Prikazani s Marijom na svim oltarima Zemlje

7. prosinca, 2019. – uočnica svetkovina Bezgrešnog Začeća

Poruka Presvete Marije

 

S Marijom prikazani na svim oltarima Zemlje

 

“Moja draga djeco,

zahvaljujem vam na ovoj uočnici koju živimo zajedno. Hvala vam na svim vašim koracima, na ljubavi koju očitujete prema Bogu i prema meni. Uvjeravam vas da je svaka kap vaše ljubavi uzrok moje velike radosti. Vi ste radost moga Srca jer se jedna majka raduje gledajući svoju djecu tako brižnu, pažljivu prema njoj. Stoga vam zahvaljujem.

Gospodin me danas šalje da zatražim od svakoga od vas i sveg ovog naroda jedan veliki čin ljubavi: da se zajedno sa mnom, od sada i ubuduće, prikazujete na svim oltarima Zemlje, gdje god se slavi Euharistija. Nije važno je li svećenik dostojan ili ne. Moje prikazanje, zajedno s prikazanjem Crkve Isusa Krista svega Svemira, izliječit će mnoge rane. Sa svakog oltara na Zemlji uzdignut će se prema Bogu jedna dostojna žrtva koju će Otac primiti, zajedno s Kristovom žrtvom.

Ovo je jedan vrlo važan korak, koji će proizvesti snažan val milosti na Zemlji i velika će se snaga uzdizati sa svakog oltara. Bit će to Božja snaga i snaga njegova naroda. Nećete se prikazivati samo vi ovdje prisutni i oni koji pripadaju Fondaciji: sva Crkva Isusa Krista svega Svemira prikazat će se sa mnom na svakom oltaru. Neće biti više oltara na kojima se moj Sin prikazuje sam, nego će uvijek oko Njega biti njegov narod. Rijeka milosti će poteći za svu Zemlju.

Želim vam objasniti još jedan vrlo važan aspekt. Trebate znati da također i u drugim religijama ima puno djece koja su rekla da Presvetom Trojstvu u trenutku začeća, ali su prihvatila utjeloviti se u drugim religijama, u narodima na Zemlji koji ne poznaju moga Sina. Učinila su to iz ljubavi, žrtvovala su se. Bogu je bila mila njihova žrtva, no sada želi spasiti ovu svoju djecu, želi ih vratiti k sebi, jer mu pripadaju.

Stoga vi i ja, zajedno sa svom Crkvom svega Svemira, prikazivat ćemo se također i u poganskim hramovima, tamo gdje vam se čini nemoguće da može boraviti Krist, ali gdje su prisutna njegova djeca koju treba probuditi, uzdići, hraniti i brinuti se o njima. Tako ćete mi pomoći zdrobiti Sotonino kraljevstvo, jer će se također i u poganskim hramovima uzdići snaga Trojedinog Boga i Crkve svega Svemira. Sotonino kraljevstvo bit će ispražnjeno iznutra. Bez buke, bez spektakularnih radnji, nego kap po kap, dan po dan, žrtva Moga Sina i njegovog naroda uzdizat će se sa Zemlje i razorit će neprijateljeva kraljevstva.

To je veliko Božje djelo, koje ne možete izvršiti sami, nego sa mnom i sa Crkvom Isusa Krista svega Svemira, koja će se prikazivati s vama i za vas. Zemlja je posljednji planet koji treba biti izliječen; najteži je, ali treba biti uzdignut. Bog ne želi uništiti Zemlju. Sotona je želi uništiti, a ne Bog. Bog je želi spasiti i njegovati, jer on ljubi sve.

Dječice, ne bojte se onoga što tražim od vas. Ne bojte se da ćete trebati trpjeti na patološki način, ne radi se o tome. Posvećenjem Duhu Svetom[1] koje ćete uskoro izvršiti, dat ćete Njemu potpunu moć u vama. Tako će Duh Sveti koristiti vaš duh i slati ga tamo gdje je najpotrebnije. To je djelovanje u duhu: vaš duh biva nošen Duhom Božjim tamo gdje je potrebno. Trojstveni vir će vas zahvatiti, podići, nositi vas i vraćati vas, i vi ćete prolaziti Zemljom, pa i svemirom, iako živite svoj svakodnevni život. Ovo je čudo Božje koji u svakodnevnom životu i u tišini čini svoja čudesa u vama, za vas i preko vas.

Dječice, molim vas da živite kao pravednici. Ne mislim reći savršeni, nitko od vas to ne može biti jer Zemlja na kojoj živite to nije, i tereti koje nosite su mnogobrojni. Molim vas da budete pravedni, što znači ispunjeni Božjom pravdom. Božja pravda je život življen za Krista, jer pravedan je onaj koji živi za Krista. Budite pravedni, živite za moga Sina i za mene. Živite s naša dva Srca i sa Srcem Svetog Josipa. Tada će moje Srce kucati u vašem, a vaše u mojem. Tako ćemo zajedno učiniti mnogo stvari za Kraljevstvo Božje.

Sjetite se riječi arkanđela Gabrijela: “Bogu ništa nije nemoguće”[2]. Uvjeravam vas da je tako. Bog može postići sve u vama. Potrebno mu je vaše da, ne jedno površno da, nego jedno da, koje znači: “Gospodine, promijeni moj život, učini me onakvim kakvim me želiš”. Danas želim ponoviti s vama: “Evo službenice Gospodnje“, i željela bih da svaki dan ponavljate sa mnom: “Evo me, evo službenice Gospodnje.“[3] Evo me, Gospodine, dolazim vršiti tvoju volju i ne želim ništa drugo“. Ništa drugo nije potrebno, dječice, jer u Božjoj volji postoji sve što vam treba.

Zahvaljujem vam jer mogu računati na vas. Zajedno s Crkvom moga Sina svega Svemira, danas vas svečano blagoslivljam. Neka vaša posveta Duhu Svetom bude jedan veliki korak prema uskrsnuću Zemlje.

Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“.

[1] Za vrijeme Euharistijskog slavlja, narod Fondacije se svečano posvetio Duhu Svetom.

[2] Lk 1, 37

[3] Usp. Lk 1, 38