za čovječanstvo

Predraga braćo i sestre,

liturgijska godina je prošla i pri završetku je također i kalendarska godina. U svakodnevnoj životnoj trci, mnogi od vas vjerojatno nisu primijetili Veliki događaj koji se zbiva, po Božjem djelovanju, u onima koji vjeruju u Njega, u čovječanstvu i u stvorenjima. Radi se o evangelizaciji Zemlje, u kojoj sudjeluje Crkva Isusa Krista svega Svemira, uključujući  mali ostatak na Zemlji koji joj pripada.  U ovom je Događaju Bog izvršio jedan definitivni čin za Zemlju i za Svemir.

Ako čitate i meditirate poruke koje smo objavili 2018/19[1], složit ćete se s onim što vam govorimo. Svi smo pozvani dati definitivan, dinamičan, živ i odgovoran odgovor, na dobrobit cjelokupnog čovječanstva.

U poruci od 07. Prosinca 2019.[2], Gospa nas je pozvala da prikažemo svoj život Isusu, po Njezinom Bezgrešnom Srcu, na svim oltarima Zemlje na kojima se slavi Euharistija, kako bi privukli živućem Isusu Kristu sve one koji sudjeluju u slavljima s iskrenom željom da se mistično sjedine s Njim. Pobesprijekornom (bezgrešnom) prikazanju postajemo sposobni živjeti u sveopćem zajedništvu u Duhu Svetom.

Isus Krist, pobjednik  nad Sotonom i smrću, sjedi zdesna Boga Oca, želi izliječiti, preobraziti, uskrsnuti i povesti u novo stvaranje svu istinsku djecu Božju i sva stvorenja. Crkva Isusa Krista svega Svemira dala je svoj odgovor: želi biti jedna životna Crkva i neće dopustiti da Isus Krist bude ostavljen sam prikazujući se Ocu na oltarima Zemlje.

U citiranoj poruci Gospa kaže:

Ovo je jedan vrlo važan korak, koji će proizvesti snažan val milosti na Zemlji i velika će se snaga uzdizati sa svakog oltara. Bit će to Božja snaga i snaga njegova naroda. Nećete se prikazivati samo vi ovdje prisutni i oni koji pripadaju Fondaciji: sva Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se sa mnom na svakom oltaru. Neće biti više oltara na kojima se moj Sin prikazuje sam, nego će uvijek oko Njega biti njegov narod. Rijeka milosti će poteći za svu Zemlju.

Ovo prikazanje u Duhu Svetom je sveopće i želi otkupiti raspršenu i izgubljenu Božju djecu da ih povede u novo stvaranje. Gospa nastavlja:

Stoga vi i ja, zajedno sa svom Crkvom svega Svemira, prikazivat ćemo se također i u poganskim hramovima, tamo gdje vam se čini nemoguće da može boraviti Krist, ali gdje su prisutna njegova djeca koju treba probuditi, uzdići, hraniti i brinuti se o njima. Tako ćete mi pomoći zdrobiti Sotonino kraljevstvo, jer će se također i u poganskim hramovima uzdići snaga Trojedinog Boga i Crkve svega Svemira. Sotonino kraljevstvo bit će ispražnjeno iznutra. Bez buke, bez spektakularnih radnji, nego kap po kap, dan po dan, žrtva Moga Sina i njegovog naroda uzdizat će se sa Zemlje i razorit će neprijateljeva kraljevstva.[1]

Prikazanje Isusu, po Bezgrešnom Srcu Marijinu, neće vas obvezati na patnju, naprotiv, učinit će vas pobjednicima, sposobnim živjeti u punini života u Bogu, biti blaženi i spremni ispuniti Očevu volju.[2]

Naš odgovor ne temelji se na našim ljudskim sposobnostima, nego je djelo Duha Svetoga. Ako se posvetimo Njemu, Duh Sveti silazi na svakoga od nas pojedinačno i na sve zajedno, kako i on sam potvrđuje u svojoj poruci od 8. Prosinca. 2019.[3]

„… Ja sam Posvetitelj, Onaj koji posvećuje vaš život; pročišćuje ga, uzdiže, daruje Ocu, po Sinu, i Sinu da ga prikaže Ocu.

Uvodi Božji narod u kozmičku Pedesetnicu:

Održavam živom sliku i priliku Božju u svakome i u cijelom narodu. I narod također posjeduje ljubav, inteligenciju i snagu koje izviru iz molitve, djelovanja i odabira svih vas. Iz dana u dan, hod svakoga od vas učvršćuje hod naroda. Uskrsnuće jednoga uskrsnuće je svih, preobrazba jednoga preobrazba je svih.“[4]

Duh Sveti Duhu je onaj koji ostvaruje u nama odlučujući potez s našim slobodnim prianjanjem.

Tako nastavlja u istoj poruci:

Danas se snažno spuštam na vas kako bih vas posvetio Božjem djelovanju i njegovu djelu. Spuštam se, preko vas, na ovu Zemlju da bih je očistio od zla. Preko ovog malog ostatka i onih koji su povezani s vama, a kojih je mnogo više nego što možete zamisliti, u zajedništvu sa cijelom Crkvom Isusa Krista Svega Svemira ispunjam djelo Presvetog Trojstva na Zemlji. Prolazim preko vaših granica i nesigurnosti i činim od svih vas jedno gotovo djelo, bez obzira na vaše nedostatke. Dovoljni su mi vaše da i vaša vjernost, odluka ići dalje bez straha i bez kompromisa.

Na nama je dakle da dadnemo bezuvjetan odgovor na djelovanje Duha Svetog:

Preko vas, dolazim na Zemlju uzeti natrag ono što mi pripada. Dolazim u sili vratiti na Zemlju Očevu ljubav, nauk Isusa Krista i svoju volju. Moja volja se pretvara u dinamično i snažno djelovanje, koja se odvija preko moga naroda, jer Bog djeluje uvijek i samo preko naroda.

Budite svjesni svega toga, jer ja se želim služiti s vama kako bih došao i do onog posljednjeg na Zemlji koji je dobre volje. Vi ćete biti moje oči, moje ruke, moja stopala koja će neprestano prolaziti ovom Zemljom. Nije važno gdje ćete biti, jer vaš duh nema granica. Uronjeni u mene, postajete muškarci i žene bez prostora i bez vremena, jer ulazite u različite dimenzije, tamo gdje vas neprijatelj više ne može doseći i gdje je sve sklad, mir i dobrota.“

Oni koji žele živjeti bez Boga, ili žele samo formalno pripadati kršćanstvu ostaju smrtni.[5]

 • Neraspoloživi vidjeti, shvatiti, razumjeti i obratiti se da bi bili izliječeni.[6]
 • Ne opravdani, odbijajući sudjelovanje na svadbenoj gozbi.[7]
 • Neodgovorni za milosti i darove Božje.[8]

Oni, naprotiv, koji žele ući u novo stvaranje i biti sa životnim Bogom, također postaju životni i kraljuju s Njim.

A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.“ ( Mt 13, 16-17)

Isus, bez puno tumačenja pokazuje put svakome:

Tada dozva narod i učenike pa im reče: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.“ (Mk 8, 34-35).

Potrebno je ostati u Njemu kako se ne bi osušili i bili spaljeni poput mladica vinove loze (Iv 15), slijediti ga dok ne dostignemo zrelost. To je vrijedilo za Svetog Petra, vrijedi za svakogaod nas i za sav Božji narod,[9] da bismo došli do „mjere uzrasta punine Kristove koja ispunjava Svemir“ (Ef 4,13).

Ovo je također put sveg kršćanskog naroda koji prolazi kroz kozmičke događaje koje je sveti Ivan apostol predstavio u knjizi Otkrivenja:

 • Bog ispravlja Crkvu i hod kršćanskog naroda (Otk 2,3);
 • pokazuje kao točku orijentir sudjelovanje naroda u nebeskoj Liturgiji (Otk 4) koje prolazi obavezno preko zaklanog Jaganjca (Otk 5). Oni koji sudjeluju u životu Jaganjca obilježeni su i zaštićeni: „Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.“ (Otk 7,17);
 • pjevaju jednu novu pjesmu koju nitko drugi ne može razumjeti: „Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su! Oni prate Jaganjca kamo god pođe. Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu;na ustima se njihovim laž ne nađe, neporočni su.“ (Otk 14,4-5 );
 • nakon finalnog suda, slijedi novo stvaranje: „I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga mužaI začujem jak glas s prijestolja: „Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.“ (Otk 21, 1-4);
 • u grad Jaganjčev moći će ući samo životni u Njemu i za Njega: „Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.“ (Otk 21,27).

Jasan i jedini put također je onaj koji nam je pokazao Bog Otac:

„Kršćanstvo nije neka religija, nego je preobrazba života. Kršćanin je novo stvorenje. Vaše iskreno darivanje mome Sinu direktno vas uključuje u silu trojstvenog vira, gdje bivate neprestano preporađani.“[10]

Također i sveti Ivan apostol pokazuje nam isti put, pozivajući nas da se dopustimo preobraziti i sudjelovati u Božjem životu da bismo ga svjedočili:

„Ovo je kršćanstvo: nije neka religija nego preobrazba života, prolazak iz smrti u uskrsnuće, preko prikazanja nas samih Kristu i po istovjećenja s njegovim Duhom. Sve ovo vas uvodi u život Presvetog Trojstva. To je sudbina cjelokupnog čovječanstva.“[11]

Povijest spasenja nas jasno uči:

 • da je, nakon istočnog grijeha, čovječanstvo Zemlje propalo u stanje ne sjećanja. Bog mu je pritekao u pomoć preko pravednika i proroka. U punini vremena, poslao je Spasitelja Isusa Krista:

„On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu. On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninui po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.“ (Kol 1,15-20)

Po Sinu, Otac nam je darovao Duha Svetog. Isus, u ime Oca, predao je apostolima poslanje da čuvaju i nastave njegovo djelo. Isus kaže učenicima:

„Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: „Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“ (Iv 20,21-23).

 • Trojedini Bog, sa svojim apsolutnim povlasticama Stvoritelja, Otkupitelja, i Posvetitelja, spustio se sada među nas da dovede do ostvarenja svoje djelo. Izvršio je jedan definitivni zaokret za čovječanstvo.
 • Kako možemo sudjelovati u njegovom djelu? Na tri načina:
  1) preko Bezgrešne Majke koja nas rađa i prikazuje nas Isusu;
  2) hraneći se Euharistijom; 3) prikazujući se po Isusu, u Duhu Svetom, Ocu poradi spasenja svih.
 • Tako sav narod postaje živa Euharistijai dostojan je ući u Jaganjčevo Svetište.[12]
 • Poradi aktualizacije ovog definitivnog zaokreta, Duh Sveti je tražio da se u 2020 godini, svakodnevno posvećujemo Njemu te da mu posvećujemo čovječanstvo Zemlje. Stoga vam u nastavku nudimo molitvu posvete Duhu Svetom, kako bismo molili sjedinjeni u istom darivanju Presvetom Trojstvu.

Svatko od nas treba odabrati hoće li biti životan ili smrtan, odnosno hoće li potpuno sudjelovati u Kristovom životu i djelu ili biti odvučen u prazninu, u beznađe i u smrt. Između ništa neće ostati jer će Bog koristiti svoju trojstvenu silu kako bi uglavio u Kristu sav svemir. Na kraju će ostati kao jedino Svetište ono Jaganjčevo zajedno sa vjernim narodom koji će zajedno s Njim upravljati cijelim Svemirom.

Odaberite put života i pomozite drugima ući u vječni život. Ovo je naša čestitka i naša nada za sve vas.

Sretan Božić i Nova 2020 Godina

                                         Stefania Caterina i Tomislav Vlašić

 Sveti Božić 2019.

 

Posveta Duhu Svetom

Duše Sveti,

spusti se na nas.

obasjaj naš duh,

ispuni naše duše,

ojačaj  naša tijela.

Vodi nas u hodu,

budi u nama božanske želje,

komuniciraj nam  Kristovu misao

i preobrazi nas u nova stvorenja.

Samo u Tebi

poznajemo i ljubimo Isusa Krista.

Po njemu i s Tobom

otkrivamo naš identitet i poslanje

i uzdižemo se k Ocu.

Ti nas podsjećaš na Isusovo učenje

i pomažeš nam da ga u potpunosti živimo.

Ispunjavaš nas sa svojih sedam darova

i činiš nas svjedocima života u Kristu.

Preko Bezgrešne Majke

prikazujemo se Isusu Kristu,

da bismo živjeli u Tebi kao djeca Božja besprijekorna, cjelovita

sjedinjena s braćom u sveopćem zajedništvu,

da bi stigli do novog stvaranja.

Tako, posvećeni Tebi, privučeni  smo u trojstveni vir

i formiramo Mistično Tijelo Kristovo,

njegovu Crkvu svega Svemira,

glasnicu spasenja za cjelokupno stvorenje.

Slava Ocu Stvoritelju

i Sinu Otkupitelju.

Slava  Tebi, Duše ljubavi,

koji neprestano posvećuješ

one koji traže život Božji,

i sve nas činiš životnim narodom.

Amen

 

[1]Ispisati Povijest – Svezak II – Svemir i njegovi stanovnici“ na 51-52 stranici; 63-73

[2] Usp. Mt 6, 25-34)

[3] Poruka Duha Svetog od 08. prosinca 2019 pod naslovom: „Dolazim uzeti natrag ono što mi pripada“

[4] Ista poruka

[5] Usp. Otk 22,21-27

[6] Usp. Mt 13,10-15

[7] Usp. Mt 22,1-14

[8] Usp. Lk 19,11-27

[9] Usp. Iv 21, 15-19

[10]Usp. „Ispisati povijest – Svezak I – U Božjoj misli“ na 107 stranici; Preko velike barijere” na 23-37 stranici

[11] Isto djelo na 124 stranici

[12] Usp. Otk 21. 22.