Dolazim sivratiti ono što mi pripada

Poruka Duha Svetog od 8. prosinca 2019. – Svetkovina Bezgrešnog začeća

„Predraga djeco,

zahvaljujem vam što ste odlučili posvetiti mi život, kao pojedinci i kao narod.[1]

Ja se spuštam se na svakoga od vas  pojedinačno i na sav narod. Iznutra i odozgo radimu pojedincima i u svima vama. Moj je zadatak posvetiti vas jer ja sam Posvetitelj, Onaj koji vaš život čini svetim; pročišćuje ga, uzdiže, daruje Ocu, po Sinu i Sinu da ga prikaže Ocu. Ja u vama držim živima ljubav, inteligenciju, snagu koje su povlastice vašeg duha. Održavam živom sliku i priliku Božju u svakom pojedinačno i u cjelokupnom narodu. I narod također posjeduje ljubav, inteligenciju i snagu koje izviru iz molitve, djelovanja i odabira svih vas. Iz dana u dan, hod svakoga od vas učvršćuje hod naroda. Uskrsnuće jednoga uskrsnuće je svih, preobrazba jednoga preobrazba je svih.

Danas se snažno spuštam na vas kako biste se posvetili Božjem djelovanju i Božjem djelu.Spuštam se preko svakoga od vas na ovu Zemlju da bih je očistio od zla. Preko ovog malog ostatka i onih koji su povezani s vama, a kojih je mnogo više nego što možete zamisliti, u zajedništvu s cjelokupnom Crkvom Isusa Krista svega Svemira dovodim do ostvarenja djelo Presvetog Trojstva na Zemlji. Prolazim preko vaših granica i nesigurnosti i ostvarujem u svima vama jedno izvršeno djelo, bez obzira na vaše nedostatke. Dovoljni su mi vaš da i vaša vjernost, odlučnost ići dalje bez straha i bez kompromisa.

Preko vas, dolazim na Zemlju da si vratim ono što mi pripada. Vraćam si ono što je Sotona ukrao: djecu Božju raspršenu u pomutnji svijeta; one koji ljube pravog Boga, iako ga nisu upoznali, a žive kao pravedni; one koji ne slijede zakone svijeta, nego Božje zakone, utisnute u njih od začeća; one koji su prihvatili žrtvu da se utjelove u poganskim narodima, u različitim religijama, s velikim patnjama i žrtvama. Ponavljam vam: dolazim vratiti si ono što mi pripada. Istrgnut ću iz neprijateljskih ruku sve one koji žele istinu. Samo u Bogu je istina, u pravom Bogu koji je Presveto Trojstvo.

Dolazim u sili vratiti na Zemlju Očevu ljubav, nauk Isusa Krista i moju volju. Moja volja pretvara se u jednu dinamičnu i snažnu akciju, koja se vrši preko mog naroda, jer Bog djeluje uvijek i samo preko naroda.

Budite svjesni svega toga, jer ja se želim služiti s vama kako bih došao i do onog posljednjeg na Zemlji koji je dobre volje. Vi ćete biti moje oči, moje ruke, moje noge koje neprestano prolaze ovom Zemljom. Nije važno gdje ćete biti, jer vaš duh nema granica. Uronjeni u mene, postajete muškarci i žene bez prostora i bez vremena, jer ulazite u različite dimenzije, tamo gdje vas neprijatelj više ne može doseći i gdje je sve sklad, mir i dobrota.

Želim napraviti od vas jedan svet i dragocjen narod u Božjim očima. Imam moć to učiniti i učinit ću, ali trebam vašu vjernost, vaš da iz dana u dan. Ne tražim od vas ništa drugo. Prepustite meni poteškoće, probleme, bolesti, nesigurnosti. Ja vas mogu ozdraviti i darovati vam Kristovo uskrsnuće. Dajte mi vaše iskreno i potpuno da; ostalo ću ja učiniti. Pomozite mi vratiti ono što je moje.

Ono što je Gospodin Isus posijao na Zemlji neće se izgubiti. Ovaj će planet zasjati Božjom silom, iako mnogi to neće vidjeti te ćei dalje bivati privučeni varljivim Luciferovim svjetlom. Autentična Božja djeca vidjet će istinsko svjetlo. Živite, dakle, i ponašajte se kao djeca svjetlosti,[2] tako da vaša svetišta, kuće i sam vaš život postanu svetim hramom u kojem prebiva Božja prisutnost.

Ja sam s vama, dječice, štitim vas od svakoga zla i nosim vas sa sobom u mojem neprestanom djelovanju ljubavi i svjetlosti. Blagoslivljam vas u ime Oca, Sina i Duha Svetoga.“

[1] U jučerašnjem euharistijskom Slavlju, narod se svečano posvetio Duhu Svetom

[2]Usp. Ef 5, 8-9; 1 Sol 5,5; 1 Iv 1,7