Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje

7. prosinca 2019. – Uočnica Svetkovine Bezgrešnog Začeća

 Poruka Presvete Marije

 

“Moja draga djeco,

zahvaljujem vam na ovoj uočnici koju živimo zajedno. Hvala vam na svim vašim koracima, na ljubavi koju očitujete prema Bogu i prema meni. Uvjeravam vas da je svaka kap vaše ljubavi uzrok moje velike radosti. Vi ste radost moga Srca jer se jedna majka raduje gledajući svoju djecu tako brižnu, pažljivu prema njoj. Stoga vam zahvaljujem.

Gospodin me danas šalje da zatražim od  svakoga od vas i sveg ovog naroda jedan veliki čin ljubavi: da se zajedno sa mnom od sada i ubuduće prikazujete na svim oltarima Zemlje, gdje god se slavi Euharistija. Nije važno je li svećenik dostojan ili ne. Moje prikazanje, zajedno s onim Crkve Isusa Krista svega Svemira, izliječit će mnoge rane. Sa svakog oltara na Zemlji uzdignut će se prema Bogu jedna dostojna žrtva koju će Otac primiti, zajedno s onom Kristovom.

Ovo je jedan vrlo važan korak, koji će proizvesti jedan snažan val milosti na Zemlji i velika će se snaga uzdizati sa svakog oltara. Bit će to Božja snaga i snaga njegova naroda. Nećete  se prikazivati samo vi ovdje prisutni  i oni koji pripadaju Fondaciji: cjelokupna Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se sa mnom na svakom oltaru. Neće biti više oltara na kojima se moj Sin prikazuje sam, nego će uvijek njegov narod biti oko Njega. Rijeka milosti će poteći za svu Zemlju.

Želim vam  objasniti još jedan vrlo važan aspekt. Trebate znati da također i u drugim religijama ima puno djece koja su rekla da Presvetom Trojstvu u trenutku začeća, ali su prihvatila utjeloviti se u drugim religijama, u narodima na Zemlji koji ne poznaju moga Sina. Učinila su to iz ljubavi, žrtvovala su se. Bogu je bila mila njihova žrtva, no sada želi otkupiti ovu svoju djecu, želi ih vratiti k sebi, jer mu pripadaju.

Stoga vi i ja, zajedno sa cjelokupnom Crkvom svega Svemira, prikazivat ćemo se također i u poganskim hramovima, tamo gdje vam se čini nemoguće da može boraviti Krist, ali gdje su prisutna njegova djeca koju treba probuditi, uzdići, hraniti i brinuti se o njima. Tako ćete mi pomoći zdrobiti Sotonino kraljevstvo, jer također i u poganskim hramovima uzdići će se  snaga Trojedinog Boga i Crkve svega Svemira. Sotonino kraljevstvo bit će ispražnjeno iznutra. Bez buke, bez spektakularnih akcija, nego kap po kap, dan po dan, žrtva Moga Sina i njegovog naroda uzdizat će se sa Zemlje i razorit će neprijateljeva kraljevstva.

To je veliko Božje djelo, koje ne možete izvršiti sami, nego sa mnom i sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira, koja će se prikazivati s vama i za vas. Zemlja je posljednji planet koji treba biti izliječen; najteži je, ali treba biti uzdignut. Bog ne želi uništiti Zemlju. Sotona ju želi uništiti, a ne Bog. Bog je  želi otkupiti i njegovati, jer on ljubi sve.

Dječice, ne bojte se onoga što tražim od vas. Ne bojte se da ćete trebati trpjeti  na patološki način, ne radi se o tome. Sa posvećenjem Duhu Svetom[1] koje ćete uskoro izvršiti, dat ćete Njemu potpunu moć u vama. Tako će Duh Sveti koristiti vaš duh i slati ga tamo gdje je najpotrebnije. To je djelovanje u duhu: vaš duh biva nošen Duhom Božjim tamo gdje je potrebno. Trojstveni vir će vas zahvatiti, podići, nositi vas  i vraćati vas, i vi ćete prolaziti Zemljom, pa i svemirom, iako živite svoj svakodnevni život. Ovo je čudo Božje koji u svakodnevnom životu i u tišini vrši svoja čudesa u vama, za vas i preko vas.

Dječice, molim vas da živite kao pravedni. Ne mislim reći savršeni, nitko od vas ne može to biti jer Zemlja na kojoj živite to nije, i tereti koje nosite su mnogobrojni. Molim vas da budete pravedni, što znači ispunjeni Božjom pravdom. Božja pravda je život življen za Krista, jer pravedan je onaj koji živi za Krista. Budite pravedni, živite za moga Sina i za mene. Živite s naša dva Srca i sa Srcem Svetog Josipa. Tada će moje Srce kucati u vašem, a vaše u mojem. Tako ćemo zajedno učiniti mnogo stvari za Kraljevstvo Božje.

Sjetite se riječi arkanđela Gabrijela: “Bogu ništa nije nemoguće”[2]. Uvjeravam vas da je tako. Bog može postići sve u vama. Potrebno mu je vaše da, ne jedan površni da, nego jedan da, koji znači: “Gospodine, promijeni moj život, učini me onakvim kakvim me želiš”. Danas želim ponoviti s vama: “Evo službenice Gospodnje“, i željela bih da svaki dan ponavljate sa mnom: “Evo me, evo službenice Gospodnje.“[3] Evo me, Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju i ne želim ništa drugo “. Ništa drugo nije potrebno, dječice, jer u Božjoj volji postoji sve što vam treba.

Zahvaljujem vam jer mogu računati na vas. Zajedno s Crkvom moga Sina svega Svemira, danas vas svečano blagoslivljam. Neka vaša posveta Duhu Svetom bude jedan veliki korak prema uskrsnuću Zemlje.

Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

[1] Za vrijeme Euharistijskog slavlja, narod Fondacije se svečano posvetio Duhu Svetom.

[2]Lk 1, 37

[3]Usp. Lk 1, 38