Zajedništvo životnih

Poruka Presvete Marije,1. studenoga, 2019., Svetkovina Svih svetih

“Predraga djeco,

prije svega zahvaljujem vam na vašem hodu i na odgovornosti koju ste preuzeli u Crkvi moga Sina. Danas vam se predstavljam kao Majka životnih. Ja sam Kraljica i Majka čovječanstva, svetaca i pokojnika u Čistilištu, jer sam Majka životnih.

Trebate dobro razlikovati između živih i životnih. Svi živi nisu životni: danas se, nažalost, mnoga djeca, iako su živa, zapravo čine mrtva.

Pokojnici iz Čistilišta, kojih se ovih dana spominjete, su životni. Tijelo im je mrtvo, ali duh im je živ. Ova vaša braća već su sigurna da će jednog dana ući u novo stvaranje, već su spašeni i gledaju vas očima životnih, onih koji su upoznali Božji život. Životan je onaj koji je upoznao život Presvetog Trojstva, koji ga živi i komunicira. Svi ste vi pozvani biti životni i da tražite Božji život u vašem zajedništvu. Trebate ga tražiti ne samo u zajedništvu s onima koji žive na Zemlji, nego i sa vašom vjernom braćom i sa vašom braćom u Čistilištu. Oni su također dio Crkve Isusa Krista svega Svemira.

Dječice, želim da živite zajedništvo među životnima. Tako da osjetite svu snagu zajedništva s onima koji žive život Presvetoga Trojstva u svem Svemiru, gdje god postoji jedno dijete Božje koje taj isti život traži i živi. Zajedništvo životnih najveća je sila koja se giba u Svemiru. To je sila koja ispunjava trojstveni vir i komunicira se vama, jer se iz duha na duh prenosi jedna ogromna snaga. Vaš je duh duboko nahranjen snagom i zajedništvom koje je prisutno u trojstvenom viru, gdje djeluje Bog, djeluju sveci, i životni.

Također i vi ste sveti i životni, ako živite u Kristu. Tko je svet? Onaj koji živi za Krista, s Kristom i u Kristu. Predočena vam je slika svetosti koja nije prava. Svetost nije oponašanje sveca, niti vršenje mnogih vjerskih praksi: svetost je dati život Kristu, po mome Srcu i u Kristu dati život za braću. Stoga, dječice, pozvani ste živjeti ne samo zajedništvo među vama, nego i snažno zajedništvo životnih, koje je prisutno u cijelom Svemiru. Ono je jedna snaga koja je slična vrcanju iskri na strnjici, o kojoj govori Sveto pismo.[1] Takvo je ovo zajedništvo: ono je snaga životnih, snaga sinova Božjih. Želim da živite uronjeni u ovu snagu, jer Crkva Isusa Krista treba nositi ovu snagu, a ne ljudsku, sačinjenu od struktura, aparata i normi. Treba nositi snagu života.

Dječice, molim vas da budete životan narod, inače se nećete moći suočiti sa smrću kojom Lucifer kraljuje na ovoj Zemlji, posljednjem planetu koji treba biti evangeliziran, jako opasnom, neprijateljskom. Na Zemlji kraljuje smrt, no u kaosu i u neizmjernoj patnji na Zemlji, Crkva Isusa Krista mora zablistati kao izvor života. Tada će drugi u vama vidjeti ne religiozne ili fanatične, već životne osobe.

Blagoslivljam danas život i zajedništvo koje teku među vama. Nemojte se zadovoljiti da budete živi, nego budite životni u Kristu, sjedinjeni sa svima životnima u Svemiru, po Duhu Onoga koji je uskrsnuo iz mrtvih, jer je pobijedio smrt.

Blagoslivljam vas, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga “.

[1] Usp. Mudr. 3,7